Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Christiaan van Liempd (1881 - 1962)

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Christiaan van Liempd
Christiaan van Liempd (1881-1962) 01.jpg
Architect.
Persoonsinformatie
Volledige naam Christiaan van Liempd
Roepnaam Chris
Geboorteplaats Schijndel
Geboortedatum 14 september 1881
Overl.plaats Schijndel
Overl.datum 26 januari 1962
Partner(s) 1) Theodora Elisabeth Fick
2) Maria Catharina Spiekermann
3) Juliana Johanna Krekelberg
Beroep(en) Koster

Raadslid
Architect

Bidprentje Christiaan van Liempd (1881-1962).

Theodora Elisabeth Fick (1885-1917). Theodora Elisabeth Fick (1885-1917).

Christiaan (Chris) van Liempd (1881 – 1962)[bewerken | brontekst bewerken]

Christiaan (Chris) van Liempd werd geboren op 14 september 1881 in Schijndel, zoon van Johannes van Liempd geboren in Schijndel (1843 – 1923) van beroep timmerman en Johanna Maria van Uden geboren in Schijndel (1852 – 1919), als eerstgeborene in een gezin met negen kinderen waarvan er vijf vroegtijdig overleden. Christiaan, van beroep koster/ architect, overleed op 26 januari 1962 in Schijndel.

Christiaan van Liempd trouwde op 26 september 1910 in Esch met Theodora Elisabeth Fick.

Theodora Elisabeth Fick werd geboren op 6 oktober 1885 in Esch, dochter van Hendrikus Johannes Fick geboren in Schijndel (1851 – 1912) van beroep molenaar en Joanna Maria van Beckhoven geboren in Haaren (1852 – 1887). Theodora overleed op 29 januari 1917 in Schijndel.

Kinderen uit het huwelijk van Chris en Theodora:

 1. Johanna Maria werd geboren op 6 juli 1911 in Schijndel (De Kluis), trouwde op 22 augustus 1944 in Schijndel met Godefridus Wilhelmus van Moorsel geboren in Schijndel (±1911). Johanna overleed op 29 september 1969 in Schijndel.
 2. Henricus Jozeph werd geboren op 9 december 1912 in Schijndel. Henricus, van beroep bouwkundige, overleed op 11 februari 1934 in Schijndel.
 3. Johannes Gijsbertus Joseph werd geboren op 17 januari 1915 in Schijndel (Kluis), trouwde met Catharina Johanna van den Heuvel. Johannes overleed op 25 augustus 1975 in Helmond.
 4. Maria Cornelia Josepha werd geboren op 3 februari 1916 in Schijndel.

Christiaan van Liempd hertrouwde op 6 september 1921 met Maria Catharina Spiekermann.

Maria Catharina Spiekermann werd geboren op 16 november 1885 in Amersfoort, dochter van Frans Frederik Spiekermann geboren in Hilversum (1859 – 1940) van beroep winkelier/ paraplumaker en Maria Petronella van den Berg geboren in Hoogland (1855 – 1909), als eerstgeborene in een gezin met zes kinderen. Maria overleed op 17 april 1925 in Schijndel.

Kinderen uit het huwelijk van Chris en Maria:

 1. Virgilius Marcellus werd geboren op 2 augustus 1922 in Schijndel, trouwde met Clara Maria Johanna Theresia (Claartje) Verkuijlen geboren in Uden (1927 – 1965), hertrouwde met Maria Sigrid (Marianne) Peltzer geboren in Neviges (D) (1931 – 1971). Virgilius, van beroep architect, overleed op 26 november 2006 in ’s-Hertogenbosch.
 2. Beatrice Maria werd geboren op 30 september 1923 in Schijndel, overleed op 14 januari 1924 in ’s-Hertogenbosch.

Christiaan van Liempd hertrouwde op 19 oktober 1926 met Juliana Joanna Krekelberg.

Juliana Joanna Krekelberg werd geboren op 16 juli 1886 in Alkmaar, dochter van Petrus Hubertus Krekelberg geboren in Maasbroek (1847 – 1925) van beroep onderwijzer en Dimphna Willemina van Vree geboren in Zevenaar (1849 – 1912), als jongste kind in een gezin met zes kinderen. Juliana overleed op 6 mei 1968 in Veghel.

