Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Avondnijverheidsschool - Tekenschool

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Avondnijverheidsschool - Tekenschool[1][bewerken | brontekst bewerken]

In 1907 werd Christiaan van Liempd directeur van de Schijndelse Avondnijverheidsschool, ook wel Tekenschool genoemd, die hij samen met kapelaan Jacobus van der Vleuten oprichtte. Hij bleef directeur tot 1941. Dit staat op de pagina van Christiaan van Liempd in Schijndelwiki.

In deel 2 van het boek over de Historie van het onderwijs in Schijndel van A.P.J.M. van Dijk (2008) schrijft de auteur dat hij niet weet wanneer precies de school begonnen is. De eerste vermelding van de school vindt hij in 1919. Later in het boek concludeert hij naar aanleiding van het jaarverslag over 1959 dat het beginjaar van de school 1909 is.

In 1919 vraagt het bestuur van de vaktekenschool in de persoon van N. Baekers en J. Meyer gemeentesubsidie aan.
In 1920 zijn er 19 leerlingen: 9 timmerlieden, 1 metselaar, 3 schilders, 4 smeden, 1 koperslager en 1 zonder beroep.
De school vindt in het begin onderdak in het gebouw van de openbare school aan de Grootestraat. In 1923 blijkt de school te zetelen in het patronaatsgebouw en wordt dan voortaan aangeduid als Patronaats-Tekenschool. Het aantal leerlingen bedraagt dan 35. Brieven zijn ondertekend door pastoor Donders en Remeijer, secretaris.
In 1928 is pastoor Donders nog steeds voorzitter en De Smet secretaris. In 1929 zijn als leraren aan de school verbonden: A. van Domburg, kunstschilder en Ch. J. van Liempd, architect.
Op 25 januari 1930 blijkt pastoor Donders nog steeds voorzitter te zijn. In maart 1930 vraagt het bestuur subsidie aan voor 1928. Het verzoek is ondertekend door Van Bussel, ondervoorzitter en Tibosch, secretaris.
Op 12 februari 1931 blijkt de nieuwe pastoor G.L.J. van Dijk voorzitter te zijn met naast zich M. Jansen als secretaris. Pastoor Donders is in 1930 om gezondheidsredenen gestopt en overlijdt op 21 oktober 1932.
Op 21 november 1942 schrijft de heer Hofstede van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming aan het bestuur van de avondschool: Tegen de tijdelijke benoeming van H.J. Mandos bestaat geen bezwaar; de benoeming van H.J. Blox en A.H. Wouters voor ten hoogste 4 maanden en een leraar Nederlandse taal wordt goedgekeurd onder voorbehoud dat er uit hoofde van afstamming (niet-Jood) geen bezwaar bestaat. Op 21 maart 1944 schrijft dezelfde instantie: In de herbenoeming van Blox, Van Oss, Wouters en Stultiëns zal ik berusten.

De bijzondere avondvaktekenschool heeft een ambitieus leerplan:
Adres: r.k. Avondnijverheidsschool te Schijndel, Grootestraat.
Opleiding voor: timmerlieden, smeden, bankwerkers, lood- en zinkwerkers, metselaars en schilders.
Toelatingseisen: zij die met vrucht het lager onderwijs genoten hebben en geen technische dagschool bezoeken.
Doel: tekenvaardigheid en algemene ontwikkeling bij te brengen.
Vakken: Lijntekenen, vaktekenen en vaktheorie; projectieleer; land- en vormtekenen; ambachtsrekenen en meetkunde; Nederlandse taal.
Een 5-jarige opleiding met eventueel vervolgklas. 26 weken per jaar, 8 uur per week van 1 oktober tot en met 31 maart.
Kerstvakantie 23 december tot en met 2 januari.
Inwerkingtreding 1 oktober 1936. Getekend: G.L.J. van Dijk en H.P.C. Jansen.

Vernieuwd per 1 januari 1943.
Adres: Hoofdstraat 39. Directeur H.J. Tibosch.
Opleiding voor: afdeling A: timmerlieden, smeden, bankwerkers, metselaars;
Afdeling B: textielarbeiders;
Afdeling C: schilders.
Vakanties: Kerstvakantie; Paasvakantie; Witte Donderdag; Beloken Pasen; 1 november Allerheiligen; 5 december surpriseavond en 6 januari Driekoningen.
Vakken: A. Lijntekenen, vaktekenen, projectieleer, technisch schetsen, ambachtsrekenen, meetkunde en algebra, Nederlandse taal.
B. Als A, + natuurkunde, werktuigkunde, theorie breimachines, kennis van spinvezels.
C. hand- en vormtekenen, boetseren, rekenen, meetkunde en algebra, Nederlandse taal.

Op 1 oktober 1943 waren de leraren: H.J. Tibosch, J.P.M. van Rooy, A.J. van Oss, H.J. Blox, A.H. Wouters en A. Stultiëns.

Op 1 september 1949 wordt gestart met een nieuw leerplan:
Afdeling A: Bouwvakarbeiders: timmerlieden, smeden-bankwerkers, lood- en zinkwerkers, metselaars. Duur 3 jaren + vervolgklas.
Afdeling B.: Textielarbeiders. Duur 2 jaren.
Beide gedurende 9 maanden, 6 lesuren per week.
Vakanties: ook vastenavond-maandag en -dinsdag. Inhaaldagen worden op het rooster vermeld.

