Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Mater Amabilisschool

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mater Amabilisschool [MAS].[bewerken | brontekst bewerken]

Binnen het denken over de toekomstige rol van de vrouw gaan er steeds meer stemmen op om aan de huishoudschoolleerlingen een bredere algemene ontwikkeling aan te bieden.
Een landelijke commissie onder leiding van pedagoog Kohnstamm, die aandacht schenkt aan de geestelijke gesteldheid, kennis, bekwaamheid en bestemming der meisjes die voor deze onderwijsvorm kiezen, werkt aan een vernieuwingsconcept.
Ook Schijndel zit niet stil. De Stichting Sancta Maria neemt twee belangrijke besluiten nl. het uitbrengen van een noodzakelijkheidsverklaring voor uitbreiding van het leerplan met vakken opvoedkunde, medische vaardigheden en woninginrichting en het voornemen om over te gaan tot de stichting van een Mater Amabilisschool voor de in loondienst werkende meisjes van boven de 17. Veel van die meisjes werken in 1948 immers bij Jansen de Wit en kaarsenfabriek Bolsius. De krant van die dagen publiceert voor het Schijndelse publiek het volgende artikel:

“U hebt natuurlijk al gehoord van de Mater Amabilisschool, die praktische vrouwelijke vorming, die gegeven wordt op onze RK Huishoudschool, om zo mee te werken aan het sociaal en economisch herstel van ons land. Sinds de meisjes in grote getale loonarbeid verrichten komt er van de praktische vrouwelijke opleiding in 't gezin zo weinig terecht. De meeste jonge vrouwen zijn tot de laatste dag voor haar huwelijk in hun beroep werkzaam omdat er zo ontzaglijk veel geld nodig is om in een huwelijksbootje van wal te steken. Zij missen daardoor de aller noodzakelijkste bekwaamheden om de stoffelijke toestand en ook de sfeer van het jonge gezin in goede richting te leiden. De onkunde van een massa meisjes inzake praktische en doelmatige verzorging van het gezin is zelfs zo groot, dat de meisjes zelf niet eens vermoeden welke vaardigheden haar ontbreken, niet alleen voor het beheer van de huishouding, doch ook voor de instandhouding van de echtelijke liefde en de opvoeding van de kinderen. Dit gemis tracht men hun bij te brengen in de Mater Amabilisschool. De school is gesplitst in een dag- en avondschool. Overdag voor meisjes beneden de 18 jaar en 's avonds voor meisjes boven de 18 jaar. Het is dé school voor het meisje dat zich voorbereidt op haar toekomst. Jong meisje…… je verwacht zoveel van het leven. Je wenst een mooi en gelukkig leven. Dat kan, maar dan heb je zelf ook iets te geven. Maak je gereed en kom naar onze praktische Mater Amabilisschool. Je behoeft niet geleerd te zijn. In eenvoudige en goed verstaanbare woorden leer je het voornaamste over moederschap, opvoedkunde en sociale dienstbaarheid.”

