Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Mariaschool Boschweg

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mariaschool, lagere meisjesschool, Jan van Amstelstraat 31[bewerken]

Schoolgebouw Jan van Amstelstraat 31 hoek Gasthuisstraat.
Gebouwd in 1930 naar een ontwerp van architect C.J. Chris van Liempd.
De school werd geopend in oktober 1930 met 4 klaslokalen.
Schoolgebouw in een iets latere periode, de Gasthuisstraat is verhard en de typische toren op de meisjesschool is verdwenen tijdens de verhoging van de eerste verdieping. Ook zijn de dakkapelletjes van de kleuterschool verdwenen.

Op 13 september 1929 wordt een openbare bekendmaking gepubliceerd met de volgende tekst: “De Raad heeft besloten aan het bestuur van het „Burgerlijk Zedelijk Lichaam Vereniging van Vrouwen ter verpleging van zieken en het geven van onderwijs‟ te Schijndel Heikant, de noodige gelden beschikbaar te stellen voor den bouw eener bijzondere meisjesschool aan den Boschweg”. Eenzelfde besluit nam men ook voor het RK Kerkbestuur van de parochie van de H. Rozenkrans voor de bouw van een bijzondere jongensschool. Toenmalig inspecteur Widdershoven schaart zich achter de plannen. Veel meisjes gaan in die tijd nog naar school aan de Heikant, later Pastoor van Erpstraat 4.
Op 21 oktober 1930 wordt de RK Meisjesschool officieel geopend en zijn al meteen 130 meisjes aangemeld.
September 1939 wordt door de kantonnementscommandant luitenant kolonel A. Cramwinckel medegedeeld dat de meisjesschool gevorderd zal worden, wat geëffectueerd wordt per 1 november van dat jaar. Ook hebben de Duitse machthebbers de scholen laten weten dat ze Duitse leerboeken moeten gaan gebruiken. Voorgeschreven wordt „Deutsches Lehr- und Lesebuch‟. De zusters declareren vanwege de aanschaf f 43,10. In hoeverre ze gebruikt zijn is overigens onduidelijk.
Tijdens de oorlogsjaren loopt de school nogal wat schade op. Op 10 april 1945 logeren nog steeds Engelse militairen in het gebouw en het hoofd zuster Antonilla vraagt zich af of de school niet kan worden vrijgemaakt. Volgens luitenant Sanders wordt de Mariaschool nog niet vrijgegeven. Begin mei wordt alleen nog Pastoor van Erpstraat 4 gevorderd om ter beschikking te blijven voor geallieerde legereenheden en de andere congregatiescholen kunnen weer van start. Ook verbleven nog enige evacués in meisjes- en bewaarschool aan de Boschweg nl. drie personen van de familie Nouwens, twee van de familie van der Heijden, negen van de familie Steenbakkers, zeven van de familie van Esch en nog vijf eenlingen.
Na herstel van de oorlogsschade keert de orde en regelmaat weer terug.
In 1960 wordt de directie van de school op de schouders gelegd van Zr. Ancille Hendriks die Zr. Antonilla opvolgt. Zij blijft er tot 1976. In die tussenliggende periode realiseert zij een uitbreiding van de school met twee lokalen. Later komt er een dependance aan de Cornelis Trompstraat met vier lokalen, welke school in een later stadium zelfstandig wordt o.l.v. Dhr. Ton van Drunen, welke school bekend wordt als „de Toekomst‟. In 1983 komt de fusie tussen de Mariaschool en de Toekomst tot stand en wordt een nieuwe naam bedacht nl. „het Kwekkeveld‟.

De bouwstijl kort en bondig.[bewerken]

In het bekende MIP-rapport (Monumenten Inventarisatie Project) wordt in telegramstijl de bouwstijl van deze school uit 1930 beschreven. Kleuterschool/Basisschool
Liempd, Ch. J. van

Elementen Amsterdamse School
Machinale baksteen. Grote vensters met stalen roedeverdeling.
Paneeldeur in portiek met omlijsting van sierbeton.
Schilddak. Hollandse dakpannen.
Metalen spijlenhek en laag bakstenen muurtje onder ezelsrug.
Tweede school: tweelaags uit ca. 1950, onder schilddak. Cultuurhistorisch belang.
Documentatie. Het gewelfde klokkentorentje met kruis correspondeert met dat van de St. Lidwinagesticht-kapel.