Chris en Vic van Liempd.
Avondtekenschool leerkrachten en leerlingen met in de midden Christiaan van Liempd. (zittend 6e van links). 1e zittend van links zijn zoon Vic (of Virgi).
Architect Christiaan van Liempd geeft bouwkunde achter zijn villa Vita Nuova. Voor meer details klik hier.
Groepsfoto.
Op de steiger: 1. Johan van Liempd, 2. Sjef van Liempd, 3. Adr. de Wit (bouwkundig opzichter later aannemer).
Voor de steiger: 4. Dhr. Zwijsen (chef tekenkamer), 5. Marinus van Liempd, 6. Cato van Liempd, 7. Jo van Liempd, 8. Mia van Liempd, 9. Harrie van Liempd, 10. George Müller (zoon van Marie Spiekermann), 11. Gijs van Liempd, 12. Marie Spiekermann (weduwe Müller), 13. Architect Christiaan van Liempd. Voor meer details klik hier.

Opleiding:
Hij bezocht de avondlessen aan de Koninklijke School in Den Bosch, schriftelijke lessen van het instituut "Jacob van Kampen" te Amsterdam, was een van de eerste leerlingen aan de R.K. Leergangen te Tilburg.Sociale activiteiten:

 • In 1907 werd hij directeur van de Schijndelse Avondnijverheidsschool (ook wel Tekenschool genoemd), die hij samen met kapelaan Jacobus van der Vleuten oprichtte. Hij bleef directeur tot 1941.
 • 8 jaar directeur van de Ambachtschool te St. Oedenrode (1922-1930)
 • 10 jaar directeur Tekenschool Veghel (1931-1941)
 • Lid van de gemeenteraad
 • Voorzitter Heemkundevereniging Hertog Jan II
 • Meer dan 55 jaar lid van de Schijndelse Harmonie Sint Cecilia en 25 jaar hoofdbestuurslid.
 • Lid oranje comité
 • Bekleedde talloze functies in diverse commissies en verenigingen
 • Vicevoorzitter kringbestuur B.N.A. afdeling Den BoschGerealiseerde projecten[bewerken | brontekst bewerken]

Na de oorlog had van Liempd samen met zijn zoon Vic een groot aandeel in de herbouw van Schijndel. Onder zijn architectuur kwamen ruim 500 bouwwerken tot stand. o.a. :


Krantenartikel[bewerken | brontekst bewerken]

Afscheid van architect v. Liempd als directeur der Schijndelsche – Avondnijverheidsschool. [1][bewerken | brontekst bewerken]

