Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Meijgraaf

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Meijgraaf[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 9 april 1941.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Meijgraaf.
Voor meer details klik hier.
Meijgraaf.
Voor meer details klik hier.

Deze straat had in de volksmond voorheen de naam van: weg in de Meijgraaf.
Het gebied waar die straat doorloopt, heet kennelijk dus “Meijgraaf”.
Uit het hierna volgende blijkt dat ter plaatse, in vroeger eeuwen een huis De Meijgraaf heeft gestaan, waarom een gracht liep.
Het huis genoemd naar het gebied waar het stond. Andersom zou echter ook mogelijk zijn.

In 1535 verkoopt Heer Willem Roefs van Eerp een huis, hof, en hofstad “met alle den graven dair om liggende” enz. “Als Heer Willem voorschr. heeft doen graven en maken” enz. “inde prochie van Schindell inden Born geheten aende Meijgrave”. In 1564 een huis onder den Borne welk huis belendde aan “die straet genoemd Den Meijgrave”. In 1582 wordt dit huis “Den Meijgraeff” genoemd. In 1591 wordt een cijns beloofd “uijt huijs hoff ende erffenisse genoempt den Meijgrave gelegen inde parochie van Schijndel onder den Borne.” In 1646 een huis, hof, boomgaard met land daaraan gelegen, wordt genoemd “gelegen in de parochie van Schijndel onder den Borne den Meijgraef genoemt.” In 1647 wordt een huis alsvolgt omschreven en verkocht “huijs hof boomgart ende erfve dien aenliggende met sijnen houdtwas rechten ende toebehoirten groot omtrent twee ende een half lopende lants gemeijnlijcken genoemt den Meijgraef” enz. “gelegen inde parochie van Schijndel onder den Borne. Tevens zij hier vermeld, dat er in 1634 nog een ander huis “aen de Meijgraef” stond. Dit huis heette toen “Den Dom”. Dat we hier met een ander huis te doen hebben blijkt duidelijk uit de lasten welke uit dit en het voorgaande huis moesten worden betaald.

Bewoners van de Meijgraaf in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
30 Hendrikus van Doornik
37 Wed. J. van Schaijk Doorgehaald
37 Lambertus van Bokhoven
35 Gerardus Klerkx
33 Henricus van Oorschot
31 Wilhelmus P.H. Bergman
29 Wilhelmus Vervoort Doorgehaald
29 Antonius Verbruggen
27 Wilhelmus J.H.M. van der Heijden
25 Hendrikus Nouwens
23 Adrianus Steenbakkers
21 Wed. Antoon Steenbakkers
19 H. Smits
24 Johannes van Kronenburg Doorgehaald
24 Jan van Kronenburg
20 Wed. Mart. van Heeswijk
16 Hendrikus Heesakkers
14 Johan den Otter
9 Petrus van Herpen
10 Wouter van den Bergh
10 M. Verhoeven Inwonend
8 Antonius van der Eerden
4 Adrianus Cromsigt
4 L. Cromsigt Doorgehaald/Inwonend
2 Gerardus van Rozendaal

Bewoners van de Meijgraaf in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
2 G. van Rozendaal Doorgehaald. Toegevoegd: Van Balkom, Joh.
4 Adr. Cromsigt
8 Ant. v.d. Eerden
9 P. van Herpen
10 W. v.d. Bergh Doorgehaald: Van Alebeek, M.H. inwonend
14 Joh. den Otter
16 Ger. van Herpen
19 Hendr. Smits
20 Weduwe Mart. van Heeswijk
21 J. v.d. Heijden Doorgehaald. Toegevoegd: Van Rozendaal, Gerardus
23 Adr. Steenbakkers
24 Jan van Kronenburg
25 Hendr. Nouwens
27 Weduwe W.J.H.M. v.d. Heijden
29 Jan van Zandbeek Doorgehaald
31 W.P. Bergman en V.d. Aa, Joh. inwonend. Laatste doorgehaald
33 H. van Oorschot
35 G. Klerkx
37 L. van Bokhoven
39 H. van Doornik

Bewoners van de Meijgraaf in 1952 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 G. v. Dijk
4 M. Cromsigt
9 J. v. Heeswijk
24 J. v. Kronenburg

Bewoners van de Meijgraaf in 1967 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Meijgraaf behoorde bij de Parochie Boschweg.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 Ger. van Dijk
3 Adr. van Hemmen
4 Mar. Cromsigt
5 Joh. P. Bolwerk
6 Joh. F. Cromsigt
6a Theod. A.J. van Heijningen
6b Henr. W.M. Liesker
6c J.J. van Tartwijk
7 Corn. Vorstenbosch
7 Henr. A.F.M. den Otter Inwonend
8 Bern. W. Smits
9 Christ. K. van Eck
10 Mar. H. van Alebeek Wed. van den Boogaard
13 Petr. M.M. van Heeswijk
14 Johan van Heeswijk
15 Joh. B.M. van Heeswijk Doorgehaald
15 Mart. A.M. van Heeswijk
16 Adr. van Heeswijk
17 Ant. Brus
17 Ant. J.M. Brus Inwonend
18 Eimb. van Heeswijk
18 Mart. C. van Heeswijk Inwonend
18a Petr. Smits
19 Hendr. Smits
19 Joh. M. van den Oetelaar Inwonend
20 Petr. Smits Doorgehaald
20 Theod. M. Smits
21 Antoon van Heeswijk
22 Adr. A.G. van de Vorstenbosch Doorgehaald
22 Mart. T. Brus
23 Franc. Steenbakkers
24 Corn. M. Heijmans
25 Leon. van der Heijden
25 Joh. A.G. van der Heijden Inwonend
26 Franc. M.M. van Pinxteren Doorgehaald
26 Lamb. Claassen
27 M. van Rijzingen Wed. van der Heijden/doorgehaald
27 Petr. A. van der Heijden Inwonend
28 Petr. G.M. van der Hofstad
29 J. van der Heijden Wed. Mutsaars
29 Joh. G. Mutsaars Inwonend
30 Henr. van Uden
31 Wilh. P.A. Bergman
32 Joh. A. Voets Doorgehaald
32 Henr. J.A.M. Voets
32 Henr. van Oorschot Doorgehaald
33 Joh. de Laat Wed. van Oorschot
34 Mart. F. van de Ven
35 Joh. Brus
37 Leon. M. Markgraaf
39 A.M. van Eijndhoven Wed. van Doornik
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  3. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  4. archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952
  5. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)