Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Mariaschool Centrum

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Maria, lagere meisjesschool, Pastoor van Erpstraat 4

De achterzijde van de boerderij van de familie Verhagen, in 1905 aangekocht, in 1906 gesloopt en het terrein is inmiddels sinds 2001 parkeerplaats voor de congregatie.
Eerste steen voor het nieuwe schoolgebouw.

Dankzij de aankoop van de oude boerderij van de familie van oud-burgemeester P. Verhagen in 1906 komt er, na afbraak van het gebouw, ruimte om tegenover de hoofdingang van het moederhuis een 11-klassige meisjesschool te bouwen. De straat heet dan nog Heikantstraat en de school is bekend onder B 175. Na 1936, het jaar van het eeuwfeest, wordt de straatnaam omgedoopt in Pastoor van Erpstraat en is de meisjesschool no.4. De eerste steen daartoe wordt ingemetseld door rector Sanders op 19 juli (feestdag van de H.Vincentius à Paulo) 1906. De school wordt Mariaschool gedoopt en in de steen zijn de initialen zichtbaar JMJV = Jezus Maria Jozef en Vincentius. Architect is J. Heijkants uit Erp en opzichter A. Merks uit Schijndel.
De zusters hebben in de beginjaren van de 20e eeuw het onderwijs aan meisjes stevig in handen nl. de Mariaschool, de Theresiaschool Wijbosch en ook nog de zondagsschool waar gezamenlijk 5 hoofdonderwijzeressen, dus in het bezit van de hoofdakte, aan verbonden zijn, 20 hulponderwijzeressen en maar liefst 18 kwekelingen voor in totaal 442 meisjes. De kwekelingen zijn natuurlijk afkomstig van de eigen kweekschool. Naast kinderen die keurig schoolgelden betaalden waren er in 1909 toch 197 kinderen, iets minder dan de helft, die kosteloos onderwijs mochten genieten. Deze school is ook voorzien geweest van een spijskokerij, waar de armere kinderen 's middags op stevige soep worden getrakteerd en op roggebrood met reuzel besmeerd. Het is een centrale spijskokerij die ook open staat voor de kinderen van de openbare school. De voedselvoorziening daar komt voor rekening van de Sint Vincentiusvereniging. In het nieuwe schoolgebouw is in een aangebouwde vleugel ook de bewaarschool gevestigd. Daar zitten zowel jongetjes als meisjes. In het jaar 1921 is boven de bestaande lokalen nog een verdieping geplaatst. Ook is er nog een aanbouw gezet voor de kleuters.
In het kloosterarchief bevindt zich een indrukwekkende lijst van zusters die als onderwijzeres of vakleerkracht werkzaam zijn geweest op de Mariaschool, de oude binnenschool meegerekend. Het betreft 40 onderwijzeressen en 25 vakleerkrachten, heel vaak bijgestaan door novicen en postulanten, die op deze manier in het vak werden ingeleid en ingewijd. Vanaf rond 1900 zijn ook de hoofden van scholen bekend, overigens zonder jaartallen over hun leidinggevende periode, vandaar dat we volstaan met hun geboorte en overlijdensdatum:

 • Zr. Innocentia Eijcken (02.02.1845 - 13.03.1898)
 • Zr. Berchma van Kasteren (16.12.1861 - 14.06.1923)
 • Zr. Jesualda van de Leemputten (12.01.1891 - 23.03.1960)
 • Zr. Marie Johanni Franken (24.05.1924 - 10.06.2010)
 • Zr. Louise van der Steen (20.12.1918 - 03.10.1993)

Eind jaren '20 zit de groei er goed in. Een tweede 6e klas komt er bij en ook nog een 7e leerjaar, in 1930 het tweede 7e leerjaar en in 1931 een 8e leerjaar. Een uitgesproken voorbeeld van soberheid en zuinigheid volgt in 1933…… de zusters vragen aan de gemeente Schijndel om medewerking voor het vervangen van de oude en tot op de draad versleten gordijnen. Gezien de berooide toestand der gemeentefinanciën is uiterste zuinigheid noodzakelijk, want anders is aan belastingverhoging niet te ontkomen. De vraag van de gemeente aan de zusters is…… zijn nieuwe gordijnen wel strikt noodzakelijk en is repareren niet mogelijk? De zusters antwoorden daarop:

“Wij willen echt zuinig zijn in deze crisistijd. Juist daarom zijn de gordijnen de laatste jaren vrijwel niet meer gewassen, hooguit tweemaal per jaar geborsteld. Nu kunnen wij ze er echt niet meer afhalen. Ze zijn herhaaldelijk vermaakt en zitten nog vol scheuren. Wij zijn genoodzaakt om deze aanvraag voor f 500,- te handhaven en eventueel in twee termijnen te betalen.”

Uitsluitsel komt er niet. In 1934 wordt de correspondentie daarover voortgezet. De zusters beloven de oude gordijnen niet weg te gooien, maar te wassen en er dan vingerdoekjes en verbanddoekjes voor de knieën van de kinderen van te maken. In die tijd hebben ze immers nog geen luxe verbandtrommels! Het heeft ruim een jaar geduurd, maar uiteindelijk is de medewerking dan toch verleend.
Tijdens de oorlogsperiode is het schoolgebouw vanaf 21 april 1942 gevorderd door de Duitse Wehrmacht. De kinderen hebben tijdelijk gebruik gemaakt van het patronaatsgebouw in de Kluisstraat. Op 22 mei 1943 kan rector Verhoeven het gebouwencomplex weer opnieuw inzegenen en twee dagen later hervatten de zusters hun lestaak en bezoeken de kinderen hun eigen school weer. Het blijft echter een rumoerige tijd. Op 27 april 1944 bezoeken enige Duitse militairen de school opnieuw met de intentie er een kledingmagazijn te vestigen en enige maanden later zijn het afgevaardigden van de Nederlandse Gezondheidsbond die hun oog laten vallen op de school aan de Pastoor van Erpstraat in verband met een eventuele ontruiming voor geëvacueerde gasthuispersonen uit diverse streken. Op 9 september delen Duitse militairen mee dat het gebouw opnieuw gevorderd zal worden ten behoeve van de rondtrekkende troepen en met man en macht wordt alles ontruimd. De school liep natuurlijk ook de nodige oorlogsschade op. Volgens een kostenberekening uit 1946 - 1947 is voor een kleine f 11.000,= aan het herstel uitgegeven.

