Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Muloschool voor jongens

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Muloschool voor jongens
Muloschool Pompstraat 01.jpg
Muloschool voor jongens.
Gebruik school
Gereed 1950
Opening 5 september 1950
Bouwpartners
Architect Ch.J. van Liempd
Muloschool voor jongens.

Plechtige inzegening en opening van Muloschool voor jongens St. Jozef[1][bewerken | brontekst bewerken]

De datum 5 september 1950 zal voortaan blijven voortleven als een mijlpaal in de schoolontwikkelingsgeschiedenis van Schijndel. Het officieel in gebruik nemen van deze modern gebouwde school betekent een bijna volledige afsluiting van het Lager Onderwijs in onze gemeente. Het enige wat nog ontbreekt is een ambachtsschool, maar van bevoegde zijde is vernomen dat deze kwestie in een zeer ver gevorderd stadium verkeert, zodat we binnen afzienbare tijd ook een dagnijverheidsschool voor jongens zullen bezitten. Dan pas is de volledige onderbouw voor de studie van onze kinderen af en kunnen we gaan werken voor Middelbaar Onderwijs in onze gemeente.

De dinsdag begon met een plechtige H. Mis van dankzegging, opgedragen door de Hoogeerw. Heer Deken G.L.J. van Dijk en werd bijgewoond door de leerlingen en hun leraren en tal van genodigden. Om 19.00 uur waren allen weer opnieuw verzameld in de grote zaal van het patronaat om de komende gebeurtenissen af te wachten. De voorzitter van het schoolbestuur, Deken van Dijk, sprak het openingswoord en heette bijzonder welkom Mgr. Dr. van Gils, voorzitter R.K. Schoolraad, Drs. van Gerwen Bisschoppelijk Hoofdinspecteur, , Mevr. Op de Coul, Inspectrice L.O., Pastoor F.J. Woestenburg en Pater C. van Liempd en het Statenlid J. Hovenier, ook wethouder van Onderwijs. Voorts zijn aanwezig: Secretaris Verhagen, de industriëlen de heren Fr. Bolsius en Harry Jansen, de architecten en de aannemers, enige vertegenwoordigers van de ouders en hoofden van scholen.

In zijn inleidingswoord memoreerde de voorzitter de juist deze week aan de gang zijnde priesterretraite, waardoor enkele heren geestelijken afwezig waren. Voorts gaf hij aan de hand van notulen een verslag over het tot stand komen van de ULO-school.

Met medewerking van het gemeentebestuur en de rijksinspectie kreeg men al spoedig toezegging om te kunnen beginnen. Toen kwam het oorlogsjaar 1944 en de bevrijding in 1945 met het gevolg dat pas in September 1945 kon worden begonnen. De heer H.J. Aldenhoff, hoofd der Muloschool, kreeg hierna de gelegenheid om het verdere verloop te schetsen. Hij bracht in herinnering hoe er werd begonnen in de bovenzaal van het Boerenbondsgebouw, een zaal die niet warm te stoken was met het gevolg dat men moest verhuizen naar het Patronaatsgebouw. Daar werden weer andere moeilijkheden ondervonden doordat in hetzelfde gebouw ook het consultatiebureau was gevestigd. Toen in 1947 de grote zaal van het patronaat in gebruik werd genomen als noodkerk, werd het lesgeven er niet gemakkelijker op. Inmiddels groeide het getal leerlingen zodanig dat men lokalen te kort had en daarom legde men ook beslag op de ruimte boven het politiebureau. Een noodmaatregel, die maar enkele maanden geduurd heeft.

Begon men in 1945 met 35 leerlingen (met een leeftijdsbegrenzing van 12-17 jaar) nu telt de school over de 100 studenten, terwijl het getal docenten steeg van 2 naar 4. Met de wens dat de leerlingen zich het nieuwe gebouw zouden waardig tonen, besloot hij zijn toespraak. Mevr. Op de Coul was de eerste die gelegenheid kreeg haar gelukwensen aan te bieden aan het schoolbestuur. Ze sprak haar grote voldoening uit over hetgeen in Schijndel opnieuw tot stand was gebracht op onderwijsgebied. Zij roemde in het bijzonder het goede onderwijs van de Muloschool.

Wethouder Hovenier verontschuldigde burgemeester W.J.N. Wijs, die wegens ziekte onmogelijk aanwezig kon zijn. In het vervolg van zijn speech prees hij het wakkere schoolbestuur dat haar zaken zo goed behartigde, dat B. en W. op onderwijsgebied een zorg minder had gehad.

Drs. van Gerwen sprak zijn waardering uit over de perfecte samenwerking, welke er was geweest tussen het schoolbestuur en het bestuur van de gemeente. Namens de ouders sprak de gemeenteontvanger P. van der Spank om te getuigen van de grote belangstelling die de ouders had gegrepen vooral toen men de nieuwe school ging bouwen. Als stoffelijk blijk van hun meeleven overhandigde hij symbolisch het reliëf van St. Jozef dat in de voorgevel is aangebracht.

Als laatste kwam Mgr. D. van Gils naar voren, om op de hem eigen wijze te vertellen hoe verheugd hij was dit feest vandaag te kunnen meemaken. Vervolgens gaf hij een stukje geschiedenis van Schijndel waar de aanwezigen van genoten. Hij schilderde de betekenis van Antonius van Gils die hier op ons kerkhof begraven ligt.

Na het dankwoord van de voorzitter trok men naar de kerk van waaruit de plechtige inzegening begon van het nieuwe schoolgebouw. Na de gebruikelijke plechtigheden was er gelegenheid de lokalen te bezichtigen. De heren architecten van Liempd en van de Meerendonk hebben eer van hun werk en met behulp van de aannemers J. Maurix en van der Heijden en de hoofdopzichter Keasberry is hier een voortreffelijk schoolgebouw tot stand gekomen. Tot slot werd er een groepsfoto gemaakt als een blijvende herinnering aan deze dag. De plechtigheden werden afgesloten met een Brabantse koffietafel in hotel ‘de Zwaan’. Hier was het architect C.J. Chris van Liempd die namens zijn medewerkers het schoolbestuur dank bracht voor het vertrouwen dat men in hun had gesteld. Weer is Schijndel een schoolgebouw rijker geworden, moge het strekken tot welzijn van het opgroeiend geslacht. Binnenkort zal er op een zondag gelegenheid zijn dat de ouders van de leerlingen deze school mogen komen bezichtigen.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Heemblad Rond die Cluse 18e jaargang nummer 1 bladzijden 35 tot en met 37