Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Servatiusgebouw

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Servatiusgebouw
[[Bestand:
Servatiusgebouw Vicaris van Alphenstraat 16-18
|264px]]
Sluiting 1989
Bouwkosten f. 7000,--
Bouwpartners
Eigenaar Kerkbestuur van de parochie Sint Servatius

Het Servatiusgebouw [1][bewerken | brontekst bewerken]

Aanleiding voor dit artikel over het Servatiusgebouw is de vondst van een eerste steen in een van de bijgebouwen van de pastorie aan de Vicaris van Alphenstraat. Gedacht werd dat deze steen afkomstig is uit het Servatiusgebouw wat vroeger achter de kerk in het centrum stond.

In de Inventaris van de Parochie Sint Servatius Schijndel zijn de volgende brieven over de bouw van het congregatiegebouw 1887 gevonden:
a. Handgeschreven brief van de bisschop van ’s-Bosch, Mgr. A. Godschalk, van 25 februari 1887 nr. 440 aan pastoor N.W.L. Baekers: Hierbij retourneeren wij Uew de ons toegezonden teekening en begrooting van het te bouwen Congregatie-gebouw. Wij hebben alles nagezien en over het algemeen draagt het Onze goedkeuring weg, behalve de bemerkingen, welke wij op de teekening sub a. b. c. en d. gemaakt hebben. Tegen de twee bemerkingen door Uew gemaakt in uw begeleidend schrijven omtrent de diepte der kamers en het beeldje in de nis van het frontespice hebben wij geen bezwaar; Uew kan in deze naar goedvinden handelen. Wij zullen mitsdien de officieele aanvrage vanwege het Kerkbestuur inwachten, waarbij ons machtiging zal worden aangevraagd om tot uitvoering van het werk te kunnen overgaan volgens overgelegde teekening en begrooting met in achtneming der door Ons op de tekening gemaakte bemerkingen a, b , c, en d. In dit stuk zal mede worden opgegeven het juiste bedrag der te maken onkosten en de middelen waarmede deze kosten zullen gedekt worden. In afwachting, hoogachtend.
b. Ongedateerde handgeschreven brief van het Kerkbestuur van Schijndel aan Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Monseigneur A. Godschalk, bisschop van ’s-Bosch, waarin machtiging wordt gevraagd tot het optrekken van een gebouw waarvan de tekening en het plan reeds door Uw DHw. is goedgekeurd.
c. Handgeschreven brief van de bisschop van ’s-Bosch, A. Godschalk van 10 maart 1887 nr. 566 als antwoord op de brief genoemd onder b. waarin hij machtiging verleend over te gaan tot de uitvoering van genoemd werk. De kosten worden geraamd op f. 7.000, --.

Op de plaats waar het gebouw is gerealiseerd, stond voorheen een retirade (openbaar toilet) en lag er een moestuin.

In het Brabants Dagblad van woensdag 4 januari 1989 staat bij een foto van het Servatiusgebouw de volgende tekst:
Binnen een of twee weken verdwijnt een markant gebouw uit het centrum van Schijndel. Begin deze week gaf het bisdom Den Bosch toestemming voor de verkoop van het Servatiusgebouw bij de kerk van de Sint Servatiusparochie centrum. Hiermee is de overdracht van het pand aan de gemeente een feit. De gemeente gaat er van uit dat het voormalige parochiehuis nu zeer snel gesloopt kan worden. Dat is nodig in verband met de toekomstige uitbreiding van het gemeentehuis aan de Markt. Wie het Servatiusgebouw gaat slopen is nog niet bekend. Het karwei moet nog aanbesteed worden. Zeker is wel dat het sloopwerk niet veel tijd in beslag zal nemen. De sloper zal alleen even voorzichtig te werken moeten gaan om het beeld van Sint-Servatius en het tegeltableau dat herinnert aan de eerste steenlegging te redden. Het parochiebestuur wil deze voorwerpen graag bewaren als herinnering aan het parochiehuis.
In een andere editie van die krant (datum onbekend) staat over de sloop van het gebouw onder andere nog het volgende:
Pastoor C.Th.J. van den Brand wil behalve het beeld ook de eerste steen van het Servatiusgebouw redden. Die is aan de binnenzijde van het pand in de muur gemetseld. Het oorspronkelijke parochiehuis van de Sint-Servatiusparochie heeft in de loop van de jaren ondermeer onderdak geboden aan de PNEM, de AMRO-bank en de politie. Via een oud-medewerker van de PNEM werd contact gelegd met de heer Schouten, eveneens een oud PNEM-medewerker. Hij had vele jaren in het Servatiusgebouw gewerkt, herkende de eerste steen en wist nog precies waar deze was aangebracht. Bovendien schonk hij een mooie foto van het gebouw (70 x 50 centimeter) aan De heemkundekring Schijndel. Hiermee is vast komen staan dat de gevonden eerste steen afkomstig is uit het Servatiusgebouw aan de Vicaris van Alphenstraat.
Het beeld van Sint Servatius is na de sloop van het gebouw geplaatst op de achtergevel van de H. Servatiuskerk.

Fotoalbum[bewerken | brontekst bewerken]

Fotoalbum Servatiusgebouw

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Heemblad Rond die Cluse 2010-2, jaargang 17, bladzijden 20 tot en met 22