Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Beek

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beek[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Beek.
Voor meer details klik hier.
Beek.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.[bewerken | brontekst bewerken]

Zie onder Sluiperman.

De weg vanaf de Gemondseweg – hoek Elde loopt door gronden welke op oude kaarten staan aangegeven met de naam Sluiperman. Om deze naam te behouden wordt voorgesteld deze weg als zodanig aan te duiden en de benaming “Beek” en “Elde” te wijzigen van wijkaanduiding in straatnamen.


De Beek, ontleend aan een tak van de rivier de Dommel, welke langs dat gehucht stroomt, en hoezeer versmald en toegegroeid zijnde, nog beekloop genoemd wordt.

Bewoners van de Beek wijk B in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
Ongenummerd Antonius Verbruggen Vervallen
B91 Johannes C. van der Schoot
B92 Wed. Marinus Adrianus de Bever
B92 Christiaan Merkx
B93 Wed. Joh. Beekmans Doorgehaald
B93 Wilhelmus van de Koevering
B94 Marinus Habraken
B95 Hendricus van der Wijst
B96 Hendrikus Schellekens
B97 Hendrikus Merkx
B98 Marinus de Bever
B99 Christianus Essens
B100 Antonius H. van den Dungen
B101 Johan J. van Eijndhoven

Bewoners van de Beek wijk B in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift Huisnummer per

15 augustus 1954 [4]

B91 J.C. v.d. Schoot
B92 Chr. Merkx Sliperman 10
B93 W. v.d. Koevering 1
B94 M. Habraken 7
B95 J.J. van Hedel 9
B96 H. Schellekens 16
B97 H. Merkx 13
B98 M. de Bever
B99 Chr. Essens 32
B100 A.H. v.d. Dungen 9
B101 J.J. van Eindhoven Doorgehaald

Vernummering van de Beek wijk B in 1954[5]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Beek wijk B vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Beek B 93 W.F. van de Koevering
2 Beek B 92 Chr. Merkx
3 Beek B 91 J.C. van der Schoot
4 Beek B 94 Wed. M. Habraken
5 Beek B 95 J.J. van Hedel
6 Beek B 96 Hendr. Schellekens
7 Beek B 97 J. Steenbakkers
8 Beek B 98 Lamb. Rijkers
9 Beek B 99 Chr. Essens
10 Beek B 100 Ant. H. van den Dungen
11 Beek B 101 H.A. Schellekens

Bewoners van de Beek in 1967[6]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Beek behoorde bij de Servatiusparochie centrum. Daar waar dit afwijkt staat dit vermeld in de kolom “opmerking”.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 Andries A. van den Boogaard Doorgehaald. Parochie Gemonde
2 Henr. A.M. van den Boogaard Parochie Gemonde
7 Joh. M. van den Dungen Wed. Habraken
7 Ant. J. Habraken Inwonend
8 Alb. Schellekens
8 Joh. M. de Laat Wed. Schellekens/doorgehaald
9 Wilh. P.M. de Backer
13 Hendr. G. Merkx
14 Hendr. A. van den Dungen
14 Anna M. van Hedel Wed. van den Dungen/inwonend
15 Ger. Essens
15 Adr. van der Linden Wed. Essens/inwonend
16 Hendr. A. Schellekens
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  3. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  4. Marietje van Aarle, Gemonde, 24 november 2022
  5. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  6. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)