Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Mariaschool Centrum

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mariaschool, lagere meisjesschool, Pastoor van Erpstraat 4[bewerken | brontekst bewerken]

De achterzijde van de boerderij van de familie Verhagen, in 1905 aangekocht, in 1906 gesloopt en het terrein is inmiddels sinds 2001 parkeerplaats voor de congregatie.
Eerste steen voor het nieuwe schoolgebouw.

Dankzij de aankoop van de oude boerderij van de familie van oud-burgemeester P. Verhagen in 1906 komt er, na afbraak van het gebouw, ruimte om tegenover de hoofdingang van het moederhuis een 11-klassige meisjesschool te bouwen. De straat heet dan nog Heikantstraat en de school is bekend onder B 175. Na 1936, het jaar van het eeuwfeest, wordt de straatnaam omgedoopt in Pastoor van Erpstraat en is de meisjesschool no.4. De eerste steen daartoe wordt ingemetseld door rector Sanders op 19 juli (feestdag van de H.Vincentius à Paulo) 1906. De school wordt Mariaschool gedoopt en in de steen zijn de initialen zichtbaar JMJV = Jezus Maria Jozef en Vincentius. Architect is J. Heijkants uit Erp en opzichter A. Merks uit Schijndel.
De zusters hebben in de beginjaren van de 20e eeuw het onderwijs aan meisjes stevig in handen nl. de Mariaschool, de Theresiaschool Wijbosch en ook nog de zondagsschool waar gezamenlijk 5 hoofdonderwijzeressen, dus in het bezit van de hoofdakte, aan verbonden zijn, 20 hulponderwijzeressen en maar liefst 18 kwekelingen voor in totaal 442 meisjes. De kwekelingen zijn natuurlijk afkomstig van de eigen kweekschool. Naast kinderen die keurig schoolgelden betaalden waren er in 1909 toch 197 kinderen, iets minder dan de helft, die kosteloos onderwijs mochten genieten. Deze school is ook voorzien geweest van een spijskokerij, waar de armere kinderen 's middags op stevige soep worden getrakteerd en op roggebrood met reuzel besmeerd. Het is een centrale spijskokerij die ook open staat voor de kinderen van de openbare school. De voedselvoorziening daar komt voor rekening van de Sint Vincentiusvereniging. In het nieuwe schoolgebouw is in een aangebouwde vleugel ook de bewaarschool gevestigd. Daar zitten zowel jongetjes als meisjes. In het jaar 1921 is boven de bestaande lokalen nog een verdieping geplaatst. Ook is er nog een aanbouw gezet voor de kleuters.
In het kloosterarchief bevindt zich een indrukwekkende lijst van zusters die als onderwijzeres of vakleerkracht werkzaam zijn geweest op de Mariaschool, de oude binnenschool meegerekend. Het betreft 40 onderwijzeressen en 25 vakleerkrachten, heel vaak bijgestaan door novicen en postulanten, die op deze manier in het vak werden ingeleid en ingewijd. Vanaf rond 1900 zijn ook de hoofden van scholen bekend, overigens zonder jaartallen over hun leidinggevende periode, vandaar dat we volstaan met hun geboorte en overlijdensdatum:

 • Zr. Innocentia Eijcken (02.02.1845 - 13.03.1898)
 • Zr. Berchma van Kasteren (16.12.1861 - 14.06.1923)
 • Zr. Jesualda van de Leemputten (12.01.1891 - 23.03.1960)
 • Zr. Marie Johanni Franken (24.05.1924 - 10.06.2010)
 • Zr. Louise van der Steen (20.12.1918 - 03.10.1993)

Eind jaren '20 zit de groei er goed in. Een tweede 6e klas komt er bij en ook nog een 7e leerjaar, in 1930 het tweede 7e leerjaar en in 1931 een 8e leerjaar. Een uitgesproken voorbeeld van soberheid en zuinigheid volgt in 1933…… de zusters vragen aan de gemeente Schijndel om medewerking voor het vervangen van de oude en tot op de draad versleten gordijnen. Gezien de berooide toestand der gemeentefinanciën is uiterste zuinigheid noodzakelijk, want anders is aan belastingverhoging niet te ontkomen. De vraag van de gemeente aan de zusters is…… zijn nieuwe gordijnen wel strikt noodzakelijk en is repareren niet mogelijk? De zusters antwoorden daarop:

“Wij willen echt zuinig zijn in deze crisistijd. Juist daarom zijn de gordijnen de laatste jaren vrijwel niet meer gewassen, hooguit tweemaal per jaar geborsteld. Nu kunnen wij ze er echt niet meer afhalen. Ze zijn herhaaldelijk vermaakt en zitten nog vol scheuren. Wij zijn genoodzaakt om deze aanvraag voor f 500,- te handhaven en eventueel in twee termijnen te betalen.”

Uitsluitsel komt er niet. In 1934 wordt de correspondentie daarover voortgezet. De zusters beloven de oude gordijnen niet weg te gooien, maar te wassen en er dan vingerdoekjes en verbanddoekjes voor de knieën van de kinderen van te maken. In die tijd hebben ze immers nog geen luxe verbandtrommels! Het heeft ruim een jaar geduurd, maar uiteindelijk is de medewerking dan toch verleend.
Tijdens de oorlogsperiode is het schoolgebouw vanaf 21 april 1942 gevorderd door de Duitse Wehrmacht. De kinderen hebben tijdelijk gebruik gemaakt van het patronaatsgebouw in de Kluisstraat. Op 22 mei 1943 kan rector Verhoeven het gebouwencomplex weer opnieuw inzegenen en twee dagen later hervatten de zusters hun lestaak en bezoeken de kinderen hun eigen school weer. Het blijft echter een rumoerige tijd. Op 27 april 1944 bezoeken enige Duitse militairen de school opnieuw met de intentie er een kledingmagazijn te vestigen en enige maanden later zijn het afgevaardigden van de Nederlandse Gezondheidsbond die hun oog laten vallen op de school aan de Pastoor van Erpstraat in verband met een eventuele ontruiming voor geëvacueerde gasthuispersonen uit diverse streken. Op 9 september delen Duitse militairen mee dat het gebouw opnieuw gevorderd zal worden ten behoeve van de rondtrekkende troepen en met man en macht wordt alles ontruimd. De school liep natuurlijk ook de nodige oorlogsschade op. Volgens een kostenberekening uit 1946 - 1947 is voor een kleine f 11.000,= aan het herstel uitgegeven.

