Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Theresiaschool Wijbosch

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Theresiaschool Wijbosch.
Klooster Wijbosch.jpg
Mgr. van de Venstraat.
Gebruik Schoolgebouw.
Gereed 1940,
Opening 6 mei 1940.
Sluiting Verwoest in 1944.
Hoogte tot top 9,60 meter.
Bouwkosten f. 14.200
Bouwpartners
Architect Ch.J. van Liempd.
Eigenaar Congregatie van de Zusters van Liefde.

SINT BARBARAKLOOSTER Mgr. van de Venstraat 3 – 19 (1894 - 1944)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief van pastoor Van Vroonhoven[bewerken | brontekst bewerken]

Zoals veel parochieherders in de 19e eeuw was het ook J.C. van Vroonhoven als pastoor van de parochie Wijbosch die in de herfst van 1892, hij was toen al biechtvader van de zusters in het Moederhuis Pastoor van Erpstraat, een aanvraag bij het hoofdbestuur van de congregatie indiende om gerealiseerd te krijgen dat de congregatie tot stichting van een nieuw klooster in zijn parochie overgaat. De toenmalige algemene overste, zuster Emmanuël de Gier, ging op zijn verzoek in en na overleg met monseigneur W. van de Ven, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, werd goedkeuring verleend voor deze nieuwe stichting. Op 11 september 1894 wordt het klooster, toegewijd aan de H. Barbara, betrokken door 13 zusters, op de 12e gevolgd door nog eens 6 zusters en op de 14e wordt het convent gecompleteerd met nog eens 3 zusters. In totaal 22 vrouwelijke religieuzen van de Schijndelse congregatie verdeeld over onderwijzeressen voor de meisjesschool, verpleegkundigen en verzorgsters voor dagelijkse verpleging van zieke en oudere zusters en ten slotte enige zusters belast met allerlei huishoudelijke taken, zoals portierster, kosteres, assistente van de rector, vleeskeuken, broodkamer, linnenkamer en washuis. Het gebouw stond aan de Mgr. Van de Venstraat en is op 20 september door niemand minder dan de Wijbossche pastoor plechtig ingezegend, een heugelijk feit voor de hele Wijbossche gemeenschap, op 4 december 1894 gevolgd door de inzegening van het kerkhof. Ook behoorden een serie landerijen tot het kloostercomplex.

Evenals de jongens waren de meisjes vóór 1888 aangewezen om onderwijs te volgen in de kom van Schijndel, waarschijnlijk de school aan de Heikant waar de Zusters van Liefde sinds 1840 het onderwijs aan meisjes verzorgden, of gingen ze in Eerde naar school. Hiervoor moesten de kinderen grote afstanden afleggen.

Bouwhistorie van het klooster en de inpandige St.Theresiaschool[bewerken | brontekst bewerken]

In de periode 1893 – 1894 bouwden de Zusters van Liefde te Schijndel, op verzoek van pastoor van Vroonhoven, een liefdesgesticht (klooster) in het kerkdorp Wijbosch, gemeente Schijndel, kadastraal bekend D 1174 tot en met D 1180. [1]
Dit klooster was gelegen aan de huidige Mgr. Van de Venstraat, ter plaatse van nummer 3 tot en met 19.[2]
In dit klooster werd naast een kleuterschool op verzoek van pastoor van Vroonhoven ook een lagere school voor meisjes opgenomen, de “St. Theresiaschool”. [3]

Op 1 juli 1893 wordt er in de krant melding gemaakt dat het hoofdgebouw al onder de kap is en op 14 augustus van hetzelfde jaar dat de kapel en de school op het punt staan om te worden voorzien van dakbedekking, terwijl op 3 oktober gemeld wordt dat een aanvang wordt gemaakt met de bouw van de bij het klooster behorende boerderij. [4]
De school heeft drie klassen, waarvan twee voor het onderwijs van de meisjes en een voor het kleuteronderwijs. Het lokaal bestemd voor het kleuteronderwijs werd ook gebruikt voor het koken van eten voor de arme kinderen, de spijskokerij, die tussen de schooltijden door iets warms te eten kregen.
Architect Heikants uit Erp [5] ontwierp dit klooster. Van de bouw zijn in de archieven tot op heden geen gegevens terug te vinden.
Nadat de zusters op 11 september 1894 het Sint Barbaraklooster I in Wijbosch betrekken starten zij op 12 november 1894 met lager onderwijs voor meisjes en het kleuteronderwijs.[6]

In 1914 wordt de bewaarschool gescheiden van de meisjesschool en krijgt ook een eigen speelplaats, de bouwkundige informatie hierover ontbreekt tot op heden.