Kleuterschool aan de Gasthuisstraat.
Mariaschool aan de Jan van Amstelstraat.
Mariaschool aan de Jan van Amstelstraat.

De leerkrachten.[bewerken]

Lijst van religieuze hoofden van scholen en vakleerkrachten ziet er als volgt uit:

 • Zr. Johannie Konings [1930-1931],
 • Zr. Stephana Aarts [1931-1935],
 • Zr. Benedicta Josepha van Dongen [1935-1940],
 • Zr. Antonilla van Onzenoort [1940-1960],
 • Zr. Ancille Hendrik [1960-1976].

Zij werden in al die jaren geassisteerd door vier vakleerkrachten in de personen van:

 • Zr. Fulgentia Bollen,
 • Zr. Ernestine ter Horst,
 • Zr. Leonard Cooijmans,
 • Zr. Verena Thijssen.

Na 1976 gaan de scholen over in lekenhanden met achtereenvolgens als directeuren:

 • Jan Gremmen,
 • Herman van Duursen,
 • Ton van Drunen,
 • Geert Loeffen.
jaar??, Personeel Maria meisjes school Boschweg

jaar??, Personeel Maria meisjes school Boschweg
1 Fluvia Wagner, 2 zuster Marie Crescentia Witlox, 3 zuster Leonard Cooijmans, 4 zuster Antonilla van Onzenoort (schoolhoofd), 5 Jaan Oerlemans (geb 1904, ovl 1983), 6 zuster Chantal Dekkers1959-60??,Personeel Maria meisjes school Boschweg

1959-60??, Personeel Maria meisjes school Boschweg
Staand rij A: 1 Zr. Caspara van Vroonhoven, 2 Zr. Maria Crescentia Witlox, 3 Zr Antonilla Onzenoort, 4 Zr. Leonard Cooijmans, 5 Zr. Annunciata Schueller
Gehurkt rij B: 1 juffrouw Thea Wouters, 2 juffrouw Lies Hovenier1959-60??,1963-64, leerkrachten Mariaschool.

1963-64, leerkrachten Mariaschool.
Rij A: 1 Zr. Maria- Crescentia Witlox, 2 Zr. Leonard Cooijmans, 3 Terese van Tilborg, 4 Zr. Ancille Hendriks
Rij B: Zr Cypriana van Dongen, 2 Thea Wouters, 3 Mien Bekkers
Herinneringen.[bewerken]

mevr Jes Merx Aldenhoven, geb 1943.
Herinneringen aan zuster Leonarda.
Het was de handwerkzuster aan de Mariaschool, Jan van Amstelstraat, Schijndel (zoals op mijn rapportboekje van de Lagere School wordt vermeld.
Een zeer strenge non, ze deelde klappen uit. Zo herinner ik me dat ik trots in de rij stond voor de lessenaar om mijn handwerkje te laten keuren. Ik had het als eerste af en moest dat natuurlijk aan de klasgenootjes in de rij laten zien!
Zr Leonarda, we noemden haar 'Leonaar', stapte van haar troon en toen ik haar trots mijn werkje wilde laten zien, gaf ze me zo'n draai om m'n oren dat ik er van rondtolde. Ik had gepraat en dat mocht niet! Ook mijn zus Jeanne heeft herinneringen aan de harde hand van Zr Leonaar. En mijn jongste zus, die niet zo'n ster in het handwerken was, kreeg steeds haar oudere zussen als voorbeeld, en flinke klappen als het niet zo goed lukte.
In de hogere klassen hadden we wel een behoorlijk niveau in handwerken bereikt, en wie netjes kon werken mocht op woensdagmiddagen meehelpen aan het borduren van het communielaken voor de kapel van het St Lidwinaklooster. Mijn zus en ik hebben er beiden aan geborduurd. We waren er trots op en stonden er helemaal niet bij stil dat zo onze vrije middag werd ingepikt.
Zuster Antonilla (met deze naam is mijn rapport door haar getekend) was het hoofd van de school, een zuster van Liefde maar niet echt!
Ze maakte nadrukkelijk verschil tussen de kinderen van de 'betere stand' en de rest. Ze legde veel nadruk op godsdienst en liet je de catechismus uit je hoofd leren met vraag en antwoord plus de cursieve tekst, de z.g. schuingedrukte lettertjes. Als je s'ochtends voor school al naar de H. Mis was geweest kreeg je daarvoor een kruisje, en die resultaten werden meegenomen voor het punt op je rapport voor godsdienst.
Nee, dat waren geen lieve leerkrachten, maar die waren er ook, zoals Zr Marie Crescentia, ipv Miecrescentia, en zr Marinia van de 'Bewaarschool'
In klas 4 zat ik bij juffrouw Rooijakkers en in klas 5 bij Juffrouw Oerlemans. Klas 1 bij Zr Marie Crescentia, klas 2 en 3 weet ik niet meer. Mijn rapportboekje bevat alleen de klassen 4, 5 en 6.
De zusters pasten je naam ook aan als ze het er niet mee eens waren. Zo ben ik door mijn ouders vanaf mijn geboorte Jessie genoemd. Dat werd op een gegeven moment op school veranderd in mijn doopnaam Agnes, zoals ook op mijn rapport staat. Ik ben geboren in October 1943 en daarmee dus een van de oudsten van het schooljaar met leerlingen van 1943/1944

