Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Petrus Josephus Maria van der Spank (1902 - 1990)

Uit Schijndelwiki
(Doorverwezen vanaf P. van der Spank)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Petrus Josephus Maria van der Spank
Persoonsinformatie
Volledige naam Petrus Josephus Maria van der Spank
Roepnaam Pieter
Geboorteplaats Schijndel
Geboortedatum 17 september 1902
Overl.plaats Eindhoven
Overl.datum 21 januari 1990
Partner(s) Josina Elizabeth Theresia (Josien) Vugts
Beroep(en) gemeente-ontvanger
Bidprentje Petrus Josephus Maria van der Spank (1902-1990).jpg

Josina Elisabeth Theresia Vugts (1905-1987).jpg

Gemeenteontvanger P. van der Spank in het zilver. (1950) [1][bewerken | brontekst bewerken]

"De datum van 1 april is wel een eigenaardige datum, maar het is een werkelijk feit dat de gemeenteontvanger op 1 april 1925 zijn intrede deed op het Schijndelse gemeentehuis als 3e ambtenaar der secretarie. Tevoren was hij enige tijd werkzaam geweest in Den Dungen als volontair bij burgemeester P. van den Broek. Door in gemeentedienst te treden volgde hij het voorbeeld van zijn vader secretaris Van der Spank die in 1916 is overleden. Op 1 september 1930 volgde de bevordering van de heer P. van der Spank tot 1e ambtenaar, waarna in 1938 zijn aanstelling volgde tot commies der afdeling financiën. Toen in 1942 de oud-ontvanger L. van Esch zijn ontslag nam werd de heer Van der Spank diens opvolger. Daarnaast dienen we nog te vermelden dat hij tevens is aangesteld tot kassier van het G.E.B., terwijl hij van 1938-1942 de functie bekleedde als secretaris- penningmeester van het Armbestuur.

Uit de aard der zaak komen tal van personen in aanraking met de Gemeenteontvanger en ieder heeft gaarne met hem te doen. Voor zijn medewerkers is hij steeds een voorbeeld van plichtsbetrachting en een collega in de goede zin van het woord. Als dank daarvoor zal hem op die dag een welverdiende hulde worden gebracht. Naast zijn ambtelijke loopbaan bekleedt hij tal van functies in diverse verenigingen want naast ambtenaar is hij een zeer sociaal voelend mens. Wat hij voor de verschillende verenigingen betekent weten de medebestuursleden en de leden zelf het beste. Meer van nabij is ons bekend zijn stuwkracht als secretaris van het Oranje Comité. In het welslagen van de Oranjefeesten had hij steeds een zeer groot aandeel. Ook de ouden van dagen zullen die dag aan hem denken, want hij was de grote organisator die zorgde dat de tochten zo schitterend slaagden. Wij hopen dat het onze Gemeenteontvanger gegeven moge zijn nog heel veel jaren zijn beste krachten te kunnen geven voor onze mooie Schijndelse gemeente. De eerste april worde voor hem en de zijnen een onvergetelijke dag".

In de krant van 7 april 1950 luidt de titel "Een gloriedag voor onze gemeenteontvanger". Natuurlijk wordt hij hartelijk welkom geheten door de toenmalige burgemeester W.J.N. Wijs die de ambtelijke loopbaan van de jubilaris de revue liet passeren. Namens het gemeentepersoneel (in totaal 30 ambtenaren) was het secretaris N. Verhagen die de loftrompet op Van der Spank afstak. Met behulp van archivaris A.J.L. van Bokhoven had men het wapen van de familie Vugts laten schilderen en door de afdeling gemeentewerken was daar ook de stamboom van die familie vervaardigd. Alle notabelen van het dorp gaven acte de presente op de receptie en in de avonduren volgde als vanzelfsprekend voor die dagen een muzikale hulde door Harmonie Sint Cecilia.

Koninklijke Onderscheiding [2][bewerken | brontekst bewerken]

Bij Koninklijk Besluit van 8 april 1974, nr. 66 is de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau verleend aan de heer Van der Spank.
In september 1973 bestond het Oranjecomité vijftig jaar. De heer Van der Spank is vanaf de oprichting onafgebroken lid geweest. De laatste 26 jaar als secretaris.
Voorts vervulde hij de volgende functies:

 1. Sinds de oprichting in 1954 is hij secretaris van het Comité De Huif. (muziekinstrumenten en uniformen voor de harmonie);
 2. 25 jaar bestuurslid van de Stichting Bibliotheek;
 3. 10 jaar secretaris van de plaatselijke V.V.V.;
 4. Voorzitter van de Bond van Bejaarden in de parochie Sint Servatius (dorp);
 5. Medewerker bij de Bescherming Bevolking, afdeling Schijndel;
 6. Voorzitter van de Stichting Brigittagroep. (meisjesgilde met drumband);
 7. De heer Van der Spank heeft ook nog bestuursfuncties vervuld bij de R.K. Sportvereniging Schijndel. de Toneelgroep Kunst en Ontwikkeling en de Accordeonvereniging;
 8. Ook was hij de organisator ter oprichting van een hertenkamp in een gemeentelijk park en vervulde hij diverse jury-lidmaatschappen.

