Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Keur

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Keur[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954[1][bewerken | brontekst bewerken]

Keur.
Voor meer details klik hier.
Keur.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 14 oktober 1966[bewerken | brontekst bewerken]

Een zeer bekend en dikwijls voorkomende naam in Schijndels geschiedenis is de naam Schrijvershoef voor landerijen gelegen in het Hermalen en begrensd door Boxtelseweg, Hermalen en Keur.
Om deze naam nu voor de geschiedenis vast te leggen wordt voorgesteld deze weg, vormende de grens van bedoelde landerijen, aldus te noemen en de aanduiding “Keur” te wijzigen.

De Keur, heeft dien naam ontleend uit hoofde dit gehucht vroeger eeuwen een krijgsman of gelden daarvoor moest leveren aan de keurbende van den Duitschen Keizer (vorst).

Aanvullende informatie[2][bewerken | brontekst bewerken]

Het zijn natuurlijk de onsterfelijke regels van het liedje waarmee Arie van Roozendaal in de jaren zeventig van de vorige eeuw beroemd werd, die meteen bij je opkomen als je het woord Keur ziet of hoort. De Keur, de weg die loopt van de Putsteeg richting Gemondseweg. Het is zo'n weg die typisch is voor het Schijndelse buitengebied, met aan weerszijden populieren, een mooie erfenis uit de tijd dat de klompenmakerij hier nog hoogtij vierde. De naam van de weg en de omgeving daarvan, zou te maken hebben met een gebied waar een "keur" geldt, waar sprake is van een bepaald rechtsgebied. In dit verband kan verwezen worden naar de Grevekeur, de "keur" van de graaf die op de Boschweg te vinden is. Of is dat een foute interpretatie en moeten we denken aan Crèvecoeur, "hartepijn"?
Keur mag een oud woord lijken, het bestaat nog steeds in woorden als "keurmerk", "keurtroep" en "keurmeester". Je vindt het ook terug in "uitverkoren" en dan blijkt het een afgeleide van het werkwoord keuren, op waarde schatten, uitkiezen. De keur is heden ten dage een verordening met regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Kortom, betekenissen te kust en te keur!
Als je het voorstel van Arie van Roozendaal volgt, hoef je je hierover niet druk te maken. Gewoon een eindje wandelen en genieten van het landschap. En je verbazen over het wonderlijke samenraapsel aan beelden en beeldjes dat je onderweg tegenkomt: de nalatenschap van Harrie van de Heuvel, de man die langer dan iemand met zijn groentekraam op de markt stond. Ook dat is kuieren op de Keur.

Keur.
Keur.
Keur.Bewoners van de Keur wijk B in 1941 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
B61 Joan Joh. van Veghel
B60 Marinus Timmermans
B52 Eimbertus Timmermans
B53 Johannes van Heeswijk
B54 Adrianus van Heeswijk
B54 Martinus Verhagen Inwonend
B59 Hendrikus W. van Weert
B55 Gijsbertus Mettler
B56 Wed. Johannes van den Oetelaar
B58 Lambertus Vorstenbosch Doorgehaald
B58 Franciscus van de Bergh
B57 Hendrikus Venmans
B73 Hendrikus van de Ven
B75 Adrianus van der Pol

Bewoners van de Keur wijk B in 1945 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternamen Bijschrift
B52 E.J. Timmermans
B53 Kinderen J. van Heeswijk
B54 Adr. van Heeswijk
B55 G. Mettler
B56 Weduwe B.J. v.d. Oetelaar
B57 H. Venmans
B58 Fr. v.d. Bergh
B59 Ant. van Weert
B60 Mar. Timmermans
B61 J.J. van Veghel
B73 Weduwe H. v.d. Ven
B74 Adr. v.d. Pol

Bewoners van de Keur wijk B in 1952 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
B51a Chr. v. Heeswijk

Vernummering van de Keur wijk B in 1954[6]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Keur wijk B vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Keur B 61 Jan J. van Veghel
2 Keur B 60 M. van Erp
3 Borne B 51a Chr. H.J. van Heeswijk
4 Keur B 59 Willem van de Wijdeven
6 Keur B 53 Henricus van Heeswijk
7 Keur B 54 Adr. van Heeswijk
8 Keur B 55 Mar. Timmermans
9 Keur B 56 Adr. L. van de Oetelaar
10 Keur B 58 Fr. van den Bergh
11 Keur B 57 Antoon Venmans
12 Keur B 73 Mar. van de Ven
13 Keur B 74 Adr. van de Pol

Bewoners van de Keur in 1967 [7]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Keur behoorde bij de Servatiusparochie centrum.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Jan J. van Veghel
1 Maria van Oers Wed. van Veghel/doorgehaald
2 Mart. A. Verhagen Doorgehaald
2 Ant. J.M. Verhagen
5 Petr. I. Timmermans
6 Henr. J. van Heeswijk
7 Wilh. Th. Timmermans
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 7 maart 2013
  3. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  4. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  5. archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952
  6. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  7. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)