Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Johannes Bernardus Michels (1851 - 1924)

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
J.B. Michels
JB Michels.png
Persoonsinformatie
Volledige naam Johannes Bernardus Michels
Geboorteplaats Uithoorn
Geboortedatum 8 mei 1851
Overl.plaats Schijndel
Overl.datum 2 juni 1924
Partner(s) Elisabeth Johanna Tersmetten
Beroep(en) Hoofdonderwijzer, onderwijzer

J.B. Michels, Johannes Bernardus[bewerken]

Geboren 08 mei 1851 te Uithoorn en overleden 02 juni 1924 te Schijndel.
Gehuwd met Elisabeth Johanna Tersmetten. Geboren 24 april 1851 te Monster, overleden 28 januari 1922 te Schijndel.
Hoofd van de Openbare Lagere School Hoofdstraat van 1880 - 1916 en leraar aan de Kweekschool.

Na zijn studie aan een Normaalschool te Amsterdam, was hij achtereenvolgens onderwijzer te Poeldijk en te Amsterdam. Hij behaalde de Hoofdakte, akte Frans en Wiskunde. Op 27 april 1880 volgde zijn benoeming tot hoofd van een school te Schijndel. Door zijn ijver en toewijding, gepaard aan zijn fijne tact om kinderen op te voeden, won hij al spoedig de achting en liefde zowel van ouders als van leerlingen.
Toen hem bleek dat een betrekkelijk groot aantal bewoners van Schijndel noch lezen noch schrijven kon, opende hij een avondschool, waar volwassenen gratis onderwijs ontvingen.
Onder zijn collega’s was hij een zeer geziene persoonlijkheid en ook zijn superieuren waardeerden hem als een hoogstaand onderwijzer en opvoeder. Geregeld werd hij aangezocht om zitting te nemen in de examencommissie voor hulp- en hoofdakte.
De Zusters der Congregatie van Schijndel en Veghel wisten hem reeds spoedig voor Normaalschool en Hoofdakte-cursus te winnen. Ook daar gaf hij zijn beste krachten voor de opleiding van religieuse onderwijzeressen in een tijd, toen door de zeer lage subsidies, de Congregaties financieel niet in staat waren de lessen behoorlijk te honoreren. Daarnaast gaf hij voor de jonge onderwijzers uit de omtrek kosteloos een cursus voor de Hoofdakte, waarvan steeds gaarne en druk gebruik werd gemaakt. Korte tijd besteedde hij zelfs zijn vrije Zondagen aan lessen voor de Zusters te ’s-Hertogenbosch en Uden, tot hij op advies van zijn dokter een gedeelte van zijn al te zware taak moest opgeven.
Meer dan veertig jaar, tot op de dag van zijn plotseling heengaan, heeft hij echter zijn werk voor de Congregaties van Schijndel en Veghel voortgezet. Zijn veelzijdige ontwikkeling stelde hem in staat aan anderen ook veel van zijn rijke kennis mee te geven. Dit ook door zijn leiding van de Onderwijzersbond in het arrondissement Veghel en door de talrijke lezingen in die functie gehouden. Vooral zijn lessen in opvoedkunde, lessen die hij door zijn voorbeeld kracht bijzette, werden door allen die ze mochten volgen hoog gewaardeerd. Steeds bleef hij op de hoogte van zijn tijd. Op zeventigjarige leeftijd nam hij nog deel aan de Paedagogische Week te Tilburg. Ook naar het sociale leven ging zijn belangstelling uit.
Hij was onder andere voorzitter van de St. Vincentiusvereniging en van de Kinderbescherming. Wie in moeilijkheden verkeerde, klopte nooit vergeefs bij “Meester Michels” aan. Zijn hulp werd in alle omstandigheden ingeroepen en steeds belangeloos verleend. Hij was de vraagbaak en raadsman voor menigeen.
Zowel Z.H. de Paus als H.M. de Koningin erkenden zijn verdiensten voor Kerk en Staat door het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice en de Ridderorde van Oranje Nassau.
Bij zijn zorg voor armen en noodlijdenden had hij een ijverige hulp in zijn echtgenote, die als penningmeesteres van de St. Elisabethvereniging hem trouw ter zijde stond. Bij zijn Zalig afsterven getuigde pastoor H.J.M. Donders dan ook van hem: Deze was een van degenen, die God liefheeft. Eenvoudig en oprecht, trouwhartig en waarheidlievend stond hij in dienst van alles wat edel is en goed. En die als kinderen de wijsheid van hem leerden, luisterden ook toen zij ouder geworden waren, nog gaarne naar zijn raad. En handhaafde hij niet de zaak der armen? En was hij niet de vader van weduwen en wezen? Uit het geloof leefde deze rechtvaardige en niets, geen rijkdom, geen grootheid, geen eer, ging hem boven ons heerlijk, heilig, Rooms-katholiek beginsel.`` Meester Michels was een edel mens, wiens naam door degenen, die het geluk hadden hem te kennen, met eerbied en dankbaarheid aan het nageslacht wordt doorgegeven.
Meester Michels ging met pensioen ingaande 18 augustus 1916.

Aan de zuidzijde van de straat waaraan zijn naam is gegeven staat het huis (voormalige ambtswoning van het hoofd van de Openbare Lagere School Hoofdstraat) waar meester Michels gedurende zijn gehele ambtsperiode heeft gewoond en in welk huis diens zoon Prof. Dr. L. C. Michiels is geboren.