Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Parallelweg

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Parallelweg[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 9 april 1941.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Parallelweg.
Voor meer details klik hier.
Parallelweg.
Voor meer details klik hier.
Parallelweg.

Deze weg werd voorheen in de volksmond reeds zo genoemd. Kennelijk omdat hij evenwijdig loopt met de spoorlijn. Daarom is deze benaming daarvoor vastgesteld.

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken | brontekst bewerken]

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Aanvullende informatie[2][bewerken | brontekst bewerken]

Er zullen weinig steden en dorpen in Nederland te vinden zijn die wel een spoorlijn binnen hun gemeentegrenzen hebben en geen Parallelweg. Een, overigens niet representatieve, steekproef laat zien dat er in ieder geval in Veghel, Uden en Boxtel een dergelijk weg te vinden is. In Schijndel ligt de Parallelweg precies waar hij hoort te liggen: evenwijdig aan de spoorbaan waarover ooit boeren, burgers en buitenlui reisden maar waarover ook de Duitse keizer zich met graagte liet vervoeren. De tegenwoordig (2011) veel besproken keizerlijke pisbak, het zogenaamde Privaat, nabij het Schijndelse station, is daar een sprekend bewijs van. Het lijkt erop dat die Parallelweg er al net zo lang ligt als de spoorlijn en dat indertijd de naamgevers er zich niet van hebben laten weerhouden het hele traject zo te noemen, ondanks het feit dat de weg doorsneden wordt door wat momenteel de Europalaan heet. Tegenwoordig loopt de Parallelweg in Schijndel van Hulzebraak (Vissen) tot aan het fraaie stationnetje wat nog getuigt van de tijden dat Schijndel een puike verbinding had met de rest van de wereld. Naast de Parallelweg ligt daar de spoorsloot. Vandaag de dag zal die ongetwijfeld betiteld worden als een ecologische verbindingszone, vroeger was dat de plek bij uitstek om kikkerdril te scheppen en stekelbaarsjes te vangen. En een sloot om een nat pak te halen omdat hij vaak toch net iets breder bleek dan je springen kon. De Parallelweg was ook gedurende vele jaren de weg waarlangs de Schijndelse voetballers zich naar wedstrijd of training begaven. Op dit moment (2011) ligt het terrein nog braak in afwachting van de realisatie van de derde fase van plan Hulzebraak, waarmee deze grote nieuwbouwwijk aan de zuidkant van het dorp zijn afronding vindt.

Bewoners van de Parallelweg in 1941 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
1 Antonius Verhagen Doorgehaald
1 Lambertus van Rhee
3 Petrus Vogels Doorgehaald
3 Gijsbertus B.J. van Veghel
5 Peter J.H. Timmermans Doorgehaald
5 Antonius W. Oerlemans Doorgehaald
5 W.W. de Bie

Bewoners van de Parallelweg in 1945 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
1 Lamb. van Rhee
3 G.B.J. van Veghel Doorgehaald
5 W.H. de Bie

Vernummering van de Parallelweg in 1954[5]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Parallelweg vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
7 Heikant G 18 J.C. Avendonks
9 Heikant G 17 Wed. C. Vorstenbosch
11 Wijbosch G 16 Wed. F. van Breugel
11 Wijbosch G 16 F. van Breugel
13 Heikant G 15 A. Langenhuizen
15 Heikant G 14b J. Langenhuizen
17 Heikant G 14a J.E. Smits
19 Heikant G 14 J.A. Roovers

Bewoners van de Parallelweg in 1967[6]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Parallelweg behoorde bij de Paulusparochie.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Leon. M. van den Heuvel
3 Mar. G. van den Heuvel
7 Joh. C. Avendonks
9 El. Langenhuizen Wed. Vorstenbosch
11 B. van de Vorstenbosch Wed. van Breugel
11 Franc. van Breugel
13 Joh. C. Vorstenbosch
15 Joh. Langenhuizen
17 Adr. H. van de Ven
19 Franc. P. Rovers
19 Petr. J. Rovers Inwonend
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 21 april 2011
  3. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  4. huisnummerboek 1945 (BHIC 5135/1525)
  5. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  6. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)