Het gebouw gaat in de jaren daarna de nodige gebreken vertonen en voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen van de tijd. In december 1958 komt architect Van Liempd met een kritisch rapport en constateert daarin: de constructie is goed, maar verouderd, de verwarming is onvoldoende, de radiatoren zijn gemonteerd tegen blinde muren, de stoomverwarming dient vervangen te worden door een volautomatische oliestook. Voorts is hij van mening dat de klaslokalen een pittige vernieuwing dienen te ondergaan qua lichtinval, ventilatie, openslaande ramen en ook de lokaalhoogte is oneconomisch. Een grondige verbouwing acht hij daarom onvermijdelijk. De verbouwing zal in fasen worden uitgevoerd. De meisjes worden o.a. ondergebracht in het oude St. Jozef Ulo-gebouw aan de Pompstraat, in het instructielokaal van de brandweer en in het weeshuis. In de jaren '60 worden de oude schoolbanken vervangen door leerlingsets omdat de gezondheidsdienst de banken heeft afgekeurd. Bouwbedrijf Schellekens heeft er uiteindelijk zo'n twee ton aan verbouwd.
Op 1 juli 1968 dragen de zusters het bestuur over de meisjesschool alsmede het eigendom van de terreinen en gebouwen over aan de inmiddels geïnstalleerde stichting scholenbureau „de Meierij‟. De notariële akte passeert bij notaris Van Wezenbeeck op 26 februari 1969. Er gebeurt in 1968 nog iets uitzonderlijks. De M.A.V.O. van de Heer Aldenhoff trekt per 1 september van dat jaar in het pand aan Pastoor van Erpstraat 4 en de meisjesschool van Zr. Louise van der Steen verhuist naar het schoolgebouw aan de Meester Michelsstraat. Inspecteur Nillesen is niet enthousiast over deze scholenruil, die volgens zijn visie nadelig zou uitpakken voor de meisjesschool. De ontwikkelingen gaan door. Op zaterdag 7 juli 1979 neemt het laatste religieuze schoolhoofd afscheid van de Mariaschool. Zr. Louise wordt opgevolgd door dhr. Jan Verhoeven. Dan volgt in 1985 de integratie kleuter- en basisonderwijs en wordt de school omgedoopt in basisschool Bunderloo. In de jaren '90 volgt een fusie tussen Bunderloo en de oude Lambertus School en wordt het pand aan Pastoor van Erpstraat 4 een dependance van basisschool de Heijcant. Als zodanig heeft het gebouw uit 1906 nog bestaan totdat in 2001 de slopershamer dit schoolgebouw met de grond gelijk heeft gemaakt en de zusters een pracht parkeergelegenheid hebben laten aanleggen tussen de Mariahoeve en het generalaat.

Mariaschool Centrum, waarschijnlijk 1928
Mariaschool Centrum, uit de jaren 50
Mariaschool Centrum, Tekening behorende bij de bouwvergunning uit 1906.

Aantallen leerlingen :

 • In 1851 bezoeken in januari 204 meisjes de school, in juli 163.
 • In 1861 bezoeken in januari 248 meisjes de school, in juli 175.
 • In 1871 bezoeken in januari 257 meisjes de school, in juli 195, maar ook nog eens 48 respectievelijk 78 jongens.
 • In 1881 is de toestand weer als "vroeger", jongens op de openbare en meisjes op de lagere school van de zusters, en bezoeken in januari 263 meisjes de school, in juli 170.
 • In 1897 bezoeken in januari 296 meisjes de school, in juli 240.
 • In 1909 bezoeken 442 meisjes de school. (In 1900 werd bij wet schoolbezoek verplicht gesteld en was het dus afgelopen met thuis blijven om op het land te werken).
 • In 1918 bezoeken 355 meisjes de school.
De bovenste foto is waarschijnlijk uit 1928.
Op de voorgrond de bewaar- of kleuterschool (1) gebouwd in 1906-1907 samen met de meisjesschool (2). De kleuterschool is voorzien van een eerste verdieping in 1922. De meisjesschool had oorspronkelijk 11 lokalen en een gymzaal aan de straatkant.
Deze foto is genomen tijdens de verbouwing van deze gymzaal tot schoollokalen, er werd een verdieping op geplaatst.
3. Is het rectorhuis uit 1885.
4. Is de Kweekschool gebouwd in 1925.
5. Is het gebouw voor de leerlingen van de voorbereidingsklassen, gebouwd rond 1880.
De rode stippen achter gebouw 5 geven aan waar het Kloosterpad liep.
Geheel links bovenin is nog net het Oude Raadhuis te zien met rechts daarnaast slagerij van Rooij.
Rechts boven (boven de "www") is Villa Colorito te zien, gebouwd in 1911.
De tweede foto is uit de jaren 50, bovenin zien we de St. Josef Muloschool voor jongens gebouwd in 1950.
We zien de verbouwde gymzaal van de meisjesschool met daarvoor de Mariahoeve. Dit laatste gebouw is later in gebruik als kantoor.

Bouwtekening 1906
Tekening behorende bij de bouwvergunning uit 1906.
Deze laat de een verdieping hoge kleuterschool en gymzaal zien.

De leerkrachten.[bewerken | brontekst bewerken]

Juffrouw Goossens, gaf les aan klas 1 rond 1954
Zr Marie Laurenza, gaf les aan klas 1 rond 1954-1955
Zr Marie Jeannetta, gaf les aan klas 2 rond 1955-1956
Zr Marie Regina, gaf les aan klas 2 rond 1955-1956
Zr Augustinie, gaf les aan klas 3 rond 1956-1957
Zr Marie Nicola, gaf les aan klas 4 rond 1957-1958
Zr Theresiana, gaf les aan klas 5 rond 1958-1959
Zr Marie Johanna (het hoofd der school), gaf les aan klas 6 rond 1959-1960

Personeel van de Mariaschool anno 1952.

Personeel van de Mariaschool anno 1952.
1. Zr. Joseph Meijers, 2. Zr. Marie Henrice van de Sande, 3. Zr. Theresiana Horbach, 4. Zr. Verena Thijssen, 5. Juffrouw Netty de Louwere, 6. Zr. Jesualda van de Leemputten, 7. Zr. Marie Immaculata van de Munckhof, 8. Zr. Antonie Roijackers, 9. Zr. Herlinda Wever, 10. Zr. Marie Lidwina Beckers, 11. Zr. Jacquelino Kuiten,12. Zr. Marie Laurenza Verbakel.

Herinneringen.[bewerken | brontekst bewerken]

Jeanne van den Oetelaar van Rooij herinnert zich uit klas 1 van 1954:
"Juffrouw Goossens herinner ik me als een heel lieve juffrouw.
Ze had een winkeltje in de klas.
Deed je goed je best dan kreeg je een stempeltjes en met die stempeltjes kon je op het eind van het schooljaar in haar winkeltje iets kopen."

Bernadine van Breugel van Doremalen, geboren 1955. Eerste klas 1962
Wij zaten een jaar aan de Hoofdstraat bij zuster Harriet-Marie.
Deken van Dijk was jarig of zoveel jaar deken, dat weet ik niet meer precies.
Van elke klas mocht een kind mee.
Ik ook en kregen allemaal een vierkante plak van caramel.

Monumenten Inventarisatie Project 1990.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Pastoor van Erpstraat 4.
1906
Neo-Renaissance.
Machinale baksteen met tandlijsten en getrapt fries.
Vernieuwe ramen met dunne profielen.
Cultuurhistorische waarde.
Bouwjaar in gevelsteen.

Klassenfoto's.[bewerken | brontekst bewerken]

Foto's genomen tussen 1921-1930.[bewerken | brontekst bewerken]

Mariaschool Centrum, ca 1925 geboren ca. 1912-1914.

Ca. 1925, geboren ca. 1912-1914
Dit kan ook een groep meisjes zijn van de voorbereidende klassen van de kweekschool gezien de kleding van sommige meisjes.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Doortje Timmermans (naailes), 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend.
Rij B: 1. Marie van Oorschot, 2. Truus Gordijn, 3. Jaantje Verhagen, 4. Onbekend, 5. Miet Kastelijn (geboren 21-12-1913), 6. Onbekend, 7. Santegoeds (gehuwd met van Zutphen).
Rij C: 1. Onbekend, 2. Mien Broks, 3. Onbekend, 4. Onbekend.

Mariaschool Centrum, 1923, Klas ..? geboren ca 1913.