Op 11 november 1949 blijkt de vaktekenschool de naam te hebben gekregen van: avondnijverheidsschool.

Uit het jaarverslag 1949 blijkt dat A. Bolsius is gestopt, J. Hovenier, wethouder, wordt in zijn plaats benoemd.
Samenstelling bestuur: G.L.J. van Dijk, voorzitter, H.P.C. Jansen, secretaris, Ch. J. van Liempd, J.P. van Bussel en J. Hovenier.
Leraren: H.J. Tibosch, directeur, wiskunde, 2 lesuren; A.J. van Oss, Nederlandse taal en ambtelijk rekenen, 6 lesuren; A. de Vries, bouwkundig tekenen, 4 lesuren; A. Wouters, vaktheorie, 4 lesuren; A. v.d. Heuvel, lijn- en vaktekenen en kennis van spinvezels, 4 lesuren.

Op 18 september 1950 blijkt uit een gehouden volkstelling dat in Schijndel in het onderwijs werkzaam zijn: 29 mannen en 93 vrouwen.
In verband met het overlijden van H.P.C. Jansen wordt zijn plaats in het bestuur ingenomen door W.A.C. Jansen.

Uit het verslag van de vergadering van het bestuur van de avondnijverheidsschool op 3 september 1958 blijkt dat de heer Tibosch de wenselijkheid schetst van het samengaan van de avondnijverheidsschool met de zojuist opgerichte gemeentelijke Lagere Technische School. (1 september 1958)
Op 18 september 1958 wordt weer een bestuursvergadering gehouden: Tibosch heeft ontslag gevraagd per 1 oktober 1958 als directeur van de avondschool. De heer Van Houten wordt benoemd tot directeur per 1 oktober 1958. De heer Tibosch wordt benoemd tot leraar maatschappijleer. Het adres van de school is voortaan Kluisstraat 11.
Op 10 oktober 1958 besluit de gemeenteraad dat oprichting en instandhouding van een gemeentelijke avondnijverheidsschool noodzakelijk geoordeeld wordt.
Het schoolbestuur is van mening dat de avondnijverheidsschool aan de dagschool verbonden moet worden op één locatie en onder één bestuur. De heer M.W.L. van Houten, directeur van de L.T.S. wordt benoemd tot directeur. Bestuursoverdracht zal plaatsvinden op 1 oktober 1959. Het bestuur bestond in dit jaar uit: G.L.J. van Dijk, voorzitter; mevrouw W.A.C. Jansen – Eras te Vught, secretaris en de heren Van Liempd en Hovenier. De heer Van Bussel heeft in 1958 ontslag genomen. Administrateur was de heer S.E. van Berkum, later geassisteerd door P.J. van Oss, administrateur van de L.T.S.

Op 28 september 1959 deelt het schoolbestuur aan het personeel mede dat op 1 oktober 1959 de school wordt opgeheven. De gemeenteraad benoemde op 11 september 1959 alle leraren die dit wensten aan de gemeentelijke avondnijverheidsschool.
Het personeel van 1 januari tot en met 30 september 1959 bestond uit: Van Houten, directeur, De Vries, Wouters, V.d. Riet, Schreurs, Van Rens en Geijselaers.

Uit een ambtelijk advies van mei 1970 blijkt dat de directeur van de gemeentelijke avondnijverheidsschool verzocht heeft deze school per 1 oktober 1970 op te heffen. Voorgesteld wordt de school per 1 oktober 1970 op te heffen. Op 1 juni 1970 besluiten burgemeester en wethouders daartoe. De minister besluit op 13 oktober 1972 de opheffing goed te keuren en de bekostiging gerekend vanaf 1 oktober 1970 te beëindigen.

Leerlingen R.K. Avondtekenschool [2][bewerken | brontekst bewerken]

Leerlingen R.K. Avondtekenschool 1931[bewerken | brontekst bewerken]

Leerlingenlijst 1931
Voorletter Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum
H. van Kasteren 12-02-1911
A. Timmermans 07-04-1917
A. Sterks 21-10-1917
G. Schoenmakers 15-03-1915
J. v.d. Eerden 08-07-1916
M. van Osch 10-05-1917
L. Wouters 30-05-1915
A. Wouters 30-10-1913
L. van Uden 24-08-1917
J. v.d. Broek 29-04-1917
P. Eykemans 04-07-1916
A. van Gestel 21-11-1915
J. Broeren 03-12-1914
Ch. van Osch 03-04-1915
F. van Rooy 13-04-1907
Q. Schellekens 14-07-1913
J. van Ieperen 26-04-1909
A. de Groot 29-12-1913
A. de Groot 07-11-1915
H. Eijmberts 22-04-1906
B. Bolwerk 09-02-1904
H. Verhagen 25-07-06
Th. Hoogaars 26-09-1905
A. van Schaik 18-04-1912
A. van Geffen 04-09-1916
J. Daamen 21-11-1908
C. Schellekens 20-08-1905
J. Kusters 23-10-1915
J. van Tartwijk 20-03-1908
H. van Liempd 09-12-1912
J. van Liempd 14-08-1912
A. van Liempd 01-??-1915
F. Zangl 04-11-1907
J. Wetemans 12-08-1918
H. van Schaik 25-09-1916
C. Seegers 13-08-1917
A. Kastelijn 15-10-1917
J. van Loon 19-07-1915

