Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Sint Servatiusstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sint Servatiusstraat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 26 augustus 1937.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Sint Servatiusstraat.
Voor meer details klik hier.
Sint Servatiusstraat.
Voor meer details klik hier.
Sint Servatiusstraat.

Het laatste gedeelte van deze straat, te rekenen vanaf de Servatiuskerk, langs welk gedeelte de gemeente in 1920 24 arbeiderswoningen bouwde, werd vanaf die tijd in de volksmond wel “Hongerhoek” genoemd.
Zulks klaarblijkelijk omdat de woningen werden betrokken door arbeidersgezinnen.

In vroeger eeuwen lag onder het gehucht Lutteleinde een buurt welke Honger Hoek werd genoemd.
Thans wordt onder de uithoek “De Keur” nog een gedeelte land, De Hongerhoek genoemd.
Het Lutteleijnde omvatte in vroeger eeuwen ook De Keur.
Het grondgebied waardoor de Sint Servatiusstraat loopt, ressorteerde in vroeger jaren niet onder het gehucht Lutteleinde maar onder het gehucht “Wijbosch”.
Deze straat, als liggende in de nabijheid van de oude R.K. Kerk, is genoemd naar Bisschop St. Servatius, patroonheilige van het dorp Schijndel.
St. Servatius was de tiende Bisschop van Tongeren en de eerste Bisschop van Maastricht.
Hij was Bisschop van Tongeren vanaf het jaar 310 tot 380.
Omstreeks het jaar 380 verplaatste hij de zetel van het bisdom naar Maastricht, in welke plaats hij op hoge leeftijd stierf op 13 mei 384.

De Lange Heg heet nu (1983/1985) Sint Servatiusstraat, terwijl al in 1540 sprake is van “”lant aent Wijbosche aen die lange hegghe int appelteren”.

Raadsbesluit 2 mei 1975.[bewerken | brontekst bewerken]

Gedeelte straat vervallen in verband met Jansenpark.

Bewoners van de Sint Servatiusstraat [bewerken | brontekst bewerken]

Bewoners van de Sint Servatiusstraat in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
82 Adrianus Eijkemans
80 Lambertus van de Ven
93 Johannes Persons
91 Johannes C. van Esdonk
89 Hendrikus Doreleijers
87 Hendrikus A. van der Voort Doorgehaald
87 Adrianus Merks Doorgehaald
87 Johannes Langenhuisen
78 Adrianus Mutsaars
76 Petrus van den Brand
74 Petrus van den Dungen
72 Adriaan van Breugel
85 Jan Schellekens
83 Lambertus de Groot
81 Johannes L. van Doremalen
79 Antonius Rijkers
70 Wed. Antoon van Vught Doorgehaald
70 Hendricus C. Russens
68 Johannes Kooijmans
66 Johannes J. Blummel
64 Adrianus van Boxtel
77 Petrus de Laat
75 Leonardus G. Constant
73 Antonius van den Heuvel
71 Adrianus Langenhuisen Doorgehaald
71 Wed. Adr. van Zantvoort Doorgehaald
71 Pieter van den Dungen
62 Adrianus van den Brand
60 Wed. Lamb. van Liempd
69 Johannes Leenders
67 Lambertus van Schijndel
58 Franciscus Bolwerk
56 Lambertus W. Marinus Doorgehaald
56 Gijsbertus Koolen
54 Wed. Johannes Eijkemans
Ongenummerd Petrus J.M. Eijkemans Doorgehaald
65 Christianus Hermes
63 Cornelis de Greef Doorgehaald
63 W.J.A. Bos
61 Carolus A.J. van Kempen Doorgehaald
59 Christianus A. van Lieshout
50 Jan J. van den Brand
46 Martinus van de Wijdeven
51 Wed. Hendr.A. van Roosmalen
49 Wasblekerij A. Bolsius
47 Antonius Smits
43 Antoon L. van den Dungen
41 Antonius van den Langenberg Doorgehaald
41 Adrianus Mutsaars Doorgehaald
41 Antonius J. Mutsaars Doorgehaald
41 Wouter Hellings
39 Johan van Ballekom
35 Michel M. Muijshondt
31 Gijsbertus van Rozendaal
32 Christianus W.J. Jansen Doorgehaald
32 Martinus van de Donk
30 Leonardus Kusters
29 Gerardus Koolen
27 Jan Merks
25 Lambertus J. Ketelaars
25 Lambertus van Heijnsbergen Inwonend
25 Antje van Heijnsbergen Inwonend
23 Hendrikus den Otter
21 Johannes Rozendaal
24 Hubertus M. van Osch
22 Klompenfabriek M. Steenbakkers
19 Vrouw J. Verhoeven Doorgehaald
19 Kinderen van Liempd
19 Carolus A.J. van Kempen Inwonend
17 Lamense Bruijnsma
15 Wed. Albertus Pijnenburg
20 Hendrikus Aarts
18 Bertha Offermans Doorgehaald
18 Johannes A. van Kasteren
16 Johannes van der Heijden
14 Hendrikus W. Eijmberts
9 Antonius van Liempd
Ongenummerd Wed. Joh. van Rozendaal Doorgehaald
12 Petrus Terneusen
7 Josephus C. van Thiel Doorgehaald
7 Martinus J. Jacobs Doorgehaald
7 L.J. Jansen Doorgehaald/Inwonend
7 J. Molenaar Doorgehaald
7 J. Schilder Doorgehaald
7 Wilhelmus M. Vennix
5 Josephus C. van Thiel Doorgehaald
5 Hendrikus A. van der Zanden
10 Hendrikus van den Dungen
8 Theodorus van den Dungen
3 Johannes Eijmberts
1 Sint Servatiusgebouw
4 Cornelis de Greef Doorgehaald
4 Adriaan van Roosmalen Doorgehaald
4 Wilhelmus A. Kost Doorgehaald/Inwonend
4 Johannes van Ballekom
2 Marinus Koolen