1923, Klas ..? geboren ca 1913.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Martina van der Aa, 2. Anneke Verbruggen, 3. Drika van Heeswijk (tweeling zus van A4) 4. Marie van Heeswijk (tweeling zus van A3), 5. Lies Vervoort, 6. Thera van Heeswijk 7. Martha Blummel, 8. Anneke van den Boogaard, 9. Onbekend, 10. Kemps, 11. Jaantje van Heeswijk, 12. van Kasteren, 13. Onbekend.
Rij B: 1. Timmermans, 2. Dina Louwrensen, 3. Janske van Oorschot, 4. Anneke van Helvoirt 5. Martha van de Zanden, 6. Anneke van den Bersselaar, 7. Til Verhagen, 8. Anneke Bos 9. Jaantje van Doremalen, 10. Jo van Heeswijk, 11. Martina van Oorschot, 12. Jo van Heeswijk of Marietje Kluytmans, 13. Sientje de Laat, 14. Betsy van Rozendaal, 15. Martina Rijkers 16. Martina van Esch, 17. Sientje van Kaathoven, 18. Anneke van Esch, 19. Mien van Roozendaal, 20. Cisca van de Eerden.
Rij C: 1. Drika Voets, 2. Elisabeth Eykemans, 3. Leen van den Heuvel, 4. Lies Vervoort, 5. Miet Kastelein, 6. Grarda Mutsaars, 7. Mien van den Dungen, 8. Sientje Schuurmans 9. Dina van der Spank, 10. Doortje van der Eerden, 11. Onbekend, 12. Truus Kooymans.


Mariaschool Centrum, ca 1925 klassen foto, geboren ca 1917.

Ca 1925 , klassenfoto, geboren ca 1917.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Drieka Kastelijn.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Onbekend.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Toke van Engeland, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend.
Rij E: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend.Mariaschool Centrum, ca. 1924 Klas 4 van de lagere meisjesschool, geboren ca. 1913-1915.

Ca. 1924, Klas 4 van de lagere meisjesschool, geboren ca. 1913-15.
Mogelijk met hun jongere broers en zussen van de kleuterschool, voor de deur van het meisjesschoolplein naar de kleuterschool.
Dat jaar waren er twee vierde klassen.
Rij A: 1. Martha van Tartwijk (gehuwd Roozendaal), 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Toke van der Heyden 7. Onbekend, 8. van den Dungen (woonde op den Houterd.)
Rij B: 1. Truus Kooymans, 2. Marie van Kasteren, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Mien van Roozendaal (klompenmaker), 8. Onbekend, 9. Tonny Vleuten.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Pietje Cooymans, 3. Onbekend, 4. An Heesakkers, 5. Onbekend, 6. Onbekend.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Marietje van de Vleuten, 9. Wies van Raamsdonk, 10. Adrie Gooden.
Rij E: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Ria van Raamsdonk, 7. Frits Gooden?, 8. Onbekend.Foto's genomen tussen 1931-1940.[bewerken | brontekst bewerken]

Mariaschool Centrum, ca 1939-40 klas 6 of 7, geboren ca 1927, op schoolplein.

Ca 1939-40, klas 6 of 7, geboren ca 1927, op schoolplein.
Rij A: 1. Betsy van de Geer, 2. Betsy van Geffen, 3. Marietje Verhoeven, 4. Mimi van de Steen, 5. Anneke van de Wetering, 6. Bep Rozendaal.
Rij B: 1. Anneke van Heeswijk, 2. Bennie van den Oetelaar, 3. Tineke van Delft, 4. Onbekend, 5. Mien van den Brand, 6. Marietje van Rooy.
Rij C: 1. Leentje van Schijndel, 2. Mia Weijenberg, 3. Adrie Wels, 4. Betsie van Schijndel, 5. Betsie van Esch


Foto's genomen tussen 1941-1950.[bewerken | brontekst bewerken]

Mariaschool Centrum, 1947, Klas 6, geboren 1934-1936.

1947, Klas 6, geboren 1934-1936.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Mia Russens, 2. Leny van Roessel, 3. Annie Pelders, 4. Tiny van de Ven, 5. Francien Kanters, 6. Rikie Smits, 7. Anny van Liempd, 8. Ria van der Spank, 9. Petra Pijnappels, 10. Gerda Verhagen,
Rij B: 1 Petra van den Oetelaar, 2. Mieke Voets, 3. Mientje van den Oetelaar, 4. Diny van Alebeek, 5. Sjaan van den Akker, 6. Riek Verhoeven, 7. Willie L., 8. meisje weeshuis), 9. Mien van den Berg
In het midden niet genummerd van links naar rechts: Betsie Leenders, Lina Beekmans, Annie van der Heijden, Joke Broeren
Rij C; 1, Stientje Merks, 2, Joke van de Brand, 3. Tony van den Brand, 4. Jacqueline Kusters, 5. Betsie van Ballekom, 6. Zus van Uden, 7. Siena van Heertum, 8. Tilly Hellings, 9. Lies Verhoeven, 10. Oda van Veghel,
Rij D; 1. Netty Mutsaars, 2. Anny van Doremalen, 3. Josje van Osch, 4. Mien van Geffen, 5. Dora van Hal, 6. Huberdina van den Heuvel, 7. Ria Kooijmans, 8. Annie Vughts, 9. Thera Santegoeds.Mariaschool Centrum, 1947 Klas 5, geboren ca 1935-1937.

1947, Klas 5, geboren ca 1935-1937.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat
Rij A: 1. Corry van Kessel, 2. Mia van Hemmen, 3. Betsie van Heeswijk 4. Jaantje van Geffen, 5. Tilly Hubers, 6. Sjaan Wouters, 7. Mia van den Heuvel, 8. Dora van Dinther, 9. Trees Bolwerk, 10. Elly van Rooij.
Rij B: 1. Mientje van Alebeek, 2. Adrie de Groot, 3. Marietje van Zoggel, 4. Joke van de Ven, 5. Adje de Groot, 6. Huberdien Steenbakkers (geboren januari 1938), 7. Sjaan den Otter, 8. Zus of Trees Bosmans, 9. Jose van Schijndel.
Rij C: 1. Leny den Ouden, 2. Diny Oerlemans, 3. Nelly de Graaf, 4. Marietje Hendriks, 5. Trees Kuenen, 6. Nelly Kuis of van Delft, 7. Sjaan Kerkhof, 8. Bernadien van Dinther, 9. Marietje van Wijk, 10. Toos van de Wiel.
Rij D: 1. Beppy Kappen of den Otter, 2. Netty van der Steen, 3. Miet den Otter, 4. Betsie van Heertum, 5. Joke Kempen, 6. Mia of Thea Vogels, 7. Thea Hermes, 8. Annie Wels, 9. Willie van Roessel, 10. Mimi van den Akker.
Rij E: 1. Maria de Wit, 2. Lisette Swinkels, 3. Nelly van de Ven, 4. Petra Wouters, 5. Laura Leuven, 6. Mien Sleutjens, 7. Riek van Esdonk
Mariaschool Centrum, 1947, Klas 4a, geboren 1936-1938.

