Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Adriaan Jozef Emile Vissers (1901 - 1965)

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Adriaan Jozef Emile Vissers
Adriaan Jozef Emile Vissers 01.jpg

A. Vissers pastor, pastoor St Servatius parochie Wijbosch 1944 - 1954.
Persoonsinformatie
Volledige naam Adriaan Jozef Emile Vissers
Geboorteplaats Nijmegen
Geboortedatum 29 juli 1901
Overl.plaats Tilburg
Overl.datum 19 juni 1965
Beroep(en) Pastoor

Adriaan Jozef Emile Vissers[bewerken | brontekst bewerken]

Adriaan Jozef Emile Vissers werd geboren op 29 juli 1901 in Nijmegen, zoon van Johannes Wilhelmus Theodorus Maria Vissers geboren in Eindhoven (1867 - 1928) van beroep koopman en Elisabeth Josephina Maria Jaspers geboren in Geldrop (1869 - 1956), als eerstgeborene in een gezin met twee kinderen. Adriaan, van beroep geestelijke, overleed op 19 juni 1965 in Tilburg.

Hij werd op dinsdag 6 juni 1925 in de Sint Jansbasiliek te ’s-Hertogenbosch tot priester gewijd.
Hij is kapelaan geweest te Vught, parochie Sint Petrus, kapelaan te ’s-Hertogenbosch, parochie Sint Leonardus.
Hij was algemeen adviseur van de vroeger bekende R.K.F. Voetbalbond.
Daarna is hij rector aan de kweekschool voor meisjes te Boxtel geworden en rector van het moederhuis van de Eerwaarde Zusters Franciscanessen te Veghel.
Vandaaruit is hij met ingang van zondag 11 november 1945 (bouw)pastoor geworden van de Servatiuskerk Wijbosch. Zijn benoeming werd al bekend gemaakt in De Schijndelsche Krant van 24 november 1944.
Van augustus 1939 tot juni 1940 was hij aalmoezenier bij het Nederlandse leger.
Eind juni 1954 maakte hij bekend dat hij was benoemd tot aalmoezenier van het leger met als standplaats Arnhem en nam hij afscheid.
Hij was ook rector van ’t Nieuw Sint Jozef te Tilburg.

Pastoor Vissers in het zilver[1][bewerken | brontekst bewerken]

Op dinsdag 6 juni 1950 is het 25 jaar geleden dat de Zeereerw. Heer A.J.E. Vissers, pastoor te Wijbosch, in de Sint Jansbasiliek te 's Bosch tot priester werd gewijd. 't Parochiële feest is echter verplaatst naar 11 juni. Er heeft zich bereids 'n comité gevormd, bestaande uit de afgevaardigden van de verschillende verenigingen, die bezig zijn de bereidingen voor dit feest op touw te zetten.
Pastoor Vissers, die onder z'n parochianen zeer gezien is, zal 'n warme hulde worden gebracht. De plechtige H. Mis op Zondag 11 juni zal plaats vinden op de overdekte speelplaats der R.K. Jongensschool, vanwege de beperkte ruimte der noodkerk. Ook 'n plechtig Lof zal daar gecelebreerd worden.
We hopen van harte, dat 't weer geen spelbreker moge zijn en alles vlot van stapel kan lopen.
's Avonds om 7 uur tijdens de feestvergadering zal het parochiële cadeau worden aangeboden bij monde van de voorzitter van het comité.
Pastoor Vissers is kapelaan te Vught geweest, parochie St. Petrus, kapelaan te 's Bosch parochie St. Leonardus. Van toen af is hij algemeen adviseur geworden van de vroeger zo bekende R.K.F. voetbalbond. Daarna is hij nog rector geweest aan de Kweekschool voor meisjes te Boxtel en in dezelfde functie te Veghel. Vandaar uit is hij met ingang van 16 november 1944 pastoor geworden van 't zo vreselijk door de oorlog geteisterde Wijbosch, waar hij thans bouwpastoor is. Van augustus 1939 tot juni 1940 is hij aalmoezenier bij 't Ned. leger geweest.
Op de dag van het Zilveren Priesterfeest dinsdag 6 juni, bestaat voor vrienden en bekenden gelegenheid om de jubilaris geluk te wensen tussen 12 en 1.30 aan de pastorie.
Op de dag van het Parochiefeest Zondag 11 juni, worden alle parochianen in de gelegenheid gesteld om hun gelukwensen aan te beiden tussen 1.30 en 2.30 in de Jongensschool.