Het gebouw gaat in de jaren daarna de nodige gebreken vertonen en voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen van de tijd. In december 1958 komt architect Van Liempd met een kritisch rapport en constateert daarin: de constructie is goed, maar verouderd, de verwarming is onvoldoende, de radiatoren zijn gemonteerd tegen blinde muren, de stoomverwarming dient vervangen te worden door een volautomatische oliestook. Voorts is hij van mening dat de klaslokalen een pittige vernieuwing dienen te ondergaan qua lichtinval, ventilatie, openslaande ramen en ook de lokaalhoogte is oneconomisch. Een grondige verbouwing acht hij daarom onvermijdelijk. De verbouwing zal in fasen worden uitgevoerd. De meisjes worden o.a. ondergebracht in het oude St. Jozef Ulo-gebouw aan de Pompstraat, in het instructielokaal van de brandweer en in het weeshuis. In de jaren '60 worden de oude schoolbanken vervangen door leerlingsets omdat de gezondheidsdienst de banken heeft afgekeurd. Bouwbedrijf Schellekens heeft er uiteindelijk zo'n twee ton aan verbouwd.
Op 1 juli 1968 dragen de zusters het bestuur over de meisjesschool alsmede het eigendom van de terreinen en gebouwen over aan de inmiddels geïnstalleerde stichting scholenbureau „de Meierij‟. De notariële akte passeert bij notaris Van Wezenbeeck op 26 februari 1969. Er gebeurt in 1968 nog iets uitzonderlijks. De M.A.V.O. van de Heer Aldenhoff trekt per 1 september van dat jaar in het pand aan Pastoor van Erpstraat 4 en de meisjesschool van Zr. Louise van der Steen verhuist naar het schoolgebouw aan de Meester Michelsstraat. Inspecteur Nillesen is niet enthousiast over deze scholenruil, die volgens zijn visie nadelig zou uitpakken voor de meisjesschool. De ontwikkelingen gaan door. Op zaterdag 7 juli 1979 neemt het laatste religieuze schoolhoofd afscheid van de Mariaschool. Zr. Louise wordt opgevolgd door dhr. Jan Verhoeven. Dan volgt in 1985 de integratie kleuter- en basisonderwijs en wordt de school omgedoopt in basisschool Bunderloo. In de jaren '90 volgt een fusie tussen Bunderloo en de oude Lambertus School en wordt het pand aan Pastoor van Erpstraat 4 een dependance van basisschool de Heijcant. Als zodanig heeft het gebouw uit 1906 nog bestaan totdat in 2001 de slopershamer dit schoolgebouw met de grond gelijk heeft gemaakt en de zusters een pracht parkeergelegenheid hebben laten aanleggen tussen de Mariahoeve en het generalaat.

Mariaschool Centrum, waarschijnlijk 1928
Mariaschool Centrum, uit de jaren 50
Mariaschool Centrum, Tekening behorende bij de bouwvergunning uit 1906.

Aantallen leerlingen :

 • In 1851 bezoeken in januari 204 meisjes de school, in juli 163.
 • In 1861 bezoeken in januari 248 meisjes de school, in juli 175.
 • In 1871 bezoeken in januari 257 meisjes de school, in juli 195, maar ook nog eens 48 respectievelijk 78 jongens.
 • In 1881 is de toestand als weer als "vroeger", jongens op de openbare en meisjes op de lagere school van de zusters, en bezoeken in januari 263 meisjes de school, in juli 170.
 • In 1897 bezoeken in januari 296 meisjes de school, in juli 240.
 • In 1909 bezoeken 442 meisjes de school.(In 1900 werd bij wet schoolbezoek verplicht gesteld en was het dus afgelopen met thuis blijven om op het land te werken).
 • In 1918 bezoeken 355 meisjes de school.
De bovenste foto is waarschijnlijk uit 1928.
Op de voorgrond de bewaar- of kleuterschool (1) gebouwd in 1906-1907 samen met de meisjesschool (2). De kleuterschool is voorzien van een eerste verdieping in 1922. De meisjesschool had oorspronkelijk 11 lokalen een gymzaal aan de straatkant.
Deze foto is genomen tijdens de verbouwing van deze gymzaal tot schoollokalen, er werd een verdieping op geplaatst.
3. Is het rectorhuis uit 1885.
4. Is de Kweekschool gebouwd in 1925.
5. Is het gebouw voor de leerlingen van de voorbereidingsklassen, gebouwd rond 1880.
De rode stippen achter gebouw 5 geven aan waar het Kloosterpad liep.
Geheel links bovenin is nog net het Oude Raadhuis te zien met rechts daarnaast slagerij van Rooij.
Rechts boven (boven de "www") is Villa Colorito te zien, gebouwd in 1911.
De tweede foto is uit de jaren 50, boven in zien we de St. Josef Muloschool voor jongens gebouwd in 1950.
We zien de verbouwde gymzaal van de meisjesschool met daarvoor de Mariahoeve. Dit laatste gebouw is later in gebruik als kantoor.

Bouwtekening 1906
Tekening behorende bij de bouwvergunning uit 1906.
Deze laat de een verdieping hoge kleuterschool en gymzaal zien.

De leerkrachten.

Juffrouw Goossens, gaf les aan klas 1 rond 1954
Zr Marie Laurenza, gaf les aan klas 1 rond 1954-1955
Zr Marie Jeannetta, gaf les aan klas 2 rond 1955-1956
Zr Marie Regina, gaf les aan klas 2 rond 1955-1956
Zr Augustinie, gaf les aan klas 3 rond 1956-1957
Zr Marie Nicola, gaf les aan klas 4 rond 1957-1958
Zr Theresiana, gaf les aan klas 5 rond 1958-1959
Zr Marie Johanna (het hoofd der school), gaf les aan klas 6 rond 1959-1960

Personeel van de Mariaschool anno 1952.

Personeel van de Mariaschool anno 1952.
v.l.n.r. 1. Zr. Joseph Meijers, 2. Zr. Marie Henrice van de Sande, 3. Zr. Theresiana Horbach, 4. Zr. Verena Thijssen, 5. Juffrouw Netty de Louwere, 6. Zr. Jesualda van de Leemputten, 7. Zr. Marie Immaculata van de Munckhof, 8. Zr. Antonie Roijackers, 9. Zr. Herlinda Wever, 10. Zr. Marie Lidwina Beckers, 11. Zr. Jacquelino Kuiten,12. Zr. Marie Laurenza Verbakel.

Herinneringen.

Jeanne van den Oetelaar- van Rooij herinnert zich uit klas 1 van 1954:
"Juffrouw Goossens herinner ik me als een heel lieve juffrouw.
Ze had een winkeltje in de klas.
Deed je goed je best dan kreeg je een stempeltjes en met die stempeltjes kon je op het eind van het schooljaar in haar winkeltje iets kopen."

Bernadine van Breugel-van Doremalen, geb. 1955. Eerste klas 1962
Wij zaten een jaar aan de Hoofdstraat bij zuster Harriet-Marie.
Deken van Dijk was jarig of zoveel jaar deken, dat weet ik niet meer precies.
Van elke klas mocht een kind mee.
Ik ook en kregen allemaal een vierkante plak van caramel.

Klassenfoto's.

Foto's genomen tussen 1921-1930.

Mariaschool Centrum, ca 1925 geboren ca. 1912-1914.

Ca. 1925, geboren ca. 1912-1914
Dit kan ook een groep meisjes zijn van de voorbereidende klassen van de kweekschool gezien de kleding van sommige meisjes.
Achterste rij A: 2 Doortje Timmermans (naailes)
Tweede rij B:1 Marie van Oorschot, 2 Truus Gordijn, 3 Jaantje Verhagen, 4 ......, 5 Miet Kastelijn (geb. 21-12-1913), 7 Santegoeds (gehuwd met van Zutphen)
Voorste rij C: 2 Mien Broks

Mariaschool Centrum, 1923, Klas ..? geboren ca 1913.

