Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Meijgraaf

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Meijgraaf[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 9 april 1941.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Meijgraaf.
Voor meer details klik hier.
Meijgraaf.
Voor meer details klik hier.

Deze straat had in de volksmond voorheen de naam van: weg in de Meijgraaf.
Het gebied waar die straat doorloopt, heet kennelijk dus “Meijgraaf”.
Uit het hierna volgende blijkt dat ter plaatse, in vroeger eeuwen een huis De Meijgraaf heeft gestaan, waarom een gracht liep.
Het huis genoemd naar het gebied waar het stond. Andersom zou echter ook mogelijk zijn.

In 1535 verkoopt Heer Willem Roefs van Eerp een huis, hof, en hofstad “met alle den graven dair om liggende” enz. “Als Heer Willem voorschr. heeft doen graven en maken” enz. “inde prochie van Schindell inden Born geheten aende Meijgrave”. In 1564 een huis onder den Borne welk huis belendde aan “die straet genoemd Den Meijgrave”. In 1582 wordt dit huis “Den Meijgraeff” genoemd. In 1591 wordt een cijns beloofd “uijt huijs hoff ende erffenisse genoempt den Meijgrave gelegen inde parochie van Schijndel onder den Borne.” In 1646 een huis, hof, boomgaard met land daaraan gelegen, wordt genoemd “gelegen in de parochie van Schijndel onder den Borne den Meijgraef genoemt.” In 1647 wordt een huis alsvolgt omschreven en verkocht “huijs hof boomgart ende erfve dien aenliggende met sijnen houdtwas rechten ende toebehoirten groot omtrent twee ende een half lopende lants gemeijnlijcken genoemt den Meijgraef” enz. “gelegen inde parochie van Schijndel onder den Borne. Tevens zij hier vermeld, dat er in 1634 nog een ander huis “aen de Meijgraef” stond. Dit huis heette toen “Den Dom”. Dat we hier met een ander huis te doen hebben blijkt duidelijk uit de lasten welke uit dit en het voorgaande huis moesten worden betaald.

Bewoners van de Meijgraaf (huisnummerboek 1941)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
30 Hendrikus van Doornik
37 Wed. J. van Schaijk Doorgehaald
37 Lambertus van Bokhoven
35 Gerardus Klerkx
33 Henricus van Oorschot
31 Wilhelmus P.H. Bergman
29 Wilhelmus Vervoort Doorgehaald
29 Antonius Verbruggen
27 Wilhelmus J.H.M. van der Heijden
25 Hendrikus Nouwens
23 Adrianus Steenbakkers
21 Wed. Antoon Steenbakkers
19 H. Smits
24 Johannes van Kronenburg Doorgehaald
24 Jan van Kronenburg
20 Wed. Mart. van Heeswijk
16 Hendrikus Heesakkers
14 Johan den Otter
9 Petrus van Herpen
10 Wouter van den Bergh
10 M. Verhoeven Inwonend
8 Antonius van der Eerden
4 Adrianus Cromsigt
4 L. Cromsigt Doorgehaald/Inwonend
2 Gerardus van Rozendaal

Bewoners van de Meijgraaf (huisnummerboek januari 1945)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
2 G. van Rozendaal Doorgehaald. Toegevoegd: Van Balkom, Joh.
4 Adr. Cromsigt
8 Ant. v.d. Eerden
9 P. van Herpen
10 W. v.d. Bergh Doorgehaald: Van Alebeek, M.H. inwonend
14 Joh. den Otter
16 Ger. van Herpen
19 Hendr. Smits
20 Weduwe Mart. van Heeswijk
21 J. v.d. Heijden Doorgehaald. Toegevoegd: Van Rozendaal, Gerardus
23 Adr. Steenbakkers
24 Jan van Kronenburg
25 Hendr. Nouwens
27 Weduwe W.J.H.M. v.d. Heijden
29 Jan van Zandbeek Doorgehaald
31 W.P. Bergman en V.d. Aa, Joh. inwonend. Laatste doorgehaald
33 H. van Oorschot
35 G. Klerkx
37 L. van Bokhoven
39 H. van Doornik
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011