Klassenfoto's[bewerken]

Foto's genomen tussen 1951-1960.[bewerken]

Maria School Klas ?, jaren 50

Klas ?, jaren 50
Rij A: 1 ..... 2 Annie Rijkers
Rij B: 1 Bets van Engeland, 2 Truus van Alebeek???. (dochter van kapper Theo van Alebeek - Boschweg),
Rij C: 1 Mart van Sangen, 2...., 3 Betsie Hellings,
Rij D: 1...., 2 Mien Dortmans, 3 Bets Eikenmans, 4 Annie vd Heijden
Rij E: 1 Truus Kooimans, 2 Gonnie Goosjens, 3...., 4 Fien Bergmans, 5 Tonnie van Dinter
Rij F: 2 Juffrouw Jaan Oerlemans, 3 Trees van Houtem

Maria School Klas 3?, ca 1950-1952, geboren ca 1940-41

Klas 3?, ca 1950-1952, geboren ca 1940-41
Rij A: 1.Dinie van Kasteren. 2.Jo Strik. 3.Annie v.d. Kruisen. 4.Jo Verbruggen. 5.Mien Schoot. 6.Marietje van Heeswijk.
Rij B: 1.Annie Kronenberg. 2.Mien Strik. 3.Juffrouw Rooijakkers. 4.Toos Brus. 5.Mien Slijters. 6. Nellie Verbruggen. 7. Annie Verhagen. 8.Joke v d Akker. 9.Jose van Kasteren.
Rij C: 1.Ria Smits. 2.Betsie v d Meerendonk. 3.Maria v d Heijden. 4.Joke van Schijndel. 5.Betsie v d Heuvel. 6.Marietje Timmermans. 7.Mia Markgraaf. 8.Riet van Engeland. 9.Greetje van de Wijngaard. 10.Willie Evers. 11.Joke van Houtum.
Rij D: 1.Maria Steenbakkers. 2.Betsie v d Eerde. 3 Mien v d Tillaart. 4.Thea van Tartwijk. 5.Annie Slijters. 6.Mia Brus. 7.Mientje Schuurmans.Maria School 1952/53, klas ..??, geboren ca 1942-43.

1952/53, klas ..??, geboren ca 1942-43.
Achterste rij A: 1 zuster Atilia (of Antonilla?), 2 Jo Kronenburg, 3 Anny van Liempd, 4 Jo Brus, 5 Sjaan Maat, 6 Ria Vervoort, 7 Jo van Liempd, 8 Zus v d Heijden, 9 Antonette Korsten.
Tweede rij B: 1 Jo Voets, 2 Riny v d Heijden, 3 Sjaan v d Boogaard, 4 Maria van Heeswijk, 5 Gerda Kiviets, 6 Sjaan van Hemmen, 7 Betsie v d Oetelaar, 8 Joke Doornik, 9 Jos Kooijmans, 10 Diny Groenendaal.
Derde rij C: 1 Betsie Dortmans, 2 Willy Toelen, 3 Mimi van Uden, 4 Mientje Cromsigt, 5 Annie Fransen, 6 Ria Bayens, 7 Leny v d Broek, 8 Leny van Kempen, 9 Tonny Rozendaal, 10 Leny van Uden, 11 Sjaantje v d Heijden.
Voorste rij D: 1 Maria v d Heijden, 2 Corry Custerds, 3 Trees v d Donk, 4 Ria Kruijssen, 5 Sjanet Maat, 6 Thea Schuurmans, 7 Marietje van Heeswijk, 8 Jopie de Vlieger.