In december 1933 geeft het bestuur van de Bijzondere Meisjesschool in Wijbosch aan dat zij het verzoek aan het gemeentebestuur van Schijndel om medewerking te verlenen voor de bouw van een meisjesschool, na overleg met de inspectie en het departement, heeft ingetrokken. Gezien de financiële omstandigheden waarin de gemeente Schijndel zich bevindt wordt dit door de gemeente als prettig ervaren.[7]

Op 30 januari 1939 geeft algemene overste van de Zusters van Liefde, Maria Theresia Veltman, in een memorie van toelichting een uiteenzetting van de situatie waarin de bijzondere lagere meisjesschool in Wijbosch zich bevindt. De meisjesschool beschikt over 2 klaslokalen waarin gemiddeld 89 (1939) en 87 (1940) kinderen gehuisvest moeten worden. Ook beschikt de school sinds 1 januari 1932 over 3 wettelijk verplichte leerkrachten. Gezien het aantal leerlingen en leerkrachten zijn 3 lokalen noodzakelijk.

Zij geeft aan dat er twee mogelijkheden zijn n.l.:

 1. Aan het bestaande schoolgebouw één lokaal bijbouwen. Bovendien dient de bestaande school te worden verbouwd omdat de lokalen niet meer voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, wat betreft toetreding van licht en lucht. Daarnaast is de sanitaire inrichting onhygiënisch, is er niet voldoende opbergruimte voor kleren en is de speelplaats te klein. De kosten voor deze verbouwing en het extra klaslokaal, inclusief de aankoop van 220 m2 grond, bedragen f. 10.690,00.
 2. De bouw van een geheel nieuwe school, kosten f. 17.707,00. De kosten voor het verbouwen van de vrijgekomen ruimte ter verbetering van bewaarschool, zijnde f. 5.657,00 worden dan door het bestuur van de congregatie betaald.[8]

In de openbare raadsvergadering van mei 1939 wordt de vraag van het Bestuur van de openbare lagere school in Wijbosch, die door de inspectie wordt ondersteund, goedgekeurd.

Door architect C.J. Chris van Liempd wordt op 9 augustus 1939 de bouw van een 3-klassige meisjesschool voor het R.K. schoolbestuur Pastoor van Erpstraat aanbesteed. [9]
De inschrijving was als volgt:

Voorgevel voormalige St.Theresiaschool aan de Mgr. Van de Venstraat Schijndel
Achtergevel voormalige St.Theresiaschool aan de Mgr. Van de Venstraat Schijndel
Situatie voormalige St.Theresiaschool aan de Mgr. Van de Venstraat Schijndel
K. Vervoort, St. Oedenrode ƒ 17700
J.C. Meijs, Den Dungen ƒ 17580
Chr. Lamoen, Den Dungen ƒ 17100
P.H. Lamers en Zn., Den Dungen ƒ 16950
J.M.A. Smits, Boxtel ƒ 16820
P.J. Lamoen en Ch. Lamoen, St. Michielsgestel ƒ 16700
J. van Lieshout, Den Dungen ƒ 16650
Fa. H. van Uden, H. van Lieshout, van Vught, Den Dungen ƒ 16550
A. de Wit, Schijndel ƒ 16549
Gebr. van der Aa, Orthen ƒ 16500
P.J. van Rooij en Zn., Helvoirt ƒ 16500
Gebr. van Hout, St. Michielsgestel ƒ 16430
J. van Lith en Zn., Erp ƒ 16310
W. de Leeuw, Vught ƒ 16284
G. van de Zanden, Waalwijk ƒ 16184
M. van Schaik en Zn., Schijndel ƒ 16000
Gebr. Eijmberts, Schijndel ƒ 15983
H. van Zandbeek, Den Dungen ƒ 15980
J.J. Leermakers, Esch ƒ 15846
P.J. Verbruggen, Veghel ƒ 15780
Gebroeders Schellekens, Schijndel ƒ 15750
M. Kleingeld, Waalwijk ƒ 15727
G. Goossens, Schijndel ƒ 15690
H. van Geffen, Schijndel ƒ 15345
J. van Tartwijk, Schijndel ƒ 15300
G. van Uden, Veghel ƒ 15275
H.G. van Geffen, Eerde ƒ 15249
F. van Dijk, Veghel ƒ 15200
A. van Galen, Veghel ƒ 15150
Willem van Woezik, Schijndel ƒ 14977
Gebr. van Breugel, St. Oedenrode ƒ 14892
A.M. Verbruggen, Veghel ƒ 14700
Alph. van den Heuvel, Veghel ƒ 14640
J. van Gerwen, St. Oedenrode ƒ 14203
J. Olijslagers en Zn., Veghel ƒ 14200


De bouw was door architect van Liempd uiteindelijk begroot op f. 14.550,22.
Op 12 augustus 1939 wordt met aannemer Olijslagers uit Veghel het aannemerscontract gesloten. Op 6 mei 1940 vindt de inzegening van de school plaats.[10]

Verwoesting door oorlogsgeweld[bewerken | brontekst bewerken]

