Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Maria met kind

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Maria met kind

Maria met kind[1][bewerken | brontekst bewerken]

Peter Roovers
Steen (1952)

Markt, gedachteniskapel (Jaap de Wit)

In mei 1952 nam de afdeling Schijndel van de Bond voor Oud-Strijders het initiatief tot het oprichten van een devotiekapel ter nagedachtenis van alle oorlogsslachtoffers uit Schijndel. De bevolking reageerde spontaan en bood op alle mogelijke wijze medewerking aan. Zo ontstond aan de Markt de gedachteniskapel met het beeld “Maria en kind” van Peter Roovers.
Op het voetstuk staan de namen van 86 medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens acties in het voormalig Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.
Op de sokkel staat ook: "Een is die onzer dagen. De loop weet en 't getal. Wier schipbreuk wij beklagen. Zijn best beland van al" (Prof. Dr. L. Michels).

Plechtige onthulling[2][bewerken | brontekst bewerken]

Op zondag 3 mei 1953 vond de plechtige onthulling van de kapel plaats "ter eerbiedige nagedachtenis aan hen die vielen". De organisatie berustte bij het werkcomité van de Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis in samenwerking met het Oranjecomité.
's-Middags om 14.50 uur, na het lof in de dekenale kerk, werd de stoet opgesteld, die bestond uit de erewacht, harmonie Sint Cecilia, oud-strijders, het gilde uit Gemonde, gemeentebestuur met ere-comité en officiële personen, familieleden van gesneuvelden en deputaties van de Schijndelse verenigingen.
Bloemenmagazijn "De Anjer" had geheel belangeloos zorggedragen voor een prachtige versiering van het Mariabeeld.
De afmars naar de devotiekapel was gepland om exact 15.00 uur. Na het openingswoord door de heer A. van Bussel speelde de harmonie het onder de bevolking bekende "Wilt heden nu treden". De definitieve onthulling was gegund aan luitenant generaal De Bruine, waarna een korte toespraak volgde van luitenant Dwars als voorzitter van de Bond van Oud Strijders, gevolgd door afgevaardigden van het gemeentebestuur en van de oud-strijders die een krans legden.
Vervolgens werd één minuut stilte in acht genomen, waarna het Wilhelmus werd gespeeld. De militaire erewacht liet een salvo weerklinken, waarna door de eerwaarde deken Gabriël van Dijk de kapel werd ingezegend. De dodenherdenking werd uitgesproken door professor J.G.E. van Bussel. Zeer toepasselijk speelde de harmonie de melodie van "Wenn ich einmal soll scheiden". De bloemenhulde werd verzorgd door de bruidjes en de familieleden van de nabestaanden. Tenslotte zongen de aanwezigen het "Wees gegroet o Sterre", begeleid door de harmonie. In een slottoespraakje memoreerde de voorzitter van het werkcomité het volgende: "Wij hebben vele moeilijkheden moeten overwinnen maar omdat wij wisten dat wij de steun en de sympathie van de gehele Schijndelse bevolking hadden, zijn wij zoals het devies van de Oud-Strijders zegt "Paraat en Onvervaard" gebleven en hebben doorgezet. Moge dit Mariale monument ter nagedachtenis der doden ons een bron zijn van leven".

Namen op de sokkel[bewerken | brontekst bewerken]

 1. M.v.d.Akker
 2. F.v.Alebeek
 3. J.v.Alebeek
 4. P.Barten
 5. J.v.d.Brandt
 6. H.Bekkers
 7. A.v.d.Broek
 8. J.Bolwerk
 9. J.Bloks
 10. W.v.d.Broek
 11. H.Coppens - Larmit
 12. P.Coppens
 13. M.Coppens
 14. H.Coppens
 15. A.Coppens
 16. M.Coppens
 17. E.Coppens
 18. A.Cals
 19. A.Dortmans
 20. F.v.Dijk
 21. A.v.Doleweerd
 22. C.Dekkers
 23. H.v.d.Eerden
 24. A.Geerts
 25. J.v.Giersbergen
 26. A.v.Gestel
 27. G.v.Grinsven
 28. J.v.d.Heyden
 29. H.v.d.Heyden
 30. G.v.d.Heyden
 31. W.v.Heynsbergen
 32. J.v.d.Heuvel
 33. A.v.d.Heuvel
 34. T.v.Heeswijk
 35. L.v.Ingen
 36. A.v.d.Koevering
 37. C.Klerkx
 38. J.v.Kessel
 39. J.Korsten
 40. H.Kuenen
 41. W.Kuenen
 42. G.v.d.Laar
 43. M.Lathouwers
 44. M.Molenkamp
 45. A.Memel
 46. M.Mauriks
 47. C.Nouwens
 48. M.v.Noort
 49. G.Onstenk
 50. A.den Otter
 51. B.v.d.Oetelaar
 52. J.Oomen
 53. J.v.Os
 54. H.Persons
 55. F.Persons
 56. P.Polfliet
 57. A.v.d.Pol
 58. H.Rijkers
 59. J.Steenbakkers
 60. A.Spierings
 61. H.Smits
 62. W.v.d.Spank
 63. H.v.Tartwijk
 64. T.Timmermans
 65. M.Timmermans
 66. J.v.d.Vorstenbosch
 67. C.v.d.Velden
 68. M.v.Veghel
 69. W.de Vlieger
 70. J.de Vlieger
 71. C.Verhagen
 72. J.v.Zandbeek
 73. R.v.Zandbeek
 74. P.v.Zandbeek
 75. M.v.Zandbeek
 76. A.v.Zandbeek
 77. R.Zangl
 78. A.v.Liempd
 79. J.v.d.Eerden
 80. P.v.Roozendaal
 81. W.v.d.Schoot
 82. A.v.Weert
 83. J.Cromsigt
 84. M.v.Zoggel
 85. H.Korsten
 86. H.v.Heeswijk
Bronnen, noten en/of referenties
 1. boekje Beeldspraak 4
 2. Heemblad Rond die Cluse jaargang 20 (2013) nummer 2 bladzijden 3 en 4