Bewoners van de Sint Servatiusstraat in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
1 St. Servatiusgebouw
2 Mar. van ‘t Hof e.a. Doorgehaald. Toegevoegd: Kolen, M.
3 Joh. Eijmberts
4 Joh. van Balkom Doorgehaald. Toegevoegd: V.d. Heijden, J.
5 W.M. Venix
7 C. van Haaren Toegevoegd: Steenbakkers, Marinus
8 Th. v.d. Dungen
9 Ant. van Liempd
10 H. v.d. Dungen
12 p. Terneusen Doorgehaald
14 H.W. Eijmberts
15 A.J. v.d. Eerden Doorgehaald. Toegevoegd: Pijnenburg, Weduwe A.
16 Joh. v.d. Heijden
17 L. Bruinsma Toegevoegd: Weduwe
18 Joh. van Kasteren Doorgehaald. Toegevoegd: V.d. Heijden, J.
19 Kinderen van Liempd en Van Liempd, Joh. en Van Kempen, C.J.A.

Allen doorgehaald

20 H. Aarts
21 Joh. Roozendaal
22 Klompenfabriek M. Steenbakkers
23 M. den Otter Doorgehaald. Toegevoegd: Den Otter, H.
24 Hub. M. van Osch
25 Lamb. J. Ketelaars en Van Heijnsbergen, L. en A. Allen doorgehaald

Toegevoegd: Merks, Arnoldus

27 Jan. Merks
28 Toegevoegd: huis Weduwe G. Van Rozendaal
29 G. Koolen
30 L. Kusters
31 Weduwe G. van Rozendaal
32 M. v.d. Donk
35 M.M. Muijshondt
39 J. van Ballekom Doorgehaald
41 A. v.d. Rijdt
43 A.L. v.d. Dungen
46 M. v.d. Wijdeven
47 A. Smits
49 Wasblekerij A. Bolsius
50 J.J. v.d. Brand
51 Fr. W.A. van Roosmalen Doorgehaald. Toegevoegd: A. Oerlemans
54 Weduwe J. Eijkemans
56 G. Koolen
58 Fr. Bolwerk
59 Chr. A. van Lieshout doorgehaald. Toegevoegd: Van Liempd, Christianus
60 Weduwe L. van Liempd
61 W.A.J. van Dijk
62 Adr. v.d. Brand Doorgehaald. Toegevoegd: Van Oorschot
63 W.J.A. Bos Toegevoegd en doorgehaald: Van Liempd, Chr.
64 Adr. van Boxtel
65 Chr. Hermes
66 J.J. Blummel
67 Lamb. van Schijndel
68 Joh. Kooijmans Doorgehaald
69 J. Leenders
70 H.C. Russens
71 P. v.d. Dungen
72 Adr. van Breugel
73 A. v.d. Heuvel
74 Weduwe P. v.d. Dungen
75 L.G. Constant Toegevoegd: 75a
76 P. v.d. Brand
77 Wilh. van Oorschot Toegevoegd: 77a
78 Adr. Mutsaars
79 A. Rijkers
80 Weduwe Lamb. v.d. Ven en V.d. boom, W.H. inwonend
81 J.L. van Doremalen
82 Adr. Eijkemans
83 Lamb. de Groot
85 J. Schellekens
87 Joh. Langenhuijsen Toegevoegd: 87a
89 H. Doreleijers Toegevoegd: 89a
91 J.C. van Esdonk Doorgehaald: V.d. Voort, Arn.G. inwonend

Toegevoegd: 91a

93 Joh. Persons Toegevoegd: 93a

Bewoners van de Sint Servatiusstraat in 1952 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
3 J. Eijmberts
5 H. Eijkemans
7a M. Steenbakkers
9 Ant. v. Liempd
10 Th. v.d. Dungen
12 A. v.d. Heijden
12a C. v.d. Heijden
14 H.W. Eijmberts
15 Wed. Pijnenburg
17 Wed. Bruinsma
24 H.M. v. Osch
28 Wed. G. v. Rozendaal
31 G. v. Rozendaal
31a J. v. Rozendaal
35 M. Muijshondt
43 J.A. Mutsaars
45 L.A. Sips
45a A.J. Duffhues
49 Ant. Oerlemans
59 Virg. v. Liempd
61 W. v. Dijk
78 A. Mutsaars

