Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Kerkstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kerkstraat[bewerken]

Raadsbesluit 26 augustus 1937. [1][bewerken]

Kerkstraat.
Voor meer details klik hier.
Kerkstraat.
Voor meer details klik hier.

(toen in het centrum, nu in het Wijbosch)
Deze straat werd in de volksmond reeds aldus genoemd. Zij wordt verreweg het meest gebruikt om vanaf Hoofdstraat naar de oude kerk in de kom te gaan.

Raadsbesluit 29 juni 1954. [1][bewerken]

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Besloten wordt de straat lopende vanaf de Mgr. Van de Venstraat in de richting van de Dinthersedijk officieel de benaming Kerkstraat te geven, zoals die straat, mogelijk reeds sinds de oprichting van de eerste kerk te Wijbosch in 1884, wordt genoemd.

Raadsbesluit 18 februari 1972. [1][bewerken]

Aanvullende informatie [2][bewerken]

Inderdaad, de meest voorkomende straatnaam in Nederland is ook te vinden in het Wijbosch. Ooit telde Schijndel twee Kerkstraten, maar de Kerkstraat in het centrum is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw verworden tot Markt. De Kerkstraat in Wijbosch loopt van de Eerdsebaan helemaal tot aan de Pastoor van Vroonhovenstraat, maar sinds de reconstructie van de wegen bij de aansluiting aan de Eerdsebaan, is het allemaal nogal verwarrend. Zo blijkt volgens google het adres Kerkstraat 1 zich te bevinden aan de Eerdsebaan, waarschijnlijk nog uit de tijd dat de Kerkstraat nog gewoon haaks op de Eerdsebaan aansloot. De Wijbossche Kerkstraat zal, als de voortekenen niet bedriegen straks een straat zijn zoals de Molenstraat in Schijndel zuid. Daar is geen molen meer te vinden en in Wijbosch is straks de kerk verdwenen. Dan wordt de Kerkstraat bij wijze van spreken een Kerkweg. Hoe het ook zij, de Kerkstraat wordt wel gemarkeerd door een van de mooiste beelden die Schijndel telt, het beeld van De vier heemskinderen en hun ros Beiaard, vier onverschrokken jongens en hun machtige paard die het op durfden te nemen tegen een bruut als Karel de Grote. Een eindje verderop staat de kerk, gebouwd begin jaren vijftig, die binnenkort dus dichtgaat omdat ook in Wijbosch het aantal kerkgangers is gedecimeerd. Dan gaat het verder langs Dorpshuis de Geut, ook al een fenomeen dat op deze plek zijn langste tijd gehad heeft en het kerkhof dat alle ontwikkelingen ongestoord aan zich voorbij laat gaan. Links dan een fraaie boerderij die Jan Heesters nog ooit heeft geïnspireerd tot een van zijn betere schilderijen. Dan wordt het tijd om de blik naar rechts te richten want hier woont de enige hopboer die Schijndel telt, Martien van Veghel, die de straat maar hoeft uit te lopen om zijn hopveld aan de Dinthersedijk te bereiken.

Bronnen, noten en/of referenties

1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 4 oktober 2012