In 1944, het jaar waarin op 11 september in alle soberheid en bescheidenheid het gouden feest gevierd zou worden van het Sint–Barbaraklooster, kon de 95 religieuzen tellende communiteit even het oorlogsgeweld vergeten en in dankbaarheid terugkijken op de voorbije 50 jaren. Goed een maand later zou de feestvreugde omslaan in intens verdriet. Dankzij een tot in detail geschreven oorlogskroniek kan achteraf vrij gedetailleerd worden vastgesteld hoe het klooster letterlijk in de vuurlinie was gelegen en de zusters vanaf 17 september 1944 zowat dagelijks werden opgeschrikt door kanongebulder, ronkende vliegtuigmotoren en tevens getuige waren van neerdalende parachutisten. De schrik zat er goed in. Vele onrustige nachten volgden. De vuurgevechten tussen de Duitsers en de Geallieerden namen steeds heviger vormen aan. Verschillende vluchtelingen die met hun schamele bezittingen hun huizen hadden moeten verlaten meldden zich aan de poorten van het klooster en werden gastvrij ontvangen en medio september was er al sprake van 300 evacués.

Op 26 september vallen de eerste bommen op het kloostergebouw vooral aan de zijde van de school. De tuin vóór het huis is één ruïne en ligt bezaaid met planken, scherven en dakpannen. Ook in de nacht van de 26e op de 27e wordt kanongebulder gehoord, gieren granaten door de lucht, kraakt het nodige houtwerk, hoort men glasgerinkel en het stof drong de benauwde kelders binnen. Het werd nu echt levensgevaarlijk. De Oberleutnant van de Duitsers gebood iedereen het pand onmiddellijk te verlaten, want het zou voortdurend onder vuur komen te liggen. Iedereen maakte zich op voor een angstaanjagende tocht en emotionele taferelen speelden zich af. Het werd die 27e september een werkelijk barre tocht richting het centrum van Schijndel en ook nog de 28e. Uiteindelijk zou het klooster in de nacht van 17 op 18 oktober grotendeels worden verwoest en uitbranden, de kapel en een klein deel van de rechter vleugel bleven gespaard.

Een nieuwe school?[bewerken | brontekst bewerken]

Noodhuisvesting S. Theresiaschool aan de Mgr. van de Venstraat Wijbosch

Ook de in 1940 in gebruik genomen school werd tijdens de granaatweken van 22 september tot en met 23 oktober 1944 volledig verwoest. Van het klooster bleef alleen de kapel en een klein deel van de rechter vleugel gespaard. [11]
Op 18 september 1946 schrijven de zusters aan de Minister: De meisjesschool is geheel verwoest. Wij doen al bijna 2 jaar samen met de jongens in de jongensschool; ½ dag jongens, ½ meisjes. Daardoor ontstaat er een grote achterstand in het onderwijs en krijgen wij een verwilderde jeugd. Elders blijken barakken als noodschool niet te voldoen, daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Verzoeken nieuwbouw te willen bevorderen. [12]
Aangezien de Aloysiusschool Wijbosch niet zwaar beschadigd is kan daar na het eerste herstel met het bestuur van deze school een regeling getroffen worden. De school wordt bij afwisseling door de jongens en de meisjes gebruikt. Als gevolg hiervan ontvangen de kinderen niet regelmatig onderwijs, waardoor er een achterstand in de ontwikkeling ontstaat, terwijl de kinderen een groot deel van de dag niets te doen hebben; kansen op tuchteloosheid nemen toe. Dit schrijven Burgemeester en Wethouders op 24 oktober 1946 aan de Raad van de gemeente Schijndel. Hierin stellen zij voor een van de barakken van het vliegveld aan te kopen, kosten f. 1.200,00 tot f. 1.500,00. Deze barakken worden achter de kapel van het verwoeste klooster opgebouwd en voorzien van tussenwanden, de kosten bedragen ongeveer f. 4.000,00. Voorgesteld wordt de noodschool aan het schoolbestuur in bruikleen te geven waarvoor zij een jaarlijkse vergoeding ontvangen voor de instandhouding. Het schoolbestuur heeft, in het kader van internationale hulpverlening, een partij schoolbanken uit Zwitserland ontvangen. Deze banken voldoen niet geheel maar kunnen voorlopig gebruikt worden. Het overig meubilair, zoals kasten, lessenaars e.d. dienen opnieuw aangeschaft te worden, kosten ongeveer f. 1.500,00.
In een daarop volgende Raadsvergadering wordt besloten deze barak aan te kopen voor een bedrag van f. 1.350,00 en deze in te richten met drie leslokalen.
Blijkbaar voldoet de tijdelijke huisvesting niet want het bestuur van de meisjesschool in Wijbosch verzoekt op 25 december 1949 gelden beschikbaar te stellen voor de herbouw van de door oorlogsgeweld vernielde bijzondere lagere school te Wijbosch.
Op 19 december 1949 schrijft de Burgemeester en Wethouders aan de raad van de gemeente Schijndel dat het gebruik van de noodhuisvesting, een barak aangekocht van de directie van het Vliegveld Schijndel, niet langer mag duren dan noodzakelijk is. Nu de bouw door de minister op de urgentielijst 1950 is geplaatst, vragen de raad hun medewerking voor de bouw van een 3-klassige meisjesschool.[13]
Op 23 februari 1950 schrijven de zusters aan de Minister: Wij verzoeken bouwvolume beschikbaar te stellen voor het herbouwen van de kleuterschool die tijdens oorlogshandelingen geheel verwoest is. De kleuters zitten reeds 5 jaar in een erbarmelijk lokaal. De Minister antwoord op 14 maart 1950 dat door gebrek aan bouwvolume de gewenste bouw niet op de urgentie van 1950 kan worden geplaatst.
Dat de zusters hier geen genoegen mee nemen blijkt uit het schrijven van 26 april 1950 waarin zij aandringen om de bouw op de urgentielijst van 1951 te plaatsen. De Minister antwoordt op 11 mei: In de herfst van 1950 wordt rekening gehouden met uw verzoek.[14]
Na het realiseren van de nieuwbouw van de kleuterschool en de meisjesschool aan de Schoolstraat verhuizen beiden in 1952 naar deze nieuwe locatie.
Inmiddels heeft men toch c.a. 6 jaar gebruik moeten maken van een noodhuisvesting.

