Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Lambertus School

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Jongensschool.
Lambertusschool 01.jpg
Pompstraat 25.
Gebruik Schoolgebouw.
Gereed 1 september 1922
Bouwpartners
Architect Ch.J. van Liempd.
Aannemer E. en G. van Creij

St. Lambertus, R.K. lagere jongensschool, Pompstraat 25.[bewerken | brontekst bewerken]

Geschiedenis.[bewerken | brontekst bewerken]

St. Lambertusschool, Pompstraat 25
Voor meer details klik hier.
St. Lambertusschool, Pompstraat 25.
Voor meer details klik hier.

In 1920 wordt de schoolstrijd beëindigd door de wettelijke gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs. Dit biedt bevolkingsgroepen met een geloofsovertuiging de gelegenheid hun "eigen" scholen te stichten. Begin twintiger jaren wordt door het Rooms Katholiek kerkbestuur een "bijzondere", lees rooms katholieke, lagere school voor jongens gesticht. Op 21 juli 1922 worden 3 lokalen van de Eerste Openbare Lagere jongensschool aan de Hoofdstraat 39 overgedragen aan het RK kerkbestuur.
Op 1 september 1922 werd de nieuwe Openbare Lagere School aan de Pompstraat in gebruik genomen, enige tijd later had pastoor H.J.M. Donders er voor gezorgd dat ze omgezet werd in een RK Lagere School. Het personeel werd zonder meer overgenomen en op 1 januari 1924 startte de St. Lambertusschool in het schoolgebouw aan de Pompstraat nummer 25.
Een aantal personeelsleden gaat op de R.K. lagere school aan het werk, onder andere de heer J.P. Jan van Bussel, die op de openbare jongensschool het hoofd was, en de heer Erkelens.

Tijdens de maanden april en mei 1940 worden militairen ingekwartierd in de St. Lambertus en Maria school, maar het meest in de Maria school. Hierdoor krijgen de meisjes van van 14 tot 20 mei les in de Lambertusschool in afwisseling met de jongens.
In september 1944 wordt de kelder gebruikt als schuilkelder.
In de jaren 50 worden er twee lokalen, met toiletgroep, bijgebouwd en in gebruik genomen door de eersteklassers.
In 1977 wordt de jongensschool gemengd en verlaat de St. Lambertusschool het gebouw aan de Pompstraat en verhuist men naar de Pastoor van Erpstraat 4, de voormalige Maria school voor meisjes. (De Maria school is verhuisd naar de Meester Michelsstraat, de voormalige jongens MAVO, daarvoor MULO)
In 1985 wordt de kleuter en lagere school het basisonderwijs.
In 1993 wordt het oude schoolgebouw, Pompstraat 25, na 70 jaar dienst te hebben gedaan, gesloopt om plaats te maken voor appartementen.
In 1994 volgt de fusie van St. Lambertus met Bunderloo en verandert de naam in De Heijcant met Jan Verhoeven als directeur. De school blijft RK.
In 2001 verhuist de school naar de Conventstraat en valt het gebouw aan de Pastoor van Erpstraat, gebouwd door de Zusters van Liefde in 1906-1907, ten prooi aan de slopershamer.

St. Lambertusschool Pastoor van Erpstraat 4

De leerkrachten.[bewerken | brontekst bewerken]

St. Lambertusschool, ter gelegenheid van de opening van de school in de Pompstraat.

Ter gelegenheid van de opening van de school in de Pompstraat.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. meester Tielemans 2e klas Lambertusschool tot 1930, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. juffrouw Mien van Dijk 1e klas tot 1930 (nichtje Jet Geerkens), 7. meester de Ruwe 3e klas tot 1931, 8. juffrouw van de Laar? school Wijbosch? 9. meester Frans van Os 5e klas, 10. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. meester Schenk 6e klas, 3. kapelaan Steenbakkers (kapelaan/pastoor Wijbosch?), 4. meester J.P. van Bussel (hoofd), 5. pastoor Donders (tot 1930 in Schijndel), 6. burgemeester Janssens, 7. Onbekend, 8. meester Erkelens 4e klas, 9. meester Hermes hoofd school Wijbosch ?St. Lambertusschool, leerkrachten 1929

Leerkrachten 1929
Staand: 1. Tielemans, 2. Hermsen, 3. J.M.P. Schenk.
Zittend: 1. H. Erkelens, 2. Jan van Bussel, 3. Marietje van Dijk, 4. de Ruwe.

St. Lambertusschool, Jan Giesbers

Dhr. J.P. van Bussel Geboren 15 december 1890 in Asten, overleden in 1971. Komt in 1924 naar St. Lambertus en blijft daar tot zijn pensioen in 1955.
Dhr. H. Erkelens Geeft les aan de openbare jongensschool en komt in 1924 naar St. Lambertus.
Dhr. Tieleman geeft les in 1929.
Dhr. Hermsen geeft les in 1929.
Dhr. Ruwe geeft les in 1929.
Mevr. Mien van Dijk geeft les in 1929.
Dhr. J.M.P. Schenk, (Jacobus Maria Placidus). Geboren 05 oktober 1899 te Overasselt, overleden 1 oktober 1981 op 81 jarige leeftijd, begraven te Schijndel, gehuwd met Maria Petronella van den Akker. Leerkracht vanaf tenminste 1927 aan het St. Lambertus tot aan pensionering.
Mej. Zus van Rooij komt in 1944 naar St. Lambertus. Mej. van Rooij was een dochter van de reepmaker op de Boschweg, tegenover de kerk, naast Goossens de aannemer. Juffrouw van Rooij gaf net na de oorlog les in het houten noodlokaal.
Dhr. A.J. Verkuylen Janus, zoon van Antoon. Geeft les aan de St. Lambertus rond 1947 tot zeker 1950.
Dhr. J. Heereveld geeft les aan de St. Lambertus rond 1960.
Dhr. W. Th. M. Wennekes geeft les aan de St. Lambertus rond 1960.
Dhr. J. Rombouts uit Ginneken in 1942 als tijdelijk onderwijzer aan de R. K. Jongensschool in de Pompstraat benoemd. Geeft les aan de St. Lambertus tot 1952. Daarna start hij op 1 januari 1953 als hoofd der school te Asten-Voordeldonk.

St. Lambertusschool, Jet Geerkens

Dhr. Teurlings geeft les aan de St. Lambertus rond 1951-52.
Dhr. Bertus van de Berg geeft les aan de St. Lambertus begin jaren '50. Ruim 40 jaar was Bertus van de Berg werkzaam in het onderwijs waarvan ruim 25 jaar directeur van de Lambertusschool te Gemonde, van 1957 tot 1982. Hij is op 81 jarige leeftijd te Gemonde overleden. Bertus van de Berg was een voetballiefhebber. Ik herinner hem nog als jeugdleider bij de voetbalclub RKSV Avanti, begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Bij zijn vertrek vanuit Schijndel werd hij benoemd tot erelid van Avanti.
Jan van Houtum (geboren ca 1945), juli 2007.
Dhr. Sax viert zijn zilver jubileum in 1956 (SC 1956.2)
Dhr. De Koning geeft les rond 1947-1968 en woonde in de Pompstraat
Dhr. Tiny Vloet komt in 1956 op de Lambertusschool
Dhr. van Tartwijk geeft les rond 1962-1968
Dhr. Cees Versmissen geeft les rond 1962-1968
Dhr. Jan Giesbers geboren 10 juni 1918 in Mook en Middelaar, overleden 17 mei 1992, begraven kerkhof St. Servatiusparochie centrum. Schoolhoofd vanaf januari 1956, neemt 23 juni 1979 afscheid
Mej. Jet Geerkens (Henriëtte Atonia Maria) geboren 11 januari 1921 te Schijndel, overleden 28 december 2003, begraven kerkhof St. Servatius parochie. Geeft les aan de St. Lambertus vanaf 1 januari 1958 en gaat met vervroegd pensioen in 1982.
Dhr. Frans Rijnart leerkracht van 1967 tot 2004. Geeft les aan de St. Lambertus vanaf 1967 (klas 5) en gaat met pensioen in 2004 (school heet inmiddels "De Heijcant").
Dhr. Henk Beijers leerkracht van december 1971 tot met juli 1972 als onderwijzer van de 6e klas.
St. Lambertusschool, Frans Rijnart

Frans Rijnart (L.) ontvangt van Jan Verhoeven (dir. basisschool “De Heijcant”)
een beeldje van 2 spelende kinderen afkomstig van de St. Lambertusschool.