1923, Klas ..? geboren ca 1913.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Achterste rij A: 1 Martina v d Aa, 2 Anneke Verbruggen, 3 Drika van Heeswijk tweeling zus van A4 4 Marie van Heeswijk tweeling zus van A3, 5 Lies Vervoort, 6 Thera van Heeswijk 7 Martha Blummel, 8 Anneke v d Boogaard, 9 ………………….. 10 …………..Kemps, 11 Jaantje van Heeswijk, 12 …….van Kasteren, 13 ………..
Tweede rij B: 1 ………….Timmermans,2 Dina Louwrensen, 3 Janske van Oorschot, 4 Anneke van Helvoirt 5 Martha v d Zanden, 6 Anneke v d Bersselaar, 7 Til Verhagen, 8 Anneke Bos 9 Jaantje van Doremalen, 10 Jo van Heeswijk, 11 Martina van Oorschot, 12 Jo van Heeswijk of Marietje Kluytmans, 13 Sientje de Laat, 14 Betsy van Rozendaal, 15 Martina Rijkers 16 Martina van Esch, 17 Sientje van Kaathoven, 18 Anneke van Esch, 19 Mien van Roozendaal, 20 Cisca vd Eerden
Voorste rij C: 1 Drika Voets, 2 Elisabeth Eykemans, 3 Leen van den Heuvel, 4 Lies Vervoort, 5 Miet Kastelein, 6 Grarda Mutsaars, 7 Mien van den Dungen, 8 Sientje Schuurmans 9 Dina vd Spank, 10 Doortje vd Eerden, 11 ………, 12 Truus Kooymans


Mariaschool Centrum, ca 1925 klassen foto, geboren ca 1917.

Ca 1925 , klassen foto, geboren ca 1917.
Rij A: 11 Drieka Kastelijn
Rij B:
Rij C:
Rij D: 6 Toke van Engeland
Rij E:
Mariaschool Centrum, ca. 1924 Klas 4 van de lagere meisjesschool, geboren ca. 1913-1915.

Ca. 1924, Klas 4 van de lagere meisjesschool, geboren ca. 1913-15.
Mogelijk met hun jongere broers en zussen van de kleuterschool, voor de deur van het meisjesschoolplein naar de kleuterschool.
Dat jaar waren er twee vierde klassen.
Achterste rij A: 1 Martha van Tartwijk geh. Roozendaal, 2 t/m 5 onbekend, 6 Toke v d Heyden 7 …………, 8 ……v d Dungen (woonde op den Houterd)
Tweede rij B: 1 Truus Kooymans, 2 Marie ? van Kasteren, 3 t/m 6 onbekend 7 Mien van Roozendaal (klompenmaker), 8 …….., 9 Tonny Vleuten
Derde rij C: 1 …………………, 2 Pietje Cooymans, 3 ……………….. 4 An Heesakkers, 5 ……….., 6
Vierde rij D : 1 t/m 7 onbekend, 8 Marietje v d Vleuten, 9 Wies van Raamsdonk, 10 Adrie Gooden.
Voorste rij E: 1 t/m 5 onbekend 6 Ria van Raamsdonk, 7 Frits Gooden ?, 8 ………Foto's genomen tussen 1931-1940.

Mariaschool Centrum, ca 1939-40 klas 6 of 7, geboren ca 1927, op schoolplein.

Ca 1939-40, klas 6 of 7, geboren ca 1927, op schoolplein.
Achterste rij A: 1 Betsy v d Geer, 2 Betsy van Geffen, 3 Marietje Verhoeven, 4 Mimi v d Steen, 5 Anneke v d Wetering, 6 Bep Rozendaal.
Tweede rij B: 1 Anneke van Heeswijk, 2 Bennie v d Oetelaar, 3 Tineke van Delft, 4 onbekend, 5 Mien v d Brand, 6 Marietje van Rooy.
Voorste rij C: 1 Leentje van Schijndel, 2 Mia Weijenberg, 3 Adrie Wels, 4 Betsie van Schijndel, 5 Betsie van Esch


Foto's genomen tussen 1941-1950.

Mariaschool Centrum, 1947, Klas 6, geboren 1934-1936.

1947, Klas 6, geboren 1934-1936.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat. Namen kloppen, echter volgorde is niet bekend.
Mia Russens, Leny van Roessel, Annie Pelders, Tiny v d Ven, Francien Kanters, Rikie Smits, Anny van Liempd, Ria v d Spank, Petra Pijnappels, Gerda Verhagen, Petra v d Oetelaar, Mieke Voets, Mientje v d Oetelaar, Diny van Alebeek, Sjaan vd Akker, Riek Verhoeven, Willie L. , …………(meisje weeshuis), Mien v d Berg Betsie Leenders, Lina Beekmans, Annie v d Heijden, Joke Broeren, Stientje Merks, Joke v d Brand, Tony v d Brand, Jacqueline Usters, Betsie van Ballekom, Zus van Uden, Siena van Heertum, Tilly Hellings, Lies Verhoeven, Oda van Veghel, Netty Mutsaars, Anny van Doremalen, Josje van Osch, Mien van Geffen, Dora van Hal, Huberdina vd Heuvel, Ria Kooijmans, Annie Vughts, Thera Santegoeds.
C10 is Oda van Veghel.


Mariaschool Centrum, 1947 Klas 5, geboren ca 1935-1937.

1947, Klas 5, geboren ca 1935-1937.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat
Achterste rij A 1 Corry van Kessel, 2 Mia van Hemmen, 3 onbekend, 4 ……van Geffen, 5 Tilly Hubers, 6 Sjaan Wouters, 7 Mia v d Heuvel, 8 Dora van Dinther, 9 Trees Bolwerk, 10 Elly van Rooij
Tweede rij B 1 Mientje van Alebeek, 2 Adrie de Groot, 3 Marietje van Zoggel, 4 Joke v d Ven, 5 Adje de Groot, 6 Huberdien Steenbakkers (geb.jan.1938), 7 Sjaan den Otter,8 Zus of Trees Bosmans, 9 Jose van Schijndel
Derde rij C 1 onbekend, 2 Diny Oerlemans, 3 Nelly de Graaf, 4 onbekend, 5 Trees Kuenen, 6 ……….van Delft, 7 Sjaan Kerkhof , 8 Bernadien van Dinther, 9 onbekend, 10 Toos v d Wiel
Vierde rij D 1 Beppy Kappen, 2 Netty v d Steen, 3 Miet den Otter, 4 Betsie van Heertum, 5 onbekend, 6 Mia Vogels, 7 Thea Hermes, 8 Annie Wels, 9 Willie van Roessel, 10 Mimi v d Akker
Voorste rij E 1 Maria de Wit, 2 Lisette Swinkels, 3 ………v d Ven, 4 Petra Wouters, 5 Laura Leuven, 6 Mien Sleutjens, 7 Riek van Esdonk
Mariaschool Centrum, 1947 Klas 4a, geboren 1936-1938.