Een nieuw Sint-Barbaraklooster[bewerken | brontekst bewerken]

Op 29 juni 1945 keerde een klein groepje zusters terug naar hun geliefde plek in Wijbosch en werden de minst verwoeste delen van het kloostergebouw weer enigszins bewoonbaar gemaakt. Intussen was het overleg over de wederopbouw gaande, maar duidelijk was dat het nieuwe klooster, Sint Barbaraklooster II, niet meer op dezelfde locatie zou verrijzen, maar aan de overkant van de Eerdsebaan. Op de feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria nl. 8 december 1953 arriveerde Mgr. Mutsaers met enige hoogwaardigheidsbekleders in Wijbosch om de nieuwbouw, gerealiseerd door de architecten Van Liempt en Van de Meerendonk, te komen inzegenen. Een indrukwekkende plechtigheid volgde. Daarna werd het gewone leven weer hervat: onderwijs aan de Wijbossche jeugd en verpleging van zieke en hulpbehoevende religieuzen van de congregatie. In 1961 zou de status van ‘verpleeghuis’ worden verworven. Binnen de zorg deden zich met enige regelmaat nieuwe ontwikkelingen voor en in de jaren ’80 werd een indringende discussie gevoerd over de toekomst van het verpleeghuis en ontwikkelde een beleidsteam een heldere beleidsvisie over de nabij en verre toekomst van de combinatie verpleeghuis en klooster. Men kwam o.a. tot de slotconclusie dat renovatie van het verpleeghuis dringend noodzakelijk was, want men kampte met een enorm ruimtegebrek, onvoldoende sanitaire voorzieningen, te kleine kamertjes, de brandveiligheid liet te wensen over, magazijnen voor allerhande verpleegartikelen waren provisorisch ingericht op zolders en kelders, kortom renovatie was bepaald geen overbodige luxe. In 1986, toen Sint-Barbara al jaren een categoriaal verpleeghuis voor religieuzen was, kwam het groene licht voor een ingrijpende verbouwing, die in 1989 was voltooid.

De congregatie trekt zich terug[bewerken | brontekst bewerken]

In de jaren ’90 werden wederom nieuwe ontwikkelingen in gang gezet die o.a. resulteerden in het in het leven roepen van een Stichting Sint-Barbara en vond op 30 december 1996 de eigendomsoverdracht plaats. Maar er viel nóg een cruciale beslissing nl. de overdracht van het bestuur, waarbij de congregatie van de Zusters van Liefde de verantwoordelijkheid voor het verpleeghuis op 1 juli 1997 definitief overdroeg aan de Stichting Zorgcentra Schijndel. Deze overdracht werd in september daaraanvolgend nog eens extra glans gegeven, toen de congregatie een mooi geschenk aanbood genaamd ‘De levende bron’ met als opschrift: De levende bron, de zorg ontvangende mens, de zorg verlenende mens, met elkaar verbonden, aan elkaar toevertrouwd, in een stromend scheppend gebeuren.

Theresia kleuterschool.[bewerken | brontekst bewerken]

Verhuizing naar Kerkstraat 1[bewerken | brontekst bewerken]

Theresia kleuterschool, School aan Kerkstraat 1.

