Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Hermalen

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hermalen[bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken]

Hermalen.
Voor meer details klik hier.
Hermalen.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.[bewerken]

Zie onder Achterste Hermalen.

Aanvullende informatie:[bewerken]

De naam Hermalen is reeds eeuwen oud. In zijn brief van 13 juni 1341 waarbij Hertog Jan III van Brabant een gebied, later genoemd Bodem van Elde, aan de bewoners daarvan ten gebruike uitgaf, werd een gedeelte van de begrenzing van dat complex gronden omschreven als “totten gueden (= goederen) des heeren Henricx van Hermaelen”. In het begin van de veertiende eeuw hield een familie die zich kennelijk in 1314 reeds van Hermalen noemde, een grondgebied (wildernis) van 40 bunder te leen van de Hertog van Brabant. Dat grondgebied heette, in ieder geval een eeuw later Schrijvershoef, het lag in Hermalen en werd gedurende meerdere eeuwen door de familie van Hermalen te leen gehouden. Voor het laatst werd die naam gevonden in een akte van 27 april 1623 waarbij de nalatenschap werd verdeeld van Gijsbert Jansz. Van den Bogaert en Hilleken Delis Henricx van Hermalen. In het charter van 18 juli 1465 van Philips de Goede waarbij deze als Hertog van Brabant het grondgebied van Schijndel uitbreidde en de grenzen opnieuw vaststelde liep die grens “op (=naar) tgoet (=het goed) van Harmalen”. Het voormalig slotje Groenendaal wordt in de akten van overdracht en boedelscheiding (1575 – 1800) steeds genoemd als gelegen onder Hermalen.

Inlichtingen over de betekenis van het begrip Hermalen zijn gevraagd aan professor dr. Michels te Nijmegen en aan de bekende historicus F.W. Smulders te ’s-Hertogenbosch.

Prof. Michels helt in zijn betoog het meest over naar de betekenis: rechtplaats, waar recht gesproken wordt of vergaderplaats. De heer Smulders acht het mogelijk dat Hermalen zou zijn samengesteld uit “heer” (= leger) en “maal” (= plaats van de volksvergadering).

Beiden zijn het er dus over eens dat de naam betrekking zou kunnen hebben op het houden van volksvergaderingen. In de vroege bewoningstijd schijnt het volk in massa te hebben rechtgesproken. In latere eeuwen werden belangrijke dorpsbeslissingen genomen door afgevaardigden van de bevolkingsgroepen en weer later door de schepenen met de borgemeesters, oud-schepenen en notabelen.

Het Hermalen, in vroeger schriften Heerdmalen genoemd, onder anderen in den open brief van Philip Hertog van Bourgondie, Brabant etc. d.d. 18 Julij 1465. De oorsprong is vermoedelijk ontstaan uit hoofde de herders aldaar hun middagmaal gebruikten, omdat de broek- en heidegronden aldaar door de naburen van St.Michiels-Gestel; Boxtel, St.Oedenrode en Schijndel ter beweiding van schapen, runderen en paarden gebruikt werden. Dat groot gehucht had vroeger een kasteel, alhoewel afgebroken nog onder den naam van slot of slotje bekend is.

Bewoners van het Hermalen[bewerken]

Wijk A (huisnummerboek 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
A57 Joh. Timmermans
A58 A. v.d. Bergh
A.59 Th. Wouters
A61 A. Timmermans
A62 Jan J. v.d. Spank
A63 A.J. v.d. Ven
A63a Joh. Ant. van Heesch
A64 Weduwe P. van Heesch en Van Heesch, Chr.M. inwonend
A65 J.H. Goyaerts
A66 M. v.d. Spank
A67 H. v.d. Heijden
A68 H. Pijnappels
A69 Jan. van Heeswijk
A70 P. Schevers
A71 Lamb. van Kaathoven
A72 Klompenfabriek Van Kaathoven
A73 H. Schevers
A74 Adr. v.d. Heijden
A75 H.C. van Middengaal
A76 J.J. van de Ven
A77 J.J. v.d. Vleuten
A78 Alph. Sleutjes
A79 M. van Heeswijk
A80 P. v.d. Bergh
A81 W. v.d. Ven
A82 Lamb. van Kaathoven
A83 P.C. Steenbakkers en V.d. Schoot, Mar. inwonend
A84 Adr. den Ouden
A85 A. v.d. Donk
A86 Weduwe L. van Alebeek
A87 Piet v.d. Heuvel
A88 Chr. van Kaathoven
A89 H. van Kaathoven
A90 Klompenfabriek Van Kaathoven
A91 M. van Schijndel
A92 W. van Helvert
A94 Fr. van Heertum

Wijk B (huisnummerboek 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
68 Th. M. van Esch
69 M. en J. Venmans
70 Adr. v.d. Heijden
71 Maalderij A. Derks
72 L. v.d. Vleuten en Den Ouden, Johannes W. inwonend gezin
75 M. Schevers
75a Fr. den Ouden
76 Andr. Pijnappels
77 G. Pijnappels
78 Weduwe A. v.d. Bergh
79 Th. Schevers
80 G. Hellings
81 Jos. P. Venmans en Van Zoggel, D. inwonend
82 H.A. v.d. Heijden
83 Adr. van Aarle
84 A. v.d. Steen
85 J. Steenbekkers
86 Mart. van Oers en Verhagen, Mathieu en Van Aarle, weduwe W.

Allen doorgehaald

87 J.M. van Grinsven Doorgehaald. Toegevoegd: Van Aarle, H.
88 Hendrikus v.d. Ven
89 J. v.d. Vleuten
90 G. v.d. Sanden en Van Aarle, Adr.