Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Kluisstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kluisstraat[bewerken]

Raadsbesluit 26 augustus 1937.[bewerken]

Kluisstraat.
Voor meer details klik hier.
Kluisstraat.
Voor meer details klik hier.

Voordien werd deze straat niet met een naam genoemd.
Aan die straat is de benaming Kluisstraat gegeven, omdat die loopt naar het hartje van een omgeving welke in de volksmond steeds “De Kluis” is genoemd.
Als het hartje van de Kluis is te beschouwen het aanknopingspunt van de Vicaris van Alphenstraat met de Toon Bolsiusstraat en de Kluisstraat.
De benaming “De Kluis” zal ongetwijfeld haar ontstaan te danken hebben aan een gebouwtje waarin een kluizenaar leefde.
Omtrent “De Kluis” werd tot nog toe in de schepenprotocollen het volgende gevonden. In 1473 wordt “een heel stuk land bij de Kluis naast de kerk van Schijndel” verkocht. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de Schijndelse kerk, ook in dat jaar, stond op de plaats waar zij thans nog staat en niet, zoals “Schutjes” opmerkt, voor 1512 aan den Heikant.
In de Schijndelse schepenprotocollen kan men het volgende lezen. In 1537 verdeelden de kinderen Henrich Gherings van Hautum de nalatenschap van hun ouders. Daartoe behoorde o.m. land aan de Cluijs in die gemeinde ackeren, belend: aan een zijde, “die Cluijs”. Op 9 juni 1674 verdeelden de kinderen van Handrick Gijsbert Smits de goederen nagelaten door hun ouders. Wilbort van Geldrop (schoonzoon) verkreeg een huis, varkenskooi, hof en boomgaard en 2 lopense land onder Elschot omtrent de kercke, belend, aan een zijde Dirck Janssen Ceunen en Mechteld, weduwe Delis Adriaens van Osch, andere zijde Jan Smits, mededeelgenoot, andere zijde het kerkhof en Jan Erberts de jonge, een eind Jan Smits voorschreven, andere eind de gemene kerkweg. Van Geldrop en Jan Smits moeten de scheidingsheg elkander helpen onderhouden. Voorts zal het groot huis en het klein huis elkander altijd moeten wegen, zo naar De Cluijse uit als naar de straat, en het hekken tussen het klein huis en het kerkhof hangende, gezamenlijk onderhouden. Men moet hier bedenken, dat indertijd en tot het jaar 1829 als kerkhof werd gebruikt het terrein gelegen rond de oude kerk in het dorp.

Raadsbesluit 9 november 1962.[bewerken]

Elschotseweg in plaats van Kluisstraat (gedeeltelijk). Zie ook onder Steeg.

Als gevolg van de bochtafsnijding van de Steeg is er een nieuwe weg ontstaan welke nog geen naam heeft. Het meest voor de hand liggend is om de weg welke thans reeds het meest gebruikt wordt om naar Heeswijk te gaan een en dezelfde naam te geven namelijk Steeg.
Het gedeelte van de Steeg hetwelk in verband met de omlegging van die weg slechts nog gebruikt zal worden door de omwonenden zou dan Oude Steeg genoemd kunnen worden en wel, vanaf de splitsing Elschotseweg tot het trefpunt met het omgelegde gedeelte van de Steeg.
De naam Elschotseweg wordt gegeven aan het gedeelte van de Kluisstraat vanaf de splitsing met het omgelegde gedeelte van de Steeg tot het aanknopingspunt met de Elschotseweg.

Raadsbesluit 2 mei 1975.[bewerken]

Een gedeelte van de Kluisstraat is vervallen ten gevolge van de reconstructie van de Kluisstraat in 1971 en de bouw van het gemeenschapshuis.
De nieuw aangelegde straat wordt de naam Kluisstraat gegeven.

De Kluis, deze spelling of beteekenis kan men afleiden van incluis (ingesloten) uit aanmerking dat sedert onheugelijke tijden in dit gehucht of beter gezegd in dat gedeelte van de kom der gemeente de zoogenaamde schutskooi heeft gestaan alwaar het vee dat in strijd met de bestaande verordeningen op de gemeentegronden grazende werd bevonden in die kooi werd ingesloten.
Bij open brief van Jan II voornoemd van den jare 1309 was reeds verordend dat vreemd vee etc. hetwelk op voorzegde gronden grazende werd bevonden zou worden geschut.

Bewoners van de Kluisstraat (huisnummerboek januari 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift Wijzigingen adres/opmerking
1 Winkel Peters, S.J.
2 Hendr. de Bever e.a.
3 S.J. Peters
4 Weduwe J.A. Gooyaarts
5 Slagerij Geerkens
6 Weduwe W. van Kaathoven
7 Hendr. van Schijndel
9 A.P. Markgraaf en Steenbakkers, H. De laatste doorgehaald
10 Lamb. v.d. Heijden Doorgehaald. Toegevoegd: Van Kasteren, Cornelis
11 Patronaat Afgebroken (1907-1984) nu Kantoorpanden 79 en 77 gebouwd in 1985.
12 Weduwe Ant. Bijnen Afgebroken
13 W.J. de Visser Gewijzigd in Kluisstraat 81

Gebouwd in 1939.

14 Weduwe Adr. v.d. Heijden
16 Hendr. v.d. Heijden Doorgehaald: Weduwe Adr. v.d. Heijden
17 Chr. van Weert Doorgehaald Afgebroken ( - ca.1980) nu evenementen terrein
18 J.P. van Oorschot Doorgehaald
19 W.P.H. van Erp en Van Erp, G.W. inwonend Afgebroken ( - ca.1980) nu evenementen terrein
20 Th.J. Wels
21 Johanna C. Goijaarts
24 G. Vissers
26 Weduwe P.J.J. Michiels Gewijzigd in Elschotseweg 4

Gebouwd in 1928.

28 Adr. Th. Doreleijers Gewijzigd in Elschotseweg 6

Gebouwd in 1928.

30 H. Verhagen Gewijzigd in Elschotseweg 8

Gebouwd in 1911.

32 Jan. van Engeland Gewijzigd in Elschotseweg 10

Gebouwd in 1883.

34 Ant. Mutsaars Gewijzigd in Elschotseweg 12

Gebouwd in 1883.

36 Ant. Eijkemans Doorgehaald: V.d. Heuvel, Arn. W. inwonend. Toegevoegd: Van Schie, L. Gewijzigd in Elschotseweg 14

Gebouwd in 1939.