Herinneringen.[bewerken | brontekst bewerken]

Ben Peters, (geboren 1928)

Herinnerde zich in mei 1997 nog de volgende leerkrachten:

 • 1e klas juffrouw van Dijk
 • 2e klas meester Teurlings
 • 3e klas meester Degreef
 • 4e klas meester Sax
 • 5e klas meester van Osch
 • 6e klas meeste Schenk
 • 7e klas meester van Bussel

Boven was nog een lokaal waarin meester (Janus) Verkuylen stond, Ben Peters dacht de dubbelklas 4-5.

Henk Eijmberts, geboren 1939,
Kan zich herinneren dat Zweedse klaslokalen tijdelijk op de speelplaats gebouwd werden omdat de school nog niet was heringericht in verband met oorlogsschade.

Jan van Rooij, geboren februari 1941.
In 1947/48 toen ik in de 1e klas zat zijn er volgens mij nog meer foto's gemaakt. Door een fotograaf met een grote kast. Hij kroop onder een grote zwarte doek en werkte volgens mij nog met een lenskap die hij eraf haalde en er weer opzette.
In die jaren was Mr. Van Bussel hoofd der school.
Juffrouw van Rooij had een parallelle 1e klas in een houten noodgebouw.
Mr. Sax had in 1952-53 een parallelle 6e klas.
In 1947 was er nog zo’n tekort aan papier dat wij hebben leren schrijven op een lei met een griffel. Uiteraard hadden we daarbij een sponsje en een zeem nodig. Die zaten in het sponzendoosje. Daar kon je ook miereneieren in bewaren. Onze meester Eijkemans en juffrouw van Rooij staken niet onder stoelen of banken dat ze elkaar nogal lief vonden.
Bij mr Verkuijlen kon je zilverpapier etc. inleveren.
Mr. Rombouts had een dikke zwarte stok, maar toch brak die op het achterste van een zekere Wim Speeks.
Mr. Schenk was een voorlezer. Elke zaterdagmorgen werd afgesloten met voorlezen uit een spannend boek.
Volgens mij waren er op de bovenverdieping 2 lokalen en ook nog links en rechts een grote ruime opbergzolder. Toen ik in de eerste klas zat had mr. Verkuijlen op die bovenverdieping een ruimte om zilverpapier op te slaan. Ik weet echter ook dat Verkuijlen ook les heeft gegeven op de bovenverdieping. En ik meen me stellig te herinneren dat dat in 1947/48 was. Later toen ik in de 3e bij mr. Verkuijlen zat was dat weer wel op de benedenverdieping. De houten noodlokalen stonden op de speelplaats aan de kant van de 1e-2e en 3e klas. Dus vrij dicht bij de lange muur van "de Giebel". Als je de deur binnenging had je een lange (benauwde) gang met als ik het goed heb 3 lokalen. Eentje had juffrouw van Rooij en het zou me niet verbazen als ook mr. de Koning in dat gebouw les heeft gegeven. De ingang was dus bij de speelplaats voor de 1e, 2e en 3e klassers. Achter het noodgebouw was de plek waar het verspringen werd beoefend.
De grote speelplaats was onderverdeeld in een veldje langs de muur van “de Giebel” voor de lagere 3 klassen en een groot veld tussen het houten noodgebouw en de haag van het weeshuis en Vugts? voor de groteren. Het hoofdveld uiteraard voor de 6e klassen. Daar werd gevoetbald met vliegende kiep. En omdat het meestal met een tennisbal gebeurde mocht er “gekiept” worden met “jaske’.
In de buitenranden werden gevangenissen gebouwd waarbij de muren waren opgetrokken uit bladeren met zand.
Daar vond ook het zandhappertjesspel plaats met een mesje of met een schroevendraaier. Het op allerlei manieren werpen van het mesje of de schroevendraaier vanaf zowat elk lichaamsdeel. De bedoeling was dat het mesje dan mooi rechtop in het zand bleef staan. Uiteindelijk mocht de verliezer dan iets uit het zand happen.
Ook werd er volop gebokt en daarbij werden de grootste en fraaiste sprongen gemaakt.
En natuurlijk werd er volop geruzied. En daarbij werd nogal eens de klomp gebruikt. Dat waren geduchte wapens en velen hadden die bij de hand. Alle boerenjongens kwamen op klompen naar school. Die stonden tijdens de lessen netjes onder de kapstokken.
Soms had men in het winkeltje van Van Tartwijk bijzondere aanbiedingen. Zoals een geheel glazen pen. Waarmee je net zo mooi (of slecht) kon schrijven als met een kroontjespen.
Er werd ook wel veel verschil gemaakt. Zo zat er in de 4e klas zomaar ineens Harry Jansen bij ons in de klas. En die was duidelijk toch wat gelijker dan de rest.
Maar het waren toch heel gelukkige jaren.

Rien Schellekens, (geboren september 1942)
Ik zat op de lagere school vanaf 1947.
We kregen op zaterdagmorgen hoofdrekenles van meester Schenk. Nog steeds heb ik hier nog profijt van.
Ooit heb ik met een krijtje op de muur geschreven "de schenk is een lange man". Hij was daar zo van overstuur dat heel de klas moest nablijven maar niemand heeft het ooit verraden.

Jan van Houtum (geboren 1945)
Voetballen op het schoolplein. We speelden soms voetbal met een zelf gefabriceerde voetbal. (de Giebel stak andere ballen kapot als deze over de muur waren gegaan.) Dat ging als volgt: krantenpapier werd met beide handen tot een bal gevormd. Vervolgens werd deze nat gemaakt en met beide handen gekneed door meerdere personen. Als het papier een goede ronde vorm had aangenomen werd de papieren bal rondom voorzien van elastieken. Dat waren de dikke elastieken die je nu nog regelmatig ziet hangen aan de fiets van de postbode. Met een aantal elastieken bleef het spul dan wel bij elkaar. Wie voor die elastieken zorgde weet ik niet. Wel dat we later op de Lambertusschool ook een schooleftal (voetbal) hebben gehad.

Jo van Gestel (geboren 1951)
herinnert zich de brede glimlach van Jet Geerkens die de eerste klassers opving tijdens hun eerste dag op de "grote" school. Pas nu realiseert hij zich dat toen hij in 1958 voor het eerst op de Lamberstusschool kwam, het ook Jet's eerste jaar was. Daarvoor had ze in het Wijbosch les gegeven.
Tegenwoordig is er nog wel een enkele surveillant te zien op het schoolplein tijdens de pauze, vroeger was elke leerkracht buiten. Nog ziet hij de lange rij van meesters, en een enkele juf, tijdens de pauzes over het schoolplein "marcheren", allen zij aan zij, een breed lint, dag in - dag uit, zomer en winter. Terwijl ze, joost mag weten wat bespraken, de leerlingen in de gaten hielden. Wanneer men zich niet gedroeg zoals het hoorde werd men ter verantwoording geroepen. Soms betekende dat een terechtwijzing met de harde hand op het achterste en met het hoofd tussen de benen van (hoofd)meester Giesbers.
De pauze heette toen nog "speelkwartier", en gespeeld werd er.
Voetballen met een blokje hout of blikje gevuld met zand.
Tikkertje, waarbij de "afgetikte" aan moest sluiten bij de tikker, elkaar een hand gevend zodat een lange slinger kinderen ontstond waarvan alleen de buitenste twee mochten aftikken. Het was vooral sport om te proberen de slinger kinderen in botsing te laten komen met de waaier leerkrachten.
Paaltje wisselen, gebruik maken van de bomen aan de rand van het schoolplein of de pilaren van de fietsenstalling.
Landverovertje (Zandhappertje): kinderen mochten toen nog een mes op zak hebben waarmee twee rechthoeken in het zand afgetekend werden die aan elkaar grensden. Daarna werd bepaald wie mocht beginnen met "landveroveren". Dit gebeurde door het mes in het land van de tegenstander te gooien en een lijn te tekenen in het verlengde van het lemmet. Hierbij mocht men slechts met een hand steunen in het land van de tegenstander. Lukte het om het mes in de grond te gooien zodat het bleef staan, konden er ten minste twee vingers onder het heft en lukt het om een rechte lijn te trekken dan kon de tegenstander kiezen welk land hij wilde behouden en had de ander er een stuk land bij. Hierop mocht diegene die aan de beurt was nogmaals gooien totdat zijn mes op een steentje kwam of op een andere manier "af" raakte. Wanneer een grondgebied zo klein was geworden dat de eigenaar er niet langer in kon staan was het spel afgelopen.
Balgooien: de spelers gooiden om de beurt een kleine (tennis)bal in een prullenbak die tegen een muur stond. Miste men, dan was men af. Na de eerste ronde werd de afstand met een stoeptegel vergroot net zolang totdat er een winnaar was.
Glijden als er sneeuw lag. Dan werden er meerdere glijbanen op het schoolplein gemaakt en was de sport de langste baan te krijgen. Dit was meestal die baan waarop kinderen gleden die klompen aanhadden.
De catechismus moest van buiten geleerd worden, verder was er geen huiswerk, tot je in de zesde bij meester Giesbers in de klas kwam. Twee keer in de week nablijven tot een uur of 5, én huiswerk maken. Giesbers wilde dat zijn leerlingen goed voor de dag kwamen op het voortgezet onderwijs.
Geschreven werd er met een kroontjespen. Het potje inkt onder een schuifje in het midden van de tweepersoons bank.
Tijdens muziekles in de vierde, vijfde en zesde klas zaten ze met drie man in één 2 persoonsbank omdat meesters Schenk en Giesbers geen muziekles gaven en dan 2 klassen samengevoegd werden.
Tot 1964 moesten de kinderen ook op zaterdagochtend naar school.