1947, Klas 4a, geboren 1936-1938
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Namen kloppen, echter de volgorde is niet zeker.
Achterste rij A 1 Mia van Oorschot, 2 Jo van Oorschot, 3 Toos v d Heijden, 4 Mia Nabbe, 5 Elly Jonkers, 6 Jozien Bolwerk, 7 Marietje van Zoggel, 8 Mien v d Oetelaar, 9 Maria v d Dungen
Tweede rij B 1 Jo van Heertum, 2 Bernadien Verhagen, 3 Betsie v d Heijden ?, 4 Tonny Santegoeds, 5 Maria van Doorn, 6 Jose van Bakel, 7 Anita Jansen, 8 Mien van Zoggel, 9 Mien van Heeswijk, 10 Leida Jansen
Derde rij C 1 Regien van Esch, 2 Mia van Hooft, 3 Hanny Oerlemans, 4 Tiny v d Dungen, 5 Christien van Kaathoven, 6 Marietje van Galen, 7 Annie Sanders, 8 Toos Rijkers, 9 Riek v d Bersselaar
Vierde rij D 1 Annie Verhoeven, 2 Mien van Dijk, 3 Thera van Zoggel, 4 Marietje van Houtum, 5 Nolda Peters, 6 Gonnie Goossens, 7 Anneke Voets, 8 Annie de Greef, 9 Tiny Kanters
Voorste rij E 1 Jo Mutsaars, 2 Els v d Heuvel, 3 Antonet Kuenen, 4 Joke v d Heijden, 5 Tonnie v d Greef, 6 Mien v d Boogaard, 7 Hannie Eijkemans, 8 Nelly v d Brand.Mariaschool Centrum, 1947 Klas 4b, geboren 1936-1938.

1947, Klas 4b, geboren 1936-1938.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Achterste rij A 1 Petra Pijnappels, 2 Riek van Zoggel, 3 Corry Heit (weeshuis), 4 Jozien Mettler 5 Mien van Heeswijk, 6 Koos v d Heijden, 7 An Verhoeven, 8 Toos Melis (weeshuis) 9 Riek Eijmberts, 10 Veronica Heit (weeshuis), 11 Riek van Helvoort
Tweede rij B 1 Toos Schevers, 2 Marietje Mettler, 3 Betsie Sleutjes, 4 Hannie Schevers 5 Marietje Timmermans, 6 Jet Wouters, 7 Annie Langenhuizen, 8 Reika van Helvoort 9 ……………
Derde rij C 1 Bertha Vorstenbosch, 2 Mien van Heeswijk, 3 Annie Verhagen, 4 Annie Wels 5 Lies den Ouden, 6 Betsie Broeren, 7 Thea Wouters, 8 Gerda Schevers
Voorste rij D 1 Willie Kooijmans, 2 Dora Steenbakkers, 3 Ali Beekmans, 4 Sjaan Buuts, 5 Riek v d Ven 6 Tonnie van Alebeek, 7 Gerda Oerlemans, 8 Mien van Heertum

Mariaschool Centrum, 1947, klas 3, geboren ca 1938-1940.

1947, klas 3, geboren ca 1938-1940.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Achterste rij A 1 Ria den Otter, 2 Henriet Thaus, 3 Maria Marinus, 4 Joke Schevers, 5 Ria ? Wouters 6 Nola Peters, 7 Annie Steenbakkers, 8 ………(meisje weeshuis), 9 Jetje Heesakkers
Tweede rij B 1 Annie Steenbakkers, 2 Annie Deelen, 3 Toos van Zoggel, 4 Mien v d Velden, 5 Sjannie v d Velden, 6 Els Steenbakkers, 7 Mientke Smits, 8 ………van Zoggel ? 9 Sjaantje Schevers
Derde rij C 1 Mia ? ………., 2 Riek Manders, 3 Mientje van Roessel, 4 …………(meisje weeshuis), 5 Greetje de Wit, 6 …………(meisje weeshuis), 7 Joke den Otter, 8 Toos v d Ven, 9 Betsie Koolen
Vierde rij D 1 Annie Persons, 2 Diny van Oorschot, 3 Rieky v d Ven, 4 Annie van Gaalen, 5 …………(meisje weeshuis), 6 Annie van Houtum, 7 Annie Doreleijers, 8 Dora van Uden.
Vijfde voorste rij E 1 Nelly van Galen, 2 Marleen van Weezenbeeck, 3 Martha van Houtum, 4 Truus Polvliet, 5 ……..van Polvliet, 6 Greetje van Geffen, 7 Ria Santegoeds, 8 Diny Lammers.
Mariaschool Centrum, 1947 klas 2 en 3, geboren ca 1938-1940.

1947 klas 2 en 3, geboren ca 1938-1940.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat
Achterste rij A 1 Jo Verhoeven, 2 Nellie v d Berg, 3 Nellie van Nuland, 4 Mia van Kaathoven, 5 Marianne van Liempd, 6 Ria of Mientje Broeren, 7 Annie Wouters, 8 Ciska Snoeks
Tweede rij B 1 Thea van Hooft, 2 Stien v d Biggelaar, 3 Annie v d Heuvel, 4 Marianne Kooijmans, 5 Rikie de Vries, 6 Ria Speeks, 7 Joke v d Dungen, 8 Mia Merks, 9 Netty Bosmans
Derde rij C 1 Ria de Letter, 2 Betsie Eijmberts, 3 Nettie Boselie, 4 Ria v d Brand, 5 Paula van Boxtel, 6 Helma van Boxtel, 7 Lies Hovenier, 8 Lousia Schevers, 9 Reinilda Schevers
Vierde rij D 1 Maria Eijmberts, 2 Jose de Gier, 3 Maria van Ballekom, 4 Annie Hermans, 5 Lenie L. , 6 Jeannie Dufhuis, 7 Ria v d Brand, 8 Nellie Terneuzen
Voorste rij E 1 Joke Leenders, 2 Annie Hubers, 3 Rikie Eijmberts
Mariaschool Centrum, 1947 klas 2b, geboren 1939-1941.

1947 klas 2b, geboren 1939-1941.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Achterste rij A 1 Annie (Mutsaars of) Goossens ?, 2 Maria v d Brand, 3 Annie van Heertum 4 Serva van Heertum, 5 ……….(meisje weeshuis), 6 Sjaantje de Graaf, 7 Rieki de Graaf
Tweede rij B 1 Maria Jansen, 2 Leonie Eijmberts, 3 Mieke Deelen, 4 Tinie van Houtum, 5 Diny de Hommel, 6 Adrie van Heeswijk, 7 Sjaan Langenhuizen, 8 Rieki v d Dungen
Derde rij C 1 Annie v d Brand, 2 Betsie v d Akker, 3 Gerda Eijkemans, 4 Anny v d Heijden 5 Francien Steenbakkers, 6 Antoinet van Alebeek, 7 Marietje Heesakkers, 8 NellyHermes
Vierde knielende rij E 1 Agnes Bos, 2 Henny Bruinsma, 3 Joke van Goch, 4 Tineke van Geffen, 5 Rika v d Boogaard 6 Annie Kerkhof, 7 Trees v d Brand,
Vijfde voorste rij F 1 Henny van Liempd, 2 Jetje de Graaf, 3 Antoinet van Doorn, 4 Hanny v d Donk, 5 Neeltje Eijkemans
Mariaschool Centrum, 1947 klas 2a, geboren ca 1939-1941.