1947, Klas 4a, geboren 1936-1938
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Namen kloppen, echter de volgorde is niet zeker.
Rij A: 1. Mia van Oorschot, 2. Jo van Oorschot, 3. Toos van der Heijden, 4. Mia Nabbe, 5. Elly Jonkers, 6. Jozien Bolwerk, 7. Marietje van Zoggel, 8. Mien van den Oetelaar, 9. Maria van den Dungen.
Rij B: 1. Jo van Heertum, 2. Bernadien Verhagen, 3. Betsie van der Heijden?, 4. Tonny Santegoeds, 5. Maria van Doorn, 6. Jose van Bakel, 7. Anita Jansen, 8. Mien van Zoggel, 9. Mien van Heeswijk, 10. Leida Jansen.
Rij C: 1. Regien van Esch, 2. Mia van Hooft, 3. Hanny Oerlemans, 4. Tiny van den Dungen, 5. Christien van Kaathoven, 6. Marietje van Galen, 7. Annie Sanders, 8. Toos Rijkers, 9. Riek van de Bersselaar.
Rij D: 1. Annie Verhoeven, 2. Mien van Dijk, 3. Thera van Zoggel, 4. Marietje van Houtum, 5. Nolda Peters, 6. Gonnie Goossens, 7. Anneke Voets, 8. Annie de Greef, 9. Tiny Kanters.
Rij E: 1. Jo Mutsaars, 2. Els van den Heuvel, 3. Antonet Kuenen, 4. Joke van der Heijden, 5. Tonnie van de Greef, 6. Mien van den Boogaard, 7. Hannie Eijkemans, 8 Nelly van den Brand.


Mariaschool Centrum, 1947 Klas 4b, geboren 1936-1938.

1947, Klas 4b, geboren 1936-1938.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Petra Pijnappels, 2. Riek van Zoggel, 3. Corry Heit (weeshuis), 4. Jozien Mettler 5. Mien van Heeswijk, 6. Koos van der Heijden, 7. An Verhoeven, 8. Toos Melis (weeshuis), 9. Riek Eijmberts, 10. Veronica Heit (weeshuis), 11. Riek van Helvoort.
Rij B: 1. Toos Schevers, 2. Marietje Mettler, 3. Betsie Sleutjes, 4. Hannie Schevers, 5. Marietje Timmermans, 6. Jet Wouters, 7. Annie Langenhuizen, 8. Reika van Helvoort, 9. Onbekend.
Rij C: 1. Bertha Vorstenbosch, 2. Mien van Heeswijk, 3. Annie Verhagen, 4. Annie Wels 5. Lies den Ouden, 6. Betsie Broeren, 7. Thea Wouters, 8. Gerda Schevers.
Rij D: 1. Willie Kooijmans, 2. Dora Steenbakkers, 3. Ali Beekmans, 4. Sjaan Buuts, 5. Riek van de Ven, 6. Tonnie van Alebeek, 7. Gerda Oerlemans, 8. Mien van Heertum.Mariaschool Centrum, 1947, klas 3, geboren ca 1938-1940.

1947, klas 3, geboren ca 1938-1940.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Ria den Otter, 2. Henriet Tausch, 3. Maria Marinus, 4. Joke Schevers, 5. Ria? Wouters, 6. Nola Peters, 7. Annie Steenbakkers, 8. Onbekend (meisje weeshuis), 9. Jetje Heesakkers.
Rij B: 1. Annie Steenbakkers, 2. Annie Deelen, 3. Toos van Zoggel, 4. Mien van de Velden, 5. Sjannie van de Velden, 6. Els Steenbakkers, 7. Mientje Smits, 8. van Zoggel? 9. Sjaantje Schevers.
Rij C: 1. Mia?, 2. Riek Manders, 3. Mientje van Roessel, 4. Onbekend (meisje weeshuis), 5. Greetje de Wit, 6. Onbekend (meisje weeshuis), 7. Joke den Otter, 8. Toos van de Ven, 9. Betsie Koolen.
Rij D: 1. Annie Persons, 2. Diny van Oorschot, 3. Rieky van de Ven, 4. Annie van Gaalen, 5. Onbekend (meisje weeshuis), 6. Annie van Houtum, 7. Annie Doreleijers, 8. Dora van Uden.
Rij E: 1. Nelly van Galen, 2. Marleen van Weezenbeeck, 3. Martha van Houtum, 4. Truus Polfliet, 5. Polfliet, 6. Greetje van Geffen, 7. Ria Santegoeds, 8. Diny Lammers.
Mariaschool Centrum, 1947, klas 2 en 3, geboren ca 1938-1940.

1947, klas 2 en 3, geboren ca 1938-1940.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat
Rij A: 1. Jo Verhoeven, 2. Nellie van den Berg, 3. Nellie van Nuland, 4. Mia van Kaathoven, 5. Marianne van Liempd, 6. Ria of Mientje Broeren, 7. Annie Wouters, 8. Ciska Snoeks.
Rij B: 1. Thea van Hooft, 2. Stien van den Biggelaar, 3. Annie van den Heuvel, 4. Marianne Kooijmans, 5. Rikie de Vries, 6. Ria Speeks, 7. Joke van den Dungen, 8. Mia Merks, 9. Netty Bosmans.
Rij C: 1. Ria de Letter, 2. Betsie Eijmberts, 3. Nettie Boselie, 4. Ria van den Brand, 5. Paula van Boxtel, 6. Helma van Boxtel, 7. Lies Hovenier, 8. Lousia Schevers, 9. Reinilda Schevers.
Rij D: 1. Maria Eijmberts, 2. Jose de Gier, 3. Maria van Ballekom, 4. Annie Hermans, 5. Lenie L., 6. Jeannie Duffhues, 7. Ria van den Brand, 8. Nellie Terneuzen.
Rij E: 1. Joke Leenders, 2. Annie Hubers, 3. Rikie Eijmberts.
Mariaschool Centrum, 1947, klas 2b, geboren 1939-1941.

1947, klas 2b, geboren 1939-1941.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Annie (Mutsaars of) Goossens? 2. Maria van den Brand, 3. Annie van Heertum 4. Serva van Heertum, 5. Onbekend (meisje weeshuis), 6. Sjaantje de Graaf, 7. Rieki de Graaf.
Rij B: 1. Maria Jansen, 2. Leonie Eijmberts, 3. Mieke Deelen, 4. Tinie van Houtum, 5. Diny de Hommel, 6. Adrie van Heeswijk, 7. Sjaan Langenhuizen, 8. Rieki van den Dungen.
Rij C: 1. Annie van den Brand, 2. Betsie van den Akker, 3. Gerda Eijkemans, 4 Anny van der Heijden 5. Francien Steenbakkers, 6. Antoinet van Alebeek, 7. Marietje Heesakkers, 8. Nelly Hermes.
Rij E: 1. Agnes Bos, 2. Henny Bruinsma, 3. Joke van Goch, 4. Tineke van Geffen, 5. Rika van den Boogaard, 6. Annie Kerkhof, 7. Trees van den Brand.
Rij F: 1. Henny van Liempd, 2. Jetje de Graaf, 3. Antoinet van Doorn, 4. Hanny van den Donk, 5. Neeltje Eijkemans.
Mariaschool Centrum, 1947, klas 2a, geboren ca 1939-1941.

1947, klas 2a, geboren ca 1939-1941.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Marietje van Kasteren, 2. Anny Mutsaars, 3. Thea van Geffen, 4. Riek van de Steen, 5. Ria Pelders, 6. Willy Wouters, 7. Betsie Sleutjes.
Rij B: 1. Thera van Zoggel, 2. Anny van den Dungen, 3. Elly Marinus, 4. Lettie de Wit 5. Gonnie Schellekens, 6. Gusta Vorstenbosch, 7. Josie Santegoeds.
Rij C: 1. Betsie Schevers, 2. Toos den Otter, 3. Jo van de Pas, 4. Thera van Zoggel, 5. Ria van den Oetelaar, 6. Ria van Zoggel, 7. Josie Santegoeds, 8. Nelly van Delft.
Rij D: 1. Anny Mutsaars, 2. Nelly Smits, 3. Annie Verhoeven, 4. Trudy van den Oetelaar.
Rij E: 1. Mien van Houtum, 2. Anny van de Langenberg, 3. Cisca van der Heijden, 4. Tonny Persons 5. Tonnie Schevers.