In september 1948 lanceert inspectrice Michels al het idee bij de zusters tijdens een gesprek over huishoudonderwijs aan fabrieksmeisjes op de namiddag van half 2 tot half 6 voor zo'n 200 meisjes. Bij dit gesprek is ook de sociale leidster van Jansen de Wit aanwezig. Het idee slaat aan en besloten wordt om in oktober een soort studiemiddag over dit onderwerp te organiseren. Hieraan nemen deel genoemde inspectrice, de assistente van de algemene overste, Zr. Clementina directrice van de huishoudschool, enige heren van Jansen de Wit, de de dames Jansen, Verstraaten en Verhagen en zuster Krielaars de sociaal werkster op het kousenfabriek. Als dagelijks bestuur worden met algemene stemmen gekozen kapelaan G. van Rijn (voorzitter), zuster Krielaars (secretaresse en penningmeester). Als leraressen worden benaderd de zusters Francesca en Leonarda. De zusters laten geen gelegenheid voorbijgaan om hun betrokkenheid bij de Mater Amabilisschool te manifesteren. Zo gaat zuster Veronique eerst naar het lof in de parochiekerk en vervolgens bezoekt ze samen met de directrice en leraressen van de huishoudschool de opening van het cursusjaar in de kantine van de fabriek van Jansen de Wit. Dat is een gegroeide traditie geworden. Op de 8e november 1958 wordt het 10-jarig bestaan gevierd, gevolgd door een receptie en er wordt in de kantine van het fabriekscomplex een fraaie revue opgevoerd.
Goed vier jaren later, november 1962, wordt een andere koers uitgezet. Het bestuur van de Mater Amabilisschool organiseert een onderhoud met het hoofdbestuur tijdens welk gesprek plannen worden ontvouwd om de jongerencursus, waarvan de lessen die nu nog worden gegeven in de huishoudschool, om te zetten in een vorm buiten schoolverband nl. meer in een huiselijke sfeer. Daartoe zou dan een aparte woning gevonden moeten worden voor de opvang van bv. 20 meisjes om één week in dat huis door te brengen en tevens onderricht te krijgen in naaien, koken, huishoudkunde, gymnastiek, sport, opvoedkunde etc. Later, als deze meisjes groter zijn, kunnen zij dan ingedeeld worden bij de Mater Amabilisschool om in schoolverband een vervolgopleiding te krijgen. In 1963 resulteert dit in een soort clubhuis voor zowel de Mater Amabilisschool en de jongerencursus waar vooral theorielessen, lezingen en ontspanningsactiviteiten worden georganiseerd. Kapelaan Van Hoek, juffrouw Hijl leidster van de jongerencursus, mw. Ernens en mej. Mimi Verhoeven bepleiten sterk de realisering van dit idee. Gesproken wordt zelfs over het huren van het studiehuis Petrus Donders, het vroegere weeshuis.
In een latere fase wordt de MAS omgebouwd tot Vormingswerk voor Jonge Volwassenen voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 17-25 jaar en buiten de huishoudschool om. Er komt een samenwerkingsverband op gang met de bestaande Levensschool met de uiteindelijke intentie om tot een fusie te komen.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Oprichting van de school.
Op 20 september 1948 vraagt het bestuur van de Stichting ter bevordering van RK Industrie- en Huishoudonderwijs "Sancta Maria" , "gezien de noden, die er heersen voor het loontrekkende meisje boven de 17 jaar, en om haar een harmonisch vrouwelijke levensvorming aan te bieden ", het gemeentebestuur per brief om een " noodzakelijkheidsverklaring" te willen afgeven. Deze verklaring is nodig om rijkssubsidie te kunnen ontvangen. De stichting is voornemens het leerplan uit te breiden met de vakken: opvoedkunde, medische raad en woninginrichting.
Op 5 oktober 1948 stuurt B&W van de gemeente Schijndel een brief naar de " betrokken organisaties van patroons en werklieden" waarin B&W de voornemens van de stichting " Sancta Maria" uiteenzet. Die organisaties zijn:

Er wordt snel en positief gereageerd; firma Gebr. Bolsius kaarsenfabriek op 6 oktober, de Nederl. Kath. Arbeiderbeweging en de R.K. Middenstandsvereniging op 7 oktober en Jansen de Wit op 9 oktober.
Ook op 5 oktober stuurt B&W een uitleg over de plannen voor een " Mater Amabilisschool" naar de gemeenteraad . Hierin staat o.a. dat B&W de gevestigde organisaties van patroons en werklieden gehoord hebben en dat deze eenstemmig met B&W van oordeel zijn, dat de oprichting en instandhouding van deze school nodig is. (Heeft B&W met betrokken organisaties om tafel gezeten en zijn bovengenoemde brieven alleen verstuurd als officiële bevestiging??)
B&W vraagt de raad te verklaren dat de uitbreiding van het leerplan ten behoeve van de "Mater Amabilisschool" nodig is.
Op 11 oktober wordt in de openbare raadvergadering besloten dat men de oprichting van de school nodig vindt. De stichting " Sancta Maria" wordt per brief d.d. 23 Oktober 1948 op de hoogte gesteld van het raadsbesluit.
Op 5 juli 1950 stuurt het ministerie van onderwijs een uitreksel van het Koninklijk besluit d.d. 14 juni 1950 betreffende uitbreiding leerplan met ingang van 1 november 1948.
Op 3 november 1948 wordt een Mater Amabilisschool geopend. Dit is een opleidingsmogelijkheid speciaal voor werkende meisjes, die daar de gelegenheid krijgen zich voor het latere leven te bekwamen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan opvoedkunde, godsdienst, hygiëne en gymnastiek. Er wordt begonnen met 160 leerlingen waarvan het merendeel afkomstig is van de kousenfabriek van Jansen de Wit.

Klassenfoto's[bewerken | brontekst bewerken]

Foto's genomen tussen 1951-1960.[bewerken | brontekst bewerken]

Mater Amabilisschool, 7 juli 1954, Examen klas 3 jarige opleiding.