1947 klas 2a, geboren ca 1939-1941.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Achterste rij A 1 Marietje van Kasteren, 2 Anny Mutsaars, 3 Thea van Geffen, 4 Riek v d Steen, 5 Ria Pelders, 6 Willy Wouters, 7 Betsie Sleutjes
Tweede rij B 1 Thera van Zoggel, 2 Anny v d Dungen, 3 Elly Marinus, 4 Lettie de Wit 5 Gonnie Schellekens, 6 Gusta Vorstenbosch, 7 Josie Santegoeds
Derde rij C 1 Betsie Schevers, 2 Toos den Otter, 3 Jo v d Pas, 4 Thera van Zoggel, 5 Ria v d Oetelaar 6 Ria van Zoggel, 7 Josie Santegoeds, 8 Nelly van Delft
Vierde rij D 1 Anny Mutsaars, 2 Nelly Smits, 3 Annie Verhoeven, 4 Trudy v d Oetelaar
Voorste rij E 1 Mien van Houtum, 2 Anny v d Langenberg, 3 Cisca v d Heijden, 4 Tonny Persons 5 Tonnie Schevers

Mariaschool Centrum, 1947 klas 1a, geboren ca 1940-1942.

1947 klas 1a, geboren ca 1940-1942.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Achterste rij A 1 Toos Vogels, 2 Barbara Timmermans, 3 Annie v d Spank, 4 Bennie Verhoeven 5 Maria Santegoeds, 6 Annie Mettler, 7 Jo van Orsouw, 8 Eja van Thiel, 9 ……….(weeskind)
Tweede rij B 1 Willy de Vries, 2 Lies van Rooij, 3 Frieda Sleutjes, 4 Bep Sax, 5 Christine Tmmermans 6 Frieda Steenbakkers, 7 Josina Beekmans, 8 Maria Verhagen
Derde rij C 1 Maria v d Voort, 2 Fientje van Zoggel, 3 Dinie Brus, 4 Elvira Sleutjes, 5 Joke Steenbakkers, 6 Leny Verhagen, 7 Tiny Smits, 8 Toos v d Oetelaar, 9 Riky v d Wielen
Voorste rij D 1 Riek Timmermans, 2 Fien van Zoggel, 3 Mia van Zutphen, 4 Sjaan Wouters 5 Sjaan den Otter, 6 Thea Sissen


Mariaschool Centrum, 1947 Klas 1b, geboren ca 1940-1942.

1947 Klas 1b, geboren ca 1940-1942.
Schoolplein Pastoor van Erpstraat.
Achterste rij A 1 Annie v d Heijden, 2 Annie de Laat, 3 Janny Mathijsen, 4 Maria v d Eerden, 5 Annie van Balkom, 6 Leontine Muyshondt, 7 Beppie Hermes, 8 Maria Bos
Tweede rij B 1 Corry Berkelmans, 2 Mien v d Heijden, 3 Zus van der Hofstad, 4 Rinie v d Oetelaar 5 Annie van Alebeek, 6 Annie van Heertum, 7 Jose van Liempd, 8 Hannie Bolwerk 9 Sjan Bolwerk
Derde rij C 1 Mientje Munsters, 2 Annet Hellings, 3 Christien van Oorschot, 4 Liby Nabbe 5 Hannie Doreleijers, 6 Riky Dorelijers, 7 Annie van Delft, 8 Riky van Geffen
Voorste rij D 1 Mien v d Berg, 2 Fien v d Donk, 3 Gerda v d Donk, 4 Mientje van Herpen 5 Mientje v d Dungen, 6 Joke van Helvoort, 7 Tonny Merks
Foto's genomen tussen 1951-1960.

Mariaschool Centrum, 1950-1951 klas 4, geboren ca. 1940-1942.

1950-1951 klas 4, geboren ca. 1940-1942.
Rij A: 1 Toos Vogels, 2 Tiny Jacobs, 3 Tony Schevers, 4 Maria van Zutpen, 5 Cisva v d Heijden, 6 Mientje van Herpen, 7 Mien van Dijk, 8 Joke Steenbakkers (Schoot), 9 Toos v d Oetelaar, 10 Christien Oorschot (Heikantstraat - dochter van Gijs van Oorschot-schilder)
Rij B: 1 Jaantje Langenhuizen, 2 Annie vd Heijden, 3 Tiny van Houtum, 4 Tony Schevers, 5 Annie vd Heuvel, 6 zuster Seraphine of zuster Jacquelino, 7 Annie Steenbakkers of Francien Steenbakkers of … van Esch (Plein), 8 Jo Verhagen, 9 Sjaantje van Hal, 10 Ria Pelders.
Rij C: 1 Marijke v d Zanden, 2 Diny de Hommel, 3 Tiny Smits, 4 Joke van Helvoort (Bunderstraat), 5 Jose van Liempd, 6 Annie v d Dungen, 7 Zus van der Hofstad, 8 Ria Jansen (hoek Hoofdstraat-Groeneweg), 9 Mientje Munsters.
Rij D: 1 Maria Vervoort 2 Beppie Sax (dochter v. meester Sax v d Lambertusschool), 3 Maria v d Eerde (Hoofdstraat t/o de bioscoop), 4 Bennie Verhoeven.

Mariaschool Centrum, 1952-1953, klas 3, geboren ca 1943.

1952-1953, klas 3, geboren ca 1943.
Rij A: 1 Ria Heesakkers, 2 Nelia Vorstenbosch, 3 Martina v d Boogaard, 4 Riek van Heertum, 5 onbekend, 6onbekend, 7.........(kind weeshuis?), 8 Gerrie Diepstraten 9 zr. Henrice Marie, 10 .... Broeren, 11 Siena vd Heijden, 12 Annie van Heesch, 13 Griet Steenbakkers.
Rij B: 1 Lenie v d Ven, 2 Ans van Doremalen, 3 Lenie van Houtum, 4 Hannie van Breugel, 5 Annie Doleweerd, 6 Annie Buuts, 7 Sjaan Hellings, 8 Marij de Bakker, 9 Ria van Engelen.
Rij C: 1 Nellie Nouwens, 2 Toos van Houtum, 3 Mientje van Hoofd, 4 Betsie Koolen, 5 Anneke Ausems, 6 Wil v d Besselaar, 7 Ria Franssen, 8 Toos v d Heijden (Elschotseweg), 9 Josien Braat, 10 ...........Kooijmans (Deken Baekersstraat)., 11 Sjaan v d Boogaard, 12 Ineke van Erp.
Rij D: 1 Elly Eimberts (Sint Servatiusstraat), 2 Nellie van Schijndel, 3 Annie Merks, 4 Wilma v d Dungen, 5 Lia DoreleijersMariaschool Centrum, 1952 (waarschijnlijk), klas 3 (waarschijnlijk), geboren ca 1942.

1952 (waarschijnlijk), klas 3 (waarschijnlijk), geboren ca 1942.
Rij A: 1 Mien van Houtum, 2 Sjaan Bolwerk, 3 Riky Doreleyers, 4 Ria Santegoeds, 5 Riek Verhoeven, 6 Letty de Wit, 7 Joosje Santegoeds, 8 Dini Lammers, 9 Riky v d Wiel, 10 Beppy Hermes
Rij B: 1 van Alebeek, 2 Joke v d Plas, 3 Marjan Kooymans, 4 Zr. Imaculata, 5 Gerde Eykemans, 6 Maria Marinus, 7 Barbara Timmermans, 8 Joke van Orsouw, 9 Truus Polfliet, 10 Fien van Zoggel
Rij C: 1 Annie van Delft of Hannie Bolwerk, 3 Lies van Rooij, 4 Leny Eymberts, 5 Betsie Schevers, 6 Antoinet van Doorn, 7 Annie v d Spank, 8 Antoinet Hellings, 9 Trees v d Brand.
Rij D: 1 Annie van Heertum, 2 Annie Mutsaarts, 3 Frieda Steenbakkers, 4 Willy de Vries

Mariaschool Centrum, 1952, klas 2 of 3?, geboren ca 1944-1945.