Maria School ca 1949-1952, klas 2 of 3?, geboren ca 1943/44.

ca 1949-1952, klas 2 of 3?, geboren ca 1943/44.
Achterste rij A: 1 Sjan Fassbender, 2 Jessie Aldenhoven, 3 Nellie van Breugel, 4 zuster Marie Crescentia, 5 Mientje v d Kruisen, 6 Mientje van Eindhoven, 7 Jo van Engeland, 8 Diny v d Ven.
Tweede rij B: 1 Annemarie Daniels, 2 Riekie Tartwijk, 3 Francien Schellekens, 4 Marijke Schellekens, 5 Henny Oerlemans, 6 Wies v d Donk, 7 Dienie of Diny van Erp, 8 Mientje Verhoeven, 9 Annie van Erp, 10 Lenie Boselie.
Voorste rij C: 1 Thia van Kempen, 2 Annie Smits, 3 Lies Korsten, 4 Annie Heesakkers, 5 Tillie van Engeland, 6 Toos v d Eerde.

Maria School 1951/52, Klas 1, geboren ca 1945-47

1951/52, Klas 1, geboren ca 1945-47
Achterste rij A: 1 Riek Tibosch, 2 Zus van Alebeek, 3 Miesje van Liempd, 4 Dieneke der Kinderen, 5 Tonnie van den Broek, 6 Nelly van Boxtel, 7 Marianne Geeratz, 8 Ria van de Ven, 9 Betsie Vorstenbosch, 10 Sjaantje van de Leest, 11 Annie van de Sangen,
Tweede rij B: 1 Sjaantje Dortmans, 2 Hennie Schellekens, 3 Mietje van de Ven, 4 Toos van Kasteren, 5 Joke van den Oetelaar, 6 Mia van der Heijden, 7 Coby van Uden, 8 Jeanne Aldenhoven
Derde rij C: 1 Gonnie Kivits, 2 Rikie van Liempd, 3 Marietje Pijnenburg, 4 Gerda van Houtum, 5 Josientje Rijkers, 6 Marietje Habraken, 7 Ria Mettler, 8 Sjannie Verhoeven, 9 Joke Steenbakkers
Voorste rij D: 1 Maria Brus, 2 Sjaantje van de Ven, 3 Toos Brus, 4 Annie Smits, 5 Sjannie van der Aa, 6 Sjaantje LammersMaria School Klas ?, 1951-1952, geboren ca ??, Schoolreisje

Klas ?, 1951-1952, geboren ca ??, Schoolreisje
Rij A:1 Koosje Verbruggen, 2 Willie Princee, 3 Marietje Smits ook genoemd Mientje Smits, 4 Joke Fasbender, 5 ?, 6 Gonnie Schellekens, 7 Maria v d Broek, 8 Gerrie Goossens, 9 Zuster Antonilla van Onzenvoort, 10 Gerda Dortmans, 11 ??, 12 ??,13 Annie Evers, 14 Marietje van Boxtel.
Rij B: 1 ??? 2 Marieëtte Schellekens, 3 Joke Kastelein, 4 Annie Steenbakkers, 5 ??, 6 Mientje v d Heyden, 7 Ietje v d Broek, 8 Joke Gordijn, 9 Rieky v d Broek, 10 ???

Maria School 1953-1954, klas 6+3, geboren ca 1940-1944. Schoolreisje.