Leerlingen R.K. Tekenschool 1938[bewerken | brontekst bewerken]

Leerlingenlijst 1 januari 1938
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Adres
Alb. Peijnenburg 24-12-1922 Heikant B 66
Joh. Gevers 09-04-1924 Stationsstraat B 159
Th. Gevers 15-04-1920 Stationsstraat B 159
Adr. van Dungen 14-09-1922 Wijbosscheweg B 145
W. van Kaathoven 18-10-1921 Wijbosscheweg B 135
F. de Greef 20-01-1923 Bundert A 433
A. de Greef 14-12-1922 Bundert A 433
L. v.d. Heijden 19-08-1923 Plein B 72
P. van Balkum 21-07-1921 Sint Servatiusstraat A 285
M. van Balkum 16-04-1924 Sint Servatiusstraat A 285
Joh. van Vught 08-02-1923 Sint Servatiusstraat A 257
Hans Granitz 07-07-1922 Rooisedijk
M. v.d. Rijt 10-05-1923 of 1924 Stationsstraat B 161
Joh. v.d. Rijt 16-05-1921 Stationsstraat B 161
Aug. Ketels 05-03-1923 Boschweg C 129
Jac. Ketels 24-12-1920 Boschweg C 129
H. Mathijssen 22-02-1922 Molenstraat A 208
J. v.d. Wassenberg 16-06-1923 Stationsstraat B 238
Chr. van Liempd 03-02-1923 Sint Servatiusstraat
Joh. v.d. Heijden 28-09-1921 Heikant 353
Erich Heijder 11-06-1922 Stationsstraat B 225
Theo Gevers 03-05-1920 Toon Bolsiusstraat
Ant. v.d. Heuvel 11-06-1922 Stationsstraat B 162
Jac. v.d. Heuvel 11-09-1921?? Stationsstraat B 162
W. Steenbakkers 15-05-1920
P. Doreleijers 27-05-1921 Molenstraat A 218
Jos v. Oirschot 21-05-1921 Stationsstraat B 237
Chr. Mathijssen 09-09-1922 Molenstraat H 209
J. v.d. Brand 23-08-1923 Sint Servatiusstraat A 667
J. Mutsaars 06-06-1922 Toon Bolsiusstraat A 396
Joh. Martens 25-08-1923 Bunderstraat A 442
Herm. Memel 07-01-1922 Kerkstraat
Ger. de Wit 25-01-1925 Hoofdstraat A 160
Harrie Memel 04-05-1923 Kerkstraat
E. v.d. Leest 26-02-1923 Wijbosch F 60
J.A. Gevers 30-11-1921 Wijbosch F 39
W. Dijkhoff 12-08-1920 Heeswijkse brug
Lamb. Wonders 23-06-1921
Jo. Peijnenburg 07-03-1921 Heikant B 66
P. v.d. Hogenhof 06-06-1922 Heikant B 120
G. Bozelie 10-05-1921 Wijbosscheweg B 155
Ant. de Greef 17-02-1922 Wijbosscheweg A 207
J. v.d. Heijden 18-08-1921 Heikant B 72
P. v.d. Dungen 07-02-1923 Sint Servatiusstraat A 251
C. Mutsaars 24-09-1920 Toon Bolsiusstraat A 400
Adr. Bijnen 12-05-1921 Kluisstraat A 359
H. v. Kaathoven 08-06-1920 Hermalen B 237
H. Verhoeven 20-04-1921 Wijbosch Locht
Chr. Jonkers 30-01-1922 Molenheide E 170
Ger. v. Schijndel 18-03-1919 Toon Bolsiusstraat A 402
Jan Mutsaars 08-07-1922 Elschotseweg
G. v.d. Wijdeven 01-09-1919 Toon Bolsiusstraat A 494
M. de Laat 14-03-1919 Heikant B 60
V.M. van Liempd 02-08-1922 Hoofdstraat A 163
Adr. van Geffen 05-09-1921
A. Schellekens 29-03-1921
L. van Tartwijk 21-07-1920
A. Doreleijers 10-02-1918
A. Kemps 22-11-1920
P. Rooyakkers 01-04-1922
A. Timmermans 07-04-1917
J. Broeren 30-12-1914
H. Bernards 03-12-1913

Leerlingen R.K. Tekenschool 1939[bewerken | brontekst bewerken]