1952, klas 2 of 3?, geboren ca 1944-1945.
Foto is genomen in de tuin van de lagere school in de Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1 Rieky Oerlemans, 2 Nel Kerkhof, 3 Thera v d Heijden, 4 Annie Pennings, 5 Hermien van Zoggel, 6 Dora Langenhuizen (ook wel Doortje Langenhuizen genoemd), 7 onbekend, 8 Ria de Hommel, 9 Jose Terneuzen, 10 Francien van Oorschot, 11 Hariette Kievits, 12 Betsie Pijnappels
Rij B: 1 Zuster, onbekend., 2 Maria Merks of Maria Merkx , 3 Annemie van Weert, 4 …. v d Oetelaar, 5 Sisca v d Ven, 6 onbekend ( weeshuis ) ?, 7 Petra Pijnappels, 8 Mien v d Heijden, 9 Willy Verhagen, 10 Riky v d Spank
Rij C: 1 Trees van Pinxteren, 2 Jeanne Verkuilen, 3 Francien van Vught, 4 Kitty Verlinden, 5 Marijke Sax, 6 Jose Wouters 7 Colette van Tilborg, 8 Petra Kluytmans, 9 Annie Vermeulen, 10 Toos van Kasteren, 11 Sjan Eikemans, 12 Lea v d Kerkhof, 13 Petra van Hooft of Nellie van Hooft, C14 …… Eikenmans.
Rij D: 1 Ria Vorstenbosch (geb. 1044), 2 Lenie Willy Verhoeven, 3 Gerda van Schayk, 4 Henny Schevers (ovl.)


Mariaschool Centrum, 1952?, Klas 3?, geboren ca 1942-1943.

1952?, Klas 3?, geboren ca 1942-1943.
Locatie nabij de speelplaats Past. v Erpstraat.
Achterste rij A 1 juffrouw de Louwere, 2 Ans Mettler, 3 Betsie Steenbakkers, 4 Lena van Hooft, 5 Lies Braat, 6 Hanny Fassbender, 7 ……, 8 Anneke Ausems, 9 Truus van Herpen, 10 Marijke Bolwerk
Tweede rij B 1 Dora Martens, 2 Willie Rozendaal, 3 Teresa van Tilborg, , 4 ……..van Zoggel, 5 Ine Wouters, 6 Mien Broks, 7 ……v d Spank, 8 Beppie Heijen, 9 Anny van Ballekom, 10 zuster Verena.
Derde rij C 1 Toos Hellings, 2 Anneke Heesakkers, 3 Ria Hermes, 4 Annie v d Heijden, 5 Lenie v d Heijden, 6 Marjan Klerkx, 7 Gemma van Dijk, 8 Mien van Hoooft 9 Joke Smits, 10 Rini vd Oetelaar
Voorste rij D 1 Marjolein de Hommel, 2 Agnes v. Kessel, 3 Beppie Jansen, 4 Loes de Gier,
Mariaschool Centrum, 1954, 4+5+6, geboren ca 1941-1944.

1954, 4+5+6, geboren ca 1941-1944.
Rij A: 1 Nelia Vorstenbosch, 2 Willy Bosch, 3 Toos Persoons, 4 Rienie v d Oetelaar, 5 Dora Martens, 6 Riet Langenhuisen, 7 Frieda Sleutjes, 8 Toos van Roosmalen of Sientje Timmermans, 9 Cristien van Liempd, 10 Hennie van Orsouw, 11 Joke van Zoggel, 12 Elvira Sleutjes, 13 Marijke Bolwerk.
Rij B: 1 Wil v. d Besselaar, 2 Anneke Heesakkers, 3 Elly Marinus, 4 Siena v. d Heyden, 5 Nelly Nouwens, 6 Hennie Verhagen, 7 Jose v. Veghel, 8 Annie van Delft, 9 Zus? Langenhuisen, 10 Annie Merks, 11 Ineke Schoenmakers, 12 Toos Hellings
Rij C: 1 Hennie Schevers, 2 Riekie van rullen, 3 Truus van Herpen, 4 Els van Orsouw, 5 Ineke Mutsaards, 6 ...Deelen, 7 Annemie van Weert, 8 Agnes van Kessel 9 Marietje Verhagen, 10 Sjan van Houtum, 11 ... Frunt, 12 Mary d. Bakker, 13 Ineke v. Erp
Rij D: 1 Juf v.d Oetelaar, 2 onbekend, 3 Zr. Henrice Marie
Rij E: 1 Nellie Kerkhof, 2 Ria van Esch, 3 .....Verhagen, 4 Majo van Erp, 5 Lenie Voets, 6 Rieky v. Zoggel, 7 Annie Doleweerd, 8 Sjaan Hellings, 9 Sjaan Terneuzen, 10 Stien v. Oorschot.

Mariaschool Centrum, 1954 Klas 1, geboren ca 1946-1947.

1954 Klas 1, geboren ca 1946-1947.
Rij A: 1 Juffrouw Goossens, 3 Marjo van Roozendaal, 4 Jeanneke van Rooij, 5 Mariëtte Verhoeven
Rij B: 2 Christine Hellings, 4 Anny Oerlemans, 5 Diny Wouters
Rij C: 8 (=achter D5) Diny Oerlemans
Rij D: 2 Antoinette van Rozendaal, 3 Angela Wouters, 4 Dinie de Wit, 5 Marijke Schevers
Rij E: 1 Victoria van Pinxteren, 2 Willie Mettler, 4 Toos Kastelijn, 5 Ria van Kronenburg, 6 Annie van Hooft, 7 Annemiek de Kleijn, 8 Onbekend, 9 Ceciel Verkuijlen.
Rij F: 1 Rieky Vortenbosch, 2 Lucia Schevers, 3 Ans Hellings, 4 Maria SchellekensMariaschool Centrum, 1957, Klas 1 of 2??, geboren ca 1950-1952.

1957, Klas 1 of 2??, geboren ca 1950-1952.
Voor de zijingang Past. v Erpstraat.
Juffrouw Goossens ging na afloop van het schooljaar samen met de leerlingen van klas 1 naar klas 2.
Achterste rij A 1 Onbekend, 2 Ria Oerlemans, 3 Mientje Wouters, 4 juffouw Goossens
Tweede rij B 1 Bea van Schaaijk, 2 Maartje Sax, 3 Onbekend, 4 Ineke Sips, 5 Hanneke v d Pas, 6 Janny v d Pol, 7 Onbekend,
Derde rij C 1 Ria van Beekveld ? of Marietje v d Vleuten ? 2 Marijke Verhoeven, 3 Mieke Verhoeven, 4 Gerda Schellekens, 5 Theoline van Schie, 6 ……..van Zandbeek van Santvoort ? of Diny Vorstenbosch ?, 7 Toos Pennings, 8 Marion v d Steen, 9 Jozien de Vries
1 Mientje Raaymakers 2 Mia ………. 3 Marian Jansen 4 Marie Jose v d Heijden ? (slager) of Marian v d Akker 5 Ria v d Zanden 6 Mientje van Helvoirt ? of Francien Mutsaarts ? 7 Hanny v d Oetelaar ([[Hermalen]{) 8 Henny van Veghel
Voorste rij E 1 Onbekend, 2 ………van Zandbeek ?, 3 Catrien Wouters, 4 Gerrie Schevers

Mariaschool Centrum, 1957 Schoolreis, Schiphol, klas 5+6, geboren ca. 1953.

