Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Borne

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Borne[1][bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken | brontekst bewerken]

Borne
Voor meer details klik hier.
Borne
Voor meer details klik hier.
Borne

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.
Op een kaart zijn de namen van de wegen en gebieden welke tot op heden officieel nog geen naam hadden en wel daarvoor in aanmerking komen, ingetekend. Slechts die namen zijn aangehouden, waarmede die wegen en buurtschappen sinds mensenheugenis worden aangeduid.

De Borne, schijnt niet alleen maar is zeker uit het Fransch ontleend, in het Hollandsch: grens of grenspaal. Dit heeft allen grond, uithoofde achter dit gehucht gemelde Bodem van Elden zijne grenspalen had. Dit gehucht is beroemd derwijl de zeekapitein Jan van Amstel en zijne familie aldaar hun verblijf en hunne goederen hadden. Zoo komt, onder anderen in het gemeentearchief alhier voor: dat genoemde Jan van Amstel ter dier plaatse de zoogenaamde “De Steenen Kamer” met landhoeve, benevens den Esselenkamp, bij dit gehucht gelegen, heeft nagelaten. Bovendien behoort de Borne om zijne schoone landerijen tot een der voornaamste gehuchten dezer gemeente en grenst aan het gehucht de Keur.

Bewoners van het Borne wijk B (huisnummerboek 1941)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
B41 Joh. van Erp Doorgehaald
B41 Wed. Adrianus van Kessel
B40 Wed. Johannes van Doremalen
B39 Cornelis Vorstenbosch
B38 Gerardus van den Oetelaar
B37 Petrus van Houtum
B37 Wed. H. van Houtum
B1 Willem van den Boogaard e.a.
B36 Wed. Joh. van der Linden
B36 H.J. van der Linden Inwonend
B35 Wed. Johannes van Houtum
B34 Adrianus Timmermans
B33 Martinus Vorstenbosch Afgebrand
B32 Petrus Bekkers Afgebrand
B31 Catharina de Laat
B31 Martinus van der Heijden
B30 Antonius G. van Kemenade
B29 Adrianus van den Oetelaar
B28 Gerardus Mutsaars
B51 Marinus Schevers
B50 Jan Verhagen
B49 Jan J. Smits
B48 Johannes Broks
B47 Christianus Smits
B46 Petrus Smits
B45 Antonius M. Eijmberts
B44 Johannes J. van der Spank
B43 Adrianus Wouters
B42 Martinus Heesakkers
B42 Johannes van Hoof

Bewoners van het Borne wijk B (huisnummerboek januari 1945)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
B1 W. v.d. Boogaaard e.a.
B28 G. Mutsaars
B29 Adr. v.d. Oetelaar
B30 A.G. van Kemenade
B31 Mart. v.d. Heijden
B34 Adr. Timmermans
B35 Weduwe Joh. van Houtum
B36 H.J. v.d. Linden
B37 Weduwe H. van Houtum en Van Houtum, P. inwonend
B38 G. v.d. Oetelaar
B39 C. Vorstenbosch
B40 Weduwe J. van Doremalen
B41 Weduwe Adr. van Kessel en V.d. Boogaart, H. inwonend

Beiden doorgehaald

B42 M. Heesakkers en Van Hoof, J.
B43 Adr. Wouters
B44 J.J. v.d. Spank
B45 A.M. Eijmberts
B46 P. Smits
B47 Chr. Smits
B48 J. Broks
B49 J.J. Smits
B50 J. Verhagen
B51 M. Schevers
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011