De kleuters moesten elke dag de steeds drukker wordende weg Schijndel-Eerde oversteken.
Dit was zeer gevaarlijk. Men dacht aan ruiling van de jongensschoool aan de Kerkstraat 1 met de kleuterschool, Schoolstraat 2.
Op 1 januari 1967 wordt de St. Aloysiusschool opgeheven. Leerkrachten en leerlingen gaan over naar de St. Theresiaschool die vanaf deze datum voortaan R.K. Basisschool Wijbosch heet.
In het zelfde jaar heeft er een grondige verbouwing en uitbreiding plaats van het gebouwencomplex St. Theresiaschool. Deze verbouwing is gereed in 1968, van af nu hebben de jongen en meisjes les aan de Schoolstraat 2 en gaan de kleuters naar de overkant naar de oude jongensschool (Kerkstraat 1).

Klassenfoto's kleuterschool[bewerken | brontekst bewerken]

Theresia kleuterschool, klas en jaar onbekend.

Klas en jaar .onbekend.
Rij A: 1 zuster Rosela, 2. Trees Smits, 3. Mariet Santegoeds, 4. Sjaan van de Brand, 5. Mia van Heertum, 6. Jet Verkuylen, 7. Annie Zwaneneburg, 8. Joke van Weert 9. Joke Doleweert, 10. Willy van Grinsven.
Rij B: 1. Christ van de Ven, 2. Christien van de Ven, 3. Christien Verbruggen, 4. Gerda Terneuzen, 5. Huub Spierings, 6. Annie van Heertum, 7. Paul Hermsen, 8. Adri Spierings, 9. Bert van de Mee, 10. Tiny van Weert.
Theresia kleuterschool Wiibosch 1939 (?).
Voor meer details klik hier.

Theresia kleuterschool Wiibosch 1939 (?).
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend.

Theresia kleuterschool, de kleuters van 1957, geboren augustus 1950- juli 1952.

De kleuters van 1957, geboren augustus 1950- juli 1952.
Voor het pand aan de Schoolstraat.
"De foto van de voormalige kleuters is van 1957. Het lijkt een beeld uit een ver verleden. De leerkracht is een non, zij draagt de kleding die bij haar status en roeping past. De pastoor is in alle opzichten pastoor: in toga, zittend te midden van de kinderen, een herder in optima forma. En dan de kinderen: vooral de nette witte jurkjes van de meisjes vallen op, en ze dragen witte sokjes, en een witte strik in het haar. Voor zover de jongens niet verkleed zijn als kabouter staan ze er ook zeer netjes op, met kousen aan en de haren netjes gekamd."
Zo begint het boek "De Kleuters van 1957" over hoe het 23 van de 30 kinderen die in deze klas zaten verging.
Het boek "De Kleuters van 1957" (ISBN 90 5170 746 0) met foto's van Piet den Blanken en tekst van Lou Keune en Rob Ruggenberg is te koop bij Rozenberg Publishers.
Rij A: 1. Ria Verhoeven, 2. Geertje de Ruijter, 3. Piet den Blanken, 4. Onbekend, 5. Mieke van de Leest, 6. Ria van Wanrooij, 7. Jan of Janny van Ballekom, 8 Ad Broks of Piet den Blanken, 9. Ad (Broertje) Claassen, 10. Onbekend, 11. Albert van de Berg (buurjongen van R. van Dijk, A13), 12. Toos van Gaalen, 13. Riny van Dijk (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), 14. Onbekend, 15. zuster Julia, 16. Harry van Weert, 17. Willie van der Heijden, 18. Onbekend, 19. Annie van de Steen, 20. Sjaan van Roosmalen.
Rij B: 1. Onbekend, 2 Onbekend, 3. André Gevers (wielrenner), 4. Rien Verhoeven, 5. Truus Manders, 6. Benny van de Mee, 7. Onbekend, 8. pastoor A. Hanegraaf, 9. Hanneke Peters, 10. Ad Verkuijlen, 11. Sjaan Nooijen, 12. Andre van Kessel, 13. Onbekend.
Waar staan: Toon van den Berg, Martien Heesakkers, Hans Verhoeven, Lee van Schijndel, Math van der Heijden, Wim Kuijpers, Geert van den Brand?


Theresia kleuterschool, 1977, geboren ca, 1971-1972.

1977, geboren ca, 1971-1972.
Gemaakt op het schoolpleintje van de kleuterschool in de Kerkstraat te Wijbosch.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Astrid van Venrooy (overleden), 3. Onbekend, 4. Frank Claassen, 5. Jolanda der Kinderen, 6. Onbekend, 7. Liane Rovers, 8. Astrid Hurkmans, 9. Johnny Dekkers, 10. Juf Sjannie.
Rij B: 1. Mirjam Heesakkers, 2. Onbekend, 3. Carla van Gorkum, 4. Marcel van den Broek, 5. Judith Gordijn, 6. Onbekend, 7. Erna Smeets.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Berlinda van Eck, 4. Michel van Heesch, 5. Onbekend, 6. Mark van Liempd, 7. Onbekend, 8. Susan van de Pol, 9. Marcel Smulders, 10. Rob Steenbakkers.