De prijsuitdeeling der R. K. Avondteekenschool trekt ieder jaar veel belangstelling, maar zooals dit jaar op Zaterdag 24 Mei was het nimmer geweest. De groote zaal van het Patronaat was geheel bezet, terwijl een versierd podium en vele bloemenmanden getuigden, dat er iets meer dan een gewone prijsuitdeeling te beleven viel. Behalve jaarlijksche prijsuitdeeling werd afscheid genomen van den Heer Ch. J. van Liempd, die als directeur de school ging verlaten wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd.
Hiervoor was een overweldigende belangstelling uit Schijndel en omgeving. Van de talrijke notabelen merkten wij op Burgemeester en Wethouders van Schijndel, Burgemeester Eliëns van Veghel, de gemeente-secretaris N. J. Verhagen, oud-burgemeester Jansen, de leeraren en oud- leeraren der school, Weled. Heer Harry Bolsius en Frits Bolsius Jr., de Schijndelsche kunstschilders Jan Heesters en Ant. Domburg, Weled. Heer G. van Velthoven, de directie der „Oda” Stalen Meubelenfabrieken uit St. Oedenrode en vele onze gemeente en omgeving. De echtgenoote en kinderen van den Heer van Liempd hadden plaats genomen op de eerste rij stoelen. Nadat de Zeereerw. Heer Pastoor van Dijk de bijeenkomst had geopend, als voorzitter van het Schoolbestuur, bracht de Heer Tibosch verslag uit over het schooljaar 1940. Het bleek, dat het aantal leerlingen was teruggeloopen en vooral uit de buitengemeenten komen er minder dan voorheen.
Hierna volgde de diploma- en prijsuitreiking.
Na deze jaarlijks terugkeerende plechtigheid begon het tweede gedeelte van de bijeenkomst n.l. het afscheid van de directeur.
Pastoor van Dijk sprak als eerste, namens het schoolbestuur. Hij zei o.m., dat directeur van Liempd als eerste directeur onzer school het meeste heeft bijgedragen aan den bloei dier school. Met kapelaan van Vleuten z.g. richtte hij in 1907 de teekenschool, in het toen pasgebouwde Patronaat op en in 1910 werd de inmiddels reeds buiten Schijndel bekend geworden school voortaan van staatswege gesubsidieerd. In 1932 werd op feestelijke wijze het 25-jarig bestaan der school en het zilveren jubilé als directeur van den Heer van Liempd herdacht. ‚„Thans moeten wij afscheid nemen”, aldus spreker, „maar wij doen dat noode, want wij weten en met ons heel Schijndel en omgeving, dat de Heer van Liempd in de 34 jaar de teekenschool heeft grootgemaakt, dat teekenschool en directeur één zijn geworden en dat gij aan onze school een cachet hebt gegeven, dat eenig is op het gebied van het nijverheidsonderwijs”’. Hij dankte den Heer van Liempd voor de prettige samenwerking met het bestuur en verzocht hem zitting te nemen in het schoolbestuur. Als stoffelijk blijk van dank en hulde bood hij namens het bestuur een ets aan van Jan Heesters (een oud-leeraar der school), terwijl Mevrouw van Liempd bloemen werden geoffreerd.
Namens de leerlingen sprak Piet Rooijakkers. Hij dankte den Heer van Liempd voor de vele moeiten, die hij zich getroost had buiten de lesuren en bood hem namens alle leerlingen, oudleerlingen en leeraren, zijn geschilderd portret aan, hetgeen gemaakt is door den leeraar der school, den Heer C. Donders.
Pastoor van Dijk las hierna de berichten van verhindering voor, die waren binnengekomen van den Inspecteur van het Nijverheidsonderwijs Ir. Hesselfeld, Burgemeester Scheltus van St. Mich. Gestel, Deken Meijer uit Asten en van Pastoor van Hellenberg Hubar uit Den Dungen.
De Heer Jan Hovenier sprak namens de Schijndelsche oud-leerlingen en getuigde van het succes, dat de Heer van Liempd met zijn lessen heeft gehad. „Ook de meer droge stof”’, aldus de Heer Hovenier ”wist gij in privaatlessen zoo te behandelen, dat de begrippen bijna spelender wijze werden bijgebracht”. Dat thans geen vakman meer behoeft onder te doen voor anderen is Uw verdienste. De liefde voor het vak was bij U in de hoogste mate aanwezig, de kennis bezat gij evenzeer, terwijl gij bovendien de gave had om die kennis uit te dragen. Uw aangeboren zin voor humor was oorzaak, dat de lessen steeds zoo goed verliepen en dat steeds de vriendenband bleef. Met den wensch, dat deze band ook in de toekomst moge blijven en dat het den Heer van Liempd en zijn gezin goed moge gaan besloot de Heer Hovenier zijn toespraak.