Leerlingenlijst 1 januari 1939
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Adres
Fr. Persons 24-05-1924 Boschweg
Mar. Broeren 11-11-1919 Jan van Amstelstraat C 79
Joh. Mutsaars 07-06-???? Toon Bolsiusstraat
G. v.d. Voort 22-11-1922 Molenstraat A 212
Chr. Rijkers 24-05-1923 Vossenberg
Ant. v. Beek Hoofdstraat
Fr. Michiels 19-07-1923 Kluisstraat E 7
W. Doreleijers 06-11-1923 Molenstraat A 218
Bern. Mutsaars 07-06-1924 Toon Bolsiusstraat A 396
Jac. v.d. Velden 17-01-1924 Hoofdstraat A 148
J. Wassenberg 16-06-1923 Stationsstraat B 239
Joh. Mathijssen 25-08-1924 Wijbosscheweg B 152
Cor. van Uden 25-07-1921 Wijbosch
H. van Helvoirt 19-03-1923 Bunderstraat
Alb. van Tartwijk 10-05-1924 Hoofdstraat A 162
P. van Wanrooij 09-07-1924 Molenheide E 192
Wim Wonders 19-12-1922 Stationsstraat B 172
Fr. Steenbakkers 19-10-1922 Boschweg C 103
Joh. van Rooij Molenheide D 16a
Ant. Steenbakkers Vossenberg
Joh. Verhagen 24-11-1923 Bunderstraat A 429
Ant. van Liempd 07-01-1921 Schoot B 42
W. van Kaathoven 18-10-1921 Wijbosscheweg B 135
Alb. Peijnenburg 24-12-1922 Heikant B 66
Joh. Gevers 09-04-1924 Stationsstraat B 159
Th. Gevers 15-04-1920 Stationsstraat B 159
W. van Kaathoven 18-10-1921 Wijbosscheweg B 135
L. v.d. Heijden 19-08-1923 Plein B 72
Joh. v. Vugt 08-02-1923 Sint Servatiusstraat A 257
Hans Granitz 07-07-1922 Rooisedijk
M. v.d. Rijt 10-05-1924 Stationsstraat B 161
Joh. v.d. Rijt 16-05-1921 Stationsstraat B 161
Aug. Ketels 05-03-1923 Boschweg C 129
Jac. Ketels 24-12-1920 Boschweg C 129
H. Mathijssen 22-02-1922 Molenstraat A 208
Joh. v.d. Heijden 28-09-1921 Heikant 353
Erich Heijder 11-06-1922 Stationsstraat B 225
Adr. Kastelijn 03-06-1922 Molendijk D 9
Ant. van Heeswijk Boschweg
Joh. Smits Wijbosch
Joh. van Tartwijk 26-02-1923 Grote straat A 162
Joh. Kooijmans 04-04-1924 Meijgraaf
Joh. van Liempd 07-09-1924 Molendijk D 233
Joh. Kluitmans 29-04-1924 Boschweg D 59
Joh. v.d. Heijden 28-09-1921 Heikantstraat D 353
Hub. van Bokhoven 28-01-1924 Grote straat A 40
Cor Ketels 16-01-1925 Boschweg C 129
Henri van Liempd 01-08-1924 Boschweg C 134
Cor van Oorschot 21-11-1924 Heikantstraat B 85
P. Doreleijers 27-05-1921 Molenstraat A 218
Jos van Oirschot 31-05-1921 Stationsstraat B 237
Chr. Mathijssen 09-09-1922 Molenstraat H 209
J. v.d. Brand 23-08-1923 Sint Servatiusstraat A 667
J. Mutsaars 06-06-1922 Toon Bolsiusstraat A 396
Herm. Memel 07-01-1922 Kerkstraat
Ger. de Wit 25-01-1925 Hoofdstraat A 160
E. v.d. Leest 26-02-1923 Wijbosch F 60
J.A. Gevers 30-11-1921 Wijbosch F 39
W. Dijkhoff 12-08-1920 Heeswijksebrug F 228
Lamb. Wonders 23-06-1921 Stationsweg B 171
Jo Peijnenburg 07-03-1921 Heikant B 66
P. v.d. Hogenhof 06-06-1922 Heikant B 120
G. Bozelie 10-05-1921 Wijbosscheweg B 155
Ant. de Greef 17-02-1922 Sint Servatiusstraat A 207
J. v.d. Heijden 18-08-1921 Heikant B 72
P. v.d. Dungen 07-02-1923 Sint Servatiusstraat A 251
H. van Kaathoven 08-06-1920 Hermalen B 237
H. Verhoeven 20-04-1921 Wijbosch Locht
Ger. van Schijndel 18-03-1919 Toon Bolsiusstraat A 402
G. v.d. Wijdeven 01-09-1919 Toon Bolsiusstraat A 494
Adr. v. Geffen 05-09-1921 Toon Bolsiusstraat A 388
A. Schellekens 29-03-1921 Boschweg C 114
L. van Tartwijk 21-07-1920 Hoofdstraat A 149
A. Kemps 22-11-1920 Boschweg
P. Rooijakkers 01-04-1922 Hoofdstraat A 126

Leerlingen R.K. Tekenschool 1940[bewerken | brontekst bewerken]

