Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Achterste Hermalen

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Achterste Hermalen[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Achterste-Hermalen.
Voor meer details klik hier.
Achterste-Hermalen.
Voor meer details klik hier.
Brandkuil Achterste-Hermalen.
Achterste-Hermalen.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.[2][bewerken | brontekst bewerken]

Bij een vroegere toekenning van straatnamen is de aanduiding “Achterste Hermalen” en “Hermalen” niet juist geweest. Al van oudsher (op de Tienden Kaart) staat het Achterste Hermalen aangegeven aan de linkerzijde (zuidzijde) van de weg naar Boxtel en “Hermalen” aan de noord-westzijde daarvan. Nu de wijkaanduiding komt te vervallen wordt daarin wijziging gebracht.

Hoe oud de benaming Achterste Hermalen is, is niet bekend. Naarmate de bewoning in Hermalen zich oudtijds uitbreidde werden er nadere onderscheidingsnamen in dat gebied gegeven teneinde de ligging van de gronden nader aan te duiden. Men denke hierbij aan Beek, Putsteeg, Nachtegaal enz. Uiteraard heeft de naam Achterste Hermalen daar ook zijn ontstaan aan te danken. Met zekerheid is bekend dat de naam Achterste Hermalen in het jaar 1816 werd gebruikt. Immers in het bewaard gebleven register grondbelasting ongebouwde eigendommen aangelegd in 1816, staan gronden geboekt welke waren gelegen in het Achterste Hermalen.

Aanvullende informatie.[3][bewerken | brontekst bewerken]

Wie vanuit het dorp richting Boxtel rijdt, ziet op een gegeven moment, net voorbij de Schootse Hoef, een ploeg op een sokkel staan, daar ooit tijdens carnaval neergezet door De Blekke Ploeg, de buurtvereniging van Hermalen. Je zou dit kunnen zien als een teken van: hier begint het Hermalen en daar zijn we trots op, we verloochenen onze afkomst niet. Een eindje voorbij de Boerenhofstede, staan dan aan de linkerkant van de weg het bordje Achterste Hermalen. Een Voorste Hermalen ontbreekt op de wegenkaart van Schijndel. In Het Schijndelse Landschap -het onmisbare boek voor ieder die iets wil weten van de Schijndelse veldnamen - wordt overigens wel gewag gemaakt van het bestaan van een Voorste Hermalen. Er is bijvoorbeeld een vermelding van deze naam uit 1654. Het Achterste Hermalen wordt ook in dat jaar genoemd maar de naam Hermalen verschijnt al veel eerder, in 1314, in de boeken.
Het Achterste Hermalen is vandaag de dag (2012) een weg die loopt van de Boxtelseweg richting Rooise Heide. Even na de kruising met de Langstraat, bij de gemeentegrens, verandert de naam van de weg in Hofstad.
Over de betekenis van de naam Hermalen lijken de geleerden het nog niet helemaal eens. Het eerste deel van de naam "heer", kan worden uitgelegd als "leger", zoals in "heerscharen". Het tweede deel "maal" kan wijzen op een laagte, een inzinking van de bodem maar heeft ook de betekenis van gerechtsplaats en zelfs van grensteken, zo geeft Henk Beijers in zijn veldnamenonderzoek aan. En dat zou dan weer passen bij Viergemalen, een weg die meer richting Gemonde te vinden is en die te maken heeft met de Bodem van Elde, een historisch belangrijk gebied. Viergemalen zou dan slaan op de vier gemeenten die zeggenschap hadden over dit gebied.

De eerste huisnummers van het Achterste Hermalen in 1954[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Meteen bij het benoemen van het Achterste Hermalen werden de eerste huisnummers op 15 augustus 1954 toegekend. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Hermalen B 82 P.L. van Aarle
2 Hermalen B 83 Mart. van Aarle
3 Hermalen B 84 Adr. H. van den Bergh
4 Hermalen B 85 Joh. van Kaathoven
5 Hermalen B 86 Mathieu Verhagen
6 Hermalen B 87 Henr. van Aarle
7 Hermalen B 88 M.W. den Ouden
8 Hermalen B 89 H.F. Verhagen
9 Hermalen B 90 P.F. van de Vleuten

Bewoners van het Achterste Hermalen in 1967[5]:[bewerken | brontekst bewerken]

Het Achterste Hermalen behoorde bij de Servatiusparochie centrum.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Dirk J. Bos
3 Jan J. van de Ven
5 Hendr. J. van Vleuten
7 Christ J.M. Hellings
9 Ant. M. Vermeer
11 Adr. H. van den Bergh
13 Jan J. van de Ven
15 Franc. J. van Kaathoven
16 Joh. L.J. van Kaathoven
17 Adr. A. van Kaathoven
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  3. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 15 maart 2012
  4. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  5. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)