Namens de oud-leerlingen uit Den Dungen sprak de Heer van Lieshout, terwijl namens de leeraren de Heer H. J. Tibosch sprak. Hij getuigde van de bewondering, die de leeraren steeds hadden voor hun directeur. De Heer van Liempd wist niet alleen onderwijs te geven, neen ook de taak van opvoeder verstond hij en deze taak verwaarloosde hij geenszins, want leerlingen die dreigden te mislukken, wist hij soms nog te maken tot degelijke mannen voor de maatschappij. Aan de verbetering van het individu heeft de Heer van Liempd veel zorg besteed en wanneer het minder goed ging was het steeds de directeur die alles in het reine bracht. Al was het 9 uur geweest, nog waren de jongens niet weg bij den Heer van Liempd. Hij dankt den Heer van Liempd namens de leeraren voor de prima leiding en hoopt, dat hij met zijn adviezen de teekenschool zal blijven steunen.
Burgemeester Wijs sprak van de groote liefde die de Heer van Liempd bezat voor zijn school en de groote verdiensten, die hij verworven heeft voor de Schijndelsche gemeenschap. Hij voorziet, dat de Heer van Liempd later eenzelfde legendarische figuur zal worden als nu wijlen Meester Michels. Hij wenscht den Heer van Liempd het beste toe in zijn verder leven, nu in het midden van zijn huisgezin, dat hem zoo lang heeft moeten missen.
De Heer v. d. Heuvel sprak namens de ouders der leerlingen en oud-leerlingen en vergeleek de Heer van Liempd met den zakenman. Reclame maken deed de Heer van Liempd slechts 2 maal per jaar, de omzet (leerlingen) is groot en de winst kwam geheel ten goede aan de ouders. Hij dankt namens de ouders voor het vele wat de Heer van Liempd voor het aankomende geslacht nu en in het verleden deed.
De Heer A. v. d. Kamp uit St. Oedenrode spreekt namens de oud-leerlingen uit die gemeente en biedt den Heer van Liempd namens die leerlingen een schilderstuk van den knoptoren aan, vervaardigd door C. v. d. Kaaij.
Architect S. v. d. Wiel uit St. Oedenrode sprak nog een kort woord, waarna de Heer G. van Velthoven den scheidenden directeur toesprak als de man met het idealisme en vitaliteit, die ondanks de jaren zijn gebleven en nu nog aan velen tot voorbeeld strekt. Hij bracht hem hulde voor de blijde levensopvatting en het optimisme, die de Heer van Liempd steeds bezielden en hoopte, dat hij, zij het in ruste, nog veel zou mogen doen voor Schijndel's cultuur.
De scheidende directeur brengt hierna dank aan de diverse sprekers, mede namens zijn echtgenoote en kinderen. Hij dankt het bestuur der school voor de samenwerking, die hij steeds heeft mogen ondervinden. Hij accepteert zijn benoeming tot bestuurslid en aanvaart in grooten dank het geschenk van het bestuur. Het was een fijne attentie juist een ets van zijn vriend Jan Heesters aan te bieden. Hij dankt de leerlingen en oud-leerlingen voor zijn geschilderd „conterfeitsel” en belooft dat het een eereplaats zal krijgen in zijn huis, eveneens het geschenk der Rooijsche oud-leerlingen, want ook aan hen heeft hij met die van Den Dungen de aangenaamste herinneringen. Hij dankt alle sprekers persoonlijk en zegt, dat het altijd zijn bedoeling is geweest de vaklieden op hooger plan te brengen. „Hierin zijn wij met de Teekenschool, onder Gods zegen geslaagd”, aldus spreker en ook de privaatlessen hebben schitterende resultaten gehad. In de toekomst kunt ge mij altijd raadplegen en met den geest zal ik U altijd volgen, terwijl ik hoop nog jarenlang via het Bestuur voor de Schijndelsche Teekenschool te kunnen werken.”
Pastoor van Dijk sloot hierna de bijeenkomst en wekte de aanwezigen op de tentoongestelde werkstukken der leerlingen te gaan zien. Hierna werd op de binnenplaats nog een groepsfoto gemaakt.
De tentoonstelling bleek het bezichtigen overwaard en bewees, dat de jongens onzer avondnijverheidsschool reeds na 1 of 2 jaren onderwijs tot veel in staat zijn. Teekeningen op bouw- en machinegebied waren er te zien naast schetsen van kapconstructies en velen gaven dan ook gehoor aan de uitnoodiging en bezichtigden deze kleine expositie.