7 juli 1954, Examen klas 3 jarige opleiding.
In de avonduren werden boven de huishoudschool (klooster) cursussen gegeven.
Rij A: 1. Riekie Hermes, 2. Betsie van Bokhoven, 3. Toos van Tartwijk (zus C2 en C3).
Rij B: 1. Thea Doreleijers, 2. Will Schevers, 3. Annie Rooyakkers, 4. Trees Bosmans.
Rij C: 1. Annie Hermes zus A1, 2. Annie van Tartwijk (zus van A3 en C3), 3. Thea van Tartwijk (zus A3 en C2), 4. Ria Derks, 5. Jo Pijnappels, 6. Ria Hellings.
Mater Amabilisschool, Midden 50-tiger jaren, geboren ca 1939.

Midden 50-tiger jaren, geboren ca 1939.
Rij A: 1. Tilly Hellings, 2. Anna Habraken (St. Oedenrode), 3. Petra Korsten (Wijbosch), 4. Joosje van Os, 5. Mariet Steenbakkers, 6. Annie Mettler.
Rij B: 1. Jo Berkvens (St. Oedenrode), 2. Jo in ´t Zandt (St. Oedenrode), 3. Anneke van Rooi (St. Oedenrode), 4. Petra Pijnappels, 5. Mia Kusters (St. Oedenrode of Nijnsel), 6. Sjan Kusters, 7. van Genuchten (St. Oedenrode), 8. Hannie Lathouwers (St. Oedenrode).
Rij C: 1. Jet Sleutjes (Den Dungen), 2. Nelly van der Aa (Den Dungen), 3. Onbekend, 4. Annie van Gestel (Den Dungen), 5. Tiny van de Ven, 6. Rieky Smits, 7. Riet van Geffen (Eerde).

Mater Amabilisschool, Midden 50-tiger jaren.

Midden 50-tiger jaren.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend.


Mater Amabilisschool, 1958, diploma uitreiking in kantine van Jansen de Wit.

1958, diploma uitreiking in kantine van Jansen de Wit.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Onbekend, 15. Onbekend, 16. Onbekend, 17. Onbekend, 18. Onbekend, 19. Onbekend, 20. Onbekend, 21. Onbekend, 22. Onbekend, 23. Onbekend, 24. Onbekend, 25. Onbekend, 26. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Onbekend, 15. Onbekend, 16. Onbekend, 17. Onbekend, 18. Onbekend, 19. Onbekend, 20. Onbekend, 21. Onbekend, 22. Onbekend, 23. Onbekend, 24. Onbekend, 25. Onbekend, 26. Onbekend, 27. Onbekend, 28. Onbekend, 29. Onbekend, 30. Onbekend, 31. Onbekend, 32. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Onbekend, 15. Onbekend, 16. Onbekend, 17. Onbekend, 18. Onbekend, 19. Onbekend, 20. Onbekend, 21. Onbekend, 22. Onbekend, 23. Onbekend, 24. Onbekend.

Mater Amabilisschool, 1958, koortje tijdens uitvoering ter gelegenheid van de diploma uitreiking in kantine Jansen de Wit.

1958, koortje tijdens uitvoering ter gelegenheid van de diploma uitreiking in kantine Jansen de Wit.
Rij: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend.
Foto's genomen tussen 1961-1970.[bewerken | brontekst bewerken]

Mater Amabilisschool, ca 1961-1962, geboren ca 1943-1944.

ca 1961-1962, geboren ca 1943-1944.
Uitstapje naar huishoudbeurs????
Rij A: 1. Betsy Foolen, 2. Onbekend (Gemonde), 3. Willy van Zandbeek (Sint Michielsgestel), 4. Mia van Helvoirt, 5. Josine Rijkers, 6. Annie Rijkers.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Hannie van Breughel, 3. Hannie Doreleijers, 4. Mien van Rooij, 5. Francien Schellekens, 6. Onbekend.Mater Amabilisschool, 1961, klas ??, geboren 1946.

1961, klas ??, geboren 1946.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Hannie van Houtum (Verlengde Kloosterstraat), 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend.
Rij B: 1. Thea Baijens, 2. Onbekend, 3. Betsie van den Akker, 4. Onbekend, 5. van Helvoort.
Mater Amabilisschool, 1965, klas 1.

1965, klas 1.
Sinterklaasviering.
Rij A: 1. Annie van den Boogaard, 2. Annie Bayens, .3 Antonie van Gestel, 4. De Sint, 5. Bernardien Broeren, 6. juf de Louwere, 8. Sonja Visser, 9. Onbekend, 10. Map Vink, 11. Schellekens (Leliestr).
Rij B: 1. Onbekend, 2. Mien van de Linden (Borne), 3. Margriet van Breugel? 4. Vera Smith 5. Onbekend.