Theresia meisjesschool[bewerken | brontekst bewerken]

De architecten van Liempd - van Meerendonk ontwerpen begin vijftiger jaren een nieuw (Barbara) klooster en meisjesschool met kleuterschool.
De scholen komen aan de Schoolstraat, het Barbaraklooster aan de, toen nieuwe, weg Schijndel - Eerde.
Begin 1952 worden beide scholen in gebruik genomen en word door firma Schellekens begonnen aan de bouw van het klooster.
Intussen is ook de St. Aloysiusschool opgeknapt en verbouwd.
De meisjes- en jongensschool zijn nu zogenaamde driemansscholen.

Op 10 december 1958 richten de beide scholen, op advies van dhr. Hendriks, samen één oudervereniging op. Het eerste en oudste oudercomité van Schijndel.
Midden de zestigerjaren loopt het leerlingenaantal van de St. Theresiaschool erg terug.
Ze dreigt een tweemansschool te worden. Samenvoeging met de Aloysiusschool zal een zesmansschool opleveren wat het onderwijs alleen maar ten goede komt.
De Zusters willen de school aan leken overdragen omdat zij zich voor ander sociaal werk willen inzetten. Er wordt begonnen met een geleidelijke samenvoeging.
Op 1 augustus 1966 draagt het kerkbestuur de St. Aloysiusschool over aan de Congregatie van de Zusters om de uiteindelijke samenvoeging te vergemakkelijken.
Op 1 januari 1967 wordt de St. Aloysiusschool opgeheven. Leerkrachten en leerlingen gaan over naar de St. Theresiaschool die vanaf deze datum voortaan R.K. Basisschool Wijbosch heet. Hiermee is de samenvoeging voltooid en is het de eerste gemengde katholieke school voor het lager onderwijs in Schijndel.
In het zelfde jaar heeft er een grondige verbouwing en uitbreiding plaats van het gebouwencomplex St. Theresiaschool. Deze verbouwing is gereed in 1968, van af nu hebben de jongen en meisjes les aan de Schoolstraat 2 en gaan de kleuters naar de overkant naar de oude jongensschool (Kerkstraat 1).

De leerkrachten.[bewerken | brontekst bewerken]

Wilhelmina Bosch (1912), hoofd van …. tot 31 mei 1955 (religieuze)
Johanna Warffemius (1923), hoofd van 1 september 1955 tot 31 augustus 1957 (religieuze)
Ma. W. Kalkman (1926’, hoofd van 1 september 1957 tot 1 september 1964 (religieuze)
Theodora van de Boom (1901), hoofd 1 september 1964 tot 1 januari 1967 (religieuze)

Johanna van Woerkom (1920), onderwijzeres van 1 juli 1946? tot 31 augustus 1955 (religieuze)
Henriëtte Geerkens (1921), onderwijzeres van …. tot 31 december 1957 (leek)
H.M. Lammers (1914), vakleerkracht van …. tot …. (religieuze)
Coleta Renders (1918), onderwijzeres van ….. 1951? tot ….. (religieuze)
A.M.P. Pennings (1924), onderwijzeres van …1951? tot ….. (religieuze)
M.C.C. Verberne (1902), onderwijzeres van .. 1953? tot ….. , tijdelijk.(leek)
E. van den Akker (1914), onderwijzeres van .. 1954? tot 1 september 1958 (religieuze)
Anna Cuypers (1892), vakleerkracht van …. tot …. (religieuze)
Ma. van de Pol (1891), onderwijzeres van 1 januari 1951 tot 20 april 1958 (religieuze)
P. Jans (1927), vakleerkracht van ….1958 tot ….1964 (religieuze)
J.H. Latijnhouwers (1902), onderwijzeres van 21 april 1958 tot 1 augustus 1959 (religieuze)
J.M. Meijers (1928), onderwijzeres van 1 september 1958 tot 1 september 1961 (religieuze)
Sebelina? Kommeren (1924), onderwijzeres van 1 september 1958 tot 1 januari 1972 (religieuze)
Ma. Swinkels (1939), onderwijzeres van 1 september 1961 tot 1 september 1964 (leek)
Wilb..da Verhoeven (1944), onderwijzeres van 1 september 1965 tot 15 november 1969 (leek)

Klassenfoto's meisjesschool[bewerken | brontekst bewerken]

Theresia meisjesschool, 1915, geboren 1905-1911.