Ray Hermes, geboren 1953
Ik herinner me de volgende leerkrachten daar tijdens mijn lagere schoolperiode:

 • 1e klas: Juffrouw J. Geerkens (uiteraard!)
 • 2e klas: Meneer J. Heereveld
 • 3e klas: Meneer J. Heereveld, (Dat was een combinatieklas: in de linkerhelft zat ik een jaar in de tweede klas en in de rechterhelft het jaar daarop in de derde klas!). De andere 3e klas was van Meneer De Koning
 • 4e klas: Meneer W.Th.M. Wennekes
 • 5e klas: Meneer J.M. Schenk
 • 6e klas: Meneer Giesbers

Ik zat trouwens in de "2e lichting" van juffrouw Geerkens: schooljaar 1959 - 1960. Uiteraard heb ik het complete lichtblauwe rapport nog over 6 schooljaren St. Lambertus, inclusief de opmerkingen van de leerkracht per kwartaal. We kregen overigens gymnastiekles (op het speelplein vaak softbal als voorloper op honkbal) van die sympathieke Meneer Hageman van wie ik vele jaren later ook weer les kreeg op de MAVO en de Pedagogische Academie.
Bij softbal mochten 2 leerlingen om de beurt zelf de teams uit de rest van de leerlingen samenstellen (totdat de zwakste/minst sympathiekste overbleven….). De slagman stond ongeveer ter hoogte van het midden van het fietsenrek (aan de andere kant van de muur woonde meneer Cornelis, leraar Wiskunde). Er stonden op het stenen speelplein dan een aantal metalen paaltjes waar je omheen moest rennen. Vaak natuurlijk geprobeerd om de bal verder te slaan dan het stenen plein en het daarachter gelegen zandgedeelte met enkele bomen. Het is echter nooit gelukt om de bal over het muurtje te krijgen dat het schoolterrein scheidde van de buren aan de andere kant.

Monumenten Inventarisatie Project 1990[1][bewerken | brontekst bewerken]

Jongensschool Gemeentelijke instelling
ca. 1930
Machinale baksteen, decoratie met rollagen. Aaneengesloten zijramen in houten kozijnen. Metalen vleugeldeuren. Schilddak, verbeterde Hollandse dakpan. Interieur verbouwd, maar met behoud van originele steektrappartij met gotiserend ijzerwerk. Meidoornhaag, rhododendron, fluweelboom. Documentatie. Tweelaags risalerende entree met drie traveeën en zijvleugels van twee traveeën.

Attentiesteen Lambertusschool Pompstraat (1922 - 1977)[2][bewerken | brontekst bewerken]

Op 24 juni 1921 besluit de gemeenteraad aan de Pompstraat een openbare jongensschool met gymnastieklokaal voor gewoon lager onderwijs te bouwen. Architect is de heer Ch. van Liempd uit Schijndel. Op 25 augustus 1921 wordt het werk gegund aan de aannemers E. en G. van Creij te Rosmalen voor f. 117.360,--.
Het schoolgebouw, met 10 klaslokalen, wordt op 1 september 1922 als openbare school in gebruik genomen. Het eerste schoolhoofd is de heer J.P. van Bussel. Op 1 januari 1924 wordt het de rooms-katholieke jongensschool Sint Lambertus. Per 1 augustus 1977 vertrekt de Lambertusschool naar het pand Pastoor van Erpstraat 4. Het gebouw wordt daarna gebruikt door de Dienst Openbare Werken en Grondgebiedzaken. In 1993 is het gebouw gesloopt en maakte het plaats voor een appartementencomplex.

Klassenfoto's[bewerken | brontekst bewerken]

Foto's genomen tussen 1921-1930.[bewerken | brontekst bewerken]

St. Lambertusschool, klas 4, ca 1922, geboren 1913

klas 4, ca 1922, geboren 1913
Wanneer de jongens een jonger broertje op school hadden mocht deze ook op de foto.
De op de voorgrond zittende kinderen, rij F, hebben dus een broer in de groep achter hun.
Rij A: 1. Harrie van Heeswijk, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Janus van Gestel (geboren mei 1913) (is een broer van F2 Toon), 6. Onbekend, 7. Onbekend.
Rij C: 1. meester van Bussel, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. meester de Ruwe.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Jos Heesakkers, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend.
Rij F: 1. Toon Wouters, 2. Toon van Gestel (geboren november 1914), 3. Joke van Liempd, 4, van Oorschot 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Jaske Mettler, 9. Onbekend, 10. Mies Mettler.


St. Lambertusschool, 1927, geboren ca. 1916 Schoolreisje, naar de Valkenhof Nijmegen.

1927, geboren ca. 1916 Schoolreisje, naar de Valkenhof Nijmegen.
Het is niet zeker of dit wel een groep van de St. Lambertusschool is, wellicht een groep van de Openbare Lagere School aan de hoofdstraat.
Vanwege de kosten die aan het schoolreisje verbonden waren, waren de kinderen van de minder draagkrachtige ouders niet in de gelegenheid om mee te gaan.
Rij A: 1. meester De Smet, 2. meester Peters.
Rij B: 1. Louis Cromsigt, 2. Jo Steenbakkers, 3. Piet Kerkhof, 4. Jo van Liempd, 5. Piet Verhagen 6. Onbekend, 7. Rozendaal, 8. Cor van den Oetelaar, 9. Onbekend, 10. Jan van Rozendaal, 11. J. Kusters, 12. Frans van Grinsven, 13. J. van Weert, 14. Gijs Schoenmakers, 15. A. van de Westelaken.
Rij C: 1. Jan van Helvoort, 2. Wim Wouters, 3. Harrie van de Steen, 4.Harrie van de Linden, 5. H. Langenhuijzen, 6. Bert van den Oetelaar, 7. Antoon Timmermans.
Rij D: 1. Jan van Gestel, 2. Mathieu Timmermans, 3. Martijn Fransen, 4. Huub van Rozendaal.Foto's genomen tussen 1931-1940.[bewerken | brontekst bewerken]

St. Lambertusschool 6e klas , jongens geboren in 1919.
Voor meer details klik hier.

St. Lambertusschool 6e klas (of combinatie 6e/7e klas), jongens geboren in 1919.
Rij A: 1.Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Gijs van de Wijdeven (geboren 1 oktober 1919), 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Onbekend, 15. Meester van Bussel.
Rij B: 1.Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Frans van Roosmalen (geboren 8 april 1919), 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend.


St. Lambertusschool, 1932-1933, geboren ca. 1920-1921.
Voor meer details klik hier.

St.Lambertusschool 6e klas,jongens geboren in 1920 - 1921.
Rij A: 1. Tijn van Rozendaal, 2. Onbekend, 3. Bertus van den Berg, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Adrie de Greef, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Jan Eijkemans.

St. Lambertusschool, 5 augustus 1932, geboren ca. 1922.

5 augustus 1932, geboren ca. 1922.
Schoolreisje naar Scheveningen strand met op achtergrond het Kurhaus. Kermis was destijds 1e zondag, ma en di na juli.
Schoolreisje werd gehouden voor kinderen (8-12 jaar) wiens ouders dit konden betalen, waarschijnlijk met bus van Dortje van Hoof uit st-Oedenrode.
Rij A: 1. mevr. De Ruwe, 2. Onbekend, 3. Mies van de Biggelaar? 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Gerard Scholten, 7. Hein Martens, 8. meester de Ruwe.
Rij B: 1. Thijn van Rozendaal, 2. Jan Mathijssen, 3. Jan van Osch, 4. Noud van Bussel, 5. Frits Gooden, 6. Onbekend, 7. Martien Vughts, 8. Theo Jansen (geboren 1922).
Rij C: 1. Siegfried Otto, 2. Christ Mathijssen, 3. Onbekend, 4 Janus van der Heijden, 5. Christ Voets, 6. Bertus van Tartwijk, 7. Martien van Tartwijk, 8. Theo Doreleijers (zoon van Dorus).


