Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Firma Gebr. Schellekens en G. Schellekens

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Firma Gebr. Schellekens en G. Schellekens[1][bewerken | brontekst bewerken]

Het is niet louter toeval te noemen dat de gebroeders Jan, Cor en Toon Schellekens hebben getracht in de bouwnijverheid een bestaansmogelijkheid te vinden. Het metselaarsbedrijf was al lang een familietraditie. Hun over-overgrootvader Adriaan Schellekens, geboren in 1773, en hun overgrootvader Johannes Schellekens, geboren in 1807, die in 1825 in de Vogelenzang te Schijndel woonden, staan in het bevolkingsregister van dat jaar vermeld als metselaar. Volgens de familieoverlevering heeft hun overgrootvader in 1837 de Schijndelse windmolen aan de Hoofdstraat gebouwd. Zulks wordt bevestigd door de molenaar Jan Nefkens. Enige tijd geleden vertelde Nefkens ons, dat, toen zijn woonhuis in het jaar 1900 door Leonardus Schellekens en zijn na te noemen zonen werd gebouwd, hij te weten kwam dat ook de molen in 1837 door dezelfde familie was gebouwd. De bouwer kan niemand anders geweest zijn dan de overgrootvader Johannes Schellekens. De grootvader, de genoemde Leonardus Schellekens, geboren in 1836, verrichtte hoofdzakelijk onderhoudswerkzaamheden. Hij had drie zonen, namelijk Jan, geboren in 1864, Adrianus (Janus, geboren in 1869), en Marinus, geboren in 1871. Het waren bekwame en ook in de verre omgeving als zodanig bekend staande vaklieden. Van de twee eerstgenoemden is bekend dat ook het bouwen van fabrieksschoorstenen voor hen geen probleem was. De familieoverlevering zegt dat zij dergelijke schoorstenen bouwden voor de voormalige steenfabriek “De Molenheide” te Schijndel, in de omgeving van Zwolle en in het Ruhrgebied. Het metselwerk van de kerk te Overasselt werd mede door hen gemaakt. De eerste steen van die kerk, welke is gebouwd onder architectuur van Carles Weber, werd gelegd op 11 juli 1890. Mogelijk zijn deze twee gebroeders geen onbekenden geweest van Lambertus van Esch (geboortig van Schijndel), de toenmalige pastoor aldaar.

De jongste broer Marinus, de vader van de huidige firmanten, leed een zwaar verlies toen zijn broer Janus in 1899 in de orde der Kruisheren en Jan, in 1901, in de congregatie der Karmelieten traden. Marinus was dus genoodzaakt het metselaarsbedrijf alleen voort te zetten. Hij verrichtte het zogenaamde klantenwerk en verder de nieuwbouw, zoals hier ter plaatse toen het gebruik was, in samenwerking met de patroontimmerman. Op deze wijze is door de tegenwoordige firmanten nog verschillende jaren doorgewerkt. Zodra de bevrijding een feit was, werd met volle energie aangepakt. Eerst het zogenaamde noodherstel, daarna het definitieve herstel van oorlogsschade en de herbouw. Tevens werden er ook spoedig noodwoningen gebouwd onder andere in de Bunderstraat, welke al in 1945 werden opgeleverd. Het grootste gedeelte van de woningbouwcomplexen op de Hoevenbraak en naaste omgeving, met inbegrip van de kerk, pastorie en een school, is door hen uitgevoerd. Ook buiten Schijndel bouwden zij vele woningen onder andere in Boxtel, Sint-Michielsgestel en Uden. Als een greep uit de vele door hen aangenomen werken mogen worden genoemd het Sint Barbaraklooster te Wijbosch, bejaardencentrum te Berghem, een gedeelte van de winkelpanden in het “hart” van Schijndel en de toren met twee traveeën en doopkapel aan de Boschwegse kerk.

Ten opzichte van de voorgeschiedenis van het bedrijf van deze aannemer, de oudste broer van de firmanten van de Firma Gebr. Schellekens, geldt uiteraard hetzelfde als hierboven geschreven over dat bedrijf. Ter aanvulling van hetgeen daar staat kan nog worden vermeld dat Marinus Schellekens ook veel werkte aan het onderhoud van de boerderijen van stichtingen en van enkele grootgrondbezitters. Na beëindiging van de leerplicht kreeg deze aannemer zijn praktische opleiding in het bedrijf van zijn vader en bij Harry van Geffen, die indertijd ook nieuwbouw maakte. Tegelijkertijd volgde hij de avondtekenschool te Schijndel. Omstreeks 1926 werkte hij bij Gebr. Verstraten, aannemers te Eindhoven, aan de bouw van een nutsschool voor de N.V. Philips. Te Eindhoven werkte hij ongeveer vier en een half jaar. Bij de bouw van het Sint Lidwinaziekenhuis te Schijndel trad hij op als zogenaamde duizendpoter. Toen hij in 1936 te Berghem werk had, gebeurde het dikwijls, dat hij aan drie karweien per dag werkte. In de vroege ochtend en late avond aan een karwei te Schijndel en overdag aan het werk te Berghem, waar hij per rijwiel naar toe ging. Ook aan de wederopbouw van de stuk geschoten boerderijen te Mill heeft hij zijn aandeel gehad. Toen de geallieerde legers op 23 oktober 1944 Schijndel bevrijdden, stond ook Gijs Schellekens klaar om de nood te lenigen. Zeer vele gehavende panden heeft hij bewoonbaar gemaakt. Tezamen met de aannemer Goossens bouwde hij een van de eerste definitieve gemeentewoningen aan de Boschweg. Dit was het begin van zijn zelfstandig werken. Later werd hem nog gegund de bouw van 26 woningen in de Deken Baekersstraat. Meerdere boerderijen herbouwde hij, onder andere de gemeenteboerderij “Het Ponteveer”. Deze aannemer geeft de voorkeur aan particuliere woningbouw. Hij heeft nimmer getracht om zijn bedrijf groots op te zetten. Omdat hij geen opvolger in zijn bedrijf heeft houdt hij hier vandaag de dag nog rekening mee.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Heemblad Rond die Cluse 2021-1, jaargang 28, bladzijden 15 en 16