Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Schoolstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Schoolstraat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Schoolstraat.
Voor meer details klik hier.
Schoolstraat.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Aanvullende informatie[2][bewerken | brontekst bewerken]

Meteen duidelijk zo'n naam. Schoolstraat, de straat waar de school staat of de weg daar naar toe. Veel meer is er ook niet te vinden aan deze weg in Wijbosch, die begint aan de Eerdsebaan en dood loopt op de Structuurweg of het zou het bankje moeten zijn met de uitnodigende zin: "Kom zitten". De straat begint bij de school, op dit moment (2012) onderdeel van een ingrijpende verbouwing die dit deel van Wijbosch een compleet ander aanzien zal geven. Die school, nu dependance van educatief basiscentrum De Regenboog, was in vroeger tijden een meisjesschool, de Theresiaschool Wijbosch. De school is niet het enige dat er verandert. Ook de "overbuurman" ondergaat een gedaanteverwisseling en nog wel een hele grote ook. Hier moet het Monaster verrijzen, een complex van woningen en appartementen in de vooroorlogse stijl waarmee op dit moment heel Nederland wordt volgebouwd. Een eind verderop ligt sinds enige tijd de knussige kunstschuur van het Casa del Arte. Bij dat casa zijn niet alleen optredens en trouwpartijen maar worden inmiddels ook de paalklimwedstrijden gehouden die eerder aan de Kerkstraat plaatsvonden tijdens de Hopfeesten. Deze afscheiding, je zou met recht kunnen spreken van een schisma, heeft, naar het schijnt, veel treurigheid teweeggebracht in Wijbosch. Het leek een complete scheiding der geesten die zelfs tweedracht zaaide binnen Wijbossche families. En dat was het wel zo ongeveer wat de Schoolstraat betreft, al kan ook nog worden gemeld dat enige jaren geleden hier een storm flink huishield en een rij stevige populieren plat legde. De keurige geknipte knotwilgen vallen daardoor des te meer op.

De eerste huisnummers van de Schoolstraat in 1954[3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Meteen bij het benoemen van de Schoolstraat werden de eerste huisnummers op 15 augustus 1954 toegekend. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 Wijbosch G 99 R.K. Meisjesschool
4 Wijbosch G 98 A. Santegoeds

Bewoners van de Schoolstraat in 1967[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Schoolstraat behoorde bij de Servatiusparochie Wijbosch.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 R.K. Meisjesschool
4 Rondijzerfabr. Fa. P. van Beest
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 22 november 2012
  3. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  4. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)