St. Lambertusschool, ca. 1933, Combinatieklas 5+6, geboren ca. 1921-23

ca. 1933, Combinatieklas 5+6, geboren ca. 1921-1924
Ter gelegenheid van schoolreisje naar Artis per trein vanaf Station Schijndel.
Rij A: 1. meester van Osch, 2. Theo Gevers ? 3. Albert Pijnenburg, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Noud van Roessel, 9. Onbekend, (nauwelijks zichtbaar).
Rij B: 1. Boet van Woezik, 2. Willem Looman, 3. Huub van Helvoirt, 4. van de Greef, 5. Wonders, 6. Christ Voets, 7. Toon van Roessel, 8. Willy Doreleijers (zoon van Dorus).
Rij C: 1. Karel van Raamsdonk, 2. Lucien Hermes, 3. Gerard de Wit (Broer) 4. Jos de Jong (EDAH), 5. Hans van Bussel.
Rij D: 1. Piet van Osch (broer van meester van Osch).
Foto's genomen tussen 1941-1950.[bewerken | brontekst bewerken]

St. Lambertusschool,ca 1941/42, waarschijnlijker 1944-45, klas 1 of 2, geboren 1934-1936?

ca 1941-1942, waarschijnlijker 1944-1945, klas 1 of 2, geboren 1934-1936?
Rij A: 1. Jan van de Velden, 2. Toon van Boxtel, 3. Bert van der Heijden 4. Martien Santegoeds, 5. Meester Jan van Bussel, 6. Frans van den Boogaard 7. Jan van den Oetelaar, 8. Henk Waals, 9. Adri van Doorn, 10. Gijs Pijnappels, 11. Willy Maas, 12. Wim van Kampen, 13. Meester Teurlings.
Rij B: 1. Ignas van der Heijden, 2. Tiny Verhoeven, 3. Sjef van der Heijden, 4. Wim de Hommel, 5. Tijn Verhoeven, 6. Koos van Galen, 7. Pieter van de Pol, 8. den Otter of Pieter van Oorschot ?, 9. Willy van den Dungen, 10. Hans van de Greef, 11. Broer of Martien Smits.
Rij C: 1. Jan Willem Oerlemans, 2. Tiny van den Dungen, 3. Wim van Hooft, 4. Liepold of Loepold, 5. Henk Hermes of Jo Schellekens, 6. Johan Gevers, 7. Christ Doreleijers, 8. Mari Korsten, 9. Vorstenbosch of Frans van Oorschot?,
Rij D: 1. Tiny Verhoeven, 2. Theo Oerlemans, 3. Ad de Graaf, 4. Hans van Goch, 5. Jo Schellekens 6. Jan Eijmberts, 7. Harrie van der Pas, 8. Wil de Groot, 9. onbekend.
Rij E: 1. Albert van de Heuvel, 2. Jan van Mierlo, 3. Piet van Extel, 4. Bert van Geffen, 5. Wim Bolwerk, 6. Frans Koolen, 7. Wim Santegoeds, 8. Henk Jansen 9. Gerard van der Heijden, 10. Wim Bosmans.
Rij F: 1. Wim Hellings, 2. Gijs van Liempd, 3. Tiny (Martin) Schellekens, 4. Wim Timmermans 5. Toon van Esch, 6. Tiny van Alebeek, 7. Gijs Mutsaars.
St. Lambertusschool, 1942,, waarschijnlijker 1944-45, klas 3??, geboren ca. 1935-1936

1942, waarschijnlijker 1944-1945, klas 3??, geboren ca. 1935-1936.
Rij A: 1. meester van Bussel, 2. Frans van de Donk, 3. Schevers, 4. van Boxtel, 5. Sanders, 6. Steenbakkers Steeg, 7. Spank, 8. Wouters.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Toon Voets, 3. Walter van den Brand, 4. Huub Manders?, 5. Jo Vorstenbosch of Mettler?, 6. Onbekend.
Rij C: 1. Waals, 2. Jo van der Heyden, 3. Tiny Hermes, 4. Henk van de Greef of van Bilsen?, 5. Jan van Pinxsteren, 6. Onbekend, 7. van Herpen, 8. Wim van Geffen (bijnaam Boetje), 9. meester Erkelens.
Rij D: 1. Jan van Veghel, 2. Jo Speeks, 3. Willy Speeks, 4. Broer van Engeland, 5. Piet Kivits, 6. Broer van der Heijden of van den Bogaard? 7. Onbekend, 8. Harrie Habraken, 9. van Bilsen, 10. Onbekend.
St. Lambertusschool, 1942, 3e Klas, geboren ca. 1932-34
Voor meer details klik hier.

1942, 3e Klas, geboren ca. 1932-1934.
Voorzijde Pompstraat 25
Rij A: 1. Wil Bolwerk (geboren 19 april 1933), 2. Sjef Verhoeven, 3. Martien Manders, 4. meester van Bussel, 5. Piet Wouters, 6. Albert Rademakers, 7. Harrie van Wanrooij, 8. Bert Heesakkers, 9. Theo van Zoggel, 10. Onbekend, 11. van de Leest, 12. Timmermans, 13. Tijn van Engeland.
Rij B: 1. Toon Bosmans, 2. Wouters of Kooijmans, 3. Onbekend, 4. Bertus Langenhuizen, 5. Henk Hellings, 6. Piet Kooijmans, 7. Sjef Hermes, 8. Cor Schellekens, 9. Harrie Voets, 10. meester Konings.
Rij C: 1. Haarlem 2. Karel de Greef, 3. Steenbakkers, 4. Tjeu van der Heijden, 5. van Hal, 6. Toon Peters (Tonny), 7. Lambert Kemps, 8. Ad Russens, 9. Tijn van de Ven (bijnaam Putten).
Rij D: 1. Tinny Doreleijers, 2. Bart Hellings, 3. Toon de Graaf, 4. Habraken, 5 Harrie Bolwerk, 6 Martien Hermes, 7 Frans Braat.
St. Lambertusschool, september 1944, schooljaar 1944-45, Klas 5, geboren ca. 1932-33

September 1944, schooljaar 1944-1945, Klas 5, geboren ca. 1932-1933
Rij A: 1. Kees Geerkens, 2. Herman Wesenbeeck (Canada), 3. meester Jan van Bussel, 4. Tonnie Kerkhof, 5. Jan van de Donk, 6. Jan van der Spank, 7. Piet van den Bosch, 8. Rien van Woezik, 9 Janus Timmermans, 10 meester Frans van Osch.
Rij B: 1. Martin van der Heijden, 2. Jan van Kaathoven, 3. Jozef van Kaathoven, 4. Theo van Esch, 5. Jan Swinkels, 6. van Esch, 7. Wim Verstraaten, 8. van Boxtel. Op het muurtje: 9. Jan van Veghel, 10. Cor van de Steen.
Rij C: 1. Jan van Oers, 2. van Zoggel of Harrie van Wanrooij, 3. Jan van Doremalen, 4. Rien Trikels, 5. Joep van der Heijden, 6. Rini Reij, 7. Antoon van Heertum, 8. Frits Memel.
Rij D: 1. Toon van Pinxteren, 2. Willy Eijkemans (of Willie Eykemans), 3. Leo Steenbakkers, 4. Rien de Wit, 5. Wim van den Heuvel, 6. Toon Vissers (Canada), 7. Toon van Rullen, 8. Wout Hellings of van de Ven, 9. Jan Verhagen.
Rij E: 1. Tini (Martien) van Geffen, 2. Jan Brus, 3. Tijn (Martijn) van Liempd, 4. Bert Eijmberts, 5. Martien van den Oetelaar, 6. Tini Wassenberg (Martien van den Wassenberg?), 7. Piet Mettler, 8. Leo Maas, 9. Toon Kluitmans.

