Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Houterd

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Houterd[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Houterd.
Voor meer details klik hier.
Houterd.
Voor meer details klik hier.
Houterd.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.[bewerken | brontekst bewerken]

Om de naam Houterd te behouden is deze weg aldus genoemd.

De Houtert. Bij brief van Jan (II) Hertog van Brabant etc. van laatst gemeld jaar (1303) komt dit gehucht onder de benaming van Houtart voor.
Ontegensprekelijk is deze spelling daaraan gegeven: uit hoofde de aard van den grond zeer geschikt is voor de houtteelt en uit de natuur of van aard vooral het lage gedeelte hout voorbrengt.

Bewoners van de Houterd wijk E in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E1 Martinus J. Jansen Doorgehaald
E1 H.M.C. van den Tillaart
E29 Adrianus Speeks
E33 Johannes van der Mee
E30 Adrianus Hermus
E30 Hendrikus Hermus Doorgehaald
E30 Franciscus C. Hermus Inwonend
E30 Theodorus Hermus Doorgehaald/Inwonend
E30 H. Habraken Doorgehaald/Inwonend
E31 P. de Laat
E31 Theodorus Hermus Inwonend
E32 Adrianus van den Boogaard
E88 Johannes van de Ven
E84 Petrus van Houtum
E82 Marinus van de Ven
E83 Henricus van der Heijden
E83 G.A. Kluijtmans Doorgehaald/Inwonend
E80 Hendrikus J. Looman
E77 Wilhelmus Santegoeds
E78 Adriaan Christianus Hellings Doorgehaald
E78 Marinus Schellekens
E79 Rogier van Alebeek
E81 Eijmbertus Pijnappels Afgebrand 13 mei 1941
E96 Petrus A. van der Velden
E97 Marinus de Laat
E95 Johannes van de Velden
E98 Albertus Verbruggen
E99 Lambertus van Zoggel
E105 Johannes Verhoeven
E100 Marinus van den Broek
E101 Hendrikus Verhoeven
E103 Adrianus J. de Graaf
E104 Henri C. van Zoggel
E106 Lambertus van Beekveld
E107 Hendrikus de Laat
E108 Kinderen van den Tillaart Doorgehaald
E108 Albertus Heesakkers Doorgehaald
E108 Christianus van den Broek
E109 Hendrikus C. Verhoeven
E110 Martinus C. Verhoeven
E111 Johannes H. Broeren Doorgehaald
E111 Adrianus Langenhuizen
E112 Wilhelmus de Laat
E102 Jan J.M. van der Pol
E94 Hubertus Broeren
E93 Wed. Marinus J. Broeren Doorgehaald
E93 Wilhelmus Th. Broeren
E92 J. van de Meerendonk
E92 Martien Roovers Inwonend
E92 Wed. A. Schuurmans Inwonend
E91 Andreas van den Boogaard
E113 Antonius van der Steen
E114 Antonius Voets
E114 Wed. W. van de Oetelaar Doorgehaald/Inwonend
Ongenummerd Wed. Leonardus Jonkers Afgebrand
Ongenummerd Adrianus Jonkers Afgebrand
E115 Johannes van Rosmalen
E115 Adrianus Jonkers Doorgehaald
E116 Johannes van den Braak
E116 Wed. L. Jonkers Inwonend
E90 Marinus Geerts
E89 Adrianus den Otter
E88 Wed. Hendrikus van de Ven
E117 Leonardus de Brouwer
E118 Wouterus van Zelst
E118 Jan J. van Zutphen Inwonend
E119 Hendrikus M. de Groot
E120 Bernardus H. de Groot
E123 Marinus van der Zanden
E124 Marinus Langenhuisen
E125 Johannes A. Boland Doorgehaald
E125 W.P.W. van Dijk
E121 Johannes van der Zanden
E122 Christiaan A. van Osch
E127 Jacobus M. van Reij
E126 Kantoor Johannes F.N. de Rijk
E133 Franciscus Schellekens
E132 Marinus van Erp Doorgehaald
E132 Antonius van det Heijden
E131 Andreas van de Ven
E130 Antoon Langenhuisen
E129 Willem van der Kraan
E134 Christianus van Erp
E135 Wilhelmus van Wanrooij
E136 Antonius van Zoggel
E128 Steenfabriek en timmerfabriek

Bewoners van de Houterd wijk E in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E1 Mart. J. v.d. Westelaken
E29 Adr. Speeks
E30 Th. Hermes
E31 P. de Laat en Hermes, Fr.G. inwonend
E32 Adr. v.d. Boogaard
E33 J. v.d. Mee
E77 W. Santgoeds
E78 M. Schellekens
E79 R. van Alebeek Doorgehaald: B.
E80 H.J. Looman
E81 E. Pijnappels
E82 M. v.d. Ven
E83 H. v.d. Heijden en Van Houtum, P.
E84 P. van Houtum en Van Oers, Martinus

Beiden doorgehaald

E85 A. Strik
E88 Weduwe H. v.d. Ven
E89 Adr. den Otter Toegevoegd: Weduwe
E90 M. Geerts
E91 A. v.d. Boogaard
E92 J.H. v.d. Meerendonk
E93 W.Th. Broeren
E94 Hub. Broeren
E95 J. v.d. Vleuten
E96 P.A. v.d. Velden
E97 M. de Laat
E98 Alb. Verbruggen Doorgehaald: Alb.

Toegevoegd: Weduwe Alb.

E99 Lamb. van Zoggel
E100 M. v.d. Broek
E101 H. Verhoeven
E102 J.J.M. v.d. Pol
E103 A.J. de Graaf
E104 H.C. van Zoggel
E105 J. Verhoeven
E106 Lamb. van Beekveld
E107 H. de Laat
E108 Chr. v.d. Broek
E109 H.C. Verhoeven
E110 M.C. Verhoeven
E111 Adr. Langenhuizen
E111a Andreas v.d. Ven
E112 W. de Laat
E113 A. v.d. Steen
E114 A. Voets
E115 J. van Rosmalen
E116 J. v.d. Braak
E117 L. de Brouwer
E118 W. van Zelst en Van Zutphen, J.J. inwonend
E119 H.M. de Groot
E120 B.H. de Groot
E121 J. v.d. Zanden en De Groot, Alb.J. inwonend
E122 Chr. A. van Osch
E123 M. v.d. Zanden
E124 M. Langenhuijsen
E125 W.P.W. van Dijk
E127 A.J. Verkuijlen
E128 Steenfabriek
E129 Ant. Langenhuijsen
E130 L.J. de Rijk
E131 Andr. v.d. Ven
E132 Ant. v.d. Heijden
E133 Fr. Schellekens
E134 Chr. van Erp
E135 W. van Wanrooij
E136 A. van Zoggel

Bewoners van de Houterd wijk E in 1952 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
E125 Alb. Steenbakkers
E127a S.J. de Jong
E127a Matador

Vernummering van de Houterd wijk E in 1954[5]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Houterd wijk E vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Houterd E 83 Ch. van den Broek
2 Houterd E 82 M. van de Ven
3 Houterd E 84 M. van Oers
4 Houterd E 85 A. Strik
5 Houterd E 94 H. Broeren
6 Houterd E 93 Ch. van Kronenburg
7 Houterd E 90 L. van den Brand
8 Houterd E 91 A.A. van den Doelen
9 Houterd E 113 A. van der Steen

Bewoners van de Houterd in 1967 [6]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Houterd behoorde bij de Servatiusparochie centrum.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
7 Ant. J. van der Steen
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  3. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  4. archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952
  5. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  6. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)