Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Deken Baekersstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deken Baekersstraat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 19 september 1947.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Deken Baekersstraat.
Voor meer details klik hier.
Deken Baekersstraat.
Voor meer details klik hier.

De bouw van enige complexen woningen in deze gemeente maakt het noodzakelijk, namen te geven aan de nieuw geprojecteerde straten waaraan thans huizen in aanbouw zijn of in de naaste toekomst zullen worden gezet.
Tot nog toe werd aan een nieuwe straat veelal de naam gegeven van het gehucht of de buurt waarin de nieuwe weg werd aangelegd.
Thans nu op grotere schaal woningen worden gebouwd is dit voor verreweg de meeste nieuwe straten niet meer mogelijk.
Dit omdat in dezelfde buurtschap meerdere nieuwe straten worden aangelegd.
Wij (hb: b. en w.) zullen er echter steeds naar blijven streven om zoveel mogelijk historisch gegroeide namen aan nieuwe wegen te geven.
De modernere methode voor het geven van namen aan nieuwe straten buiten bebouwde kommen is, dat men daarvoor namen neemt van boomsoorten, bloemen, vogels, ook wel van schilders, dichters enz. enz.
Dit om zich gemakkelijker te kunnen oriënteren als men een bepaalde straatnaam hoort noemen.
Omdat deze gemeente rijk is aan plantengroei en het hier de eerste keer betreft dat meerdere straten in één complex een naam behoeven, stellen wij voor, namen van bomen aan de nieuwe straten te geven.
Wij stellen voor de meer in het centrum van de gemeente geprojecteerde weg, lopende vanaf de Kerkendijk en achter de noodwoningen in de Sint Servatiusstraat, ter nagedachtenis aan wijlen Mgr. Deken Baekers, Deken Baekersstraat te noemen.

Bijzonderheden verstrekt door de Hoogeerwaarde heer deken G.L.J. van Dijk:

Mgr. Deken Norbertus Wilbrordus Leonardus Baekers werd geboren te Eindhoven op 12 juni 1839 en werd priester gewijd 21 mei 1864.
Reeds op 28 mei 1864 werd hij aangesteld tot rector van het gymnasium, de toenmalige Latijnse school te Eindhoven.
Deze werd opgeheven in 1878 en rector Baekers werd op 31 maart 1878 benoemd tot professor van de retorica aan het klein seminarie “Beekvliet” te Sint-Michielsgestel.
Op 2 augustus 1885 werd hij pastoor te Schijndel. Bij gelegenheid van zijn zilveren pastoorsfeest op 2 augustus 1910, dat met veel luister door de Schijndelse ingezetenen werd gevierd, is hij door Z.H. Paus Pius X tot erekamerheer benoemd.
Kort daarna – waarschijnlijk 31 augustus – ontving hij van Hare Majesteit de Koningin de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Op zeer hoge leeftijd van 75 jaren aanvaardde hij nog het ambt van deken van het dekenaat Boxtel.
Hij blijft als een merkwaardige man voortleven in de herinnering van de mensen om zijn kinderlijke eenvoud, zijn spreekwoordelijke goedheid, de priesterlijke waardigheid en de karakteristieke eigenschappen van de ware herder, die hij in hoge mate bezat en om zijn langdurig pastoraat.
Het St. Servatiusgebouw in de Sint Servatiusstraat en het Patronaatsgebouw in de Kluisstraat zijn onder zijn bestuur gebouwd.
Monseigneur Baekers overleed in de ouderdom van ruim 80 jaar te Schijndel op 26 februari 1920.

Raadsbesluit 9 november 1962[bewerken | brontekst bewerken]

Straatnaam Deken Baekersstraat doorgetrokken.

Aanvullende informatie[2][bewerken | brontekst bewerken]

Een straat die deel uitmaakt van de verbinding tussen de Steeg en de Wijbosscheweg. Deken Baekers, een bijzonder man naar wie een bijzondere straat is vernoemd. Want dat is de Deken Baekersstraat zoals de naam van het appartementencomplex op de hoek met de Steeg al doet vermoeden. "Appart" heet dat complex waaronder jongerencentrum Bizzi verscholen gaat. Eerder was op deze plek het instructiebad te vinden waar mening Schijndelaar de zwemkunst is bijgebracht. Sommigen zullen daarbij denken aan de geslaagde aprilgrap van enige jaren terug toen verteld werd dat circus Boltini hier een aantal jonge zeehonden tijdelijk had ondergebracht. Tientallen mensen kwamen een kijkje nemen. Aan deze straat is ook kinderopvang De Plu te vinden, op afstand herkenbaar aan de reusachtige blauwe paraplu voor het gebouw. Iets verderop, aan de andere kant van de weg, een van de eerste beelden uit de Schijndelse beeldenroute, de kaarsentonker van Niek van Leest.
Wie nog even doorloopt weet achter de groene haag het parochiekerkhof. Daar tegenover, in een van de huizen van d'n Hoge Vurkant, woont de man die als geen ander het Schijndels dialect koestert en promoot, Mies Vervoort.
Lopen we nog verder de straat in dan is daar het Mgr. Bekkershuis, het verzorgingscentrum dat deel uitmaakt van de stichting die sinds vorige week (juni 2011) door het leven gaat als zorggroep Dorus.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 16 juni 2011