Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Boerenbond Schijndel

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Boerenbond[bewerken | brontekst bewerken]

De oprichting[bewerken | brontekst bewerken]

Pater Gerlacus van den Elsen (geboren te Gemert) was de grote animator om plaatselijke bonden op te richten. Na 1892 schrijft hij, samen met de toenmalige redacteur Thijssen, in de “Noordbrabanter” een niet te stoppen reeks artikelen om de pastoors en boeren aan te sporen om plaatselijke bonden op te richten. Zij zijn ervan overtuigd dat de gehele organisatie van onderaf opgebouwd moet worden. Zij plaatsen ook een uitgewerkt reglement in dit blad om hiermee het stichten van Boerenbonden te vergemakkelijken. Deze niet aflatende aansporingen beginnen in mei 1896 hun eerste vruchten af te werpen. Nog vóór de stichting van de provinciale NCB op 17 augustus 1896 zijn er al een dertigtal dorpen met een Boerenbond. Na de totstandkoming van de NCB reist hij de dorpen af om afdelingen van deze Bond op te richten. Eén van de eerste Boerenbonden komt in Schijndel tot stand.

Oprichting Boerenbond 4 mei 1896[bewerken | brontekst bewerken]

De provinciale Noordbrabantsche ’s-Hertogenbosch vermeld op 8 mei 1896 het volgende:
Te Schijndel is een afdeeling van den Boerenbond opgericht; terstond reeds traden 335 leden toe. Het bestuur wordt samengesteld uit:

 • Bestuursleden van de vier afdeelingen van het bestaande veeverzekeringsfonds
 • de heer J. van de Ven als voorzitter
 • de heer A. Bolsius als ondervoorzitter. (Nadat Schijndel zich aangesloten had bij de provinciale NCB werd de heer Toon Bolsius als voorzitter benoemd, hij was ook een van de oprichters).
 • de heer J.A. van der Spank als secretaris.

De oprichters van de Schijndelse Boerenbond kiezen Sint Isidorus (van Madrid) als patroon van hun vereniging. Waarom er voor deze Heilige is gekozen is niet duidelijk. Van de oprichting of oprichtingsvergadering van de Boerenbond Schijndel zijn, voor zover bekend, geen notulen of officiële verslagen bewaard gebleven. Het is zeer goed mogelijk dat er niets is opgeschreven omdat het notuleren van vergaderingen in deze tijd nog vrij ongebruikelijk is. De Schijndelse afdeling is met 315 leden dan meteen de grootste NCB-afdeling. Als mede-oprichter mogen we de Schijndelse onderwijzer W. Kriellaars noemen. Hij wordt in 1901 de eerste directeur van de Schijndelse melkfabriek en tevens eerste kassier van de Schijndelse Boerenleenbank.


De NCB-afdeling Schijndel is in de eerste decennia een zeer actieve vereniging, die bij verscheidene gelegenheden initiatieven toont, wat blijkt uit het oprichten van de Boerinnenbond Schijndel, een Boerinnen Jeugd Bond (BJB) en een Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB).

Voordelen voor de boerenstand[bewerken | brontekst bewerken]

 • Boerenleenbank: De boeren kunnen gemakkelijker over krediet beschikken en daardoor uitbreiden en verbeteren.
 • De Boterfabriek was een vaste afnemer van hun melk.
 • Gezamenlijke aankoop van kunstmest en veevoer. Hieruit ontstonden de plaatselijke pakhuizen van de NCB en winkels voor boerengerief.
 • Oprichting van een exportslagerij te Boxtel
 • Bevordering van het landbouwonderwijs en algemene ontwikkeling.
 • Een brandassurantie kwam tot stand.
 • Een vee-en paardenverzekering.
 • Landbouwcursussen georganiseerd
 • R.K. Jonge Boerenstand (RKJB) opgericht

Voor boerinnen

 • Vanaf 1928 cursussen op godsdienstig, opvoedkundig en huishoudelijk gebied.
 • Thema’s die aan bod kwamen waren: de bouw en inrichting van boerderijen, de behandeling van tuin-en kamerplanten en het verzorgen van kleinvee. Voor de jonge boerinnen waren er reidansen.

Oprichting R.K. Boerinnenbond in 1931
Als patrones voor deze vereniging koos men de Heilige Gregoria.
Eerste voorzitster werd Woutera Goijaarts-Timmermans.

De Boerenbond is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het nog ouderwetse boerenbedrijf in Brabant in het begin van de 20ste eeuw.

Video[bewerken | brontekst bewerken]

Video 100 jaar Boerenbond Schijndel 1996