Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Vogelenzang

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vogelenzang[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Vogelenzang.
Voor meer details klik hier.
Vogelenzang.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Den Vogelenzang, is eene bosch- en vogelrijke streek, en grenst aan het gehucht den Nachtegaal van St. Michielsgestel.

Bewoners van de Vogelenzang [bewerken | brontekst bewerken]

Wijk B in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift Huisnummer per

15 augustus 1954 [3]

B127 R. Steenbakkers
B126 Theodorus van Dijk
B125 Lambertus Schellekens
B124 Johannes van der Eerden 4
B123 Petrus den Otter
B122 Johannes van Osch

Wijk B in 1945 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
B122 J. van Osch
B123 P. den Otter
B124 J. v.d. Eerden
B125 Lamb. Schellekens
B126 Th. van Dijk
B127 R. Steenbakkers

Wijk C in 1941 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
C33 Marinus van den Heuvel Doorgehaald
C33 Wilhelmus Eijkemans
C32 Pieter Buijs
C31 Christiaan van Kempen
C30 Kristiaan van Kempen Doorgehaald
C30 Theodorus van Grinsven
C29 Adrianus van der Steen

Wijk C in 1945 [6]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
C29 Adr. v.d. Steen
C30 Th. van Grinsven
C31 Chr. van Kempen
C32 P. Buijs
C33 W. Eijkemans

Vernummering van de Vogelenzang wijk B en wijk C in 1954[7]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Vogelenzang wijk B en wijk C vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 Vogelenzang B 122 Joh. van Osch
2 Vogelenzang B 122 M.H.J. van Osch
3 Vogelenzang C 30 Th. van Grinsven
4 Vogelenzang B 124 R.F. van de Linden
5 Vogelenzang C 31 Johanna van Kempen
6 Vogelenzang B 125 Wilh. Schellekens
6 Vogelenzang B 125 Lamb. Schellekens
7 Vogelenzang C 32 F.H. Buijs
8 Vogelenzang B 125a Hendr. Schellekens
9 Vogelenzang C 33 W. Eijkemans
10 Vogelenzang B 126 Theod. van Dijk
12 Vogelenzang B 127 Reinier Steenbakkers

Bewoners van de Vogelenzang in 1967 [8]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Vogelenzang behoorde bij de Parochie Gemonde.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Joh. van Grinsven
2 Mart. H.J. van Osch
2 Joh. van Osch
3 Joh. van Kempen
4 Rein. F. van der Linden
5 Joh. H. Danen
6 Wilh. Schellekens
6 Lamb. Schellekens Inwonend
7 Fred. H. Buijs
8 Hendr. Schellekens
9 Wilh. Eijkemans
9 Petr. W. Eijkemans Inwonend
10 Franc. J. van Dijk Doorgehaald
10 Mar. J. van den Boogaard Inwonend (inw. Doorgehaald)
10 Wilh. P. Eijkemans Inwonend
12 Mart. F. van Eerd Wed. van Dijk
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  3. Marietje van Aarle, Gemonde, 1 december 2022
  4. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  5. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  6. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  7. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  8. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)