1915, geboren 1905-1911.
Combinatie meisjes lagere klassen en kleuters.
Rij A: 1. Net van der Mee, 2. Jans Vorstenbosch, 3. Jana van den Akker, 4. Bertha van der Mee, 5. Drieka Koolen.
Rij B: 1. Mina van de Wijdeven, 2. Betje Vorstenbosch (dochter van Piet), 3. Betje Vorstenbosch (dochter van Bert), 4. Marie Steenbakkers, 5. Antonet van den Akker, 6. Marie Vorstenbosch, 7. Marie van Weert.
Rij C: 1. Cato van Weert, 2. Mina van Weert, 3. Jana Heesakkers, 4. Anna Vorstenbosch 5. Marietje Heesakkers, 6. Miet van Dijk, 7. Siska van den Akker 9. Jans van Dijk, 10. Sien van den Akker.
Rij D: slechts 9 namen bekend, volgorde onbekend !! 1. Jaan van Weert, 2. Janske van Weert, 3. Bet Heesakkers, 4. Jaan van de Wijdeven, 5. Marie van de Wijdeven, 6. van Dijk, 7. Marietje van Doleweerd, 8. Mientje van den Akker, 9. Martha van den Akker, 10. Onbekend, 11. Onbekend., 12. Onbekend.
Rij E: 1. Betsie Duffhues, 2. Jet Verhoeven, 3. Onbekend, 4. Jet Steenbakkers 5. Mina Steenbakkers, 6. Martha Voets, 7. Petra van de Wijdeven, 8. Dineke van de Wijdeven, 9. Marinus van den Akker.
Rij F: er zijn 11 namen voor 10 personen: 1. van den Akker, 2. Jo van der Mee, 3. Marie van Heeswijk, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Sjef Heesakkers, 7. Verhoeven 8. Verhoeven, 9. Jan Spierings, 10. Sientje Steenbakkers, 11. Marinus van de Wijdeven.
Rij G: 1. Pieter Duffhues, 2. Toon van der Mee, 3. Harrie Heesakkers, 4. Albert van den Akker, 5. Jan van Heeswijk, 6. Janus van Heeswijk, 7. Toon Voets.

Theresia meisjesschool, ca. 1934, Klas..?, geboren ca ....?.

ca. 1934, Klas..?, geboren ca ....?
Rij A: 1. Mien van Veghel, 2. Mia Heijmans, 3. Mien van Geffen, 4. Nellie Oomen, 5. Drika Gevers.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Toolen, 5. Onbekend, 6. Mientje Kuenen.
Rij C: 1. Jans van de Bunst (daarachter Zus van Osch), 2. Jans van Veghel, 3. Petra van den Oetelaar, 4. Fien van Kaathoven.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Cis van der Heijden of Petra Vorstenbosch, 4. Onbekend, 5. juffrouw van Liempd.

Theresia meisjesschool, Klas....?, geboren ....? Dit is dus de school die in 1939 gebouwd en in 1944 verwoest is.

Klas....?, geboren ....? Dit is dus de school die in 1939 gebouwd en in 1944 verwoest is.
Rij A: 1. zuster Serena, 2. Annie Verkuijlen, 3. Riek van Geffen, 4. Marietje van Dinther, 5. Netje Franssen, 6. Jans Hoogzaad, 7. Nelly Korsten, 8. Zus Schiltmans, 9. Miet Schiltmans, 10. Miet van den Akker, 11. Sina Hoogzaad, 12. Dien van de Laar 13. zuster Blanca, 14. Mia van den Brand, 15. Riek van Venrooy, 16. Willie van Osch.
Rij B: 1. Riek van Geffen, 2. Nelly van den Heuvel, 3. Miet van Osch, 4. Mariet van den Heuvel, 5. Riki Pennings, 6. Nelly van Nuland, 7. Anny Gevers, 8. Betsie Vorstenbosch, 9. Anneke Pennings, 10. Miet Korsten.


.

Theresia meisjesschool, kort na WOII, klas ...??, geboren 1936-1937.

Kort na WOII, klas ...??, geboren 1936-1937.
Na afloop van de handwerkles bij het handwerklokaal (linksachter) aan de achterzijde van het zwaar beschadigde klooster .
Rij A: 1. zuster Clemetina, 2. Annie van den Brand, 3. Annie van Osch, 4. Netty Korsten, 5. Jet van Geffen, 6. Truus Verkuijlen, 7. Riet Duffhues, 8. Sjaan van Osch, 9. Mientje Havinga, 10. Petra Korsten.
Rij B: 1. Betsie van de Schoot, 2. Joke van de Doelen, 3. Tineke Duffhues, 4. Marietje Kuenen, 5. Ria Habraken, 6. Betsie van den Heuvel, 7. Riky Smits, 8. Leny Terneuzen, 9. Mien van de Mee, 10. Tiny van Heertum.
A7 en B3 zijn beide naar Canada geëmigreerd.
Theresia meisjesschool, ca 1945, Klas 1, geboren ca 1939.