1957 Schoolreis, Schiphol, klas 5+6, geboren ca. 1953.
1 Mieke Snoeks, 2 Zr. Marie Martina, 3 Kitty v d Linden, 4 Karina de Gier, 5 Helma de Graaf, 6 Mien v d Heijden, 7 Jeanne v d Spank, 8 Marietje Smits, 9 Riek v d Spank, 10 Zr. Marie Nicole, 11 Zus v d Rijdt, 12 Riek v d Ven, 13 Jeanne Kooijmans, 14 Zr. Augustini, 15 Joke v d Spank, 16 Thea van Alebeek, 17 Mien van Kaathoven, 18 Betsie Pijnappels, 19 Ria van Esch, 20 Gerrie Schevers, 21 Toos van Kasteren, 22 Henriette Kivits, 23 Annie Heesakkers, 24 Willie v d Heuvel, 25 Jeanne Verkuijlen, 26 Riek Oerlemans, 27 Willie van Ooschot, 28 Mieke van Rooij, 29 Toos Hermes, 30 Francien van Ooschot, 31 Margriet Dufhuis, 32 Zr. Theresiana, 33 Colet van Tilborg, 24 Jose Wouters, 35 Ella Eimberts, 36 Erna v d Dungen, 37 Petra van Hooft, 38 Betsie v d Ven, 39 Tonnie van Herpen, 40 Toos Broeren, 41 Mieke Deelen, 42 Nellie van Hooft, 43 Tini Hellings, 44 Marijke Sax, 45 Ans Geerts, 46 Willeam Hellings, 47 Willie Munsters, 48 Els Metler, 49 Nellie Foolen, 50 Trees van Pinksteren, 51 Coby Kelders, 52 Tonnie Voets.
Mariaschool Centrum, 1958, klas ..?, geboren ca 1947.

1958, klas ..?, geboren ca 1947. Rij A: 1 Riekie v d Broek, 2 Toos van Zuphen, 3 Toos Kastelijn, 4 zuster Marie Nicola, 5 Mieke van Houtum, 6 Liesbeth Eijmberts, 7 Anneke Cromsigt


Mariaschool Centrum, Ca 1958, klas 3, leerlingen uit Hermalen, geboren ca 1950.

Ca 1958, klas 3, leerlingen uit Hermalen, geboren ca 1950.
Rij A: 1 Diny van Erp, 2 Ria van Heeswijk, 3 Mia van Kaathoven, 4 Jo Verhagen
Rij B: 1 Christien v d Ven, 2 Ria van Aarle (bijnaam de zwarte, d. van Harrie en Berta Schellekens), 3 Ria van Aarle (bijnaam de blonde, d. van Piet en Martje Timmermans)

Mariaschool Centrum, Ca 1958, klas 3, voor de sacramentskapel in de tuin van het Moederhuis.

Ca 1958, klas 3, voor de sacramentskapel in de tuin van het Moederhuis Pastoor van Erpstraat.
Rij A: 1 Christien v d Ven, 2 Mia van Kaathoven, 3 Hennie van Veghel, 4 onbekend, 5 Juffrouw Groenendaal.
Rij B: 1 Ria van Aarle (bijnaam de blonde, dr. Van Piet en Martje Timmermans), 2 Christien vd Ven, 3 Thea van Geffen (Pompstraat)
Rij C: 1 Ria van Aarle (bijnaam de zwarte, dr. Van Harrie en Berta Schellekens), 2 Helma van Liempd ?, 3 Katrien Wouters ?, 4 Diy v d Vorstenbosch, 5 onbekend.


Foto's genomen tussen 1961-1970.

Mariaschool Centrum, 1961 klas 6, geboren ca 1948.

1961 klas 6, geboren ca 1948.
Achterste rij A 1 Marian Mulkens, 2 Corrie Oerlemans (geb. 7-5-1949, ovl. 1981), 3 Lenie Diepstraten, 4 Annemarie Oerlemans, 5 Berdien van Dungen, 6 Hennie Oerlemans.
Tweede rij B 1 onbekend, 2 Margot Plegt, 3 Hermien van Gestel, 4 Mariet Verzijl, 5 Ineke van Tuijl, 6 onbekend.Mariaschool Centrum, 1962, klas 5 of 6, geboren ca 1950.

1962, klas 5 of 6, geboren ca 1950.
Rij A: 1 Diny Vorstenbosch of Toos Geerts, 2 Ria van Aarle (dr. van Harrie), 3 Ria van Aarle (dr. van Piet), 4 Sjan Blommers, 5 Jo van Doremalen, 6 Zuster Lambertien, 7 Jose v d Heijden (dr. van slager Sint Servatiusstraat), 8 Sjan v d Vleuten, 9 Marion v d Steen (Hoofdstraat), 10 Toos Pennings, 11 Hanneke v d Pas.
Rij B: 1 Betsie v d Boogaard, 2 Mieke Verhoeven, 3 Maria Bijnen, 4 Diny van Erp, 5 Mieke van Roozendaal, 6 Josien de Vries, 7 Willie Kemps, 8 Els Hartman (dr. van tandarts), 9 Helma van Liempd,10 Theolien van Schie ?, 11 Maria Meulders, 12 Mia van Kaathoven, 13 Christien v d Ven, 14 Sjan v d Pol, 15 Marjo v d Heijden, 16 Loes Cornelis
Rij C: 1 Ans Creuzen, 2 Lenie Munsters, 3 Marjan v d Rijt, 4 Thea van Geffen, 5 Annelies de Hommel, 6 Martha Keunen, 7 Ria Oerlemans
Rij D: 1 Marijke den OtterMariaschool Centrum, 1962, Klas 2, geboren ca. 1954.

1962, Klas 2, geboren ca. 1954.
Begin zestiger jaren is de school verbouwd en zijn de ramen vergroot/verlaagd. Kinderen kunnen nu zittend naar buiten Kijken.
A1 Margré v d Heijden
C1 Janet van Tartwijk, C2 Carina Lomans, C3 Rina van Els
B2 Rietje van Esch of Huberdien ….., B3 Nellie Jansen
D1 Joke v d Ven
Wilma Kastelijn, E2 onbekend, E3 Christien RijkersMariaschool Centrum, 1962, Klas 2, geboren ca. 1954.

1962, Klas 2, geboren ca. 1954.
Dit is de andere helft van de klas te zien op voorgaande foto. A1 van Thiel
B1 Dorian Verhagen of Dorien Verhagen, B2 ……kooymans, B4 Betsie van Zutphen, E5 Helma Mulders, E6 Cristien Putten
C3 Carla de Weyer, C4 ….Hermes
D1 Maria van Osch, D2 Helma den Ouden, D4 Joke v d Ven
E2 Mieke Steenbakkers, E3 ….. de Louwer, E4 Wilma Kastelijn of Tonny Schellekens, E5 Helma Mulders E6 Christien Rijkers
F1 Tinny Schellekens, F2 Gerry Verhagen, F3 Marjan van Rooy

Mariaschool Centrum, 1962-1963, Klas 6, geboren ca 1950-1952.