Leerlingenlijst 1 januari 1940
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Adres
H. Bijsterbosch 01-11-1924 D 42
W. Schuurmans 13-05-1923 B 227
Joh. van Heeswijk 31-10-1924 A 332
Jac. Michels 31-07-1925 E 7
Joh. Glaudemans 24-01-1923 A 405
Alb. van Meersbergen 02-12-1924 B 243
M. Dekkers 23-04-1923 B 15
Hub. den Otter 19-04-1925 A 175
P. Ebbenn 02-11-1924 A 234
W. Hellings 16-09-1925 E 53
Chr. Mettler 20-02-1926 E 58
Ger. van Dijk 01-07-1925 B 269
Adr. Steenbakkers 06-11-1924 C 144
M. Koolen 07-08-1924 A 235
Ant. van Erp 08-08-1923 E 12
W. v.d. Brand 18-08-1924 A 276
Joh. van Ham 21-11-1924 A 236
Ant. Bloks 15-07-1925 C 181
Jan Bloks 10-11-1923 C 181
H. van Schaik 03-06-1925 C 137
H. van Rooij 12-02-1925 D 16a
M. van Geffen 13-09-1925 F 1
H. van Liempd 17-07-1925 A 301
H. van Kaathoven 07-09-1923 B 135
Ant. Hellings 16-01-1925 A 31
Jan Bijnen 23-11-1925 B 64
W. Jonkers 04-12-1925 B 236
Bern. van Heertum 25-02-1925 F 55a
G. Beekmans 17-08-1923 B 214
H. v.d. Rijdt 20-11-1925 B 161
P. v.d. Heijden 03-11-1925 B 62
Jos. v.d. Aa 11-10-1925 E 47
Joh. Daniels 04-04-1923 A 241
H. van Breugel 20-08-1924 A 252
Adr. Martens 02-11-1924 A 442
Joh. de Greef 18-06-1925 A 207
Jos van Houtum 03-08-1925 C 8a
L. van Rooij 12-05-1926 A 411
Chr. Doreleijers 21-12-1923 B 110
A. de Hommel 21-10-1925 A 441
A. van den Brand 24-08-1925 A 265
M. van Rullen 10-01-1925 B 74
Joh. van Liempd 07-09-1924 D 133
Bor. van Oorschot 01-08-1924 B 85
W. Wonders 19-12-1922 B 172
Joh. van Woezik 24-07-1923 B 259
Alb. Mutsaars 08-07-1922 A 396
Joh. Kluijtmans 29-05-1924 D 59
W. Doreleijers 06-11-1923 A 128
Joh. Mathijsen 25-08-1924 B 152
Alb. van Tartwijk 10-05-1924 A 162
H. Memel 07-01-1922 A 335
Jac. van de Velden 17-01-1924 A 148
Joh. van Tartwijk 26-02-1923 A 162
Cor Ketels 16-01-1925 C 129
P. van Wanrooij 09-07-1924 E 192
Joh. Wassenberg 16-06-1923 B 239

Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1941[bewerken | brontekst bewerken]

Leerlingenlijst 1941
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Adres
Ant. Beekmans 01-02-1926 A 32
Piet van Oorschot 10-10-1927 A 54
H. Snoeks 20-03-1927 Hoofdstraat 28
Jo Hermes 16-11-1926 Sint Servatiusstraat 65
Mar. v.d. Oetelaar 17-02-1917 E 155
Joh. v.d. Oetelaar 22-11-1927 E 155
Hub. Steenbakkers 27-08-1925 Schutsboom 4
Hendr. van Meersbergen 17-03-1926 A 14
Alb. van Meersbergen 02-12-1924 A 14
Mart. den Otter 01-07-1926 Hoofdstraat 212
Hub. den Otter 19-04-1925 Hoofdstraat 212
Mart. Mutsaars 31-05-1927 Tramweg 17
Jan den Otter 19-08-1928 Sint Servatiusstraat 23
Wim van Doremalen 08-12-1927 B 40
Ant. van Houtum 03-07-1927 B 35
