Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Markt

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Markt[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Markt.
Voor meer details klik hier.
Markt.
Voor meer details klik hier.
Marktplein.
Pomp op de Markt.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Omdat de huizen aan de zuidzijde van de Kerkstraat eerlang zullen worden afgebroken en die straat deel zal gaan uitmaken van de nieuwe markt worden de huizen aan weerszijden van de thans nog bestaande Kerkstraat vernummerd als staande aan de Markt.

Aanvullende informatie[2][bewerken | brontekst bewerken]

Iedere Schijndelaar weet waar de Markt te vinden is, voor iemand van buiten, als het tenminste geen zaterdag is, ligt dat moeilijker. De Markt, het gebied rond de Servatiuskerk tussen de Vicaris van Alphenstraat en de Hoofdstraat, wordt immers slechts met één, degelijk klein ouderwets bordje als zodanig aangeduid. Misschien hangt er dat al vanaf midden jaren vijftig van de vorige eeuw, is het net zo oud als het marktplein zelf. Want die Markt is niet, zoals sommigen wellicht nog altijd denken, een historisch erfstuk maar een plein dat er pas kwam nadat begin jaren vijftig de hier aanwezige panden langs de Hoofdstraat en de Kerkstraat gesloopt waren. Voor die tijd was de weekmarkt te vinden aan de Kloosterstraat. Sinds begin jaren negentig is het grote plein, vooral parkeerplaats, volop bediscussieerd want toen groeide het besef dat het plein toch niet de "huiskamer" was die men er zo graag van zou maken. Allerlei plannen werden geopperd, maar pas sinds 2002, toen er even sprake was van een theater in Schijndel, namen de plannen om een deel van de Markt te bebouwen stevige vormen aan. Het resultaat daarvan, de Glazen Boerderij, mag inmiddels bij iedereen bekend verondersteld worden. Het spectaculaire gebouw trekt wereldwijd de aandacht en lokt toeristen die de schepping van Winy Maas met eigen ogen willen bewonderen. Grappig is dat De Glazen Boerderij niet te vinden is op het adres Markt zus of zoveel, maar een eigen postadres heeft gekregen met dezelfde naam als het gebouw: De Glazen Boerderij.
Door de Boerderij is de Kerkstraat weer enigszins terug in beeld en tegelijk is Schijndel weer een beetje meer het lintdorp dat het al zoveel eeuwen is. Met de komst van de Boerderij is er bovendien een plein ontstaan met drie stevige wanden. De Boerderij vormt er een van, de twee anderen worden geleverd door kerk en gemeentehuis.

De eerste huisnummers van de Markt in 1954[3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Meteen bij het benoemen van de Markt werden de eerste huisnummers op 15 augustus 1954 toegekend. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
5 Kerkstraat 6 Wed. A. Hermes
5 Kerkstraat 6 Ch. Hermes
5 Kerkstraat 6 J. Boer
6 Kerkstraat 8 H.J. Memel
7 Kerkstraat 10 Café Memel
8 Kerkstraat 12 onbewoond
9 Kerkstraat 14 M.J.A. van Lier
10 Kerkstraat ongenummerd Winkel van Lier
11 Kerkstraat 16 J. van Loon
12 Kerkstraat 18 A.M. Eijmberts
15 Kerkstraat 13 Adr. van de Heuvel
16 Kerkstraat 11 J.W. Vermeulen
17 Kerkstraat 9 R.K. Kerk St. Servatius
19 Kerkstraat 3 Marinus van de Akker
20 Kerkstraat 1 J.M. Jansen

Bewoners van de Markt in 1967[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Markt behoorde bij de Servatiusparochie centrum.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Hendr. J. Jansen Doorgehaald
1 Winkel Gebr. Jansen
2 Ang. C. van Diepen
3 R.K. Leesbibliotheek
4 Jos. J.M. van Roessel
5 Luc. P. Hermes
5 Hendr. M.H. Verbakel Wed. Hermes/doorgehaald
6 Hendr. J. van der Heijden
7 Amro bank
8 Ant. H.J. van Dijk
9 Mart. J.A. van Lier
10 Mar. A. van Lier
11 Wilh. P.A. van Lier
12 Joh. J. Voets
13 Thom. J. Willems
13 Mart. van Liempd
14 Winkel San Marco
15 Rud. J. Schippers
16 Hendr. A. Sterks
17 R.K. kerk
19 Adriaan M. Persons
20 Gemeentehuis
21 Mar. van den Akker
21a Joh. L. van den Akker
22 Petr. J.J.M.T. van den Bosch
23 Winkel A.J. van der Aa
24 Hub. J.M. van den Oever
25 Winkel Speet

Overige afbeeldingen[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 21 maart 2013
  3. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  4. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)