Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bouwvereniging Huis en Erf

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bouwvereniging Huis en Erf[1][bewerken | brontekst bewerken]

Opgericht 1917 - per 1 januari 2018 met Wovesto gefuseerd tot Woonmeij.

Een terugblik op vijfenzeventig jaar bouwvereniging Huis en Erf 1917 – 1992.

Een pas opgerichte vereniging kan niet zonder mensen die met hart en ziel met de “zaak” begaan zijn, die inzicht en de nodige kennis hebben, die leiding kunnen geven, die initiatieven nemen, kortom: mensen die een voortrekkersrol vervullen. Zonder dergelijke personen is het moeilijk iets overeind te houden. Gelukkig was Huis en Erf daar niet van verstoken.
Wie waren die mensen van het eerste uur? Op grond van de notulen van Huis en Erf en wat via overlevering bekend is, verdienen de volgende personen zonder meer vernoemd te worden:
Kapelaan Meijer. Deze was mede-initiatiefnemer en geestelijk adviseur van de Rooms-Katholieke Werkliedenbond St. Joseph, van waaruit Huis en Erf is opgericht. De heer Meijer, kapelaan in Schijndel van 1907 tot 1927, was niet alleen geestelijk adviseur van de bouwvereniging, hij was in de beginjaren ook nog secretaris. Later is de heer Meijer pastoor-deken van Asten geworden;
De heer A. Verkuijlen. Samen met kapelaan Meijer was hij de oprichter van de Schijndelse werkliedenbond. Enkele tientallen jaren lang was hij bestuurslid van Huis en Erf. Binnen het bestuur was met name hij degene die zich voor het bouwen van woningen beijverde om zodoende de woningnood in Schijndel te bestrijden. De heer Verkuijlen, officieel postbode van beroep, was tevens gemeenteraadslid en enkele malen wethouder, alsook medeoprichter van het Ziekenfonds Midden-Brabant;
De heer H. Bolsius. Vanaf de oprichting tot aan zijn overlijden in 1954 was Harry Bolsius, die directeur van de kaarsenfabriek was, voorzitter van Huis en Erf;
Notaris S. van Dieten. Hij was de eerste penningmeester van de bouwvereniging.

De eerste 24 woningen van Huis en Erf, ontworpen door architect Van Liempd, werden in 1919 aan de Sint Servatiusstraat gebouwd. Deze huizen kregen later de naam “de hongerhoek”.
De allereerste huurder/bewoner van Huis en Erf was Bert van Schijndel. Lange tijd werd de huur wekelijks geïnd. Tijn van Lier was de eerste huurophaler.
Ten gevolge van oorlogsgeweld werden acht woningen van Huis en Erf aan de Sint Servatiusstraat onherstelbaar vernield en niet meer opgebouwd. In 1974 werden de 16 resterende woningen afgebroken. Ter plaatse verschenen 36 nieuwe woningen. Momenteel heet het daar Molenhof en Jansenpark.

Een tweede complex kwam in 1929 tot stand. Op de Boschweg werden 17 woningen gebouwd: vijf blokken van twee in de Meijgraaf, nu Schutsboom geheten, drie blokken van twee zogenaamde middenstandswoningen langs de Boschweg en een winkelwoonhuis (daarin is nu de Woonwinkel gevestigd). Huis en Erf trad hier als beheerder van de huizen op; de gemeente was de eigenaar.
De hiervoor genoemde huizen aan de Meijgraaf werden in de volksmond “de beentjeshoek” genoemd.

Tijdens de bevrijding van Schijndel werd onze gemeente zwaar gehavend. Begrijpelijk is dan ook dat de gemeente na de oorlog de woningbouw ter hand nam.

Het beheer en de administratie van de bouwvereniging werd verzorgd door gemeentepersoneel. Eerst door gemeentesecretaris Verhagen, later door Wim van Kessel.

Op het einde van de jaren zestig gaf burgemeester Van Tuijl te kennen dat de gemeente niet langer op dezelfde voet met sociale woningbouw door moest gaan. Wim van Kessel en Gerard van Herpen kregen van hem de opdracht Huis en Erf nieuw leven in te blazen.
Zonder geld en zonder personeel werd begonnen. Eerst moest een nieuw bestuur gevormd worden. Vervolgens werd uitgekeken naar een eigen kantoor. Een oud woonhuis van de gemeente aan de Elschotseweg, dat voor f. 47,85 per maand gehuurd kon worden, zou daarvoor dienst kunnen doen.
Ook werd er personeel aangenomen. Samen met een secretaresse vormden de heren Van Helvoirt en De Kleijn het eerste team. Inmiddels is het aantal personeelsleden gegroeid tot 37 personen. (stand 1992)
Van het huis aan de Elschotseweg is men verhuisd naar de Molenhof. En sinds kort is men gehuisvest in het prachtige kantoor aan de Kerkendijk.

Begonnen met een startkapitaal van f. 270,-- is Huis en Erf uitgegroeid tot een moderne en financieel gezonde woningcorporatie. Huis en Erf heeft in 1992 niet minder dan 2100 woningen in Schijndel, 900 in Sint-Michielsgestel en 250 in Den Dungen.
Gerard van Herpen, erevoorzitter Huis en Erf.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Boekje 75 jaar Huis en Erf 1917 - 1992 onder redactie van Drs. H.H.V.M. Maas, bladzijden 7 en 8.