ca 1945, Klas 1, geboren ca 1939.
Leerlingen van de meisjesschool met enkele kleuters, zusjes(??) voor de school aan de Kerkstraat:
1. Netty Gevers, 2. Corry Gevers, 3. Bertha van de Schoot, 4. Annie van Gerwen, 5. Riek Havinga, 6. Korsten, 7. Joke van de Akker (net zichtbaar), 8. Mientje Korsten, 9. juffrouw Jet Geerkens, 10. Annie Korsten (net zichtbaar), 11. Annie Terneuzen, 12. Sina Terneuzen, 13. Jans Hoogzaad, 14. Betsie Duffhues, 15. Miet Korsten, 16. Greet Havinga, 17. Nellie Swanenberg (overleden 1986), 18. Annie van de Heuvel, 19. Lena Terneuzen, 20. van Geffen, 21. Riek van Kessel, 22. Mia Doleweerd, 23. Marietje van Eindhoven, 24. Toosje de Gier, 25. Rieky Vorstenbosch, 26. Betsy van de Mee, 27. Siska de Gier, 28. Mientje Vorstenbosch, 29. Lies Eijmberts, 30. Annie Korsten, 31. Riek van Stiphout, 32. Leentje de Greef, 33. Marietje Eijmberts, 34. Marietje van de Wijdeven.

Theresia meisjesschool, 1947 St. Aloysius en St. Theresia scholen samen op schoolreis naar Schiphol, geboren ca 1934-1940.

1947 St. Aloysius en St. Theresia scholen samen op schoolreis naar Schiphol, geboren ca 1934-1940.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend.
Rij B: 1. Cees Hermsen, 2. Mies van den Heuvel.
Rij C: 1. Janus van de Laar. 2. Martien (Broer) Verkuijlen, 3. Paul Hermsen, 4. Onbekend.
Rij D: 1. Martien Verhagen, 2. Jos Wijdeven (geboren 1934), 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. juffrouw Jet Geerkens, 6. pastoor Vissers, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Hans van Herpen, 10. Onbekend, 11. Martin Wijdeven (geboren 1935), 12. meester Bosch, 13. Piet Hermsen, 14. meester Hermsen.
Rij E: 1. Onbekend, 2. Annie van den Heuvel, 3. Onbekend, 4. Nellie Swanenberg, 5. Annie Korsten, (dochter van Toon), 6. Onbekend, 7. Jan Pennings, 8. Onbekend, 9. Willy Wijdeven (zoon van Jan), 10. Onbekend, 11. Gerardus Wijdeven, 12. Onbekend, 13. Theo Verhagen, 14. Cor Wijdeven (Locht 2. zoon van Cornelis), 15. Netty Gevers, 16. Onbekend, 17. Cor van der Aa, 18. Eijmberts, 19. Gijs Verhagen.
Rij F: 1. Annie Korsten, 2. Onbekend, 3. Smits, 4. Jan Korsten, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Willy Wijdeven (geboren 1940), 8. Martin Verhagen of Piet de Laat, 9. Broer van de Wijst, 10. Harrie de Laat, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Onbekend, 15. Onbekend, 16. Onbekend, 17. Onbekend.
Theresia meisjesschool, ca. 1956, klas ??, geboren ca 1948?

ca. 1956, klas ??, geboren ca 1948?
1. Riek Venmans, 2. Ineke Duffhues, 3. Tineke Verkuijlen, 4. de Greef, 5. Els van Galen, 6. Onbekend, 7. Wilma Spiering, 8. Bep van Weert, 9. Joke Spierings, 10. Stineke Swanenberg, 11. Riek van Ballekom,12. Maria Wijnen, 13. Onbekend, 14. Sjaan Korsten, 15. Ria Santegoeds, 16. Paula van den Brand, 17. Lenie Kuijpers, 18. Riek van de Linden, 19. Petra Heesakkers, 20. Onbekend, 21. onbekend, 22. Sjaan van de Mee, 23. Maria van Ballekom, 24. Onbekend, 25. Onbekend, 26 Onbekend, 27. Onbekend, 28. Anneke van der Linden, 29. Onbekend, 30. Onbekend, 31. Netty van der Steen, 32. onbekend, 33. Tineke van de Linden.
Begeleiders: 34. Zr. Justine, 35. Toos Duffhues, 36. Marietje Verhagen, 37. Christien Verbruggen, 38. Stiena Verkuijlen.

Fotoalbum[bewerken | brontekst bewerken]

Fotoalbum klooster Wijbosch

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Kadastrale kaart 1832
 2. Historisch onderwijk A.P.J.M. van Dijk
 3. BHIC Schijndelse Documentatie SCDOC.432
 4. Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant d.d. 1 juli/ 14 augustus en 3 oktober 1893
 5. Historisch onderwijs A.P.J.M. van Dijk
 6. Historisch onderwijk A.P.J.M. van Dijk
 7. Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant d.d. 8 december 1933
 8. BHIC 5135/1292
 9. Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant d.d. 9 augustus 1939
 10. Historisch onderwijs A.P.J.M. van Dijk
 11. BHIC Schijndelse documentatie SCDOC.0432
 12. Historisch Onderwijs A.P.J.M. van Dijk
 13. BHIC 5135/1293
 14. Historisch Onderwijs A.P.J.M. van Dijk