Bewoners van de Sint Servatiusstraat in 1967 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Sint Servatiusstraat behoorde bij de Servatiusparochie centrum.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 Gerd. C. van den Heuvel
2 Joh. F. Eijmberts Inwonend/doorgehaald
2 Ant. H.M. Wouters Inwonend
4 Lamb. J. Eijmberts
6 Winkel Eijmberts
7 Joh. C. Vorstenbosch Doorgehaald
7 Hendr. A.G. van den Brand
8 Ant. M. van der Heijden
9 Adr. H. Steenbakkers
9 Mar. Steenbakkers
10 Corn. M. van der Heijden
13 Wilh. J.A. Bos
14 Nic. A. van der Heijden
16 Hendr. W. Eijmberts Doorgehaald
17 Transformatorhuisje PNEM
19 Hendr. W. Eijmberts
20 Lamb. W.A. van Ingen
20 Everd. Verhagen Wed. van Ingen
22 Jos. G. van der Heijden Doorgehaald
23 Arn. Timmermans Wed. Pijnenburg
24 Joh. M. Verschuren Wed. Aarts/doorgehaald
24 Henr. A.P. Aarts
25 M. Westerhuis Wed. Bruinsma/doorgehaald
25 Hendr. A. Bruinsma
27 Joh. B. van Tartwijk Wed. van Rozendaal
28 Bedrijfsruimte van de Wijdeven
30 Jos. M.H. van den Berg
31 Antoon van der Mee
33 Corn. M. Lagermans
35 Lamb. Dortmans Doorgehaald
35 Mar. Kerkhof Doorgehaald
35 M. Pennings
36 M. van Doorn Wed. van Rozendaal/doorgehaald
36 Kinderen van Rozendaal
37 Ant. M. Evers Doorgehaald
37 Adr. J.H. Groenendaal
38 Adr. A. van der Eerden
38 Leon. Kusters Doorgehaald
39 Joh. F. van Heertum
40 Joh. M.M. Muijshondt
41 Petr. J.M. van Os
42 Franc. van Zutphen
44 Mar. M. van Zutphen
44 Gerrit P.H. van Berkum Inwonend/doorgehaald
47 Michel M. Muijshondt
49 Peter J.J. Doreleijers
51 J.M. Steenbakkers Wed. de Louwere
53 Johan van Ballekom
53 Joh. P.M.A.W. van Ballekom Inwonend
57 Ant. van de Rijdt
59 Joh. B. Pennings
61 Lamb. A.M. Sips Doorgehaald
61 A.M. van den Boogaard
63 Theod. A.J. Gevers
65 Ant. Smits
69 Garage Lathouwers
71 Wilh. A.A. Vervoort
73 Mar. W.F. Mauriks Doorgehaald
75 Theod. Hüllen Wed. Boogerd
77 Jac. G. Visser
79 Franc. C.V. Baeten doorgehaald
79 Jac. M.P. Schenk
80 M.J. van de Wijdeven
81 Ant. van Tartwijk
82 Wilh. J. van Geffen
83 Jan. W.J. Janssen
83 Wilh. J.H. Janssen Inwonend/doorgehaald
85 Mart. M. Thijssen
86 Mar. P. van den Brand
87 Willem A.J. van Dijk Doorgehaald
87 Mart. J.W. van Liempd
89 Ant. G.B. Kamphorst
90 Gijsb. J. van den Heuvel
91 Lamb. Rijkers
92 Wilh. H. Verhagen
94 Hendr. Heesakkers
95 Joh. M.P. van der Plas
96 Adr. J.M. Foolen
97 Johan van den Heuvel
98 Hendr. P. van Delft Doorgehaald
98 Leon. A. Groenendaal
99 Regeltransformatorhuisje PNEM
101 Pieter van den Dungen
103 Ant. van den Heuvel
104 Adr. van Boxtel
106 Joh. J. Blummel
107 Theod. Beekmans
108 Ant. M. van den Akker Doorgehaald
108 Petr. J.A. Kastelijn
109 Leon. van de Westelaken
110 Mar. A.J. de Laat
111 Henri Geerts
112 Ant. A. Brusselers Doorgehaald
112 Henk Dingemans Doorgehaald
112 Petr. W. van Oers
113 W. van Eijndhoven Wed. van den Heuvel
114 Cath. de Gier Doorgehaald
114 P. van der Heijden
116 Hendr. A. van Breugel Doorgehaald
116 Ant. Voets
117 Lamb. de Groot
118 Adr. van den Heuvel
119 Jan Schellekens
121 Jan. J.A. van Veghel
121 Johan. M. Verhagen Doorgehaald
122 Adr. van den Brand
123 Adr. M. Waals
123 Hub. H.G. van der Eerden
124 Joh. F. Daniëls Doorgehaald
124 Hendr. M.A. Sanders
128 Wilh. H. van den Boom
129 Ant. J. Mutsaars
130 Antoon Heesakkers Doorgehaald
130 Gijsb. van Alebeek
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  3. huisnummerboek 1945 (BHIC 5135/1525)
  4. archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952
  5. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)