1953-1954, klas 6+3, geboren ca 1940-1944. Schoolreisje.
Rij. A: 1.Joke vd Akker. 2.Maria Steenbakkers. 3.Betsie v d Meerendonk. 4.Stientje Schuurmans. 5.Mien Slijters. 6.Mien v d Tillaard. 7.Greetje v d Wijngaard. 8.Mia Markgraaf. 9.Joke van Houtum of Henny Oerlemans 10.Zuster Antonilla van Onzenvoort. 11.Jeanne Fassbender 12.Ria Smits. 13.Annie Kronenburg. 14.Joke Verbruggen. 15.Jo Verhagen. 16.Annie v d Kruisen. 17.Jose van Kasteren. 18,Marietje van Heeswijk.
Rij B: 1.Thea van Zoggel. 2.Riet van Engeland. 3.Maria vd Heijden. 4.Betsie vd Heuvel. 5.Joke van Schijndel. 6.Toos Brus. 7.Marietje Timmermans. 8.Mia Brus. 9.Dinie van Kasteren. 10.Thea van Tartwijk. 11.Onbekend. 12.Nel Verbrugge.
Foto's genomen tussen 1961-1970.[bewerken]

Maria School 1959, Schoolreis Schiphol, klas 4 , met andere klassen, geboren ca. 1949

1959, Schoolreis Schiphol, klas 4 , met andere klassen, geboren ca. 1949
1. Claartje Blummel, 2. Willie Smulders, 3. Maria Korsten, 4. Mariet Smulders, 5. Corrie Korsten, 6. Ans Lucius, 7. Anternet van Roosmalen, 8. Wilma Hulsen, 9. Mien Hulsen, 10. Betsy Kastelijn, 11. Henriëtte Smits, 12. Jeanne van Wanrooij, 13. Gonnie van Roosmalen, 14. .......... Goosens, 15. Jeanne van Heeswijk, 16. Els v d Kruijsen, 17. Thea v d Aa, 18. Marijke van Dijk, 19. Els Gremmen, 20. Toos v d Westelaken, 21. Jeanne Schakenraad, 22. Hennie van Roozendaal, 23. Gerrie Mutsaars, 24. ........., 25. Joke vd Oetelaar, 26. Nollie vd Leest, 27. Christine vd Steen, 28. Ans vanUden, 29. Nellie Steenbakkers, 30. Marijke vanHoutem,31. Hannie vanUden, 32. Joke vd Ven, 33. Willie van Heeswijk, 34. Beppie van Boxtel, 35. Toos v d Akker, 36. Jose Lammers, 37. Hannie Goosens, 38. Annie v d Schoot, 39. Liesbeth Nijs, 40. Diny v d Rijdt, 41. Tinie Schellekens, 42. Annemieke v d Elzen, 43. ..... Heeswijk, 44. Annie van Helvoirt, 45. Anja Schellekens, 46. Annemieke van Liempd, 47. Zr. Ancille, 48. Liesbeth van Roosmalen, 49. Henriette van Roosmalen, 50. Hannie Kiviets, 51. Juffrouw Joze Wouters, 52. Ans Schellekens, 53. Zr. Leonarde, 54. Lies Groenendaal, 55. Ans Bindels, 56. Petrie Steenbakkers of Liesbeth Steenbakkers (tweeling), 57. Mariet van Heeswijk, 58. Maria Bindels, 59. Nettie Beekmans, 60. Riekie Steenbakkers, 61. Toos v d Heuvel, 62. Zr. Marie Cresentia, 63. Juffrouw Lugion, 64. Zr. Supriana, 65. Mevr. v d Ven, 66. Marianne Steenbakkers, 67. Dinie Goosens, 68. Betsie Kastelijn, 69. Dinie van Engeland, 70. Cecile van Berkum, 71 Wilma v d Meerakker, 72. Marijke Boselie, 73. Willie Baaijens, 74. Antoinette Schel, 75. Tinie van Oorschot, 76. Maria Kemps, 77. Annie Kastelijn, 78. Riekie van Houtem, 79. Maria Aldenhoven, 80. Riekie Pennings, 81 Marjo van Rozendaal, 82. Mientje vd Dungen, 83. Arjan van Rozendaal, 84. Hannie Schakenraad, 85. .........
Maria School 1963, klas 6, geboren ca 1952

1963, klas 6, geboren ca 1952
Achterste rij A: 1 Zr. Ancille Hendriks, 2 Marijke van Dijk, 3 Sjan van Heeswijk
Rij B: 1 Gonnie van Roosmalen, 2 Annie Kastelijn, 3 Gerry Mutsaars, 4 Marijke Toelen,
Rij C: 1 Betsie Kastelijn, 2 Marijke van Houtum, 3 Diny van Liempd, 4 Jet Van Roosmalen, 5 Mariet Smulders
Rij D: 1 Sjan van Wanrooy, 2 Lies Groenendaal, 3 Wil Baijens, 4 Nelly Steenbakkers, 5 Maria Korsten, 6 Marian Steenbakkers