Mariaschool Centrum, 1947, klas 1a, geboren ca 1940-1942.

1947, klas 1a, geboren ca 1940-1942.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Toos Vogels, 2. Barbara Timmermans, 3. Annie van der Spank, 4. Bennie Verhoeven 5. Maria Santegoeds, 6. Annie Mettler, 7. Jo van Orsouw, 8. Eja van Thiel, 9. Onbekend (kind weeshuis).
Rij B: 1. Willy de Vries, 2. Lies van Rooij, 3. Frieda Sleutjes, 4. Bep Sax, 5. Christine Timmermans, 6. Frieda Steenbakkers, 7. Josina Beekmans, 8. Maria Verhagen.
Rij C: 1. Maria van de Voort, 2. Fientje van Zoggel, 3. Dinie Brus, 4. Elvira Sleutjes, 5. Joke Steenbakkers, 6. Leny Verhagen, 7. Tiny Smits, 8. Toos van den Oetelaar, 9. Riky van de Wielen.
Rij D: 1. Riek Timmermans, 2. Fien van Zoggel, 3. Mia van Zutphen, 4. Sjaan Wouters 5. Sjaan den Otter, 6. Thea Sissen.


Mariaschool Centrum, 1947, Klas 1b, geboren ca 1940-1942.

1947, Klas 1b, geboren ca 1940-1942.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Annie van der Heijden, 2. Annie de Laat, 3. Janny Mathijsen, 4. Maria van der Eerden, 5. Annie van Balkom, 6. Leontine Muyshondt, 7. Beppie Hermes, 8. Maria Bos.
Rij B: 1. Corry Berkelmans, 2. Mien van der Heijden, 3. Zus van der Hofstad, 4. Rinie van den Oetelaar, 5. Annie van Alebeek, 6. Annie van Heertum, 7. Jose van Liempd, 8. Hannie Bolwerk 9. Sjan Bolwerk.
Rij C: 1. Mientje Munsters, 2. Annet Hellings, 3. Christien van Oorschot, 4. Lidy Nabbe, 5. Hannie Doreleijers, 6. Riky Dorelijers, 7. Annie van Delft, 8. Riky van Geffen.
Rij D: 1. Mien van den Berg, 2. Fien van den Donk, 3. Gerda van den Donk, 4. Mientje van Herpen, 5. Mientje van den Dungen, 6. Joke van Helvoort, 7. Tonny Merks.
Foto's genomen tussen 1951-1960.[bewerken | brontekst bewerken]

Mariaschool Centrum, 1950-1951 klas 4, geboren ca. 1940-1942.

1950-1951 klas 4, geboren ca. 1940-1942.
Rij A: 1. Toos Vogels, 2. Tiny Jacobs, 3. Tony Schevers, 4. Maria van Zutpen, 5. Cisca van der Heijden, 6. Mientje van Herpen, 7. Mien van Dijk, 8. Joke Steenbakkers (Schoot), 9. Toos van den Oetelaar, 10. Christien van Oorschot (Heikantstraat - dochter van Gijs van Oorschot-schilder).
Rij B: 1. Jaantje Langenhuizen, 2. Annie van der Heijden, 3. Tiny van Houtum, 4. Tony Schevers, 5. Annie van den Heuvel, 6. zuster Seraphine of zuster Jacquelino, 7. Annie of Francien Steenbakkers of van Esch (Plein), 8. Jo Verhagen, 9. Sjaantje van Hal, 10. Ria Pelders.
Rij C: 1. Marijke van de Zanden, 2. Diny de Hommel, 3. Tiny Smits, 4. Joke van Helvoort (Bunderstraat), 5. Jose van Liempd, 6. Annie van den Dungen, 7. Zus van der Hofstad, 8. Ria Jansen (hoek Hoofdstraat-Groeneweg), 9. Mientje Munsters.
Rij D: 1. Maria Vervoort, 2. Beppie Sax (dochter van meester Sax van de Lambertusschool), 3. Maria van der Eerden (Hoofdstraat tegenover de bioscoop), 4. Bennie Verhoeven.

Mariaschool Centrum, c.a. 1950-1954.

Mariaschool Centrum, c.a. 1950-1954.
Rij A: 1. Onbekend, 2. van Geffen, 3. Annie van Alebeek, 4. Duffhues, 5. Tilly Maas, 6. Hanny van Rooij, 7. Timmermans, 8. Mientje van de Dungen, 9. Fientje van Zoggel, 10. van Heertum, 11. Jet Schellekens, 12. onbekend (meisje weeshuis’, 13. van den Oetelaar
Rij B: 1. Leny Verhagen, 2. Onbekend, 3. Leontine Muijshondt, 4. Dora van de Akker, 5. Lidi Nabbe, 6. Anny Verhagen, 7. Onbekend, 8. Thera van Zoggel, 9. Timmermans, 10. Elly Marinus, 11. Lena van Hooft? 12. Mientje van de Heuvel.
Rij C: 1. Hanny Verhoeven, 2. Anny Mettler, 3. Sjannie Mathijsen, 4. Schevers, 5. Christien van Liempd, 6. van Roosmalen, 7. Toos Steenbakkers, 8. Onbekend, 9. van Orsouw, 10. Neeltje Eijkemans, 11. Mientje Steenbakkers, 12. Maria Van der Heijden, 13. Henny Santegoeds, 14. Corry Munsters.
Rij D: 1. Fientje van den Donk, 2. Gerda van den Donk, 3. Frida Sleutjes, 4. Eloira Sleutjes.


Mariaschool Centrum, 1952-1953, klas 3, geboren ca 1943.

1952-1953, klas 3, geboren ca 1943.
Rij A: 1. Ria Heesakkers, 2. Nelia Vorstenbosch, 3. Martina van den Boogaard, 4. Riek van Heertum, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend (kind weeshuis?), 8. Gerrie Diepstraten, 9. zr. Henrice Marie, 10. Broeren, 11. Siena van der Heijden, 12. Annie van Heesch, 13. Griet Steenbakkers.
Rij B: 1. Lenie van de Ven, 2. Ans van Doremalen, 3. Lenie van Houtum, 4. Hannie van Breugel, 5. Annie Doleweerd, 6. Annie Buuts, 7. Sjaan Hellings, 8. Marij de Bakker, 9. Ria van Engelen.
Rij C: 1. Nellie Nouwens, 2. Toos van Houtum, 3. Mientje van Hoofd, 4. Betsie Koolen, 5. Anneke Ausems, 6. Wil van de Besselaar, 7. Ria Franssen, 8. Toos van der Heijden (Elschotseweg), 9. Josien Braat, 10. Kooijmans (Deken Baekersstraat), 11. Sjaan van den Boogaard, 12. Ineke van Erp.
Rij D: 1. Elly Eimberts (Sint Servatiusstraat), 2. Nellie van Schijndel, 3. Annie Merks, 4. Wilma van den Dungen, 5. Lia Doreleijers.Mariaschool Centrum, 1952 (waarschijnlijk), klas 3 (waarschijnlijk), geboren ca 1942.

