Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Jubilea 1955

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jubilea[1][bewerken | brontekst bewerken]

Gebroeders Oerlemans[bewerken | brontekst bewerken]

Op de Schoot mochten de vlaggen ook wapperen want bij de gebroeders Oerlemans werd op zaterdag 5 februari een dubbel jubileum gevierd. Beiden waren in dienst van de klompenfabriek nl. Jan Smits 40 jaren en Frans Smits 25 jaren.
Nu is een jubileum in de tegenwoordige tijd niet zo bijzonder opzienbarend, maar voor hen die in de klomp werken wel. Immers zij die als klompenmaker hun brood verdienden probeerden voorheen vroeg of laat voor zichzelf te beginnen. Daardoor kwamen jubilea in deze tak van het ambacht praktisch niet voor. En zo gezien is dit dubbel-jubileum toch wel een zeer bijzonder feit.
Vooral het 40-jarig jubileum van Jan moet met ere worden vernoemd. Na eerst enkele jaren op de “Steenfabriek De Molenheide” te hebben gewerkt als steenvormer, trad Jan op 19-jarige leeftijd in dienst bij Adrianus Oerlemans op de Schoot. Daar heeft hij dus het klompenmakersvak geleerd en dit ruim 5 jaren als handwerk beoefend. Toen kwamen de machines en Jan kreeg zijn plaats achter de machine aangewezen. Verschillende machines heeft hij gedurende zijn lange loopbaan versleten, want thans heeft hij zijn vierde boormachine onder handen! Hij heeft het bedrijf dus mee helpen opbouwen en zijn beste krachten gegeven om het groot te maken. Over de toewijding en de plichtsgetrouwe vervulling van zijn werktaak is de directie ook uitstekend te spreken.
Wat wij hier schreven over Jan telt natuurlijk ook voor Frans. Wel heeft hij dit edele ambacht niet zozeer als handwerk beoefend, maar op de machine staat ook Frans zijn mannetje.
Pater van de Heilige Harten Wiro Heesters heeft in zijn boek over Schijndel uitgebreid aandacht besteed aan de klompenmakerijen, in de 19e eeuw zéér populair, waarvan er in Schijndel in 1854 al 13 bestonden, in 1879 telde het dorp 35 klompenmakers met 69 knechten en 10 kinderen. Eind jaren ’20 van de vorige eeuw was sprake van 64 klompenmakers met ruim 170 knechten en 7 kinderen in dienst.
Rond 1930 maakte een handwerker ongeveer 1200 klompen per jaar en een arbeider aan de machine kon zelfs 3800 paar halen.

A. Hermes[bewerken | brontekst bewerken]

Dinsdag 15 maart herdenkt de Heer Ant. Hermes, Hoofdstraat 14 de dag waarop hij 40 jaar geleden zijn postale loopbaan begon. Dit heuglijke feit mag natuurlijk niet ongemerkt passeren, want het is slechts weinigen gegeven ergens 40 jaar in dienst en nog wel in een Rijksbetrekking te zijn. Daarom maken zowel familie als PTT-beambten zich op hun jubilaris, welke nog zeer vitaal is, een onvergetelijke dag te bezorgen.
De heer Hermes, welke momenteel 59 jaar oud is, begon zijn postale loopbaan als hulpbesteller te Schijndel op 15 maart 1915. Na een onderbreking van 2 jaar wegens het vervullen van zijn militaire dienstplicht, volgde op 1 november 1917 zijn vaste aanstelling tot besteller bij de PTT.
Deze functie heeft hij tot 1946 vervuld en in al die jaren is heel wat post door zijn handen gegaan en kende hij praktisch elke deur en brievenbus in onze gemeente. Weer of geen weer, de post moet er nu eenmaal door, terwijl de dagelijkse ritten vóór de oorlog naar het Station Schijndel, vooral in de wintermaanden, geen kleinigheid waren voor de bestellers.
Vanaf 1946 is de jubilaris om gezondheidsredenen in de kantoordienst gesteld welke functie hij tot op heden nog bekleedt.
In al die jaren heeft Hermes verschillende directeuren meegemaakt o.a. de heren Hutten, Scholten, Numans en Jeuken.
Iedereen kent de sympathieke ambtenaar ‘Toontje’ Hermes welke steeds bereidwillig is te helpen en het zal hem dinsdag a.s. ook niet aan belangstelling ontbreken.
Naast zijn dagelijkse bezigheden was Hermes steeds een groot liefhebber van muziek. Trouwens dit is hij nog steeds en menige vereniging ondervindt van hem een onmisbare steun. Om enkele feiten te noemen: de jubilaris is 48 jaar lid van onze Harmonie Sint Cecilia. Eerst als aspirantlid en later als werkend lid, waarvan ruim 25 jaar als solo-klarinettist en medebestuurslid.
Verder ruim 44 jaar lid van het Kerkelijk Zangkoor.
Vanaf zijn 16e jaar tot de datum van opheffing lid van het strijkje ‘Musica’ opgericht door wijlen Harry en Frits Bolsius.
De Heer Hermes was ook nog lid van het helaas opgeheven ‘Meyereijs Orkest’ en het gewezen dubbel-mannenkwartet.
Momenteel is hij nog lid van het Meijerijs kamerkoor en sinds 5 jaar lid der Eindhovense PTT-harmonie. [SK no.10 vrijdag 11 maart en no.11 van 18 maart]