1963, klas 6, geboren ca 1952

1963, klas 6, geboren ca 1952
Achterste rij A: 1 Hennie van Roozendaal, 2 Zr. Ancille Hendriks, 3 Toos v d Westelaken
Rij B: 1 Sjaantje Blummel, 2 Maria Bindels, 3 Christine v d Steen.
Rij C: 1 Maria Kemps, 2 Beppie (Betsie) Kastelijn, 3 Henriette Smits.
Rij D: 1 Marleen Smulders, 2 Toos v d Heuvel, 3 Marietje van Heeswijk, 4 Betsy Kastelijn, 5 Marijke van Houtum.
Rij E: 1 Jeanne van Wanrooij, 2 Liesje Groenendaal, 3 Willie Baaijens, 4 Nelleke Steenbakkers.

Maria School 1965, Klas niet bekend, geboren ca ?????

1965 Klas niet bekend, geboren ca ?????
Achterste rij A: 1 Els Gremmen, 2 Jeannet van Schijndel, 3 Toos Smulders, 4 zuster Ancille Hendriks 5 Willy van Heeswijk, 6 Hetty Prins, 7 Netty van Geffen, 8 Liesbeth Steenbakkers 9 Maria Kemps, 10 Dora v d Ekart, 11 Ceciel van Berkel, 12 Helma vd Ven, 13 Hennie van Dijk
Tweede rij B: 1 Mieke van Rozendaal, 2 Petrie Steenbakkers, 3 Diny Gevers, 4 Anja Steenbakkers 5 Riet Kerkhof, 6 Mientje Kerkhof, 7 Marjo Kemps, 8 Leentje Meerakker 9 Wilma Langenhuijzen, 10 Maria van Heeswijk, 11 Wilma Steenbakkers 12 Sjan Venmans, 13 Freekje van Gaalen, 14 Inge Kessler, 15 Lena Moosdijk
Voorste rij C: 1 Marianne v d Eerden, 2 Maria Coolen, 3 Willy Voets, 4 Ricky v d Dungen 5 Francie v d Boogaard, 6 Marij Kronenburg, 7 Maria v d Dungen, 8 Maria Geerts 9 Mia v d Ven, 10 Diny Steenbakkers, 11 Nellie van Houtum, 12 Mieke v d BoogaardMaria School 1966-1967, klas 1, geboren ca 1960.

1966-1967, klas 1, geboren ca 1960.
Rij A: 1 Margo Merks, 2 Ineke Rooyakkers, 3 Christien Steenbakkers, 4 Marion v d Ven, 5 Bernadette Vousten, 6 Helma Mutsaars, 7 Dinie van Roosmalen, 8 Anja Goosens, 9 Thea Blommers, 10 Rian van Duynhoven, 11 Emmy van Heeswijk, 12 Agnes Smits, 13 Angelien v d Heuvel, 14 Jose Bindels, 15 Ans van Son, 16 Anita van Doorn, 17 Anja v d Ven, 18 Elly v d Sanden, 19 Ada v d Vorstenbosch.
Rij B: 1 Ans Havinga, 2 Hannie Hellings, 3 Henriette van Roosmalen, 4 Thea Beekmans, 5 Ria van Breugel, 6 Marion Steenbakkers, 7 Ria Steenbakkers, 8 Marian Dortmans, 9 Marianne v d Elzen, 10, Yvonne van oostbrugge, 11 Wilma Blummelen, 12 Rian van Heertum

Foto's genomen tussen 1971-1980.[bewerken]