St. Lambertusschool, waarschijnlijk 1944-45, Klas 3, geboren ca. 1934-35

Waarschijnlijk 1944-1945, Klas 3, geboren ca. 1934-1935
Rij A: 1. Henk Looman, 2. Jan van Herpen, 3. Koen Kivits, 4. van der Spank of Xavier (Pim) van Heertum, 5. Tiny van de Heijden, 6. Bert van Oirschot, 7. Gerrie van Herpen, 8. Jan of Guus Klerkx, 9. Gijs Schevers, 10. Toon van Oirschot, 11. Jo van Esdonk, 12. Jan Verstraaten, 13. van Oirschot i.p.v. Bernard van Esch (Plein).
Rij B: 1. Piet Steenbakkers, 2. Marcel van Doremalen, 3. Harrie Mathijsen, 4. Jopie Janssen, 5. Harrie Blummel, 6. Guus van Rozendaal (1935 - 2008), 7. Ad van Breugel, 8. Piet Kooijmans, 9. Theo van der Spank (brandkuil Borne).
Rij C: 1. Guus? Goyaerts i.p.v. Jan Goyaerts (Steeg), 2. Wout Hellings, 3. Piet Vorstenbosch, 4. Jan van Rhee, 5. Adrie van Ham, 6. Toon van de Ven, 7. Toon van Veghel, 8 Wil de Wit (zoon aannemer) of Jan Seegers, 9. Jo van Engeland (Voortstraat).
Rij D: 1. Guus Swinkels, 2. Gerrit van Hooft, 3. Gijs of Adrie van Heeswijk, 4. Toon Barten (Toon Bolsiusstraat), 5. Walter van Rooij i.p.v. Noud van Rooij (zoon slager), 6. Jan Fransen, 7. Ad van Rullen, 8. Jan Seegers, 9. Henk van den Heuvel (kleermaker), 10. Leo de Groot (steenoven), 11. meester de Greef.
Rij E: 1. Frans Koolen, 2. Jan van Heertum (Steeg), 3. Ad (Adri) Bolwerk, 4. Jan van Geffen, 5. Tiny Schellekens, 6. Guus van Lieshout, 7. Paul Muyshondt, 8. Toon Santegoeds (Elschotseweg), 9. Guus Smits i.p.v. Harrie Smits, 10. Tiny van den Dungen (Kerkendijk).
Wel in deze klas echter niet op de foto Chris van de Berselaar en Toon Manders


St. Lambertusschool, ca. 1943, waarschijnlijker 1944-45, klas 2, geboren ca. 1935-37

ca. 1943, waarschijnlijker 1944-1945, klas 2, geboren ca. 1935-1937
Rij A: 1. Christ Muijshond, 2. L. Kusters of L. Liepold, 3. W. Wouters, 4. van den Heuvel, 5. Willy Blummel, 6. meester van Bussel, 7. Smits, 8. Ad van der Hofstad, 9. Martien Vogels, 10. Theo van Wijk, 11. Nico Verhoeven, 12. Onbekend, 13. Christ van de Bersselaar, 14. van Zoggel.
Rij B: 1. M. van Esch, 2 Wim van den Langenberg, 3. Harrie van Alebeek, 4. Andre Raaijmakers, 5. Mettler, 6. Martien van Heertum, 7. Gerard Steenbakkers, 8. van de Wiel, 9. Manders, 10. Gijs van Geffen, 11. van de Ven?
Rij C: 1. Ad van de Velden, 2. Jan van de Velden, 3. J. van Aarle, 4 Joke den Otter, 5 Leo van de Ven, 6. Jan Wels, 7. Martien Beijnen?, 8. Toontje van Breugel, 9. Theo Koolen, 10. Antoon van den Brand, 11. Theo van Alebeek, 12. Westelaken.
Rij D: 1. Hellings, 2. Pietje Brus, 3 Harrie Eijmberts, 4. Vissers, 5. van der Heijden, 6. L. van de Ven, 7. Adrie van Breugel, 8. Martien Kemps, 9. Tinie Deelen, 10. van de Leest, 11. meester Rombouts.


St. Lambertusschool, 1943, waarschijnlijker 1944-45, klas 5, geboren ca. 1931-33??

1943, waarschijnlijker 1944-1945, klas 4 of 5, geboren ca. 1931-1933??
Rij A: 1. Ad Terneuzen (Lijsterbeslaan), 2. Martien (Tini) van Liempd (zoon van de koster), 3. Jan van Herpen of Martin van Osch, 4. Jo Heesakkers, 5. Jan Kemps (zoon van de smid), 6. Kuis, 7. Henk Barten, 8. van Doremalen (spoor), 9. Broer (Cor) Manders, 10. Jos Koolen (Pompstraat, overleden in Leende), 11. Wim van Pinxteren, 12. Jo Koolen, 13. Pieter Smits (zoon van de molenaar), 14. meester van Bussel, 15. Rien van den Heuvel, 16. Cor Middegaal, 17. Harrie van Kaathoven, 18. Adrie of Piet van Kaathoven.
Rij B: 1. meester Karel Sax, 2. Willy of Ad Waals, 3. Toon de Laat (Houterdsedijk), 4. Huub van Hooft (garage), 5. Carlie Jansen (zoon van Harry), 6. Gerard (Broer) Peters, 7. Theo Persons (Sint Servatiusstraat), 8. Ad van den Oetelaar (zoon van de slager), 9. Berry of Wim Derks, 10. Mies Broeren (Wijbosch), 11. Gerard van Veghel (Venushoek), 12. Jos van der Heijden of Xavier (Pim) van Heertum, 13. Jaske van der Heijden (groentenboer), 14. Harrie van Oorschot (Venushoek), 15. Jo Santegoeds (Wijbosch).
Rij C: 1. Martien Hellings (schoenmaker bij Nefkens), 2. Gerard van Alebeek (oude Steeg), 3. Hendrik van Geffen (Lariestraat), 4. Steenbakkers (visboer), 5. Wim van Esch (Wijbosscheweg), 6. Antoon Rijkers (Schoot), 7. Wil van Woezik, 8. Adrie Santegoeds (Langstraat).
Rij D: 1. Harrie Leenders of Adrie van de Steen (slager), 2. Broer Wouters (Borne/Oetelaar), 3. Adrie of Jo Bolwerk, 4. Toon Voets (zoon van de slager), 5. Adrie Timmermans, 6. Harrie Sanders (Steeg), 7. Willy Smits, 8. Tini Schevers, 9. Sanders of Christ van den Dungen (Sportparklaan).
St. Lambertusschool, 1943, waarschijnlijker 1944-45, Klas 7, geboren ca. 1929-31

1943, waarschijnlijker 1944-1945, Klas 7, geboren ca. 1929-1931
Rij A: 1. Martin van der Heijden, 2. Martin van Tartwijk? (Pompstraat, zoon molenaar Boschweg, broer Toos), 3. Adrie Steenbakkers (Bioscoop), 4. Jan Kooymans (oprichter makelaarskantoor), 5 Nard van der Aa?, 6. Gijs van der Spank, 7. Timmermans?, 8. Martien Hermes? of van Heeswijk? (Hermalen), 9. Gerard Goijaerts (Kerkendijk), 10. Jan Snoeks, 11. Johan van Veghel (geboren 1930), 12. Piet Timmermans (Keur).
Rij B: 1. meester van Bussel, 2. Marinus van Oirschot, 3. Gerard Polfliet, 4. Janus Wels, 5. Janus van Heeswijk, 6. van Esch (Plein, geëmigreerd), 7. Martin Mettler (geboren 1930), 8. Jack Verhoeven.
Rij C: 1. Johan Gevers, 2. Harrie Scheffers (Toon Bolsiusstraat), 3. Bert van den Dungen?, 4. Theo van Geffen (Rooiseweg), 5. van den Brand (St. Servatiusstraat), 6. van Zoggel?, 7. Bert Vissers (geëmigreerd).


St. Lambertusschool, 1944, klas 6, geboren ca. 1931

1944, klas 6, geboren ca. 1931
Rij A: 1. Martien Hellings, 2. Jan Sanders, 3. Piet van Hal, 4. Ad van Alebeek, 5. Gijs Verhoeven, 6. Oerlemans of Martien Smits (neef van B5), 7. Jan van den Bergh, 8. Harrie van Doorn, 9. Wim van Lier.
Rij B: 1. Jos Barten, 2. Christ Hellings, 3. Wim den Ouden, 4. Piet Kraayenvanger, 5. Martien Smits (neef van A6), 6. Ad van de Bersselaar, 7. Tini Deelen.
Rij C: 1. Gijs Pijnappels, 2. Hans Bolwerk (geboren mei 1931), 3. Toon Peijnenburg of Pijnenburg?, 4. Toon (Anton):van Oorschot, 5. Mies Swanenberg of Martien Smits, 6. Harrie Leenders, 7. Gijs Schevers 8. Bertje of Jan Pelders, 9. Piet Verhagen, 10. Jan Muyshondt.
Rij D: 1. Kees Pijnenburg, 2. Henk van den Heuvel, 3. (An)Dre Doreleijers, 4. Bert van de Velden, 5. Ad Wesenbeeck, 6. Maarten van Roessel, 7. Piet of Adrie Franssen?, 8. Kees de Wit, 9. Karel van de Velden, 10. meester Schenk.St. Lambertusschool, waarschijnlijk 1944-45, Combinatieklas 4-5-6 en/of 7, geboren 1931-1933?

