Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Jan van Amstelstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan van Amstelstraat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 26 augustus 1937.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Jan van Amstelstraat.
Voor meer details klik hier.
Jan van Amstelstraat.
Voor meer details klik hier.

Deze straat had, ook in de volksmond, nog geen naam. Jan van Amstel is de Schijndelse zeeheld.
Tot het jaar 1953 (ongeveer half april) nam men te Schijndel steeds aan dat hij aldaar was geboren. Men kon hem echter in de Schijndelse doopboeken niet vinden. Toen drs. J. Corstens uit Gemert op de secretarie van Schijndel te werk werd gesteld, praatte de ambtenaar A.J.L. van Bokhoven met hem over deze zeeheld. Gezegd werd dat zijn vader Hendrik van Amstel in 1613 te Schijndel was gehuwd met Anna van Griensven en dat Jan van Amstel niet gevonden was in de Schijndelse doopboeken. In Gemert was men toen juist bezig met het zoeken naar straatnamen. Drs. Corstens sprak er met de secretaris van Gemert over en met pater Dr. Loffeld van de paters van de H. Geest aldaar. Men ging in de Gemertse doopboeken zoeken en vond spoedig de doopakte van Jan van Amstel en al zijn broers en zusters. Het is nu namelijk zo. Ten tijde dat wijlen P.A. (Peter) Verhagen, oud burgemeester van Schijndel, Jhr. Mr. A. van Sasse van IJsselt en J.G. Frederiks een onderzoek instelden naar de geboortedatum van Jan van Amstel wist men op de Gemertse pastorie niet, dat men nog doopboeken had van het begin der zeventiende eeuw. De tegenwoordige Gemertse pastoor had namelijk van zijn voorganger gehoord, dat die de oudste doopboeken in een mand op de zolder van de Gemertse pastorie had gevonden. Die pastoor borg die boeken zorgvuldig op in de brandkast. Tot 1953 nam men aan dat Jan van Amstel te Schijndel geboren was; zulks omdat hij bij zijn tweede huwelijk op 29 januari 1667 te Amsterdam opgaf, Jan van Amstel van Schijndel in Brabant. Zulks zou moeten betekenen dat hij te Schijndel geboren was. Ook al is dit dan anders, hieruit mag men concluderen dat zijn woonplaats, toen hij van huis wegliep, Schijndel is geweest. Ook een bewijs daarvoor is dat te Schijndel wel het verhaaltje omtrent zijn vlucht naar Amsterdam gaat en niet te Gemert.
Jan van Amstel is gedoopt te Gemert op 12 december 1618, alwaar hij ook geboren is. Op 11 oktober 1633 werd de nalatenschap van de grootouders van moederszijde van Jan van Amstel gescheiden. Bij die gelegenheid verkreeg de vader van Jan van Amstel een brouwerij in de Hoofdstraat te Schijndel op de zuidhoek van de Groeneweg. Even later ziet men dat de vader grond te Schijndel kocht en te Gemert grond verkocht. Men mag dan ook zeer zeker aannemen dat het ouderpaar van Amstel met hun kinderen in 1633 in Schijndel zijn komen wonen.
Enkele jaren later zal Jan zich in Amsterdam hebben laten aanmonsteren. Voor de roem welke Jan op zee verwierf kan worden volstaan met te verwijzen naar de ter secretarie berustende stukken. Zie ook speciaal de Noordbrabantsche Volksalmanak voor het jaar 1889. Op 6 december 1667 liet Jan van Amstel ten overstaan van schepenen te ’s-Hertogenbosch een huis onder de Borne te Schijndel kopen. Aan dit huis zal mogelijk Jan een aanbouw hebben laten bouwen. Die aanbouw zal het zijn geweest die in de latere geschriften steeds als “De Steenen Kamer” of “Crevecoeur” wordt aangehaald. Jan van Amstel stierf te Schijndel op 29 september 1669, zeer waarschijnlijk in dat huis. Hij werd in de Schijndelse kerk begraven. In de rechterzijwand van die kerk is thans de grafsteen ingemetseld welke eerlang zijn graf dekte.

Bewoners van de Jan van Amstelstraat (huisnummerboek 1941)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
17 Petrus van Boxtel
13 Engelbertus van Roosmalen
11 Adrianus J. Verhoeven
9 Lidwinagesticht
7 R.K. Meisjesschool
Ongenummerd R.K. Kleuterschool
8 Marinus van Heeswijk
10 Martinus Broeren
12 Henricus G. van Liempd
18 Gerardus J. van Esch

Bewoners van de Jan van Amstelstraat (huisnummerboek januari 1945)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
2 R.K. Parochiehuis Boschweg
7 R.K. Meisjesschool
8 Mar. van Heeswijk
9 Lidwinagesticht
10 Mart. Broeren
11 Adr. J. Verhoeven
12 H.G. van Liempd
13 E.A.W. van Roosmalen
17 P. van Boxtel
18 G.J. van Esch
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011