Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Heikant

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Heikant[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Den Heikant, deze benaming is zeer duidelijk om reden die straat op de zoogenaamde Roder- of Schijndelsche heide uitschiet en weleer dit gehucht zeer nabij genoemde heide gelegen was.
Gij zult misschien vragen is die heide dan teruggesprongen? Neen, maar zij is in deze eeuw voor het grootste gedeelte in bouw- en weilanden herschapen. Vooral heeft het kultiveeren dier heide, reuzenschreden gemaakt sedert men in het bezit is geweest van den provincialen grintweg van Vught door deze gemeente naar St. Oedenrode enz.

Bewoners van de Heikant[bewerken | brontekst bewerken]

Wijk A (huisnummerboek 1941)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
A43 Marinus van Rokven Doorgehaald
A43 Petrus van Zoghel
A44 Johannes Verhoeven
A42 Theodorus van Geffen
A41 Lambertus van Geffen
A40 Johannes van der Eerden
A39 Johannes Janssen
A38 Johannes Vogels
A37 Gerhard J. Janssen
A36 Johannes Geerts Doorgehaald
A36 Adrianus van Alebeek
A35 Pieter van Lijssel
A29 Wed. P.M. Steenbakkers Doorgehaald
A29 Cornelis Neefs Doorgehaald
A29 Cornelis A. Kuijs
A28 Antonius Cornelis A. Kuijs Doorgehaald
A28 Cornelis J. Neefs
A25 Antonius Brus Doorgehaald
A25 Lambertus Vorstenbosch Doorgehaald
A25 Adrianus P. van Schijndel
A26 Mathijs van Geffen
A27 Martinus van Wanrooij
A31 Theodorus Rijkers
A32 Theodorus Beekmans
A33 Paulus van Gorkum
A34 Henri Kivits
A93 Adrianus de Kort
A91 Martinus van Schijndel
A92 Wilhelmus van Helvert

Wijk A (huisnummerboek 1945)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
A25 Leon. van Geffen
A26 M. van Geffen
A27 M. van Wanroij
A28 C.J. Neefs Doorgehaald
A29 C.A. Kuijs
A30 Goederenloods N.S.
A31 Th. Rijkers
A32 Th. Beekmans
A33 P. van Gorkum
A34 H. Kivits
A35 P. van Lijssel
A36 Adr. van Alebeek
A37 G.J. Janssen
A38 Joh. Vogels
A39 Joh. Janssen
A40 Joh. v.d. Eerden
A41 Lamb. van Geffen
A42 Th. van Geffen
A43 P. van Zoghel en Van Boxmeer, Joh.
A44 Joh. Verhoeven
A93 Weduwe Adr. de Kort

Wijk G (huisnummerboek 1941)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
G4 Gerardus van den Vorstenbosch Doorgehaald
G4 Marinus van Rokven
G3 Simon P. van den Bogaard
G2 Gijsbertus van de Vorstenbosch Doorgehaald
G2 Marinus van Rokven Doorgehaald
G2 Gijsbertus van de Vorstenbosch
G1 Jan J. Raaijmakers
G18 Josephus van Bakel Doorgehaald
G18 Henri Vorstenbosch
G17 Christiaan Vorstenbosch
G16 Wed. Franciscus van Breugel
G15 Adrianus Langenhuizen
G15 J.C. van Heertum
G14 Antonius Vorstenbosch
G19 Cornelis Deckers
G41 Johannes van de Valk
G20 Cornelis Kuijs
Ongenummerd Francis van Eijndhoven Doorgehaald
G21 Martinus van Oorschot e.a.
G22 Johannes A. Verhagen
G25 Hendrikus van Oorschot
G26 Antonius Brus
G27 Marinus van Doremalen
G28 Petrus van Oorschot Doorgehaald
G28 Franciscus Sleutjes Doorgehaald/Inwonend
G28 Johan Verhagen
G29 Thomas H. Vervoort Doorgehaald
G29 Wed. Ant. van Vught Doorgehaald
G29 Hendrikus van Houtum
G31 Antonius van den Oetelaar Doorgehaald
G31 Johannes van den Oetelaar
G30 Lambertus van Lieshout Doorgehaald
G30 Marinus van Heeswijk Inwonend
G33 Adrianus Vorstenbosch
G32 Johannes Steenbakkers Doorgehaald
G32 Johannes A. Vorstenbosch
G34 Wed. Joh. Heesakkers
G40 Gijsbert van de Vorstenbosch
Ongenummerd Johannes Steenbakkers Doorgehaald
G39 Marinus van der Schoot Doorgehaald
G39 Albertus Heesakkers
G35 Wilhelmus Koolen
G36 Johannes Smits Doorgehaald
G36 Johannes Reijnders Doorgehaald
G36 Johannes van der Heijden Doorgehaald
G36 Johannes van Rosmalen Doorgehaald
G36 Antonius Vorstenbosch
G37 Adrianus Doleweerd Doorgehaald
G37 Johannes Geerts Doorgehaald/Inwonend
G37 Gerardus M. de Wit
G38 Christiaan van de Vorstenbosch Doirgehaald
G38 Jan J. van de Rijdt
G23 Adrianus Buurs
G24 Petrus van Zoghel Doorgehaald
G24 Martinus van de Ven Doorgehaald
G24 Marinus van Alebeek Doorgehaald
G24 Joh. van Houtum

Wijk G (huisnummerboek 1945)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
G1 J.J. Raaijmakers
G2 G. v.d. Vorstenbosch
G3 S. v.d. Bogaard
G4 M. Rokven
G14 A. Vorstenbosch
G15 Adr. Langenhuizen en Van Heertum, J.C.
G16 Weduwe F. van Breugel en Van Helvoort, Lamb. inwonend
G17 Chr. Vorstenbosch
G18 H. Vorstenbosch
G19 C. Deckers Toegevoegd: Weduwe
G20 C. Kuijs
G21 M. van Oorschot e.a.
G22 J.A. Verhagen
G23 Adr. Buuts Toegevoegd: Weduwe
G24 J. van Houtum
G25 Joh. v.d. Schoot
G26 A. Brus
G27 M. van Doremalen
G28 Weduwe J. Verhagen en Verhoeven, J.J. inwonend
G29 H. van Houtum
G30 M. van Heeswijk
G31 J. v.d. Oetelaar
G32 J.H. Vorstenbosch
G33 Adr. Vorstenbosch
G34 Weduwe J. Heesakkers en Vorstenbosch, Adr. inwonend
G35 W. Koolen en Koolen, Chr. inwonend
G36 Adr. v.d. Vorstenbosch
G37 G.M. de Wit
G38 Weduwe J.J. v.d. Rijdt
G39 Alb. Heesakkers
G40 G. v.d. Vorstenbosch
G41 J. v.d. Valk
G42 H. v.d. Mee
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011