Waarschijnlijk 1944-45, Combinatieklas 4-5-6 en/of 7, geboren 1931-1933?
Rij A: 1. meester van Bussel (hoofd van de school), 2. meester Janus Verkuylen (meester van deze combinatieklas van 4e tot 7e klas, laatste jaar was het Patronaat het onderkomen, Verkuylen kwam kennismaken met deze klas in zijn militaire uniform).
Rij B: 1. Toon Gevers (broer van Jo), 2. Jo Manders (Toon Bolsiusstraat), 3. Bennie Konstant, 4. Gerard van Heertum, 5. Jo Bolwerk, 6. Albert van den Dungen, 7. Barten (Toon Bolsiusstraat), 8. Tijn Tartwijk, 9. Ad van Zuthpen (Houterdsedijk), 10. Jan van Dijk (Hoofdstraat, zoon van de bakker), 11. Ad Bolwerk, 12. Marinus van den Brand.
Rij C: 1. Albert van de Ven (Toon Bolsiusstraat), 2. Ad de Beer, 3. Bijnen (Heikant), 4. Jan van den Donk, 5. Ad Verhagen, 6. Paul Mettler (broer D1), 7. van den Donk.
Rij D: 1. Paul Mettler (broer C6), 2. van den Heuvel (groenteboer), 3. Jo Santegoeds (Elschotseweg), 4. Jan den Otter, 5. Gerard Koolen (Vicaris Aertsweg, geboren augustus 1932) 6. Jan Koolen (Vicaris Aertsweg, geboren augustus 1932), 7. Jo van Esch (Boxtelseweg).


St. Lambertusschool, ca 1945- 1947, 6e Klas, geboren ca. 1935-36.

ca 1945- 1947, 6e Klas, geboren ca. 1935-1936.
Achterzijde Pompstraat 25
Rij A: 1. Wim Steenbakkers (zoon van Harrie), 2. Albert van den Heuvel (zoon van Harrie de slager), 3. Theo van Alebeek (café de Lindeboom), 4. Adrie van Doorn (Jaske, Wijbosscheweg), 5. Jan Wels (zoon van Nico), 6. Theo Oerlemans, 7. Henk Waals (zoon van Willem, textiel), 8. Christ van Breugel (Heikantstraat).
Rij B: 1. meester Jan van Bussel (hoofd school), 2. Frans van Oorschot (bij voetbalveld Avanti), 3. Wil de Groot (zoon van de Suisse), 4. Henk van den Heuvel (zoon van de boekhouder), 5. Jan van de Pol (Houterdsedijk), 6. Gijs Pijnappels (Hermalen, Boxtelseweg), 7. Simon Terveer (zoon controleur JDW), 8. meester Schenk.
Rij C: 1. Jan van den Oetelaar, 2. Martien of Henk Hermes (zoon van Antoon, postbode), 3. Mari Kemps (de Buunder, later naar Best), 4. Leo van de Ven (Groeneweg), 5. Wim Bolwerk (zoon van Bernard), 6. Wim Langenberg (Bunderstraat), 7 Harrieke van Alebeek (zoon van kapper), 8. Wim Bosmans (zoon van Harry).
Rij D: 1. Gijs Mutsaars, 2. Willy Blummel, 3. Martien Santegoeds (zoon van Leonard), 4. Gerard van der Heijden (Boxtelseweg), 5. Toon van Esch (Wijbosscheweg), 6. Willy Maas (priester geworden), 7. Theo van Dijk, 8. Tiny van den Dungen (St. Servatiusstraat), 9. Piet van Extel (zoon van Gerrit, Schoot).
Rij E: 1. Wim Hellings (broer van Christ raadslid), 2. Henk Jansen (zoon van Christje), 3. Sjef van der Heijden (zoon van Jan alias Adams?), 4. Wim Wouters (zoon van Willem, missie), 5. Jo Schellekens (St. Servatiusstraat), 6. Wim de Hommel (Bunderstraat), 7. Loman (oudere broer van Toon, Lariestraat), 8. Jan van Aarle (Spoorlaan).
St. Lambertusschool, 1945-47, klas 5 of 6?, geboren ca 1934-35.

1945-1947, klas 5 of 6?, geboren ca 1934-1935.
Rij A: 1. Jan van de Velden (geboren 1935) (hoek Meijgraaf/Verhoevenlaan), 2. Roetje Koolen, 3. Ad de Graaf, 4. de Greef, 5. Toon Santegoeds, 6. Frans Koolen, 7. Onbekend, 8. Hendrik van Geffen (Boetje).
Rij B: 1. meester Sax, 2. Ad van de Velden (geboren 1936), 3. Toon Barten, 4. Harrie Blummel, 5. Vogels, 6. Gijs Schevers, 7. Ad van de Pas, 8. Guus van Rozendaal, 9. Manders, 10. meester van Bussel.
Rij C: 1. Tiny Deelen, 2. Eymberts (bakkerij), 3. Muyshondt, 4. Toon de Groot, 5. Onbekend, 6. van Hooft (broer van Gerrit).
Rij D: 1. Onbekend, 2. Jopie Gevers, 3. Christ van den Dungen, 4. van der Heyden?, 5. Martin Raaymakers, 6. de Laat (Voortstraat), 7. Sanders, 8. Westelaken.
Rij E: 1. van Pinxteren, 2. van der Spank, 3. Christ van de Besselaar, 4. Waals, 5. Hans van Gogh, 6. Onbekend, 7. Willy Eykemans.St. Lambertusschool, 1947 hoogstwaarschijnlijk klas 3 en 4, geboren ca. 1936-1939

1947 hoogstwaarschijnlijk klas 3 en 4, geboren ca. 1936-1939
Rij A: 1. Christ Steenbakkers (City Theater), 2. Cor van Kaathoven (geboren 1939), 3. Rien Langenhuizen, 4. Jo Hermes, 5. Martijn Schellekens, 6. Henk de Hommel, 7. Henk van Goch, 8. Fons van den Heuvel, 9. Reinier Paping, 10. Ad van de Ven, 11. Huub van der Heijden.
Rij B: 1. meester van Bussel, 2. Gerard Steenbakkers, 3. Henk Kerkhof, 4. Antoon Looman, 5. Bertus van Heertum, 6. Timmermans, 7. Antoon van Breugel, 8. Gijs van Geffen, 9. Bertus van Esch, 10. Ben Nienhaus, 11. meester Konings.
Rij C: 1. Jan Schevers, 2. van den Elsen, 3. Pieter de Laat, 4. Gerard Verhagen, 5. Harrie Habraken, 6. Harrie Pijnappels, 7. Broer of Tijn van Engeland, 8. Jo van de Berselaar, 9. de Graaf.
Rij D: 1. Schevers, 2. Piet van der Hofstad, 3. Toon van der Hofstad, 4. Willie Langenhuizen, 5. Wil van Helvoort, 6. Piet Merks, 7. Theo Vorstenbosch, 8. Sjef van Doremalen, 9. Jo Vorstenbosch, 10. Adri Bijnen
Rij E: 1. Antoon Rijkers, 2. Jose Peters, 3. Woud Langenhuizen, 4. Jan van Veghel, 5. van den Oetelaar, 6. Mettler, 7. van der Spank, 8. Jan Verhoeven, 9. Marinus of Andries van den Bogaard.St. Lambertusschool, waarschijnlijk1947-48, waarschijnlijk klas 3 en 4, geboren ca. 1936-1939.

Waarschijnlijk 1947-1948, waarschijnlijk klas 3 en 4, geboren ca. 1936-1939.
Achterzijde Pompstraat 25.
Rij A: 1. Herman Verstraaten, 2. Piet Kivits, 3. Gerard Klerks, 4. Jan Beekmans, 5. Ben Kivits, 6. Jan Voets, 7. Anton Voets (Houterd), 8. Christ van Esch, 9. Jan Jansen (zoon van Chris).
Rij B: 1. meester van Bussel, 2. Jan van den Akker, 3. Christ Mathijsen, 4. Martin Brus, 5. Bernard van Wanrooij, 6. Wim van Kaathoven, 7. Adrie Santegoeds, 8. Ad Vorstenbosch (geboren 1938), 9. Theo van Dinther, 10. Christ van den Heuvel, 11. meester Janus Verkuylen (zoon van Antoon).
Rij C: 1. Gerard van der Heijden, 2. Jan Bolwerk, 3. Willie Deelen, 4. Pierre Muijshondt, 5. Bertje van den Brand, 6. Frans van Roessel, 7. Arie van de Wiel, 8. Jan Eijmberts, 9. Jan van der Heijden.
Rij D: 1. Harrie van den Oetelaar, 2. Anton Habraken, 3. Hans van der Zanden, 4. Mari van Oorschot, 5. Ad Schellekens, 6. Henk Kooijmans, 7. Adrie Mathijsen, 8. Wim Kemps, 9. Wim de Laat, 10. Fred Doreleijers, 11. Piet van Veghel.
Rij E: 1. Jos van Kasteren, 2. Adrie van Liempd, 3. Pieter Langenhuizen, 4. Albert de Wit, 5. Joke van Kessel, 6. Antoon Oerlemans, 7. Piet van Kasteren, 8. Jan Jansen, 9. Wim van Helvoort, 10. Ad Schellekens.