In de krant van de 16e juni volgt de nabeschouwing waarin de correspondent zijn pen de vrije loop laat en het volgende schrijft: "Op waarlijk schitterende wijze is Pastoor Vissers bij gelegenheid van z'n zilveren jubilee door z'n parochianen gehuldigd. Allereerst op de eigenlijke dag 6 Juni. 's Morgens half negen werd de jubilaris door bruidjes afgehaald. De jubilaris celebreerde zelf de H. Mis van dankzegging, waarin de vaste gezangen werden gezongen door de schoolkinderen en de wisselende door 't personeel van de Jongensschool.
Na de H. Mis vond de huldiging der schoolkinderen plaats aan de pastorie.
Mart. van Os uit de zesde klas opende met 'n mooie toespraak terwijl verscheidene groepjes meisjes onder aanbieding van bloemen leuke versjes opzegden, speciaal de kleuters blonken hierin uit.
De jubilaris dankte alle kinderen hartelijk en trakteerde ze royaal. De eigenlijke kindermiddag volgde echter op 't terrein der feestelijkheden, 's middags om 2 uur, waar de feestvierende pastoor de hulde in ontvangst had te nemen bestaande uit versjes, toneelstukjes en aanbieding der cadeaux, waarna de traktatie van goochelaar met poppenkast, alle kinderen 'n onvergetelijke middag bezorgd.
Zondag 11 juni had het grote parochiële feest plaats. Deze dag begon met 'n plechtige H. Mis in de open lucht op het terrein van de R. K. Jongensschool. Met bruidjes en flambouwen bracht de jubilerende het O.L. Heer in monstrans over vanaf de kapel naar het altaar op het feestterrein, terwijl het kerkkoor onder het zingen van de Introïtus 'Factus est Dominus" met herhaling van de verzen uit Psalm 17 metterdaad optrok naar 't altaar des Heren.
De H. Mis werd opgedragen door de jubilaris zelf met assistentie van de Hoogeerw. Deken G.L.J. van Dijk, pater van den Tillaart, een Wijbossche priesterzoon van de paters van Brakkestein en pater Anacletus van de Dominicanen uit St. Oedenrode, die regelmatig assistent te Wijbosch is.
Pater Pasch. van Kaathoven, eveneens assistent te Wijbosch, van de Norbertíjnen uit Heeswijk, hield 'n schitterende feestpredicatie met als tekst verschillende puntjes uit de liturgie der H. Mis.
Het kerkkoor zong de Missa Pontificalis van Perosi voor gemengd koor onder leiding van haar directeur G. Hermsen. Na de H. Mis zong ’t koor zeer verdienstelijk de priestercantate 'Tu es Sacerdos in aeternum' voor soli en gemengd koor van Elbert Fransen. Vervolgens werd in dezelfde volgorde het H. Sacrament in optocht naar de noodkerk teruggebracht.
Van de receptie voor de parochianen werd 'n zeer druk gebruik gemaakt. 's Avonds om 7 uur had 'n druk bezochte feestvergadering plaats op 't terrein der Jongensschool, waaronder aanbieding van het grote cadeau der parochie onder couvert bestemd voor aankleding van 't hoofdaltaar in de toekomstige nieuwe kerk; deze vergadering werd afgewisseld door solozang door de heer J. Mathijsen aan de vleugel begeleid door de organist de heer P. Hermsen.
Nadat de voorzitter van 't feestcomité de heer G. Hermsen Sr. namens 't comité z'n koren en alle Wijbossche parochianen de jubilaris had toegesproken en de verschillende cadeaux onder couvert had aangeboden, kreeg de jubilerende herder zelf 't woord.
Op vlotte manier wist hij alle parochianen hartelijk te bedanken, niet ’t minst voor de vorstelijke gift voor z'n a.s. nieuwe kerk.
Rest ons nog te vertellen dat de Harmonie Sint Cecilia uit Schijndel Zaterdagavond en de fanfare uit Eerde Zondagmiddag onze jubilerende pastoor 'n serenade hebben gebracht”.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Heemblad Rond die Cluse 17e jaargang nummer 2 bladzijden 16 tot en met 18