Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Vossenberg

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vossenberg[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Vossenberg.
Voor meer details klik hier.
Vossenberg.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.[bewerken | brontekst bewerken]

De wijkaanduiding Vossenberg vervalt.
Door toekenning van deze naam aan deze weg blijft de naam bestaan, terwijl de voor enkele jaren vervallen naam Vossenstraat weer aan een straat is gegeven.

Den Vossenberg, is eene hooge schrale streek gelegen langs de Molenheide; waarschijnlijk heeft de vos aldaar, toen het nog minder bewoond en bebouwd was, zijn verblijf gehouden.

Bewoners van de Vossenberg wijk E in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E34 Peter Kemps
E41 Lambertus Vervoort
E42 Theodorus J. Speeks Doorgehaald
E42 Martinus Hurkens
E43 Martinus Hurkens Doorgehaald
E43 Hendrikus van Zoggel Doorgehaald
E43 Wilhelmus Hurkens
E44 Leonardus van Engeland
E40 Wed. Marinus van Osch Doorgehaald
E40 Johannes van Osch
E40 Francis Rijkers
E39 Hubertus H. Heesakkers
E38 Petrus van Zantvoort
E37 Johannes Brus
E52 Marinus Steenbakkers
E51 Adrianus Steenbakkers
E50 Hendrikus van der Steen
E53 Wed. Jan J. van der Donk
E53 Adrianus van der Maat
E54 Jacobus van der Schoot
E55 Wed. Eijmbertus Smits Doorgehaald
E55 M. Smits
E56 Hendrikus van den Donk
E58 Wilhelmus Rijkers
E49 Henricus Rijkers
E48 Antonius Brus
E47 Franciscus van der Kruijssen
E46 Wed. Martinus Vervoort Doorgehaald
E46 Antonia van der Kruijssen Doorgehaald
E46 Andries Rijkers
Ongenummerd Wed. Adrianus van Zantvoort Afgebrand
Ongenummerd Hendrikus van Wanrooij Afgebrand
E45 Martinus Kerkhof
E62 Cornelis van Engeland
E60 Johannes Kerkhof
E59 Gerardus Mauriks
E61 Adrianus van den Broek
E68 Johannes Mauriks Doorgehaald
E68 Th. van den Elzen Doorgehaald
E68 Wilhelmus Petrus Havinga Doorgehaald
E68 Gerardus van den Elzen
E67 Mart. J. van den Vorstenbosch Doorgehaald
E67 Johannes van Oeffelt
E66 Hendrikus Schellekens
E65 Gerardus van den Elzen Doorgehaald
E65 Wilhelmus Havinga
E64 Johannes H. van der Donk
E63 Antonius Beekmans
E71 Antonius van de Ven
E70 Adrianus van de Ven
E69 Wed. Hendrikus Heesakkers
E69 Adr. Heesakkers Doorgehaald
E72 Hendrikus van der Donk Doorgehaald
E72 Petrus Steenbakkers
E73 Martinus van den Heuvel
E74 Hubertus Kerkhof
E74 A. van Erp Inwonend
E76 Hendrikus van Oorschot
E75 Adrianus Schuurmans Doorgehaald
E75 Johannes Th. Schuurmans
E86 Johannes van Oorschot
E87 Lambertus Heesakkers

Bewoners van de Vossenberg wijk E in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E34 P. Kemps
E37 J. Brus
E38 P. van Zantvoort Doorgehaald
E39 Hub. H. Heesakkers
E40 J. van Osch
E41 Lamb. Vervoort
E42 M. Hurkens
E43 Weduwe W. Hurkens
E44 L. van Engeland
E46 A. Rijkers
E47 Fr. v.d. Kruijssen
E48 A. Brus
E49 H. Rijkers
E50 H. v.d. Steen
E51 Adr. Steenbakkers
E52 Weduwe M. Steenbakkers
E52a P. van Zantvoort
E53 Adr. v.d. Maat
E54 Jac. v.d. Schoot
E55 M. Smits
E56 H. v.d. Donk
E57 Zwembad
E57a Aldenhoven
E58 W. Rijkers
E59 G. Mauriks
E60 J. Kerkhof
E61 Adr. v.d. Bosch
E62 C. van Engeland
E63 Mart Beekmans
E64 J.H. v.d. Donk
E65 Wilh. Havinga
E66 H. Schellekens
E67 Fr. H. Schepers
E68 G. v.d. Elzen
E69 Weduwe H. Heesakkers
E70 Adr. v.d. Ven
E71 Ant. v.d. Ven
E72 P. Steenbakkers
E73 M. v.d. Heuvel
E74 Hub. Kerkhof
E75 J.Th. Schuurmans
E76 H. van Oorschot
E86 J. van Oorschot
E87 Lamb. Heesakkers

Vernummering van de Vossenberg wijk E in 1954[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Vossenberg wijk E vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Vossenberg E 34 P. Kemps
2 Vossenberg E 62 C. van Engeland
2 Vossenberg E 62 A.J.M. Rijkers
3 Vossenberg E 64 J.H. van den Donk
4 Vossenberg E 69 L. Heesakkers
5 Vossenberg E 70 A. van de Ven
6 Vossenberg E 71 M. Kerkhof
7 Vossenberg E 61 A. van den Bosch
8 Vossenberg E 60 J. Kerkhof
8 Vossenberg E 60 M. Kerkhof
9 Vossenberg E 59 G. Mauriks
10 Vossenberg E 74 H. Kerkhof
11 Vossenberg E 72 A. Schuurmans
12 Vossenberg E 73 W. van Houtum
13 Vossenberg E 76 H. van Oorschot
14 Vossenberg E 75 J.Th. Schuurmans

Bewoners van de Vossenberg in 1967 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Vossenberg behoorde bij de Servatiusparochie centrum.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
11 Hub. Kerkhof
11 Theod. J. van Balkom Inwonend
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  3. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  4. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  5. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)