St. Lambertusschool, 1947/48, klas 2, geboren ca. 1939/40

1947-1948, klas 2, geboren ca. 1939-1940
Rij A: 1. Frans Oerlemans, 2. Marinus van Oorschot, 3. Rini van den Dungen, 4. J. of G. van Nuland, 5. Pieter Derks (geëmigreerd), 6. Mari Evers, 7. Leo van der Sangen, 8. Ad de Hommel.
Rij B: 1 meester van Bussel, 2. van den Oetelaar (Hermalen), 3. Frans van der Heijden, 4. Jan van Dorenalen, 5. Chris van den Heuvel, 6. Leo Wels, 7 Jan van de Ven, 8. John(ny) van Tartwijk, 9. Rinnie van Zoggel, 10. Vorstenbosch, 11. meester Rombouts.
Rij C: 1. Rudi L. (VABBR), 2. Jan Vissers (geëmigreerd), 3. Jos van Thiel, 4. Marinus Gooyaerts (of Goyaarts), 5. Theo Kemps 6. van Nuland 7. Gijs Kooijmans, 8. Leo Vogels, 9 Martin van de Ven, 10. Jan van de Boom 11. Adrie Vorstenbosch.
Rij D: 1. Jo Vorstenbosch, 2. Bennie de Groot, 3. H. van Delft, 4. J. van den Oetelaar, 5. Leo Tausch, 6. Hennie Jansen, 7. Henk van den Dungen, 8. Walter van Rooij, 9. Willy Janssen (geboren 1940), 10. Pieter van Hemmen 11. Mettler 12. Tonnie Wouters.
Rij E: 1. Cor de Graaf (zijn stiefvader heette "de Bie") 2. Jo Steenbakkers, 3. Gijs Steenbakkers 4. W. Hellings 5. Gijs Russens, 6. Toon(tje) Smits, 7. Hennie Boselie (geëmigreerd?), 8. Leo Terneusen, 9. Dorus van Heeswijk 10. Jan van Zoggel.

St. Lambertusschool, 1947-48, klas 5, geboren ca 1937/38

1947-1948, klas 5, geboren ca 1937-1938
Rij A: 1. Leo Deelen, 2. Jan van Kasteren, 3. Willie Langenhuijzen, 4. Adrie Langenhuijzen, 5. Van Hemmen, 6. Tiny van den Dungen, 7. Harry Timmermans, 8. Jan van Hooft (geboren 16 mei 1937), 9. Adri van Oorschot.
Rij B: 1. meester van Bussel (hoofd van de school), 2. Jo van Zoggel, 3. Tijn Verhoeven, 4. Wim van den Heuvel, 5. Adrie van Engeland, 6. Bert Langenhuizen, 7. Tiny Schevers, 8. Adrie van Kaathoven, 9. meester Jansen.
Rij C: 1. Koolen, 2. Tonnie Bosmans (geboren 20 juli 1937), 3 Piet van Kaathoven (geboren 4 januari 1937), 4. Toon van den Brand, 5. Hans van der Spank, 6. Antoon Vughts (zoon van Teut Vughts?), 7. Adrie Vorstenbosch, 8. Tijn van den Bergh.
Rij D: 1. Huub van Heeswijk, 2. Tini Memel, 3. van Heertum, 4. Jan van Geffen, 5. Adrie van Oorschot, 6. Cor van Heertum, 7. Adri van der Hofstad, 8. Ignasius van der Heijden, 9. Martin Bosch, 10. Arnold Timmermans.
Rij E: 1. Timmermans, 2. Adrie Langenhuijzen, 3. Christ Doreleijers, 4. Mari van Lier, 5. Martin de Laat, 6. Bertje van Geffen, 7. Wim van den Oetelaar (geboren 20 maart 1937), 8. Hellings, 9. Wim van de Wielen.

St. Lambertusschool, 1945-1948, waarschijnlijker 1947/48 , 1e klas van juffrouw van Rooij , geboren ca. 1939-40

1945-1948, waarschijnlijker 1947-1948 , 1e klas van juffrouw van Rooij , geboren ca. 1939-1940
Achterzijde school.
Rij A: 1. Mari Evers, 2. Tony Deelen, 3. Jaap Beekmans, 4. Adrie van Kaathoven, 5. Bertje van Esch, 6. Harrie van Kasteren, 7 Gijs Bosmans.
Rij B: 1. juffrouw van Ro(o)y of Rooij, 2. Huub Kivits, 3. Harrie van den Boogaard, 4. van Heertum, 5. Henk Korsten, 6. Jan van Heeswijk, 7. Jo van der Heyden (destijds slagerij Wijbosscheweg), 8 Henk Schevers, 9 meester van Bussel.
Rij C: 1. Marie van de Elzen, 2. Tiny Koolen, 3. Tonny Kivits, 4. Jan Schevers, 5. Piet van der Heyden, 6. Mari van Helvoort, 7. Henk de Wit, 8. Rini Boselie.
Rij D: 1. Janus van den Berg, 2. Joop Kappen, 3. Christ Kerkhof, 4. Jo van den Dungen, 5. Frans Smits, 6. Henk Eijmberts, 7. Folkert van Geffen (over het spoor, boomhandelaar), 8. Piet van Galen (geboren 1939), 9. Mari Rijkers, 10. Jo van der Heyden (Hoek Elschotseweg-Voortstraat)
St. Lambertusschool, 1947-48, 1e klas, geboren ca. 1939-41

1947-1948, 1e klas, geboren ca. 1939-1941
Rij A: 1. Hendrik van den Boogaard, 2. Jan Oerlemans, 3, Willie van Oers, 4. Wim van Roessel, 5. Gerard Hovenier, 6. Hans van den Heuvel, 7, Gerard Kemps, 8. Jan Timmermans
Rij B: 1 meester Jan van Bussel (hoofdonderwijzer), 2. Henk de Graaf, 3. Jan van Rooij (geboren februari 1941), 4. Toon van Veghel, 5 Theo van der Sangen, 6. Jan Wouters, 7. Jan van de Ven (Elde), 8. Rini de Letter, 9. ? (zoon van de kleermaker, Toon Bolsiusstr hoek straatje naar de molen), 10. meester Gijs Eijkemans, (onderwijzer 1e klas).
Rij C: 1. Wil Koolen, 2. Wim Oerlemans, 3. Harrie de Laat, 4. Hans Nienhaus, 5. Egbert Ausems , 6. Van de Ven (Achterste Hermalen), 7. Tini Langenhuizen, 8. Henk Rijkers, 9. Jan van Dinther.
Rij D: 1. Jan Heesakkers, 2. Ad van der Heyden, 3. Huub Broeren, 4. Jan van der Heijden (Heikantstraat), 5. Jan Sleutjens, 6. (Johan) Jan van Oorschot (bijnaam Bartje), 7. Toon van den Brand, 8. Jo Verhagen, 9. Christ Korsten, 10. Janus van Weert,
Rij F: 1. Ad Deelen, 2. Ben van den Brand, 3. Toon van der Spank, 4. Gijs van Heertum, 5. Wim Pijnappels, 6. Tony Vorstenbosch, 7. Broer van Esch, 8. Jan van Gestel (zoon van Janus), 9. de Groot.
St. Lambertusschool, 1947-49, klas 7, geboren 1936-1937

