Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Plein

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Plein[bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken]

Plein.
Voor meer details klik hier.
Plein.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Vroeger genoemd “De Dijk op de Plein”. De naam Plein is een aanduiding voor een grote vlakte, een plein voor het verzamelen van het vee van de aangrenzende boerderijen.
De begrenzing van dit plein lag vlakbij een aantal boerderijen.
Door latere ontginningen zijn de boerderijen als het ware een stuk in het veld terecht gekomen.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.[bewerken]

Raadsbesluit 27 maart 1986.[bewerken]

Uitbreiding. De Plein, bestaat uit een groep huizen, alwaar vroeger tusschen of in het midden van dezelfve een plein of eene vlakte gelegen was; thans in een houtbosch herschapen.

Bewoners van de Plein wijk A (huisnummerboek 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
A1 H.M. Wagenaars
A2 W. v.d. Heijden
A3 W. v.d. Heuvel
A4 G. v.d. Heuvel
A5 J.A. Daandels
A6 P. van Esch
A7 Joh. v.d. Pas
A8 Lamb. Sanders Doorgehaald. Toegevoegd: Neefs
A9 H.P. v.d. Oetelaar
A10 Jos. J. Goijaarts Doorgehaald: voornamen
A11 J.J. van Esch
A12 A.S. Hellings
A13 Weduwe C. v.d. Bruggen en V.d. Bruggen, Mar. inwonend
A14 Jos. J. van Meersbergen
A15 M. Kerkhof
A16 Weduwe G. van Liempd
A17 Lamb. van Bilsen
A18 A.J. Daamen en Van Erp, M.C. inwonend

Beiden doorgehaald

A19 W. Schuurmans
A20 H.M. Verhoeven
A21 P. Kerkhof
A22 L. Munsters Doorgehaald
A23 Adr. Mettler