Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Boerinnenbond Schijndel

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Boerinnenbond Schijndel[bewerken | brontekst bewerken]

De oprichting 8 oktober 1931[bewerken | brontekst bewerken]

In 1927 benoemd het hoofdbestuur van de NCB in Tilburg een commissie “Boerinnenbonden NCB” die tot taak krijgt de oprichting van plaatselijke boerinnenbonden te stimuleren. Mej. E. Ariëns gaat als propagandiste op pad om contacten te leggen met besturen en vooral met de geestelijk adviseurs van de NCB – afdelingen. Haar propagandawerk voert al spoedig tot de oprichting van vele boerinnenbonden. Ook in Schijndel weet zij de leiders van de Boerenbond Schijndel en pastoor G.L.J. van Dijk te overtuigen van het belang van een boerinnenbond en met succes.
De leiders van de boerenbond roepen de boerinnen van Schijndel op om naar de oprichtingsvergadering te komen. De vrouwen komen in grote getale naar de vergadering. Blijkbaar waren de leiders bij voorbaat al overtuigd dat de bijeenkomst een succes zou worden. Het vaandel voor de, op dat moment nog op te richten, vereniging was al klaar en hing tijdens de vergadering al in de zaal. Ook de patrones van de nieuwe R.K. Boerinnenbond "St. Georgia" was al bedacht. Op 8 oktober 1931 is de Boerinnenbond een feit. Voorzitster wordt : Woutera Goyaarts-Timmermans

Eerste reglement van St. Georgia[bewerken | brontekst bewerken]

 • Doel van de vereniging: Bevordering van de godsdienstige, maatschappelijke en vakkundige ontwikkeling der leden.
 • Door middel van: lessen, lezingen, cursussen en geschriften.
 • En het houden van vergaderingen waarin de belangen der leden worden behandeld.

In de eerste jaren zijn bijna alle activiteiten gericht op ontwikkeling en het bijbrengen van kennis op allerlei terreinen die te maken hebben met het boerenbedrijf, het huishouden en de opvoeding van de kinderen:

Cursussen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Kooklessen
 2. Melkcursus
 3. Pluimveecursus
 4. Knippen en naaien
 5. Verstellen van kleding
 6. Cursus slachtverwerking en wecken
 7. Huishoudcursus
 8. Wasbehandeling
 9. Ziekenverzorging.

Dat al deze cursussen hun vruchten afwierpen blijkt uit het feit dat zij reeds op de landbouwtentoonstelling van de NCB – afdeling te Schijndel in 1935 met 6 stands aanwezig waren.

Verdeling van de stands:

 • Bloemen schikken
 • Bereiden van groenten en fruitgerechten
 • Zuivelstand
 • Inmaak op de boerderij
 • Eenvoudige gedekte tafel
 • Feestelijk gedekte tafel

Ter ontspanning is er regelmatig op de zondagmiddag gelegenheid tot reidansen of volksdansen. De boerinnenbond is een zeer actieve vereniging totdat de oorlog roet in het eten gooit door het in beslag nemen van de openbare gebouwen.

Na de bevrijding.[bewerken | brontekst bewerken]

De boerinnenbond hervat al vrij snel na de bevrijding haar activiteiten echter het accent komt wat meer te liggen op sport, ontspanning en culturele ontwikkeling. Voor haar jeugdige leden richt de boerinnenbond in 1946 een eigen vereniging op, de B.J.B. (Boerinnen Jeugd Bond). Deze BJB richt zich vooral op :
declamatiewedstrijden, toneeluitvoeringen en vooral in sportdagen.

In de loop der jaren veranderd de boerenstand ingrijpend. Veel jonge boeren zien geen toekomst meer in het boerenbedrijf. Zij vinden vaak werk in de aanverwante bedrijven of gaan in het bedrijfsleven werken. De Schijndelse boerinnenbond gaat het echter nog steeds voor de wind.

KVO Katholieke Vrouwenorganisatie[bewerken | brontekst bewerken]

De vereniging krijgt een extra impuls als in 1968 de boerinnenbond wordt omgedoopt in KVO Katholieke Vrouwen Organisatie. Was voorheen de vereniging alleen toegankelijk voor vrouwen uit de agrarische sector, nu kan voortaan iedereen lid worden. Binnen deze open organisatie is er aandacht voor alle facetten van de moderne samenleving en de leden kunnen er terecht met vragen over bijvoorbeeld, erfrecht, verzekeringen, financiële regelingen en relaties. Maar ze hebben niet alleen aandacht voor scholing en kennis, er werd ook veel tijd besteed aan bridgen, yoga en gym. Ze ondernemen fietstochten en gaan samen op reis. De reidansclub, toneelclub en koor van de KVO treden vaak op, niet alleen voor eigen leden maar ook in bejaarden, verzorgings - en verpleeghuizen. Ze nemen deel aan culturele dagen in kring – en interkringverband.

Jubilea gevierd na 1968

 • 1971 40-jarig jubileum
 • 1981 50-jarig jubileum
 • 1991 60-jarig jubileum

Eind jaren 90 ondergaat de KVO een reorganisatie en wordt de band met de NCB geheel verbroken. Dankzij de enthousiaste inzet van een aantal leden gaat de vereniging verder.