1952 (waarschijnlijk), klas 3 (waarschijnlijk), geboren ca 1942.
Rij A: 1 Mien van Houtum, 2 Sjaan Bolwerk, 3 Riky Doreleyers, 4 Ria Santegoeds, 5 Riek Verhoeven, 6 Letty de Wit, 7 Joosje Santegoeds, 8 Dini Lammers, 9 Riky van de Wiel, 10 Beppy Hermes
Rij B: 1 van Alebeek, 2 Joke van de Plas, 3 Marjan Kooymans, 4 Zr. Imaculata, 5 Gerde Eykemans, 6 Maria Marinus, 7 Barbara Timmermans, 8 Joke van Orsouw, 9 Truus Polfliet, 10 Fien van Zoggel
Rij C: 1 Annie van Delft of Hannie Bolwerk, 3 Lies van Rooij, 4 Leny Eymberts, 5 Betsie Schevers, 6 Antoinet van Doorn, 7 Annie van der Spank, 8 Antoinet Hellings, 9 Trees van den Brand.
Rij D: 1 Annie van Heertum, 2 Annie Mutsaarts, 3 Frieda Steenbakkers, 4 Willy de Vries

Mariaschool Centrum, 1952, klas 2 of 3?, geboren ca 1944-1945.

1952, klas 2 of 3?, geboren ca 1944-1945.
Foto is genomen in de tuin van de lagere school in de Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Rieky Oerlemans, 2. Nel Kerkhof, 3. Thera van der Heijden, 4. Annie Pennings, 5. Hermien van Zoggel, 6. Dora Langenhuizen (ook wel Doortje Langenhuizen genoemd), 7. Onbekend, 8. Ria de Hommel, 9. Jose Terneuzen, 10. Francien van Oorschot, 11. Hariette Kivits, 12. Betsie Pijnappels.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Maria Merks of Maria Merkx, 3. Annemie van Weert, 4. van den Oetelaar, 5. Sisca van de Ven, 6. Onbekend (kind weeshuis?), 7. Petra Pijnappels, 8. Mien van der Heijden, 9. Willy Verhagen, 10. Riky van der Spank.
Rij C: 1. Trees van Pinxteren, 2. Jeanne Verkuilen, 3. Francien van Vught, 4. Kitty Verlinden, 5. Marijke Sax, 6. Jose Wouters, 7. Colette van Tilborg, 8. Petra Kluytmans, 9. Annie Vermeulen, 10. Toos van Kasteren, 11. Sjan Eikemans, 12. Lea van de Kerkhof, 13. Petra of Nellie van Hooft, 14. Eikenmans.
Rij D: 1. Ria Vorstenbosch (geboren 1944), 2. Lenie Willy Verhoeven, 3. Gerda van Schayk, 4. Henny Schevers (overleden).

Mariaschool Centrum, 1952?, Klas 3?, geboren ca 1942-1943.

1952?, Klas 3?, geboren ca 1942-1943.
Locatie nabij de speelplaats Past. v Erpstraat.
Rij A: 1. juffrouw de Louwere, 2. Ans Mettler, 3. Betsie Steenbakkers, 4. Lena van Hooft, 5. Lies Braat, 6. Hanny Fassbender, 7. van den Dungen, 8. Anneke Ausems, 9. Truus van Herpen, 10. Marijke Bolwerk.
Rij B: 1. Dora Martens, 2. Willie Rozendaal, 3. Teresa van Tilborg, 4. van Zoggel, 5. Ine Wouters, 6. Mien Broks, 7.van der Spank, 8. Beppie Heijen, 9. Anny van Ballekom, 10. zuster Verena.
Rij C: 1. Toos Hellings, 2. Anneke Heesakkers, 3. Ria Hermes, 4. Annie van der Heijden, 5. Lenie van der Heijden, 6. Marjan Klerkx, 7. Gemma van Dijk, 8. Mien van Hoooft 9. Joke Smits, 10. Rini van den Oetelaar.
Rij D: 1. Marjolein de Hommel, 2. Agnes van Kessel, 3. Beppie Jansen, 4. Loes de Gier.


Mariaschool Centrum, 1954, 4+5+6, geboren ca 1941-1944.

1954, 4+5+6, geboren ca 1941-1944.
Rij A: 1. Nelia Vorstenbosch, 2. Willy Bosch, 3. Toos Persoons, 4. Rienie van den Oetelaar, 5. Dora Martens, 6. Riet Langenhuisen, 7. Frieda Sleutjes, 8. Toos van Roosmalen of Sientje Timmermans, 9. Cristien van Liempd, 10. Hennie van Orsouw, 11. Joke van Zoggel, 12. Elvira Sleutjes, 13. Marijke Bolwerk.
Rij B: 1. Wil van den Besselaar, 2. Anneke Heesakkers, 3. Elly Marinus, 4. Siena van der Heyden, 5. Nelly Nouwens, 6. Hennie Verhagen, 7. Jose van Veghel, 8. Annie van Delft, 9. Zus? Langenhuisen, 10. Annie Merks, 11. Ineke Schoenmakers, 12. Toos Hellings.
Rij C: 1. Hennie Schevers, 2. Riekie van Rullen, 3. Truus van Herpen, 4. Els van Orsouw, 5. Ineke Mutsaars, 6. Deelen, 7. Annemie van Weert, 8. Agnes van Kessel, 9. Marietje Verhagen, 10. Sjan van Houtum, 11. Frunt, 12. Mary de Bakker, 13. Ineke van Erp.
Rij D: 1. Juf van den Oetelaar, 2. Onbekend, 3. Zr. Henrice Marie.
Rij E: 1. Nellie Kerkhof, 2. Ria van Esch, 3. Verhagen, 4. Majo van Erp, 5. Lenie Voets, 6. Rieky van Zoggel, 7. Annie Doleweerd, 8. Sjaan Hellings, 9. Sjaan Terneuzen, 10. Stien van Oorschot.

Mariaschool Centrum, 1954 Klas 1, geboren ca 1946-1947.

1954 Klas 1, geboren ca 1946-1947.
Rij A: 1. Juffrouw Goossens, 3. Marjo van Roozendaal, 4. Jeanneke van Rooij, 5. Mariëtte Verhoeven.
Rij B: 2. Christine Hellings, 4. Anny Oerlemans, 5. Diny Wouters.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. (=achter D5) Diny Oerlemans.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Antoinette van Rozendaal, 3. Angela Wouters, 4. Dinie de Wit, 5. Marijke Schevers.
Rij E: 1. Victoria van Pinxteren, 2. Willie Mettler, 3. Onbekend, 4. Toos Kastelijn, 5. Ria van Kronenburg, 6. Annie van Hooft, 7. Annemiek de Kleijn, 8. Onbekend, 9. Ceciel Verkuijlen.
Rij F: 1. Rieky Vortenbosch, 2. Lucia Schevers, 3. Ans Hellings, 4. Maria Schellekens.Mariaschool Centrum, 1957, Klas 1 of 2??, geboren ca 1950-1952.

1957, Klas 1 of 2??, geboren ca 1950-1952.
Voor de zijingang Past. v Erpstraat.
Juffrouw Goossens ging na afloop van het schooljaar samen met de leerlingen van klas 1 naar klas 2.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Ria Oerlemans, 3. Mientje Wouters, 4. juffouw Goossens.
Rij B: 1. Bea van Schaaijk, 2. Maartje Sax, 3. Onbekend, 4. Ineke Sips, 5. Hanneke van de Pas, 6. Janny van de Pol, 7. Onbekend.
Rij C: 1. Ria van Beekveld of Marietje van de Vleuten?, 2. Marijke Verhoeven, 3. Mieke Verhoeven, 4. Gerda Schellekens, 5. Theoline van Schie, 6. van Zandbeek of van Santvoort of Diny Vorstenbosch?, 7. Toos Pennings, 8. Marion van de Steen, 9. Jozien de Vries.
Rij D: 1. Mientje Raaymakers 2. Mia 3. Marian Jansen, 4. Marie Jose van der Heijden (slager) of Marian van den Akker?, 5. Ria van de Zanden 6. Mientje van Helvoirt of Francien Mutsaarts?, 7. Hanny van den Oetelaar (Hermalen) 8. Henny van Veghel.
Rij E: 1. Onbekend, 2. van Zandbeek ? 3. Catrien Wouters, 4. Gerrie Schevers.