1962-1963, Klas 6, geboren ca 1950-1952.
Zijingang, Pastoor van Erpstraat.
Achterste rij A: 1 Annet de Greef, 2 Marian v d Akker, 3 Loes v d Sman, 4 Ans van Kaathoven 5 Bea van Schaaijk, 6 Ria van Heeswijk, 7 Jose Verbruggen, 8 Yvonne van Denken 9 Betsie v d Westelaken ?, 10 Francien Verhagen
Tweede rij B: 1 Marian van Schaaijk, 2 Jeanette van Tartwijk, 3 zuster Louise v d Steen 4 Noortje Hartman, 5 Thea Gooijaarts, 6 Rina v d Eerden, 7 Marian Verhagen
Voorste rij C: 1 Ria Schevers, 2 Helene Loermans, 3 Germaine Verzijl ?, 4 Mariette de Greef 5 Truus van Herpen.

Mariaschool Centrum, 1964, Klas 5, geboren ca 1954.

1964, Klas 5, geboren ca 1954.
Bovenste rij: A 1 Jeanny v/d Heijden, 2 Jeanne Kooijmans, 3 Jeanne Hermes, 4 Marjo v. Ballekom, 5 Maria van Osch, 6 Carina Lomans, 7 Tineke Wouters, 8 Zr. Theodoria, 9 Thea v d Velden
2e rij van boven: B 1 Jeanette v Tartwijk jr., 2 Beatrice v. Liempd, 3 Ardi v d. Boer, 4 Silvia Mutsaars , 5 Margré v d Heijden, 6 Anita v d Akker, 7 Nelly Jansen, 8 Thea v. Oorschot, 9 Dorian Verhagen, 10 Josje v d. Bosch, 11 Hanneke v d. Heijden, 12 Tonny Pijnappels.
3e rij van boven: C 1 Carla v d Bogaard, 2 Ans v Beekveld, 3 Marga Bijnen, 4 Mientje v. Osch, C5 Carla v d. Weijer, C6 Jose v. Thiel, C7 Annemieke Steenbakkers.
voorlaatste rij: D 1 Riet v. Esch, 2 Mia v. Dijk, 3 Wilma v d Dungen, 4 Mieke Ligtenberg, 5 Hanneke v. Roessel, 6 Annemarie van Oss of Annemarie van Osch
Voorste rij: E 1 Rina v. Els. 2 Eimy van Aarle, 3 Riet Kastelijn, 4 Gemma Deelen, 5 Agnes van Erp.

Mariaschool Centrum, 1964, Klas 5, geboren ca 1954.

1964, Klas 5, geboren ca 1954.
Dit is dezelfde groep als op voorgaande foto. Achterste Rij A: 1 Ardi v d Broek, 3 Maria Swarts, 5 Carla v d Weijer, 7 Sylvia Mutsaerts, 8 Jose van Thiel, 9 Thea van Oorschot
Tweede Rij B: 1 Tineke Wouters, 2 Annemarie van Osch, 3 Nelly Jansen
Derde Rij C: 2 Jeannie v d Heijden, 3 Hanneke v d Heijden, 4 Mia van Dijk, 5 Beatrice van Liempd
Voorste Rij D: 1 Jeanette van Tartwijk, 3 Hanneke van Roessel, 4 Jeanne Kooymans, 7 Agnes van Erp.Mariaschool Centrum, ca 1965 Klas 6, geboren ca 1954.

Ca 1965, Klas 6, geboren ca 1954.
Deze groep kreeg in plaats van de Plechtige Communie (als pilot) een driedaagse retraite waarin zij een tentoonstelling maakten van de 7 sacramenten.
Voor het gebouw van de paters Damianen in St. Oedenrode.
A1 Hanneke v d Heijden, A2 Trudy Mulkens, A3 Helma Mulders, A4=?, A5 Anita Tausch, A6 Gonnie Santegoeds, A7 Ardi v d boer, A8 Carla v d Weijer, A9 Jeannie v d Heijden, A10 Wilma Beijnen
B1 Tonnie Pijnaappels, B2 Els den Ouden, B3 Thea van Oorschot, B4 Betsie van Zutphen B5 Maria of Annemarie van Osch, B6 ... Doreleijers
C1 Jose Brus, C2 Jeanne van Herpen, C3 Huberdien Brus, C4 Joke van Heeswijk, C5 Christien v d Donk, C6 Tinnie Schelkens, C7 Margo Speeks, C8 Jeanneke Hermens, C9 Mientje van Aarle, C10 Riet Kastelijn, C11 Rina van Els, C 12 Jeanette van Tartwijk.


Mariaschool Centrum, ca 1966, klas 6, geboren ca 1955.

Ca 1966, klas 6, geboren ca 1955.
In de tuin van het Moederhuis van de Zusters, op de achtergrond het Jan Heestershuis en het gebouw van de jongens Mulo aan de Pompstraat.
Rij A: 1 Antoinette Verhagen, 2 Ans van de Wijdeven, 3 Marga de Wit, 4 Els v d Ven, 5 Marie Jose v d Sangen, 6 Ans ....., 7 Anita van Ballekom, 8 Maria v d Donk, 9 .....van Aarle, 10 Anita van Zutphen, 11 Marianne Fassbender, 12 Ans Mathijsen, 13 Wilma van Helvoort, 14 Jacqueline v d Ven, 15 Gonnie Verbruggen, 16 Hannie Speeks, 17 Leontine Verhagen, 18 Bernadette Duffhues,
Rij B: 1 Marien v d Spank, 2 Marian van Oss, 3 Miriam Mutsaars, 4 Onbekend, 5 Antoinet ....., 6 Marga van Aspert, 7 Karin Verzijl, 8 Yvonne Jansen.
Rij C: 1 Annie v d Rijdt, 2 Vera Schuurmans, 3 Siny Bolwerk, 4 Marlies van Esch.
Rij D: 1 Elly de Wit, 2 Victoria Schellekens, 3 Gemma Kraaievanger, 4 Yvonne Wouters, 5 Annelies Verhagen, 6 Ineke van Gestel, 7 Nettie Steenbakkers, 8 Bernadine van Doremalen, 9 Corrie AartsFoto's genomen tussen 1971-1980.

Mariaschool Centrum, 1978-1979, klas 5, geboren ca. 1967.

1978-1979, klas 5, geboren ca. 1967.
Rij A: 1 Ardienne Verhoeven, 2 Yvonne Timmermans, 3 Hanneke Zigmans, 4 Petri v d Aa, 5 ?, 6 Marianne v d Sangen, 7 Monique v d Boer, 8 Onbekend, 9 Onbekend, 10 Ingrid Bosmans, 11 meester ….????, 12 Dionne Smits, 13 Fientje v d Heyden, 14 Jan Pieter de Wit, 15 Antoine Bosmans, 16 Erik van Kemenade, 17 Marianne Verhoeven.
Rij B: 1 Willemijn Hardam, 2 Marielle Habraken (?), 3 Wilbert …????, 4 Frank Olijslagers, 5 Robert Jan v d Boer, 6 Jan de Wit, 7 Cindy Bosmans


Fotoalbum

Fotoalbum Mariaschool]