1947-1949, klas 7, geboren 1936-1937
Rij A: 1. Leo Deelen, 2. Willie Doreleijers, 3. Wim Sleutjes, 4. Christ van Breugel, 5. Harrie Wels, 6. Jo van Engeland, 7. Jo Swanenberg, 8. Leo van Veghel, 9. Jan van der Spank, 10. Jan Schevers, 11. Hans Schellekens, 12. Toon Langenberg, 13. Jo Hermes.
Rij B: 1. meester van Bussel, 2. Ad Steenbakkers, 3. Huub Manders (Toon Bolsiusstraat), 4. Jo Speeks (tweelingbroer van B5), 5. Willy Speeks (tweelingbroer van B4), 6. Hans van der Spank, 7. Jozef van den Heuvel, 8. Wim Verhoeven (Molenheide of Houterdsedijk), 9. Willie Koolen.
Rij C: 1. Dirk Terveer (vader portier JDW), 2. Wim Vissers, 3. Mettler (Langstraat), 4. Jan Martin, 5. Hans van der Spank of Jo van der Heijden, 6. Gerard Verhagen, 7. Piet van den Brand, 8. Ad van den Brand, 9. Martin van der Heijden, 10. Hans van Herpen, 11. van Heertum (Steeg).
Rij D: 1. Jo van de Ven, 2. Albert van der Heijden, 3. Gijs van den Heuvel, 4. Jo van den Dungen, 5. van den Brand (Molenstraat), 6. Ad van de Donk (Houterdsedijk), 7. Jozef Oerlemans, 8. Jan van Delft, 9. van der Spank, 10. Adri van Boxtel, 11. Onbekend.
Rij E: 1. Mari Mettler (Oude steeg), 2. Jan Martin (zoon van Walter), 3. Harrie van Pinxteren, 4. Cup Doreleijers (geboren februari 1937, Elschotseweg 4), 5. Martin Bolwerk, 6. Mies Mettler, 7. Martin Schevers, 8. Christ van de Ven, 9. Mari van Hemmen, 10. Ad Langenhuijsen, 11. Broer van der Heijden.


Foto's genomen tussen 1951-1960.[bewerken | brontekst bewerken]

St. Lambertusschool,1957/58, klas 6, geboren ca 1945-46

1957/58, klas 6, geboren ca 1945-46
Op de achtergrond staat de heer Giesbers, hoofd van de school. Op mijn lessenaar (tekenles????) is nog zichtbaar een tekening met daarop de letter en cijfer "H7". H7 was destijds het motornummer van een bekend Nederlandse motorcoureur. Ik meen van "Henny Rietman" uit Doetinchem.
1. Jan Giesbers (hoofd der school), 2. Onbekend, 3. Ad de Groot (Sint Servatiusstraat), 4. Xaveer van Heertum (Bogaard), 5. Ad Oerlemans (zoon van houtzagerij Schootsestraat), 6. Ad van Gogh (Rietbeemdweg nabij het kerkhof)? 7. Kees Kemps (rijwielhandel aan de Hoofdstraat), 8. Tonnie Manders (Toon Bolsiusstraat), 9. Gerry Giesbers (zoon van het hoofd van de school), 10. Onbekend, 11.Onbekend, 12. Jaap Godefrooij (Mgr. Zwijsenstraat, vader werkte bij gemeente Schijndel), 13. Hennie van Gerwen (zoon van bloemenwinkel den Anjer aan de Hoofdstraat), 14. Hans de Koning (zoon van leerkracht de Koning, Harry Bolsiuslaan), 15.Jan van Houtum.St. Lambertusschool,1958-1959 Klas 5 of 6, op schoolplein, geboren ca 1947-1948

1958-1959 Klas 5 of 6, op schoolplein, geboren ca 1947-1948
Rij A: 1. Jos Giesbers, 2. Frans van Alebeek, 3. Erik de Gier, 4. Ton Cornelis, 5. Wim Kelders, 6. Hans van der Eerden, 7. Rene Wouters (geboren najaar 1947), 8. Willibrord van de Sman, 9. Theo Persons? 10. Harrie van der Spank (geboren Hermalen, voorjaar 1947), 11. meester Giesbers (schoolhoofd).
Rij B: 1. Hans Doreleijers, 2. Henri de Koning, 3. Ad den Otter (geboren najaar 1947), 4. Harrie van Tuijl, 5. Jos Goyaerts, 6. Rini van de Ven, 7. Ben van Kaathoven, 8. Sjef Foolen, 9. Ben Hartman (geboren voorjaar 1948), 10. Bert van Rooij, 11. Peter van Veghel, 12. Piet Schellekens (Houterdsedijk).
Rij C: 1. Tonny van Helvoort, 2. Hans Deelen, 3. Gerard Buenen (geboren juni 1948), 4. Jan van de Westelaken, 5. Ad Somers, 6. Janus van de Ven, 7. Theo Franssen.
St. Lambertusschool, 1958-1959, 1e Klas, geboren ca. 1951-52

1958-1959, 1e Klas, geboren ca. 1951-1952
Rij A: 1. Jet Geerkens, 2. Jan Doreleijers.
Rij B: 1. Hans Cornelis, 2. Mathijs Bolsius, 7. Gerrie van Gogh.
Rij C: 1. Tijn van Aarle 2. Jo van Gestel, 3. Onbekend, 4. Rein van der Eerden , 5. Jan van Lieverloo.
Rij D: 1. Henk van Kaathoven, 2. Ton Kooijmans (mandenmaker- Elschotseweg), 3. Mathieu van de Linden.

St. Lambertusschool, 1e Klas, schooljaar 1959-1960

St. Lambertusschool, 1e Klas, schooljaar 1959-1960
Rij A: 1. Jet Geerkens, 3. Jos van de Wijdeven, 3. Onbekend.
Rij B: 1. van Roessel, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. van den Oetelaar, 6. Mathijs Bolsius, 7. Onbekend, 8. Hans de Jong.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Paul van der Vleuten, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Jan van Osch, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Jan Wouters, 12. Peter van Esch, 13. Lucas Bolsius.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Rijkers, 5. Rijkers, 6. van Thiel, 7. van Liempd, 8. Onbekend.

Foto's genomen tussen 1971-1980.[bewerken | brontekst bewerken]

St. Lambertusschool, 1973 klassen 6, geboren ca 1962, ter gelegenheid van de jeugd drie daagse in Doorwerth

1973 klassen 6, geboren ca 1962, ter gelegenheid van de jeugd driedaagse in Doorwerth
Rij A: 1. Carl van de Pol, 2. Ton van Tartwijk, 3. John den Otter, 4. Dhr. Giesbers (hoofdonderwijzer), 5. Hans Georg van Liempd, 6. Winfried Giesbers? (begeleiding), 7. Marcel Tibosch, 8. Dhr. Van Dijk (onderwijzer), 9. Jos Giesbers (begeleiding), 10. Onbekend (begeleiding), 11. Onbekend. 12. Henny Jans (PABO student).
Rij B: 1. Hans de Crom, 2. Jan van Esch, 3. Henk van Duijnhoven, 4. Toin Kooymans, 5. Adrie van den Broek, 6. Jeffrey van Tartwijk, 7. Berry van Zoggel, 8. Frans van de Veerdonk, 9. Aart Voets, 10. Wiljan Vloet, 11. Andre Schouten, 12. Ad van de Koog, 13. Martien van Liempd, 14. Henk Goijaerts, 15. Harrie Barten, 16. Alex Kooijmans.
Rij C: 1. Willy van de Velden, 2. Edwin van den Oetelaar, 3. Guus de Kok, 4. Roland of Mark van Rozendaal, 5. Erik van Zandvoort of Marcus van Lier, 6. Anton Lichtenberg, 7. Pieter Heessels, 8. Harrie van den Heuvel? 9. Cristjan van der Heijden, 10. Mark Scheepers, 11. Joep Jans.St. Lambertusschool, 1977-1978, klas 5 geboren ca 1966-1967

1977-1978, klas 5 geboren ca 1966-1967
Rij A: 1. Rob van Tartwijk, 2. Antoinette Pijnappels, 3. Henja Korsten, 4. Geert van der Heijden, 5. Pauline Turk, 6. Harold van den Oetelaar, 7. van Heeswijk (zus van A9), 8. Onbekend, 9. Jan-Willen van Heeswijk, 10. Bas Brekelmans, 11. leerkracht Dhr. Rijnart (afscheid in 2004).
Rij B: 1. Frans van den Berg, 2. Carly Jansen (zoon van de vroegere kapper in de Hoofdstraat), 3. Jeroen Kooijmans, 4. Theo van den Dungen, 5. Wout van Rooij, 6. Patrick van Heijnsbergen (zoon van oud leerkracht aan deze school), 7. Aart Hellings, 8. Marcel Mettler, 9. Henk van Casteren, 10. Henk van Hamond,
Rij C: 1. Corine Voets, 2. Franka van Rozendaal, 3. Jan Hellings, 4. Marcel van Dinther (van de koffiemolen), 5. Charles Creemers, 6. Astrid Jansen, 7. Willy van den Berg.
Overige afbeeldingen[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. MIP gemeente Schijndel 1990, bladzijde 68
 2. Attentietegels in Schijndel