Jos van Houtum 03-09-1925 B 35
Henr. van Dijk De Pegstukken 13
Fr. van Breugel 02-02-1926 Parallelweg 16
Jo Schuurmans 21-10-1927 E 172
Henr. Eijkemans 05-04-1927 D 1
Ant. Bijnen 27-03-1927 Grote Heikantstraat 36
Joh. Bijnen 23-11-1925 Grote Heikantstraat 36
Hub. van Rozendaal 10-10-1927 Meijgraaf 2
Ant. van Extel 17-10-1925 B 31
Wilh. v.d. Coevering 11-08-1924 B 93
Alb. v.d. Dungen 23-10-1926 Sint Servatiusstraat 74
Ant. Hellings 16-01-1926 Hoofdstraat 48
Piet van Wanrooij 09-07-1924 E 135
Wim v.d. Heijden 24-08-1925 A 2
Lamb. v.d. Heijden 19-08-1923 A 2
Adr. v.d. Brand 24-08-1925 Sint Servatiusstraat 62
Joh. de Greef 18-06-1925 Wijbosscheweg 1
Bern. van Heertum 15-02-1925 F 16
Wilh. Jonkers 04-12-1925 Stationsstraat 85
Aug. Keetels 05-03-1923 Boschweg 40
Henr. van Liempd 17-07-1925 Sint Servatiusstraat
Adri Martens 02-11-1924 Bunderstraat 23
Lamb. van Rooij 12-05-1926 Toon Bolsiusstraat
Henr. v.d. Rijt 20-11-1925 Stationsstraat 53
Joh. Mathijssen 25-08-1924 Wijbosscheweg 27
Ant. de Hommel 21-10-1925 Groeneweg 12
Wim van Galen 17-02-1926 Bunderstraat 14
Leo van Galen 04-04-1927 Bunderstraat 14
Ger. van Dijk 01-07-1925 A 49
Hub. van Rozendaal 09-11-1925 Sint Servatiusstraat 31
Arn. v.d. Brand 31-07-1920 Sint Servatiusstraat 50
Adr. Coppens 19-02-1925 Stationsstraat 43
Hans van Liempd 14-12-1923 Boschweg 42
Adr. Pijnenburg 10-04-1924 Grote Heikantstraat 38
Joh. van Liempd 07-09-1924 D 8
Wim Wonders 19-12-1922 Stationsstraat 68
Joh. Maas 01-08-1925 De Pegstukken 40
Henr. van Liempd 01-08-1924 Boschweg 50
Karel Keetels 30-08-1926 Boschweg 40
Ant. van Tartwijk 03-06-1927 Hoofdstraat 167
Ant. de Groot 18-02-1926 Sint Servatiusstraat 83
P. v.d. Heijden 15-02-1924 Grote Heikantstraat
Mart. v.d. Heuvel 15-02-1924 B 397?
Wim van Rhee 23-12-1924 Parallelweg 1
Jos v.d. Aa 11-10-1925 Elschotseweg 36
Leon. van Dijk 22-03-1925 De Pegstukken 13
Adr. Mettler 02-04-1925 Bunderstraat 40
Joh. Cromsigt 15-01-1925 Pompstraat 21
Cor van Oirschot 21-11-1924 Grote Heikantstraat 42
Alb. van Tartwijk 10-05-1924 Hoofdstraat 167
Joh. Gevers 09-04-1924 Stationsstraat 51
Theo Gevers 07-05-1923 Stationsstraat 51
Jan v.d. Heijden 30-03-1925 Lutteleind 7
Fr. de Louwere 25-09-1927 Hoofdstraat 168
W. Dijkhoff 10-08-1920
J. v.d. Brand 23-08-1923 A 276
Lamb. Wonders 23-06-1921 Stationsstraat 68
Willy Doreleijers 06-11-1923 A 128
Joh. van Woezik 24-07-1923 B 259
Jac. Michels 31-07-1925 E 7
Frans Vousten 05-05-1921 Boschweg
Willy v.d. Brand 18-08-1924 A 276
Joh. van Ham 21-11-1924 A 236
Jo v.d. Heijden 06-04-1924 E 187
J. van Heertum 24-05-1926 F 16
Jo Rooijakkers 08-10-1923 Hoofdstraat

Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1942[bewerken | brontekst bewerken]

Leerlingenlijst 1942
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Adres
Piet van Oorschot 10-10-1927 A 54
Henk Snoeks 20-03-1927 Hoofdstraat 28
Jo Hermes 16-11-1926 Sint Servatiusstraat 65
Mar. v.d. Oetelaar 17-02-1917 E 155
Jo v.d. Oetelaar 22-11-1927 E 155
Ger. v.d. Oetelaar 22-02-1926 E 155
Hub. Steenbakkers 27-08-1925 Schutsboom 4
Hendr. van Meersbergen 17-03-1926 A 14
Alb. van Meersbergen 02-12-1924 A 14
Mart. den Otter 01-07-1926 Hoofdstraat 212
Hub. den Otter 19-04-1925 Hoofdstraat 212
Mart. Mutsaers 31-05-1927 Tramweg 17
Jan den Otter 19-08-1928 Sint Servatiusstraat 23
Ant. den Otter 01-11-1928 Sint Servatiusstraat 23
Wim van Doremalen 08-12-1927 B 40
Ant. van Houtum 03-07-1927 B 35
Jos van Houtum 03-09-1925 B 35
Henr. van Dijk De Pegstukken 13
Wilh. van Dijk 09-07-1928 De Pegstukken 13
Fr. van Breugel 02-02-1926 Parallelweg 16
Jo Schuurmans 21-10-1927 E 172
Henr. Eijkemans 05-04-1927 D 1
Ant. Bijnen 27-03-1927 Grote Heikantstraat 36
Joh. Bijnen 23-11-1925 Grote Heikantstraat 36
Hub. van Rozendaal 10-10-1927 Meijgraaf 2
Ant. van Extel 17-10-1925 B 31
Wilh. v.d. Coevering 11-08-1924 B 93
Alb. v.d. Dungen 23-10-1926 Sint Servatiusstraat 74
Ant. Hellings 16-01-1926 Hoofdstraat 48
Mart. Hellings 07-09-1927 Hoofdstraat 48
Piet van Wanroij 09-07-1924 E 135
Wim v.d. Heijden 24-08-1925 A 2
Lamb. v.d. Heijden 19-08-1923 A 2
Adr. v.d. Brand 24-08-1925 Sint Servatiusstraat 62
Lamb. v.d. Brand 26-04-1928 Sint Servatiusstraat 62
Joh. de Greef 18-06-1925 Wijbosscheweg 1
Bern. van Heertum 15-02-1925 F 16
Wilh. Jonkers 04-12-1925 Stationsstraat 85
Aug. Keetels 05-03-1923 Boschweg 40
Ant. Keetels 08-10-1928 Boschweg 40
Henr. van Liempd 17-07-1925 Sint Servatiusstraat
Adri Martens 02-11-1924 Bunderstraat 23
Lamb. van Rooij 12-05-1926 Toon Bolsiusstraat
Henr. v.d. Rijt 20-11-1925 Stationsstraat 53
Wilh. v.d. Rijt 27-10-1927 Stationsstraat 53
Joh. Mathijssen 25-08-1924 Wijbosscheweg 27
Ant. de Hommel 21-10-1925 Groeneweg 12
Wim van Galen 17-02-1926 Bunderstraat 14
Leo van Galen 04-04-1927 Bunderstraat 14
Herman van Galen 27-03-1928 Bunderstraat 14
Ger. van Dijk 01-07-1925 A 49
Hub. van Rozendaal 09-11-1925 Sint Servatiusstraat 31
Arn. v.d. Brand 31-07-1920 Sint Servatiusstraat 50
Ger. v.d. Brand 06-02-1926 Sint Servatiusstraat 50
Adr. Coppens 19-02-1925 Stationsstraat 43
Hans van Liempd 14-12-1923 Boschweg 42
Adr. Pijnenburg 10-04-1924 Grote Heikantstraat 38
Joh. van Liempd 07-09-1924 D 8
Wim Wonders 19-12-1922 Stationsstraat 68
Joh. Maas 01-08-1925 De Pegstukken 40
Henr. van Liempd 01-08-1924 Boschweg 50
Ant. de Groot 18-02-1926 Sint Servatiusstraat 83
Jos v.d. Aa 11-10-1925 Elschotseweg 36
Joh. Cromsight 15-01-1925 Pompstraat 21
Joh. Gevers 09-04-1924 Stationsstraat 51
Theo Gevers 07-05-1923 Stationsstraat 51
Jan v.d. Heijden 30-03-1925 Lutteleind 7
Fr. de Louwere 25-09-1927 Hoofdstraat 168
Leo v.d. Aa 28-07-1928 Elschotseweg 16
Adr. Dekkers 15-08-1926 Bunderstraat 8
Theo Eijkemans 03-07-1928 Bunderstraat 38
Mart. Gevers 27-02-1927 Stationsstraat 51
Mar. van Ham 06-03-1928 Kerkendijk 9
Ant. Hellings 26-04-1928 Voortstraat 29
Ant. v.d. Heijden 12-01-1929 Lutteleind 7
Wim van Houtum 01-01-1928 G 29
Adr. v.d. Leest 06-03-1928 Elschotseweg 29
Mart. Merks 05-10-1928 E 167
Ant. van Oorschot 02-02-1929 Meijgraaf 33
Hub. van Schijndel 06-09-1927 A 91
Jan van Schijndel 27-09-1926 Hoofdstraat 42
Ant. Segers 25-08-1928 Sportparkweg 2
Mart. v.d. Ven 25-11-1926 E 88
Henr. van Geffen 30-06-1925 Boschweg 120
Andr. Terneuzen 09-09-1927 De Pegstukken 1
L. de Beer 16-03-1928 Kerkendijk 15
Joh. van Doorn 13-01-1929 Wijbosscheweg 31
Joh. de Greef 26-11-1927 Bunderstraat 25
Mart. van Liempd 12-04-1926 Schoot 13
W. Mutsaers 25-08-1928 Bunderstraat 21
Alb. van Balkom 12-10-1926 Hoofdstraat 49
Henk van Geffen 16-07-1928 Toon Bolsiusstraat 29
Adri Mutsaers 22-07-1927 Bunderstraat 21
Chr. Steenbakkers 27-02-1928 Boschweg 11
Joh. Bolwerk 20-08-1927 Elschotseweg 34
Wim van Erp 24-08-1925 E 162
Jo v.d. Heijden 09-06-1928 Boschweg 96
Adr. Persons 16-04-1928 Boschweg 43
Mart. Rijkers 30-03-1927 E 58
Adr. van Schijndel 22-04-1928 Boschweg 113
Jo v.d. Schoot 28-08-1926 E 54
Ant. Smits 02-06-1928 E 55
André Terneuzen 25-07-1928 Sportparkweg B 14
Jis? van Uden 22-02-1924 D 6
Chr. van Zandbeek 20-06-1924 Meijgraaf 29
Mar. v.d. Heijden 31-01-1927 Meijgraaf 27

Leerlingen R.K. Avondnijverheidsschool 1943[bewerken | brontekst bewerken]