Mariaschool Centrum, 1957 Schoolreis, Schiphol, klas 5+6, geboren ca. 1953.

1957 Schoolreis, Schiphol, klas 5+6, geboren ca. 1953.
1. Mieke Snoeks, 2. Zr. Marie Martina, 3. Kitty van de Linden, 4. Karina de Gier, 5. Helma de Graaf, 6. Mien van der Heijden, 7. Jeanne van der Spank, 8. Marietje Smits, 9. Riek van der Spank, 10. Zr. Marie Nicole, 11. Zus van de Rijdt, 12. Riek van de Ven, 13. Jeanne Kooijmans, 14. Zr. Augustini, 15. Joke van der Spank, 16. Thea van Alebeek, 17. Mien van Kaathoven, 18. Betsie Pijnappels, 19. Ria van Esch, 20. Gerrie Schevers, 21. Toos van Kasteren, 22. Henriette Kivits, 23. Annie Heesakkers, 24. Willie van den Heuvel, 25. Jeanne Verkuijlen, 26. Riek Oerlemans, 27. Willie van Ooschot, 28. Mieke van Rooij, 29. Toos Hermes, 30. Francien van Ooschot, 31. Margriet Duffhues, 32. Zr. Theresiana, 33. Colet van Tilborg, 34. Jose Wouters, 35. Ella Eimberts, 36. Erna van den Dungen, 37. Petra van Hooft, 38. Betsie van de Ven, 39. Tonnie van Herpen, 40. Toos Broeren, 41. Mieke Deelen, 42. Nellie van Hooft, 43. Tini Hellings, 44. Marijke Sax, 45. Ans Geerts, 46. Willeam Hellings, 47. Willie Munsters, 48. Els Mettler, 49. Nellie Foolen, 50. Trees van Pinksteren, 51. Coby Kelders, 52. Tonnie Voets.
Mariaschool Centrum, 1958, klas ..?, geboren ca 1947.

1958, klas ..?, geboren ca 1947. Rij A: 1. Riekie van den Broek, 2. Toos van Zuphen, 3. Toos Kastelijn, 4. zuster Marie Nicola, 5. Mieke van Houtum, 6. Liesbeth Eijmberts, 7. Anneke Cromsigt.


Mariaschool Centrum, Ca 1958, klas 3, leerlingen uit Hermalen, geboren ca 1950.

Ca 1958, klas 3, leerlingen uit Hermalen, geboren ca 1950.
Rij A: 1. Diny van Erp, 2. Ria van Heeswijk, 3. Mia van Kaathoven, 4. Jo Verhagen.
Rij B: 1. Christien van de Ven, 2. Ria van Aarle (bijnaam de zwarte, dochter van Harrie van Aarle en Berta Schellekens), 3. Ria van Aarle (bijnaam de blonde, dochter van Piet van Aarle en Martje Timmermans).

Mariaschool Centrum, Ca 1958, klas 3, voor de sacramentskapel in de tuin van het Moederhuis.

Ca 1958, klas 3, voor de sacramentskapel in de tuin van het Moederhuis Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Christien van de Ven, 2. Mia van Kaathoven, 3. Hennie van Veghel, 4. Onbekend, 5. Juffrouw Groenendaal.
Rij B: 1. Ria van Aarle (bijnaam de blonde, dochter van Piet van Aarle en Martje Timmermans), 2. Christien van de Ven, 3. Thea van Geffen (Pompstraat).
Rij C: 1. Ria van Aarle (bijnaam de zwarte, dochter van Harrie van Aarle en Berta Schellekens), 2. Helma van Liempd?, 3. Katrien Wouters?, 4. Diny van de Vorstenbosch, 5. Onbekend.


Foto's genomen tussen 1961-1970.[bewerken | brontekst bewerken]

Mariaschool Centrum, 1961 klas 6, geboren ca 1948.

1961 klas 6, geboren ca 1948.
Rij A: 1. Marian Mulkens, 2. Corrie Oerlemans (1949 - 1981), 3. Lenie Diepstraten, 4. Annemarie Oerlemans, 5. Berdien van den Dungen, 6. Hennie Oerlemans.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Margot Plegt, 3. Hermien van Gestel, 4. Mariet Verzijl, 5. Ineke van Tuijl, 6. Mariette Schuurmans (dochter van hoofd toenmalige BLO school).Mariaschool Centrum, 1962, klas 5 of 6, geboren ca 1950.

1962, klas 5 of 6, geboren ca 1950.
Rij A: 1. Diny Vorstenbosch of Toos Geerts, 2. Ria van Aarle (dochter van Harrie), 3. Ria van Aarle (dochter van Piet), 4. Sjan Blommers, 5. Jo van Doremalen, 6. Zuster Lambertien, 7. Jose van der Heijden (dochter van slager Sint Servatiusstraat), 8. Sjan van de Vleuten, 9. Marion van de Steen (Hoofdstraat), 10. Toos Pennings, 11. Hanneke van de Pas.
Rij B: 1. Betsie van den Boogaard, 2. Mieke Verhoeven, 3. Maria Bijnen, 4. Diny van Erp, 5. Mieke van Roozendaal, 6. Josien de Vries, 7. Willie Kemps, 8. Els Hartman (dochter van de tandarts), 9. Helma van Liempd, 10. Theolien van Schie? 11. Maria Meulders, 12. Mia van Kaathoven, 13. Christien van de Ven, 14 Sjan van de Pol, 15. Marjo van der Heijden, 16. Loes Cornelis.
Rij C: 1. Ans Creuzen, 2. Lenie Munsters, 3. Marjan van de Rijt, 4. Thea van Geffen, 5. Annelies de Hommel, 6. Martha Keunen, 7 Ria Oerlemans
Rij D: 1. Marijke den Otter.Mariaschool Centrum, 1962, Klas 2, geboren ca. 1954.

1962, Klas 2, geboren ca. 1954.
Begin zestiger jaren is de school verbouwd en zijn de ramen vergroot/verlaagd. Kinderen kunnen nu zittend naar buiten Kijken.
Rij A: 1. Margré van der Heijden, 2. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Rietje van Esch of Huberdien?, 3. Nellie Jansen.
Rij C: 1. Janet van Tartwijk, 2. Carina Lomans, 3. Rina van Els.
Rij D: 1. Joke van de Ven, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend.
Rij E: 1. Wilma Kastelijn, 2. Onbekend, 3. Christien Rijkers, 4. Onbekend.
Rij F: 1. Onbekend, 2. Onbekend.


Mariaschool Centrum, 1962, Klas 2, geboren ca. 1954.

1962, Klas 2, geboren ca. 1954.
Rij A: 1. van Thiel, 2. Onbekend.
Rij B: 1. Dorian Verhagen of Dorien Verhagen, 2. Kooymans, 3. Onbekend, 4. Betsie van Zutphen.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3, Carla de Weyer, 4. Hermes.
Rij D: 1. Maria van Osch, 2. Helma den Ouden, 3. Onbekend, 4. Joke van de Ven, 5. Onbekend.
Rij E: 1. Onbekend, 2. Mieke Steenbakkers, 3. de Louwer, 4. Wilma Kastelijn of Tonny Schellekens, 5. Helma Mulders 6. Christien Rijkers.
Rij F: 1. Tinny Schellekens, 2. Gerry Verhagen, 3. Marjan van Rooy

Mariaschool Centrum, 1962-1963, Klas 6, geboren ca 1950-1952.

