Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Putsteeg

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Putsteeg[bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken]

Putsteeg.
Voor meer details klik hier.
Putsteeg.
Voor meer details klik hier.
Putsteeg.
Brandkuil Putsteeg.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

De Putsteeg, is eene straat alwaar weleer een groote kuil, wetering genaamd, gelegen was, welke thans is gedicht en tot kultuur gebracht

Bewoners van de Putsteeg wijk B (huisnummerboek januari 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
B62 C.J. van Eijndhoven Doorgehaald
B63 Adr. A. van Esch
B64 Weduwe W. Geerts
B65 Weduwe J. Steenbakkers
B66 J.P.B. van Rooij en Van Rooij, W.E.A.M. inwonend
B67 J.M. v.d. Spank