We willen het bij deze selectie laten maar presenteren meteen een lijst van andere jubilea uit 1955, waarvan de geïnteresseerde lezer de letterlijke tekst kan terugvinden in de Schijndelse Krant van dat jaar, die ingebonden aanwezig is in de heemkamer in Cultureel Centrum 't Spectrum.

• het RK Petrus Donders Weeshuis in het zilver [SK no.2 en 3]
. Gouden Bruiloft in de Hoevenbraak van Jan van Delft en Johanna Aarts [SK no.2]]
• de Heer Muyshondt 25 jaar bij Jansen de Wit [SK no.2 en 3] <br! • 10-jaig bestaan van de Ned. Kath. Kleding- en Textielarbeiders Bond van de afdeling Schijndel van St. Lambertus [SK no.18]
• Zilveren jubileum van onze gemeentesecretaris de Heer N. Verhagen [SK no.19 en 20]
• Gouden bruiloft te Wijbosch van Jan Steenbakkers en Drika van Liempd [SK no.21 en 23]
• ‘Onze’ deken 25 jaar priester pastoor-deken G.L.J. van Dijk [SK no.22 en 23]
• Weled. Geb. Heer M.C.C. Jansen benoemd tot Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote [SK no.31]
• Jubileum van de Eerw. Heer van der Biezen van de abdij van Berne een jubilaris die stil en onopgemerkt veel voor Schijndel heeft gedaan [SK no.31]
• Zilveren kloosterfeest van dorpsgenote Betsie Duffhuës ingetreden bij de Zusters Franciscanessen te Veghel bekend als moeder overste José [SK no.32]
• Diamanten kloosterfeest van Mej. Hendrika Cooijmans als Eerw. Zuster à Cruce in 1895 ingetreden bij de Zusters van Liefde te Schijndel [SK no.32]
• Vier zilveren jubilarissen bij NV Gebr. Bolsius kaarsenfabriek, nl. H. Eykemans personeelslid, J. van Engeland inpakker, J. van Oorschot kaarsenmaker en J. van Houtum kaarsenmaker
• Onze jubilerende Harmonie Sint Cecilia [SK no.34 + foto en 35]
• Jansen de Wit jubileert 1830-1955 en 1915-1955 [SK no.36 + foto’s]
• Eerste lustrum Bond Oud-Strijders afd. Schijndel [SK no.37 en 38]
• Zilveren jubileum van de Heer Teurlings werkzaam aan de jongensschool in de Pompstraat [SK no.37]
• Adjudant Rutten 25 jaar in dienst bij de rijkspolitie [SK no.38 + foto]
• Inzegening en officiële ingebruikneming van de Sint Jansschool [SK no.38]
• Tweede lustrum van Schijndels Gezinszorg [SK no.39 + foto en 40]
• De Heer A.J.L. van Bokhoven in het zilver [SK no.39 + foto en 51]
• Zilveren jubilaris op de Boschweg nl. Jan Roozendaal die in 1930 was benoemd tot secretaris van het Aartsbroederschap der Heilige Familie [SK no.39]
• Dubbel jubilé van Juffrouw A.M. Oerlemans van de RK meisjesschool aan de Jan van Amstelstraat en het 25-jarig bestaan van de Mariaschool Boschweg zelf [SK no.41]
• Zilveren jubilé H. Familie parochie Boschweg [SK no.41]
• 25 Jaar postbesteller bij de P.T.T. H. van der Heijden uit Kluisstraat 16 [SK no.43]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Heemblad Rond die Cluse 22e jaargang nummer 1 bladzijden 13 tot en met 16