1962-1963, Klas 6, geboren ca 1950-1952.
Zijingang, Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1. Annet de Greef, 2. Marian van den Akker, 3. Loes van de Sman, 4. Ans van Kaathoven, 5. Bea van Schaaijk, 6. Ria van Heeswijk, 7. Jose Verbruggen, 8. Yvonne van Denken, 9. Betsie van de Westelaken?, 10. Francien Verhagen.
Rij B: 1. Marian van Schaaijk, 2. Jeanette van Tartwijk, 3. zuster Louise van de Steen, 4. Noortje Hartman, 5. Thea Gooijaarts, 6. Rina van der Eerden, 7. Marian Verhagen.
Rij C: 1. Ria Schevers, 2. Helene Loermans, 3. Germaine Verzijl?, 4. Mariette de Greef 5. Truus van Herpen.

Mariaschool Centrum, 1964, Klas 5, geboren ca 1954.

1964, Klas 5, geboren ca 1954.
Rij A: 1. Jeanny van der Heijden, 2. Jeanne Kooijmans, 3. Jeanne Hermes, 4. Marjo van Ballekom, 5. Maria van Osch, 6. Carina Lomans, 7. Tineke Wouters, 8. Zr. Theodoria, 9. Thea van de Velden.
Rij B: 1. Jeanette van Tartwijk, 2. Beatrice van Liempd, 3. Ardi van den Boer, 4. Silvia Mutsaars, 5. Margré van der Heijden, 6. Anita van den Akker, 7. Nelly Jansen, 8. Thea van Oorschot, 9. Dorian Verhagen, 10. Josje van den Bosch, 11. Hanneke van der Heijden, 12. Tonny Pijnappels.
Rij C: 1. Carla van den Bogaard, 2. Ans van Beekveld, 3. Marga Bijnen, 4. Mientje van Osch, 5. Carla van de Weijer, 6. Jose van Thiel, 7. Annemieke Steenbakkers.
Rij D: 1. Riet van Esch, 2. Mia van Dijk, 3. Wilma van den Dungen, 4. Mieke Ligtenberg, 5. Hanneke van Roessel, 6. Annemarie van Osch.
Rij E: 1. Rina van Els. 2. Eimy van Aarle, 3. Riet Kastelijn, 4. Gemma Deelen, 5. Agnes van Erp.

Mariaschool Centrum, 1964, Klas 5, geboren ca 1954.

1964, Klas 5, geboren ca 1954.
Rij A: 1. Ardi van den Boer, 2. Tonnie Pijnappels, 3. Maria van Osch, 4. Eimy van Aarle, 5. Carla van de Weijer, 6. Jeanny Hermes, 7. Sylvia Mutsaerts, 8. Jose van Thiel, 9. Thea van Oorschot.
Rij B: 1. Tineke Wouters, 2. Annemarie van Osch, 3. Nelly Jansen, 4. Wilma Bijnen.
Rij C: 1. Marjo van Ballekom, 2. Jeannie van der Heijden, 3. Hanneke van der Heijden, 4. Mia van Dijk, 5. Beatrice van Liempd, 6. Wilma van de Dungen, 7. Anita van den Akker.
Rij D: 1. Jeanette van Tartwijk, 2. Ans Gevers, 3. Hanneke van Roessel, 4. Jeanne Kooijmans, 5. Riet van Esch, 6. Ans van Beekveld. 7. Agnes van Erp.
Rij E: 1. Josje van de Bosch, 2. Helma Schellekens, 3. Mientje van Aarle.


Mariaschool Centrum, ca 1965 Klas 6, geboren ca 1954.

Ca 1965, Klas 6, geboren ca 1954.
Deze groep kreeg in plaats van de Plechtige Communie (als pilot) een driedaagse retraite waarin zij een tentoonstelling maakten van de 7 sacramenten.
Voor het gebouw van de paters Damianen in St. Oedenrode.
Rij A: 1. Hanneke van der Heijden, 2. Trudy Mulkens, 3. Helma Mulders, 4. Onbekend, 5. Anita Tausch, 6. Gonnie Santegoeds, 7. Ardi van de Boer, 8. Carla van de Weijer, 9. Jeannie van der Heijden, 10. Wilma Bijnen.
Rij B: 1. Tonnie Pijnappels, 2. Els den Ouden, 3. Thea van Oorschot, 4. Betsie van Zutphen, 5. Maria of Annemarie van Osch, 6. Doreleijers.
Rij C: 1. Jose Brus, 2. Jeanne van Herpen, 3. Huberdien Brus, 4. Joke van Heeswijk, 5. Christien van den Donk, 6. Tinnie Schelkens, 7. Margo Speeks, 8. Jeanneke Hermens, 9. Mientje van Aarle, 10. Riet Kastelijn, 11. Rina van Els, 12. Jeanette van Tartwijk.


Mariaschool Centrum, ca 1966, klas 6, geboren ca 1955.

Ca 1966, klas 6, geboren ca 1955.
In de tuin van het Moederhuis van de Zusters, op de achtergrond het Jan Heestershuis en het gebouw van de jongens Mulo aan de Pompstraat.
Rij A: 1. Antoinette Verhagen, 2. Ans van de Wijdeven, 3. Marga de Wit, 4. Els van de Ven, 5. Marie Jose van de Sangen, 6. Ans ?, 7 Anita van Ballekom, 8. Maria van den Donk, 9. van Aarle, 10. Anita van Zutphen, 11. Marianne Fassbender, 12. Ans Mathijsen, 13. Wilma van Helvoort, 14. Jacqueline van de Ven, 15. Gonnie Verbruggen, 16. Hannie Speeks, 17. Leontine Verhagen, 18. Bernadette Duffhues.
Rij B: 1. Marien van der Spank, 2. Marian van Oss, 3. Miriam Mutsaars, 4. Onbekend, 5. Antoinet ? 6. Marga van Aspert, 7. Karin Verzijl, 8. Yvonne Jansen.
Rij C: 1. Annie van de Rijdt, 2. Vera Schuurmans, 3. Siny Bolwerk, 4. Marlies van Esch.
Rij D: 1. Elly de Wit, 2. Victoria Schellekens, 3. Gemma Kraaievanger, 4. Yvonne Wouters, 5. Annelies Verhagen, 6. Ineke van Gestel, 7. Nettie Steenbakkers, 8. Bernadine van Doremalen, 9. Corrie Aarts.Foto's genomen tussen 1971-1980.[bewerken | brontekst bewerken]

Mariaschool Centrum, 1978-1979, klas 5, geboren ca. 1967.

1978-1979, klas 5, geboren ca. 1967.
Rij A: 1. Ardienne Verhoeven, 2. Yvonne Timmermans, 3. Hanneke Zigmans, 4. Petri van der Aa, 5. Onbekend, 6. Marianne van der Sangen, 7. Monique van de Boer, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Ingrid Bosmans, 11 meester ?, 12. Dionne Smits, 13. Fientje van der Heyden, 14. Jan Pieter de Wit, 15. Antoine Bosmans, 16. Erik van Kemenade, 17. Marianne Verhoeven.
Rij B: 1. Willemijn Hardam, 2. Marielle Habraken ? 3. Wilbert ? 4. Frank Olijslagers, 5. Robert Jan van de Boer, 6. Jan de Wit, 7. Cindy Bosmans.


Overige afbeeldingen.[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. MIP gemeente Schijndel 1990, bladzijde 41.