Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Brouwhuisstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brouwhuisstraat[1][bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 17 mei 1962.[bewerken | brontekst bewerken]

Brouwhuisstraat.
Voor meer details klik hier.
Brouwhuisstraat.
Voor meer details klik hier.

Tot op heden heeft nog geen naam, de onverharde weg welke loopt vanaf de Boschweg tussen de woonhuizen van de garagehouder H.W. Fassbender, Boschweg 23 en de caféhouder H. Verhaag, Boschweg 25, naar de Hopstraat. Zeer onlangs is de eerste vergunning afgegeven voor de bouw van een woonhuis aan die weg. In verband daarmee wordt thans de noodzaak gevoeld om aan die weg een naam te geven. Het is uiteraard niet mogelijk om aan een straat, welke verbinding geeft met andere straten welke reeds alle een naam hebben en welke straatnamen geen aanleiding geven om te veronderstellen, dat zij in een bepaalde buurt zijn gelegen, een willekeurige naam te geven. De weg in kwestie geeft verbinding van de Boschweg met de straat, welke in het jaar 1941 zeer terecht de naam Hopstraat werd gegeven. Aan laatstbedoelde straat stond toendertijd nog een oude boerderij met een hopest, welke vrijwel nog geheel intact was. Nu wil het toeval dat op de plaats waar thans het woonhuis van de garagehouder H.W. Fassbender staat, in vroeger jaren een grote brouwerij stond. Bovendien was deze niet de enige brouwerij, welke in het begin van de 18e eeuw en reeds meerdere eeuwen eerder, in Schijndel stond. In het jaar 1716 bijvoorbeeld, werden op grond van het bepaalde in de artikelen 1, 2 en 3 van de resolutie van de Raden van Staten der Verenigde Nederlanden, door “’slands peijlder over de stad en Meierij van ’s-Bosch, opgenomen en gepeijlt” de brouwerijen van na te noemen personen. Op grond daarvan werd door de gecommitteerden van den stadhouder en door de schepenen van Schijndel aan de volgende personen admissie (verlof) verleend om het beroep van brouwer uit te oefenen:

  1. de weduwe Andries van der Schoot. Deze brouwerij, welke was genaamd St. Antonius, stond op de plaats waar voorheen de garagehouder H.W. Fassbender woonde;
  2. Peter van der Sande. Deze was brouwer in de Herberg De Wildeman, welke stond op de plaats waar thans de herenmodezaak van Ausems is gevestigd;
  3. Gijsbert Jan Smits. Diens brouwerij, gelegen aan de Hoofdstraat-zuid-hoek Kluisstraat, hebben de oudere Schijndelse ingezetenen nog gekend als in werking zijnde. De laatste brouwer was Matthieu Bolsius en voordien diens vader Lambertus Bolsius. Dit bedrijf is later in gebruik geweest als jamfabriek en daarna als vleeswarenfabriek van de Gebr. Geerkens;
  4. Gijsbert de Jong. De plaats waar deze brouwerij stond is tot op heden niet achterhaald kunnen worden;
  5. Hendrik Andries Dortmans. Zijn brouwerij, genaamd De Roos, stond aan de Boschweg-hoek Bunderstraat, schuin tegenover de onder 1 bedoelde brouwerij;
  6. Huybert van Mensel. Deze brouwerij, genaamd De Roode Leeuw, is zeer merkwaardig voor Schijndel. Hendrik van Amstel, de vader van de zeeheld Jan van Amstel, was deze brouwerij in 1633 uit de nalatenschap van zijn schoonouders ten deel gevallen. In 1662 werd zij vererfd door de zeekapitein Jan van Amstel. Deze brouwerij stond weleer op de zuidhoek van de Hoofdstraat-Groeneweg;
  7. de weduwe Hendrik van de Laarschot. Ook de plaats waar deze brouwerij eens stond is nog niet bepaald kunnen worden.

Uit het vorenstaande moge derhalve wel blijken dat er in vroeger eeuwen in Schijndel veel bier gebrouwen is. Dit behoeft geen verwondering te wekken als men weet dat de historieschrijver van Oudenhoven in 1649 reeds vertelde, dat de hop in Schijndel in overvloed waste en door de negotie van de hop wijd en zijd bekend stond. Teneinde dit oude Schijndelse beroep niet aan de vergetelheid prijs te geven en mede omdat ter plaatse reeds de Hopstraat aanwezig is, wordt voorgesteld de onderhavige straat de naam te geven van Brouwhuisstraat. In de oude akten van transport en vererving wordt steeds gesproken van brouwhuis.

In het boek Het Schijndelse Landschap wordt op pagina 152 gesteld dat Herberg De Drie Kronen staat op de Voortstraat. De eigenaar is Hendrik van de Laarschot. Het vermoeden bestaat dat de brouwerij genoemd onder 7 bij deze herberg stond.

Bewoners van de Brouwhuisstraat in 1967[2]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Brouwhuisstraat behoorde bij de Parochie Boschweg.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 Christ. J. Steenbakkers
4 Nic. F.M. van Wanrooij
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)