Maria School ca 1971/72, Klas 3, geboren ca 1966

ca 1971/72, Klas 3, geboren ca 1966
Rij A: A1 mr. Hamers, A2 Aart Verstraten, A3 Sonja van Roosmalen, A4 José Haeve, A5 Jeroen van Pinksteren, A6 Eddy Vorstenbosch, A7 Theo Vermeer, A8 Karin van Heeswijk, A9 Anne van Rooij (geb 1966), A10 Anja v.d. Broek, A11 Ronnie Mutsaars.
Rij B: B1 Adri Wouters (geb 1966), B2 Harrie Steenbakkers, B3 Jacqueline Hermes, B4 Miranka van Osta, B5 Judith v.d. Oetelaar, B6 Erik Bergmans, B7 Jolanthe Klaren, B8 Alice Bolwerk, B9 Helmie Rijkers, B10 Arno Vermeer, B11 Angele Smits.
Rij C: C1 Rudie Mouriks, C2 Mark Landman, C3 Johnny van Heesch, C4 Arie Hermes, C5 Ardi v.d. Hurk, C6 Karin Verhagen, C7 Ronnie Kastelijn, C8 Henk Hellings, C9 Jolanda Gordijn, C10 Jolanda van Heertum, C11 Anita v.d. Brand. Rij D: D1 Michel van Herpen, D2 Marcel v.d. Pol, D3 Hans Buuts.Maria School 1974, klas 6?, geboren ca 1962.

1974, klas 6?, geboren ca 1962.
Achterste rij A: 1 M v Boxtel, 2 Els Smits, 3 Rian Verhagen, 4 Maria van Engeland, 5 Harriete v d Oetelaar, 6 Hannie v d Kraay, 7 Lisette Spierings, 8 Mieke van Son, 9 Jan van Helvoirt, 10 Maria v d Dungen, 11 Erbert Voets
Tweede rij B: 1 Petri Sanders, 2 Dianne Wels, 3 Hennie Mutsaars, 4 Hetty v d Broek, 5 Sjan Hoeven, 6 Rene Verbruggen, 7 Hans v d Oetelaar, 8 Antoine Dijkstra, 9 Jose v d Heijden
Derde rij C: 1 Haico van Schaaijk, 2 Anja Schellekens, 3 Marion Brus, 4 Anita Baijens (geb 1962), 5 Ans v d Meijden, 6 Marti Simons, 7 Gerti Keetels, 8 Ineke Merks, 9 Toon v d Heijden
Voorste rij D: 1 Jose Hoeven, 2 Jolanda v d Broek, 3 Jan Hellings, 4 Hans v d Brand, 5 Ton Gordijn, 6 Jacqueline Timmermans, 7 Ine Kappen, 8 Margot Timmermans, 9 Karin van Roosmalen


Maria School 1975, klas 5, geboren 196-1965.

1975, klas 5, geboren 196-1965.
Achterste rij A: A1: Juffrouw van Boxtel, A2: Jose van Esch, A3: Gre van Engeland, A4: Henry Vorstenbosch, A5: Rudi Schellekens, A6: Erik de Greef, A7: Jolanda v d Heijden, A8: Julienne v d Boom, A9: Ingrid Timmermans.
Tweede rij B: B1: Yolande van Liempd, B2: Miriam Aarts, B3: Marijn Vermeer, B4: Twan Verbruggen, B5: Henk v d Moosdijk, B6: Carla van Wanrooij, B7: Linda Buuts, B8: Dorien v d Broek.
Derde rij C: Trea Heesakkers, C2: Rob Kantelberg, C3: Marcel Eijkemans, C4: Dorrie Bayens, C5: Carina Hellings, C6: Ger Santegoeds, C7: Jacky Simons, C8: Ineke Brus, C9: Anita van Engeland


Maria School 1980, klas 6 geboren ca 1967/68

1980, klas 6 geboren ca 1967/68
Rij A: 1 Kees Heesters, 2 Erik Haeve, 3 Egbert Broeren, 4 Monique Verhoeven, 5 Jacqueline van Heesch, 6 Janny Verhoeven, 7 ?, 8 leerkracht dhr. Toine van Heesch.
Rij B: 1 Sylvia Kantelberg, 2 Gitta Chedi, 3 Robbert v d Looij, 4 Marian van Kaathoven, 5 Robert v d Oetelaar, 6 Janine van kampen, 7 Yvonne van Schijndel.
Rij C: 1 Hans v d Broek, 2 Marielle Voets, 3 Mark Vermeer, 4 Maurien Bolwerk, 5 Roland Timmermans, 6 Gwendolein v d Hofstad, 7 Ingrid Schevers, 8 Annelieke Kromkamp.