Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Rooiseweg

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rooiseweg[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Rooiseweg.
Voor meer details klik hier.
Rooiseweg.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 31 augustus 1989.[bewerken | brontekst bewerken]

Een klein stukje komt te vervallen.

Aanvullende informatie[2][bewerken | brontekst bewerken]

Typisch zo'n weg waarover op het eerste gezicht weinig meer te vertellen valt dan dat het gaat om de verbinding tussen Sint-Oedenrode en Schijndel, een vrijwel kaarsrechte verbinding nog wel. Maar schijn bedriegt. Geen mooiere eikenlaan is er in onze omgeving te vinden en ook al ligt die grotendeels op Roois grondgebied, mooi blijft het. De komst van de Structuurweg, eind vorige eeuw, heeft het beeld wat verstoord. Op dit moment zou je denken dat de Rooiseweg pas begint na het beeld van de Highland Division Memorial van Alan Beattie Herriot. Dat beeld werd in 1994 onthuld bij een voormalige munitieopslagplaats maar is hier neergezet nadat de plannen om het museum Bevrijdende Vleugels te vestigen op de Vlagheide waren afgeketst. De Rooiseweg begint echter veel eerder. Al bij de overgang van het Duits Lijntje gaat de Europalaan over in de Rooiseweg. De Rooiseweg is ongetwijfeld voor de rest van Nederland de meest bekende weg van ons dorp want hier is Camping Sport De Wit te vinden. In negentig procent van de gevallen dat je de weg wordt gevraagd door een niet-Schijndelaar, is de man of vrouw in kwestie op zoek naar dit bedrijf. Maar De Wit is niet het enig opvallende adres aan deze weg. Ook Mettler, het hiernamaals voor menig Schijndels automobiel, mag genoemd worden, zeker nu bij het bedrijf een opvallende creatie is verrezen, gemaakt met een bijzondere betontechniek.
Onze Rooiseweg wordt Schijndelseweg op de plek waar Scheidingsweg en Scheisloot de grens tussen de beide dorpen markeren, een grens die niet dan na eeuwenlang geruzie over het tussenliggende heidegebied tot stand gekomen is. Ooit lag die grens ter hoogte van de Langstraat en de (verdwenen) Sportparklaan. Terwijl de wegen in het gebied aan de zuidkant van de weg herinneren aan die vroegere heide met name als Buntweg, Bremweg en Heiveld, verwijzen de namen ten noorden van de Rooiseweg naar de Tweede Wereldoorlog: Landingsweg en Vliegveldweg.

De eerste huisnummers van de Rooiseweg in 1954[3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Meteen bij het benoemen van de Rooiseweg werden de eerste huisnummers op 15 augustus 1954 toegekend. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Heikant A 34 J.W. van Gorkum
1 Heikant A 34 P. van Gorkum
2 Heikant G 23 P.N. Buuts
3 Heikant A 34a Hendr. A. van der Heijden
4 Heikant G 24 Jans Dijkstra
5 Heikant A 35 Henri van Lijssel
8 Heikant G 25 H. van de Schoot
8 Heikant G 25 W. van de Schoot
9 Heikant A 37 Gijsb. Mettler
10 Heikant G 26 A. Brus
11 Heikant A 38 Joh. Vogels
12 Heikant G 27 M.A. van Doremalen
13 Heikant A 40 Joh. van der Eerden
14 Heikant G 34 A.W. van de Oetelaar
17 Heikant A 41 Lamb. van Geffen
18 Heikant G 35 W. Koolen
18 Heikant G 35 A.C. Koolen
20 Heikant G 36 A. Vorstenbosch
21 Heikant A 43 P. van Zoghel
22 Heikant G 37 G.M. de Wit
24 Heikant G 38 A.F. van de Rijdt

Bewoners van de Rooiseweg in 1967[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Rooiseweg behoorde bij de Paulusparochie.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Mart. L.M. Nelissen
2 Corn. van den Heuvel
3 P. van Gorkum
3 Petr. J.F. Wouters Inwonend
4 Aart Heijkoop Doorgehaald
4 F.M.M. van Pinxteren
4 M.J. Kastelijn
5 Hendr. A. van der Heijden
7 Henri van Lijssel Doorgehaald
7 Lamb. W.A. van Ingen
7 Everd. Verhagen Inwonend
8 Wilh. van der Schoot
9 Theod. van der Meijden
10 Ant. Brus
11 Joh. Vogels Doorgehaald
11 Anna A.C. van der Heijden Wed. Vogels
11 Adr. W.G. van Berkel Inwonend
12 Petr. J. van Doremalen
12 Mar. Evers Inwonend/doorgehaald
12 M.L.A. van de Greef Inwonend
13 Wilh. van der Eerden
17 Lamb. van Geffen
18 Wilh. Koolen Doorgehaald
18 Maria van de Vorstenbosch Wed. Koolen
20 Ant. van de Vorstenbosch
21 Petr. van Zoghel
21 Mar. M. van de Meerendonk Inwonend
22 Ger. M. de Wit
24 Ant. F. van de Rijdt
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 15 november 2012
  3. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  4. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)