Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Elde

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Elde.

Elde[bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.

De weg vanaf de Gemondseweg – hoek Elde loopt door gronden welke op oude kaarten staan aangegeven met de naam Sluiperman.
Om deze naam te behouden wordt voorgesteld deze weg als zodanig aan te duiden en de benaming “Beek” en “Elde” te wijzigen van wijkaanduiding in straatnamen.

Het Elde, Jan III Hertog van Brabant etc. heeft bij open brief in den jare 1314, eenige broek- en heidegronden afgestaan aan eenige ingezetenen van St.Oedenrode, Boxtel, St.Michiels-Gestel en Schijndel (naburen dier gronden) ter beweiding van hun vee als anderszins, waaraan de naam werd gegeven van bodem van Elden, en uit aanmerking de bewoners van dat gehucht de naburen van dien bodem waren, heeft het de benaming Elde verkregen ofwel zijn die gronden den naam gegeven van dat gehucht als onmiddellijk daaraan grenzende.

Bewoners in het Elde wijk B (huisnummerboek januari 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
B16 W.J. Vermeer
B17 G. v.d. Oever
B18 Th. v.d. Oever
B19 Joh. van Weert
B20 M. van Heertum
B21 Weduwe J. Verbruggen
B22 H. Pennings
B23 Lamb. v.d. Ven
B24 H.P. v.d. Oetelaar
B25 Adr. v.d. Heuvel
B26 H. Verhagen
B27 Weduwe H. Louwerensen Doorgehaald: Weduwe