Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Venushoek

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Venushoek[bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken]

Venushoek.
Voor meer details klik hier.
Venushoek.
Voor meer details klik hier.
Venushoek.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Aanvullende informatie[bewerken]

Je zou het niet verwachten, een naam uit de klassieke mythologie zomaar tussen Langstraat en de Boxtelseweg. Want dat de Schijndelse agrariërs zoiets bedacht zouden hebben, is bijna niet voor te stellen. En toch ligt hij daar, de Venushoek. De vraag is echter of die weg wel iets te maken heeft met de Romeinse godin van de liefde. Want er is dan wel een Romeinse altaarsteen gevonden aan het Spoorpad, oorspronkelijk was die als grenssteen neergezet bij het Hooghekke om de scheiding tussen Schijndel en Sint-Oedenrode aan te geven. Zeer waarschijnlijk is die steen van elders aangevoerd, vanuit Sint-Michielsgestel of Sint-Oedenrode bijvoorbeeld. In de vijftiende eeuw staat Venushoek omschreven als de "Venishoeck aan den Vuylendijck". Op zo'n plek zou je toch geen godin verwachten, zeker niet de lieflijke Venus. Veeleer lijkt het alsof hier een overijverige klerk aan het werk is geweest, een man die een paar jaar op de Latijnse School heeft gezeten en vond dat hij zijn kennis moest etaleren door "Venis" te veranderen in "Venus". Waarschijnlijk heeft onze Venushoek zijn naam oorspronkelijk te danken aan de familie Van de Ven, net zoals de nabijgelegen Teeuwishoek genoemd is naar een Matheus of Thijs. In goed Schijndels spreken we immers nog altijd van het "Vennishuukske" en daar is geen woord Latijn bij. Een andere verklaring zou volgens Henk Beijers kunnen zijn dat de naam is afgeleid van "ven" of "vene" en te maken had met een plaats waar turf of veen is afgegraven. Aardig is ook dat Beijers vermeld dat er Venusstraatseloop bestaat die van de Teeuwishoek naar de Rijt liep en diende voor de afwatering van de belendende percelen. Of er eventueel nog een verband zou kunnen bestaan met het oude goed Ten Venne, laat Beijers in het midden.

Bewoners van de Venushoek wijk A (huisnummerboek 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
A24 L.C.J. van Veghel
A45 A. Hellings
A46 Alb. v.d. Greef
A47 Joh. Santegoeds
A48 Hendr. Heesakkers
A49 G. van Dijk
A50 Joh. Schevers
A51 H.J. v.d. Spank
A52 H. Verhagen
A53 Th. v.d. Oetelaar
A54 C. van Oorschot
A55 A. Vorstenbosch
A56 Joh. v.d. Ven