Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Antonius Verkuijlen (1882 - 1957)

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Antonius Verkuijlen
Persoonsinformatie
Volledige naam Antonius Verkuijlen
Roepnaam Antoon
Geboorteplaats Heesch
Geboortedatum 16 maart 1882
Overl.plaats 's-Hertogenbosch
Overl.datum 16 december 1957
Partner(s) Johanna van Doorn
Beroep(en) postbode

raadslid
wethouder

Antonius (Antoon) Verkuijlen[1][bewerken | brontekst bewerken]

In 1917 was Antoon (35 jaar), samen met kapelaan Meijer de drijvende kracht achter de oprichting van RK werkliedenbond. Antoon is daarna jarenlang voorzitter van deze bond. Antoon wordt genoemd als een van de personen die in 1920 de coöperatieve winkel “De Eendracht” en in 1949 de coöperatieve kolenvereniging Schijndel opricht. In 1942 staat Antoon met het bestuur ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum prominent op de foto. 1 januari 1964 wordt de werkliedenbond omgedoopt naar N.K.V. vanaf 1976 wordt dit F.N.V.

Ook de volkshuisvesting was in die tijd al een heet hangijzer.
Het initiatief werd genomen om te komen tot de oprichting van een woningbouwvereniging. Het notulenboek van Huis en Erf vermeldde het volgende; ”Het bestuur v.d. RK Werkliedenvereniging te Schijndel nam in de Bestuursvergadering van juli 1918 het besluit om te komen tot de vorming van een commissie tot woningbouw en machtigde den adviseur van genoemde RK Werkliedenvereniging deze commissie te vormen. Op verzoek van H. Meijer, adviseur van de RK Werkliedenvereniging traden tot deze commissie toe, H. Bolsius, M. Jansen, Boland, W. Kriellaars, Antoon Verkuijlen en H. Meijer enz.”

Antoon zal enkele tientallen jaren als bestuurslid aanblijven. Uit het boekje uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Huis en Erf bleek dat Antoon een gedreven bestuurslid was die veel voorstellen deed om extra woningbouw te realiseren maar daarbij vaak bot ving. Ook bij zijn voorstel op 18 januari 1928 om het bestuur uit te breiden (er waren ondertussen diverse personen uit het bestuur gestapt) stuitte wederom op veel verzet van voorzitter Bolsius. Het was ook Antoon die in 1928 voorstelde om een onderhoudsfonds op te richten om jaarlijks de 3 slechtste woningen op te kunnen knappen. Zo werd er voor enkele woningen op de Boschweg in 1930 een pomp geslagen omdat het water van de gezamenlijke put van te slechte kwaliteit was. In 1929 werden die woningen van elektrisch licht voorzien en kregen in 1939 de huizen een aansluiting op het waternet. Voor velen was Antoon een vertrouwensman en hij was bijzonder goed op de hoogte van het wel en wee in Schijndel. Bij de toewijzing van woningen was zijn inbreng binnen het bestuur vaak bepalend voor wie welke woning toegewezen kreeg.

Of hij ook persoonlijk betrokken was bij de oprichting van de andere verenigingen die door de werkliedenbond werden opgericht is niet bekend. Zoals de Toneelclub “Kunst en Adel”, het Servatius(zieken)fonds, Levensverzekering, Volksbank, Geitenfokvereniging en diverse cursussen. Wel werd hij weer genoemd als medeoprichter van het Ziekenfonds Midden-Brabant.

Na en misschien ook wel bij de oprichting van de Jonge Werkman in 1917 was Antoon betrokken als jeugdleider. Gedurende de periode ca.1932-1937 was hij voorzitter van De Jonge Werkman en werd hij op zeker moment ook de beheerder van het Patronaat genoemd.

In 1919 werd Antoon (37 jaar) raadslid namens de werkliedenbond. Op een foto van 1923 waarop burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris en raadsleden zijn afgebeeld staat hij als raadslid. Bij gelegenheid van het koperen ambtsjubileum van burgemeester Janssens in april 1932 was hij dat nog steeds. In berichten t/m 1936 komt hij nog voor als raadslid. Vanaf 1935 t/m 1940 was hij wethouder; daarvoor kreeg hij op 8 oktober 1935 toestemming van de minister van binnenlandse zaken hoofd bestuur posterijen, telegrafie en telefonie. Wanneer hij als wethouder iets te zeggen had deed hij dat namens de werkliedenbond.

Op 27 februari 1913 koopt Antoon van Willem van de Burgt, hoepelmaker, huis, erf en bouwland kadastraal sectie E nr.3667 groot 17 aren (Rietbeemdweg 2). Verkoper heeft dit aangekocht op 9 april 1907. Deze verkoop en koop is geschied voor een bedrag van 1625 gulden. Van het gekochte kan de tuin en het bouwland half maart en huis en erf met Pinksteren in het jaar 1913 in gebruik worden genomen.    

Op 3 augustus diende Antoon een aanvraag in voor een bouwplan van een woonhuis met bijbouw op perceel sectie E nr. 3666 en 3667 welke uitgevoerd werd door architect C.J. Van de Ven (Rietbeemdweg 4). Een tekening (d.d. 30-7-1931) schaal 1 op 100 is bijgevoegd bij de aanvraag. De aanvraag is op 4 september 1931 nr.37 ondertekend door de secretaris Verhagen. Wanneer het huis daadwerkelijk gebouwd werd, is niet bekend.

Bij het betrekken van de nieuwe woning werd huisnummer 2 in eerste instantie verhuurd aan Cees v.d. Sande en Drika Mettler. Later, na het overlijden van Antoon en zijn vrouw, werd het huis aan de huurders verkocht.

