Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Rijvereniging Het Ros Beyaert

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rijvereniging “Het Ros Beyaert”[bewerken | brontekst bewerken]

Oprichting[bewerken | brontekst bewerken]

Op 19 februari 1925 wordt door enkele leden van de Boerenbond Schijndel een rijvereniging opgericht. Deze oprichters waren Herman Kraaijvanger, Piet van de Velden, Haske de Graaf, Jan Verhagen en Harrie van de Spank. Ze kozen een mooie naam voor hun vereniging, “Het Ros Beyaert”. Het edele ros is bekend uit het Middelnederlandse heldendicht dat verhaalt over de vier Heemskinderen in hun moedige strijd tegen Keizer Karel de Grote.
De paarden van de eerste negen leden zijn nog lang niet de ranke paarden van nu. Overdag staan ze voor de ploeg of kar, ’s avonds zijn ze plotseling rijpaard. Vooral de oudere boeren zijn aanvankelijk niet zo blij met de nieuwe hobby van hun zoons of knechten. Paarden zijn er om te werken en niet om ’s avonds en op zondag nog eens “afgebeuld” te worden. Maar dit verandert snel als ze merken dat hun zoons en knechten juist door de ruitersport meer liefde voor het paard krijgen en het beter leren verzorgen. Het paardrijden komt de gezondheid van de paarden alleen maar ten goede.
De ruitersport bloeit in heel het NCB- gebied dan ook steeds verder op. In 1940 telt de bond van landelijke ruiterverenigingen al 110 aangesloten afdelingen.
Herman Kraaijvanger is dan nog de enige ruiter met enige ervaring, hij was ingedeeld geweest bij de bereden artillerie van het leger “De Gele Rijders”. Hij wordt de eerste commandant-instructeur. De vereniging beschikt dan nog niet over een eigen terrein en is daardoor, voor het oefenen, aangewezen op braakliggende veldjes. Veewagens en paardentrailers zijn er niet, dus alle afstanden binnen en buiten Schijndel moeten ruiter en paard te voet afleggen.

Oorlogsjaren[bewerken | brontekst bewerken]

De oorlogsjaren maken een voorlopig einde aan de activiteiten van de vereniging. In 1939, tijdens de mobilisatie, worden alle paarden gevorderd voor het Nederlandse leger, maar ze krijgen deze grotendeels weer terug in mei 1940. Als de bezetter de NCB opheft en ook zijn wil oplegt aan de bond van rijverenigingen hangen alle ruiters hun rijzadel aan de kapstok. Bovendien neemt later de Duitse leger ook veel paarden in beslag.

Na de bevrijding[bewerken | brontekst bewerken]

Een jaar na de bevrijding, en de heroprichting van de NCB, is de oude club weer bijeen, op gang gebracht door vooral Piet de Laat en Willem Broeren. Het Ros Beyaert bloeit weer op. Negenmaal neemt de vereniging in het eerste jaar met één of twee achttallen deel aan dressuurnummers op concoursen, met meestal goede resultaten. Successen zijn er ook voor de springruiters: H. Korsten, Th. van de Oetelaar, W. Broeren, J. Broks, W. van Roosmalen, J. van de Vorstenbosch, P. Kemps en J. van Weert.
1946
De vereniging treedt op tijdens het grote Arenaspel in Tilburg, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de NCB. In dit Arenaspel worden een aantal episodes uit de Bijbelse en Vaderlandse geschiedenis uitgebeeld.
De Schijndelse ruiters spelen hierbij de rol van Spaanse edelen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Ter gelegenheid van dit gouden feest zet de rijvereniging ook, in samenwerking met de RKJB en de Boerinnenbond Schijndel, een groot ruiterfeest op touw in Schijndel.

Toetreding vrouwen[bewerken | brontekst bewerken]

Tot 1953 is de georganiseerde ruitersport bij Ros Beyaert alleen weggelegd voor mannen. Vanaf dat jaar kunnen ook vrouwen lid worden en deelnemen aan diverse wedstrijden. Ze moeten echter wel lid zijn van de Boerenbond die dan nog grote invloed heeft op de plattelandsverenigingen. In 1967 vervalt het verplichte NCB-lidmaatschap en kunnen ook “gewone“ burgers toetreden.

Oprichting "Rijvereniging Jan van Amstel" op de Boschweg.[bewerken | brontekst bewerken]

Doordat in 1953, tijdens een algemene vergadering van de Boerenbond Boschweg, de oprichting van een “eigen” rijvereniging al eens ter sprake was gekomen, hakken een aantal Boschwegse ruiters in 1959 de knoop door.
Dorus van de Oetelaar, Wim van Roosmalen en enkele andere ruitersportliefhebbers richten op 1 februari van dat jaar de "Rijvereniging Jan van Amstel" op.

Opheffing[bewerken | brontekst bewerken]

Ros Beyaert maakt dan een moeilijke periode door met een aantal jaren van nauwelijks of geen activiteiten.
In de jaren 1961, 1963, 1967 en 1969 worden nog enkele grote evenementen georganiseerd. In het jaar 1969 viert de vereniging met 26 leden nog haar 40-jarig jubileum maar daarna wordt het stil.
Vanaf 1983 draait Het Ros Beyaert weer op volle toeren. Zo organiseert de vereniging in 1988 het kringconcours van de kring Uden en in 1990 zelfs een groot landelijk concours.
Twee jaar later, in 1992, blijkt toch dat de bestaansmogelijkheden voor twee rijverenigingen in Schijndel te klein zijn geworden. De leden van Het Ros Beyaert besluiten de vereniging op te heffen. Na 73 roemruchte jaren gaat dan Het Ros Beyaert op in de rijvereniging Jan van Amstel.