Gezin van Petrus Josephus Maria van der Spank.[bewerken | brontekst bewerken]

Petrus Josephus Maria (Pieter) van der Spank werd geboren op 17 september 1902 in Schijndel (Heikant), zoon van Johannes Andries van der Spank geboren in Schijndel (1855 – 1916) van beroep gemeentesecretaris en Hendrika Verhoeven geboren in Schijndel (1863 – 1944), als jongste kind in een gezin met zes kinderen waarvan er drie vroegtijdig overleden. Pieter, van beroep gemeenteontvanger, overleed op 21 januari 1990 in Eindhoven.

Petrus Josephus Maria van der Spank trouwde op 14 november 1933 in Schijndel met Josina Elizabeth Theresia Vugts.

Josina Elizabeth Theresia (Josien) Vugts werd geboren op 21 februari 1905 in Schijndel (Dorp), dochter van Antonis Johannes Vugts geboren in Schijndel (1868 – 1946) van beroep bakker en Anna Maria Knicknie geboren in Berlicum (1870 – 1918), als tweede kind in een gezin met vier kinderen waarvan er een vroegtijdig overleed en een dood werd geboren. Josien overleed op 8 oktober 1987 in ’s-Hertogenbosch.

Kinderen uit het huwelijk van Pieter en Josien:

 1. N.N. kind dood geboren op 2 januari 1935 in Schijndel.
 2. Antoon Pieter werd geboren op 25 november 1941 in Schijndel, overleed op 26 november 1941 in Schijndel.

Gouden huwelijksfeest Van der Spank – Vugts[3][bewerken | brontekst bewerken]

Overweldigende belangstelling bij het gouden paar Van der Spank – Vugts!
Een zeer tevreden en bijzonder fit gouden paar keek dinsdagmorgen om 01.30 uur voldaan terug op de afgelopen dag. En nu spreken we over de 81-jarige Pieter van der Spank en zijn 78-jaar jonge Josien Vugts, die samen met hun beide zoons en schoondochters en hun twee kleinkinderen het gouden huwelijksfeest vierden.
In “intieme kring” zo te zien, maar wie het echtpaar Van der Spank kent weet dat half Schijndel op de been was. Allereerst was de H. Mis in de Servatiuskerk erg druk bezocht. Het bejaardenkoor, de Kwinkeleerders, hoe kan het ook anders, zong en dat ging voortreffelijk. De familie week uit naar Den Dungen en waarschijnlijk alleen omdat De Zwaan is verdwenen. Dat neemt niet weg dat men bij Boer Goossens een fijn onderkomen had met alle neven en nichten. In de namiddag kwam het paar weer terug naar Schijndel, waar men in Den Herd recipieerde. En nu bleek heel goed dat Pieter praktisch iedereen in Schijndel kent of dat iedereen Pieter van der Spank kent. Als je ook meer dan 45 jaar als gemeenteambtenaar de bevolking van Schijndel in de vingers hebt gehad, van de wieg tot het graf in feite, dan is het ook geen wonder.
En dan de vele verenigingen waarin Pieter een zeer belangrijke rol heeft vervuld, waren het er geen twintig? Nee, het waren zelfs 22 verenigingen! Natuurlijk kwamen van gemeentewege burgemeester en wethouders en veel raadsleden het gouden paar hun gelukwensen aanbieden, naast de vele ambtenaren. En vanzelfsprekend gaf het verenigingsleven duidelijk blijk van hun belangstelling. De bloemen en flessen vormden een feestelijk décor en onvermoeid had het gouden paar een woordje voor iedereen die hen de hand kwam drukken.
Een boompje met blaadjes waarop de namen van alle bejaarden, was zeer leuk gevonden en werd ten zeerste gewaardeerd. Naast de serenade van de “koninklijke” kwam ook het gilde opwachting maken. Een natuurlijk de Prinsenclub met alle oud-prinsen en grootvorsten!
Ex burgemeester Driekske liet zich niet onbetuigd en wist als neef natuurlijk erg veel over oom Pieter en tante Jos te vertellen! Er heerste de hele dag een gouden stemming.
Zo vierde Pieter van der Spank, de man die jarenlang er voor gezorgd had dat gouden paren een levensloop in de krant kregen, maandag jongstleden met zijn Josien zelf zijn gouden huwelijksfeest en het was een schitterend feest! Het werd een onvergetelijke dag om jarenlang op te teren!

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Heemblad Rond die Cluse 17e jaargang nummer 2 bladzijden 13 en 14
 2. Gemeentebestuur Schijndel 1960 - 1990, BHIC 5183/4026 (1971 - 1979)
 3. Schijndels Weekblad 17 november 1983