Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Vossenberg

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vossenberg[bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken]

Vossenberg.
Voor meer details klik hier.
Vossenberg.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.[bewerken]

De wijkaanduiding Vossenberg vervalt.
Door toekenning van deze naam aan deze weg blijft de naam bestaan, terwijl de voor enkele jaren vervallen naam Vossenstraat weer aan een straat is gegeven.

Den Vossenberg, is eene hooge schrale streek gelegen langs de Molenheide; waarschijnlijk heeft de vos aldaar, toen het nog minder bewoond en bebouwd was, zijn verblijf gehouden.

Bewoners van de Vossenberg wijk E (huisnummerboek januari 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E34 P. Kemps
E37 J. Brus
E38 P. van Zantvoort Doorgehaald
E39 Hub. H. Heesakkers
E40 J. van Osch
E41 Lamb. Vervoort
E42 M. Hurkens
E43 Weduwe W. Hurkens
E44 L. van Engeland
E46 A. Rijkers
E47 Fr. v.d. Kruijssen
E48 A. Brus
E49 H. Rijkers
E50 H. v.d. Steen
E51 Adr. Steenbakkers
E52 Weduwe M. Steenbakkers
E52a P. van Zantvoort
E53 Adr. v.d. Maat
E54 Jac. v.d. Schoot
E55 M. Smits
E56 H. v.d. Donk
E57 Zwembad
E57a Aldenhoven
E58 W. Rijkers
E59 G. Mauriks
E60 J. Kerkhof
E61 Adr. v.d. Bosch
E62 C. van Engeland
E63 Mart Beekmans
E64 J.H. v.d. Donk
E65 Wilh. Havinga
E66 H. Schellekens
E67 Fr. H. Schepers
E68 G. v.d. Elzen
E69 Weduwe H. Heesakkers
E70 Adr. v.d. Ven
E71 Ant. v.d. Ven
E72 P. Steenbakkers
E73 M. v.d. Heuvel
E74 Hub. Kerkhof
E75 J.Th. Schuurmans
E76 H. van Oorschot
E86 J. van Oorschot
E87 Lamb. Heesakkers
Bronnen, noten en/of referenties
  • Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011