In Memoriam[2][bewerken | brontekst bewerken]

In de nacht van donderdag op vrijdag is in het Sint Lidwinagesticht overleden de heer C.H.J. van Liempd, architect B.N.A. De heer Van Liempd bereikte de leeftijd van 80 jaar.
In de persoon van de heer Van Liempd verliest Schijndel een burger van formaat, die op verschillende gebieden mede richting heeft gegeven aan de ontwikkeling die Schijndel de laatste decennia heeft doorgemaakt en die het huidige gezicht van deze plaats mede heeft bepaald.
De heer Van Liempd, die in 1881 te Schijndel werd geboren, heeft van jongsafaan hard gewerkt en gestudeerd. Hij was de man die in Schijndel en omgeving de eerste stoot heeft gegeven voor de ontwikkeling van het ambachtsonderwijs. Van 1910 tot 1950 zou men in Schijndel en omgeving moeilijk een ambachtsman hebben kunnen vinden, die geen les heeft gehad van architect Van Liempd.
In de eerste jaren na de eeuwwisseling begon hij met het geven van lessen. Het was in 1907 dat hij directeur werd van de avondnijverheidsschool, wat hij bleef tot 1941. Van 1922 tot 1930 was hij directeur van de ambachtsschool te Sint-Oedenrode en van 1931 tot 1941 directeur van de avondtekenschool te Veghel.
Zelf had de heer Van Liempd zijn kennis verworven door zich met ijzeren wil op de studie toe te leggen. Hij was onder andere een der eerste leerlingen van de r.k. Leergangen te Tilburg.
Als architect heeft de heer Van Liempd met zijn talenten gewoekerd. Na zijn eerste werkstuk - het fraaie pand van de firma Fassbender - Schellekens tegenover het postkantoor- zijn zeker 500 andere werken gevolgd. Geheel of gedeeltelijk onder zijn architectuur kwamen onder andere tot stand: het Lidwinagesticht, de parochiekerk Boschweg, vele scholen en het oude fabriekscomplex van de N.V. Jansen de Wit. Hij restaureerde de historische kerk in Den Dungen, samen met architect Jos Cuijpers restaureerde hij het kasteel Maarsbergen dat hij met twee torens verrijkte. Tal van andere projecten danken hun vormgeving aan architect Van Liempd.
Na de oorlog, die in Schijndel grote verwoestingen had aangericht en die ook zijn eigen huis en kantoor in puin legde, had de heer Van Liempd een groot aandeel in de herbouw van Schijndel, samen met zijn zoon de heer V. van Liempd, met wie hij zich enige jaren geleden associeerde.
Typerend voor zijn onverwoestbaar optimisme dat hij wist te bewaren, ondanks de wonden die de dood meermalen in zijn gezin sloeg, was de naam van “Vita Nuova” die hij gaf aan zijn na de oorlog gebouwde prachtige nieuwe woning. Nieuw leven, waarvan hij telkens opnieuw bezield werd en waarmee hij anderen ook steeds weer wist te bezielen. Niet alleen in zijn beroep als architect, maar ook in het gemeenschaps- en verenigingsleven, waarin hij een vooraanstaande plaats heeft ingenomen.
Tot voor enkele jaren heeft hij zitting gehad in de gemeenteraad van Schijndel, waar aan zijn waardevolle adviezen vaak het oor werd geleend. Jarenlang was hij vicevoorzitter van het kringbestuur B.N.A., afdeling Den Bosch. Hij was de promotor en jarenlang voorzitter van de heemkundekring Schijndel Jan Hertog II. Zijn grote voorliefde had wel de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, waarvan hij 65 jaar lid, 35 jaar hoofdbestuurslid en vroeger ook onderkapelmeester was. Verder was de heer Van Liempd vele jaren lid van het Oranje Comité en stelde hij zijn gaven in dienst van nog diverse andere verenigingen. Hij was een man met esprit en grandeur, die Schijndel om zijn vele verdiensten sterk aan zich heeft verplicht.
Bij zijn laatste gang werd de overledene dinsdagmorgen begeleid door de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, die hij gedurende zijn lidmaatschap van 65 jaar steeds meer als “zijn” harmonie was gaan voelen en met wier wel en wee hij tot het laatst toe had meegeleefd. Indrukwekkend klonk de plechtige treurmuziek die het korps, waarin het bijna voltallige hoofdbestuur meeliep, ten gehore bracht. Een grote schare familieleden, vrienden, relaties en bekenden volgden de baar na de uitvaartmis naar het kerkhof. Een krans van de Schijndelse bouwpatroons, die zelf ook nagenoeg voltallig aanwezig waren en de aanwezigheid van onder andere de voorzitter van de architectenkring Den Bosch en van een afvaardiging van de B.N.A., van de directie der N.V. Jansen de Wit en van talrijke andere prominenten, dit alles getuigde van de grote sympathie die men de heer Van Liempd heeft toegedragen.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Schijndelse Krant 31 mei 1941
 2. De Schijndelse Krant 2 februari 1962