Veel woningen werden tijdens de oorlog beschadigd of vernietigd. Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moest een schaderapport opgesteld worden.
Na de oorlog taxeerde het Nationaal expertisebureau “Hermes” uit Veghel de geleden oorlogsschade aan beide panden. Het rapport van 10 april 1945 gaf aan dat te herstellen kosten van nr.4 hfl.1280,- en van nr. 2 hfl.867,- bedroegen. Voor wat betreft de huisraad was ter waarde van hfl.837,50 vernietigd. De huisraad die beschadigd was, was voor hfl.53,50 te herstellen. De taxatie van het onroerend goed was uitgevoerd door Gebroeders Van Schaik in de Hoofdstraat. Het rapport bevatte een gespecificeerde lijst van de huisraad incl. aankoopprijs en jaar van aankoop.

In 1957 is Antoon (in Den Bosch ) op 75-jarige leeftijd overleden. Op zijn bidprentje werd hij herdacht als gouden jubilaris der Heilige Familie, lid van de St. Vincentius vereniging, oud-wethouder en ere-voorzitter van de KAB te Schijndel. Wanneer zijn medewerking werd gevraagd op sociaal of charitatief gebied, stelde hij zich steeds beschikbaar, nam de taak belangeloos op zich en vervolgens volbracht hij die taak nauwgezet en gewetensvol.

Het gezin Verkuijlen[2][bewerken | brontekst bewerken]

Antonius (Antoon) werd op 16 maart 1882 in Heesch geboren, zoon van Leonardus Verkuijlen geboren in Schijndel (1849) en Adriana van Grinsven geboren in Dinther (1850 - 1890). Zijn broer Marinus (1883-1963) is nog in Heesch geboren, maar als Antoon 4 jaar is, gaat het gezin op 10 juni 1886 in Schijndel wonen. Zijn broer Wilhelmus (1886-1960) en zussen Maria (1887-1914) en Antonia (1890-1968) komen in Schijndel ter wereld. Antoon, van beroep postbode, overleed op 16 december 1957 in 's-Hertogenbosch.

Antoon trouwde op 25 juni 1908 in Dinther met Johanna van Dooren.

Johanna van Dooren werd geboren op 14 oktober 1878 in Dinther, dochter van Hendrikus van Dooren‏‎ (± 1845) en Adriana Bunthof‏‎ (± 1850). Johanna overleed op 28 oktober 1953 in Schijndel.

Kinderen uit het huwelijk van Antonius en Johanna:

  1. Adriana Maria (Sjaan) werd geboren op 24 augustus 1909 in Schijndel. Zij was ongehuwd en meer dan 40 jaar onderwijzeres in Den Dungen. Sjaan overleed op 17 januari 1996 in 's-Hertogenbosch.
  2. Adrianus Josephus (Janus) werd geboren op 7 september 1911, trouwde met Anna Martina Catharina (Anna) de Roij geboren in Gennip (1911 - 2010). Samen krijgen ze 8 kinderen. Janus gaat op zijn 12e naar een kostschool in Nijmegen. Na zijn studie in Nijmegen gaat hij naar Gemert waar hij nog de hoogste klas van de plaatselijke Latijnse school volgt en waarna hij nog 5 maanden in België verblijft voor studie. Half januari start hij op de kweekschool voor onderwijzers in Eindhoven. Tijdens zijn studie is Janus (naar voorbeeld van zijn vader) ook actief in het maatschappelijke leven. In 1932 richt hij samen met Frans van Osch gymnastiekclub Ulci Dulci op. Op 3 mei 1936 wordt Janus de aanstelling “Leider van de Jonge Wacht” aangereikt. Janus is van ca. 1947 tot ca. 1950 onderwijzer op de Lambertusschool (waar hij zelf ook als leerling lessen heeft gevolgd) en geeft daarna les op verschillende middelbare scholen zoals de meisjes MULO (1956-1968) in Schijndel. Op de LTS geeft hij in 1969 nog les in de Duitse taal. Tijdens een interview in 1983 geeft hij aan dat hij ruim twintig jaar eerder mede aan de wieg stond bij de oprichting van de Amateur Foto Club Schijndel. Daarbij geeft hij aan jarenlang secretaris/penningmeester te zijn geweest van die club. Janus overleed op 4 februari 2006 in Schijndel.
  3. Leonarda Wilhelmina werd geboren op 28 november 1912 in Schijndel, overleed op 20 juli 1913 in Schijndel.
  4. Henriette Wilhelmina (Jet) werd geboren op 21 augustus 1916 in Schijndel. Jet, van beroep verpleegster, trouwde in 1953 met Cornelis Matheus de Vries en verhuisde naar Eindhoven.
  5. Leonarda Maria (Lenie) werd geboren in 1918. Lenie trouwde met Franciscus Jacobus van Eik uit Breda.
  6. Petrus Franciscus werd geboren op 24 december 1921 in Schijndel, overleed op ‎25 september 1922 in Schijndel.
  7. Francisca Wilhelmina is getrouwd met Martinus Johannes Pijnenburg uit ‘s-Hertogenbosch.

De eerste 3 kinderen van Antoon en Johanna zijn in de Pompstraat geboren. Theo Heesters (wagenmaker en vader van kunstenaar Jan Heesters) die in de Pompstraat woont, trad op als getuige. De andere kinderen werden in de Kluis (Rietbeemdweg 2) geboren. Bij alle aangiftes was het opgegeven beroep van Antoon postbode of brievenbesteller.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Heemblad Rond die Cluse 28e jaargang 2021-1 bkadzijden 36 tot en met 38
  2. Heemblad Rond die Cluse 28e jaargang 2021-1 bladzijde 35