Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Meester Michelsstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Meester Michelsstraat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 12 februari 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Meester Michelsstraat.
Voor meer details klik hier.
Meester Michelsstraat.
Voor meer details klik hier.

Geboren te Uithoorn op 8 mei 1851, overleden te Schijndel 2 juni 1924.
Na zijn studie aan een Normaalschool te Amsterdam, was hij achtereenvolgens onderwijzer te Poeldijk en te Amsterdam. Hij behaalde de Hoofdakte, akte Frans en Wiskunde. Op 27 april 1880 volgde zijn benoeming tot hoofd van een school te Schijndel. Door zijn ijver en toewijding, gepaard aan zijn fijne tact om kinderen op te voeden, won hij al spoedig de achting en liefde zowel van ouders als van leerlingen.
Toen hem bleek dat een betrekkelijk groot aantal bewoners van Schijndel noch lezen noch schrijven kon, opende hij een avondschool, waar volwassenen gratis onderwijs ontvingen.
Onder zijn collega’s was hij een zeer geziene persoonlijkheid en ook zijn superieuren waardeerden hem als een hoogstaand onderwijzer en opvoeder. Geregeld werd hij aangezocht om zitting te nemen in de examencommissie voor hulp- en hoofdakte.
De Zusters der Congregatie van Schijndel en Veghel wisten hem reeds spoedig voor Normaalschool en Hoofdakte-cursus te winnen. Ook daar gaf hij zijn beste krachten voor de opleiding van Religieuse Onderwijzeressen in een tijd, toen, door de zeer lage subsidies, de Congregaties financieel niet in staat waren de lessen behoorlijk te honoreren. Daarnaast gaf hij voor de jonge onderwijzers uit de omtrek kosteloos een cursus voor de Hoofdakte, waarvan steeds gaarne en druk gebruik werd gemaakt. Korte tijd besteedde hij zelfs zijn vrije Zondagen aan lessen voor de Zusters te ’s-Hertogenbosch en Uden, tot hij op advies van zijn dokter een gedeelte van zijn al te zware taak moest opgeven.
Meer dan veertig jaar, tot op de dag van zijn plotseling heengaan, heeft hij echter zijn werk voor de Congregaties van Schijndel en Veghel voortgezet. Zijn veelzijdige ontwikkeling stelde hem in staat aan anderen ook veel van zijn rijke kennis mee te geven. Dit ook door zijn leiding van de Onderwijzersbond in het arrondissement Veghel en door de talrijke lezingen in die functie gehouden. Vooral zijn lessen in opvoedkunde, lessen die hij door zijn voorbeeld kracht bijzette, werden door allen die ze mochten volgen hoog gewaardeerd. Steeds bleef hij op de hoogte van zijn tijd. Op zeventigjarige leeftijd nam hij nog deel aan de Paedagogische Week te Tilburg. Ook naar het sociale leven ging zijn belangstelling uit.
Hij was onder andere voorzitter van de St. Vincentiusvereniging en van de Kinderbescherming. Wie in moeilijkheden verkeerde, klopte nooit vergeefs bij “Meester Michels” aan. Zijn hulp werd in alle omstandigheden ingeroepen en steeds belangeloos verleend. Hij was de vraagbaak en raadsman voor menigeen.
Zowel Z.H. de Paus als H.M. de Koningin erkenden zijn verdiensten voor Kerk en Staat door het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice en de Ridderorde van Oranje Nassau.
Bij zijn zorg voor armen en noodlijdenden had hij een ijverige hulp in zijn echtgenote, die als penningmeesteres van de St. Elisabethvereniging hem trouw ter zijde stond. Bij zijn Zalig afsterven getuigde pastoor H.J.M. Donders dan ook van hem: “Deze was een van degenen, die God liefheeft. Eenvoudig en oprecht, trouwhartig en waarheidlievend stond hij in dienst van alles wat edel is en goed. En die als kinderen de wijsheid van hem leerden, luisterden ook toen zij ouder geworden waren, nog gaarne naar zijn raad. En handhaafde hij niet de zaak der armen? En was hij niet de vader van weduwen en wezen? Uit het geloof leefde deze rechtvaardige en niets, geen rijkdom, geen grootheid, geen eer, ging hem boven ons heerlijk, heilig, Rooms-katholiek beginsel.”
Meester Michels was een edel mens, wiens naam door degenen, die het geluk hadden hem te kennen, met eerbied en dankbaarheid aan het nageslacht wordt doorgegeven.
Meester Michels ging met pensioen ingaande 18 augustus 1916.

Aan de zuidzijde van de straat waaraan zijn naam is gegeven staat het huis (voormalige ambtswoning van het hoofd van de Openbare Lagere School Hoofdstraat) waar meester Michels gedurende zijn gehele ambtsperiode heeft gewoond en in welk huis diens zoon Prof. Dr. L. C. Michels is geboren.

Door de nabestaanden van de heer J.B. Michels is te kennen gegeven dat zij de voorkeur zouden geven aan de naam Meester Michelsstraat.

Besluit burgemeester en wethouders 6 november 2001.[bewerken | brontekst bewerken]

Bewoners van de Meester Michelsstraat in 1967[2]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Meester Michielsstraat behoorde bij de Servatiusparochie centrum.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 Boerenleenbank
3 Corn. E. Haak
5 Wilb. H.J. van den Heuvel
7 Jac. H.P. van de Ven
9 Johan Kemps
11 Ant. G.M. Jurriëns
13 H.J. Aldenhoff
15 R.K. Uloschool voor jongens Doorgehaald
15 R.K. lagere meisjesschool
19 George. C.C. Tegenbosch
20 Ant. M.H. Sleegers
21 Jac. W.A. Remmen
22 Tennispaviljoen
23 Jan J.M. van der Pol
24 Mar. J. Hurkmans
26 Mar. J. de Visser
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)