Leerlingenlijst 1943
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Adres
Leo v.d. Aa 28-07-1928 Elschotseweg 36
Lamb. v.d. Brand 27-04-1928 Sint Servatiusstraat 62
Adri v.d. Brand 24-08-1925 Sint Servatiusstraat 62
Adr. Dekkers 15-08-1926 Bunderstraat 8
Th. Eijkemans 03-07-1928 Bunderstraat 38
Wim Eijkemans 29-01-1930 Bunderstraat 38
Mart. Gevers 27-02-1927 Stationsstraat 51
Mar. van Ham 06-03-1928 Kerkendijk 9
Ant. Hellings 26-04-1928 Voortstraat 29
Mart. Hellings 07-09-1927 Hoofdstraat 48
Ant. Hellings 16-01-1926 Hoofdstraat 48
Ant. v.d. Heijden 12-01-1929 Lutteleind 7
Wim van Houtum 01-01-1928 G 29
Ant. Keetels 08-10-1928 Boschweg 40
Adr. v.d. Leest 06-03-1928 Elschotseweg 29
Ger. v.d. Oetelaar 22-02-1926 E 155
Jo v.d. Oetelaar 22-11-1927 E 155
Mar. v.d. Oetelaar 17-02-1927 E 155
Ant. van Oorschot 02-02-1929 Meijgraaf 33
Piet van Oorschot 10-10-1927 A 54
Ant. den Otter 01-11-1928 Sint Servatiusstraat 23
Wilh. v.d. Rijt 27-10-1927 Stationsstraat 53
Henr. v.d. Rijt 20-11-1925 Stationsstraat 53
Hub. van Schijndel 06-09-1927 A 91
Jan van Schijndel 27-09-1926 Hoofdstraat 42
Ant. Segers 25-05-1928 Sportparkweg 2
Mart. v.d. Ven 25-11-1926 E 88
Lamb. de Beer 16-03-1928 Kerkendijk 15
Joh. van Doorn 13-01-1929 Wijbosscheweg 31
Wilh. van Dijk 09-07-1928 De Pegstukken 13
Henr. van Dijk ??-??-1926 De Pegstukken 13
Henr. Snoeks 20-03-1927 Hoofdstraat 28
Jo Hermes 16-11-1926 Sint Servatiusstraat 65
Joh. de Greef 26-11-1927 Bunderstraat 25
Mart. van Liempd 12-04-1926 Schoot 13
Wim Mutsaers 25-08-1928 Bunderstraat 21
Adri Mutsaers 22-07-1927 Bunderstraat 21
Piet Persons 05-03-1929 Sint Servatiusstraat 93
Ant. Rijkers 01-01-1929 Boschweg 124
Hub. Steenbakkers 27-08-1925 Schutsboom 4
Hendr. van Meersbergen 17-03-1926 A 14
Alb. van Meersbergen 02-12-1924 A 14
Mart. den Otter 01-07-1926 Hoofdstraat 212
Hub. den Otter 19-04-1925 Hoofdstraat 212
Joh. den Otter 21-09-1927 Hoofdstraat 212
Joh. v.d. Wetering 16-10-1928 Hoofdstraat 212
Mart. Mutsaers 31-05-1927 Tramweg 17
Jan den Otter 19-11-1928 Sint Servatiusstraat 23
Wim van Doremalen 08-12-1927 B 40
Frans van Doremalen ??-??-???? B 40
Ant. van Houtum 03-07-1927 B 35
Jos van Houtum 03-09-1925 B 35
Wim van Houtum 21-11-1929 B 35
Fr. van Breugel 02-02-1926 Parallelweg 16
Jo Schuurmans 21-10-1927 E 172
Henr. Eijkemans 05-04-1927 D 1
Ant. Bijnen 27-03-1927 Grote Heikantstraat 36
Joh. Bijnen 23-11-1925 Grote Heikantstraat 36
Hub. van Rozendaal 10-10-1927 Meijgraaf 2
Ant. van Extel 17-10-1925 B 31
Alb. v.d. Dungen 23-10-1926 Sint Servatiusstraat 74
Joh. de Greef 18-06-1925 Wijbosscheweg 1
Bern. van Heertum 15-02-1925 F 16
Wilh. Jonkers 04-12-1925 Stationsstraat 85
Henr. van Liempd 17-07-1925 Sint Servatiusstraat
Lamb. van Rooij 12-05-1926 Toon Bolsiusstraat
Joh. Mathijssen 25-08-1924 Wijbosscheweg 27
Leo Mathijssen ??-??-???? Wijbosscheweg 27
Ant. de Hommel 21-10-1925 Groeneweg 12
Alb. van Balcom 12-10-1926 Hoofdstraat 49
Herm. van Galen 27-03-1928 Bunderstraat 14
Leo van Galen 04-04-1927 Bunderstraat 14
Wim van Galen 17-02-1926 Bunderstraat 14
Jan van Galen ??-??-???? Bunderstraat 14
Henk van Geffen 16-07-1928 Toon Bolsiusstraat 29
Ger. v.d. Brand 06-02-1926 Sint Servatiusstraat 50
Arn. v.d. Brand 31-07-1920 Sint Servatiusstraat 50
Adr. Pijnenburg 10-04-1924 Grote Heikantstraat 38
Jan Pijnenburg ??-??-???? Grote Heikantstraat 38
Joh. van Liempd 07-09-1924 D 8
Wim Wonders 19-12-1922 Stationsstraat 68
Joh. Maas 01-08-1925 De Pegstukken 40
Wilh. Memel 08-06-1924 Kerkstraat 8
André Terneuzen 25-07-1928 Sportparkweg 14
Adr. Persons 16-04-1928 Boschweg 43
Jo v.d. Heijden 09-06-1928 Boschweg 96
Mar. v.d. Heijden 31-01-1927 Meijgraaf 27
Henr. van Liempd 01-08-1924 Boschweg 50
Henr. Martens 29-09-1929 Bunderstraat 23
Adr. Kerkhof 12-09-1929 Hollesteeg 4
Wim van Roosmalen 14-03-1929 C 17
Joh. H. Steenbakkers 03-07-1929 Meijgraaf 21
Jan van Zandbeek 18-07-1929 Meijgraaf 29
Wilh. van Gorkum 29-01-1929 Huppelsteeg 7
Bern. v.d. Dungen 12-10-1929 Grote Heikantstraat 44
Henr. van Oorschot 06-03-1930 Grote Heikantstraat 42
Theo Beekmans 21-04-1928 A 32
Gerrit Bruinsma 17-01-1929 Sint Servatiusstraat 17
Christ. Korsten 22-01-1927 G 127
Henr. Swanenberg 09-09-1929 Stationsstraat 6
Chr. v.d. Velden 02-04-1927 A 180
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Historie Onderwijs Schijndel deel 2
  2. BHIC Toegangsnummer 5229, inventarisnummer 21