Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Lariestraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Lariestraat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Lariestraat.
Voor meer details klik hier.
Lariestraat.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

In 1714 Laerstraat genoemd.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.[bewerken | brontekst bewerken]

De aanduiding “Lariestraat” als wijk is ten gevolge van uitbreiding bebouwing en voor een goede oriëntering moeilijk te handhaven.
Op een oude kadasterkaart staat de weg lopende vanaf de Elschotseweg naar de Steeg bij het rioolzuiveringsstation aangeduid als Lariestraat, de weg lopende vanaf deze weg naar de Houterdsedijk langs bedoelde zuiveringsinstallatie als den Heuvel. Het andere gedeelte lopende vanaf de Lariestraat naar de Houterdsedijk, uitkomend bij de zogenaamde brandkuil, vormt de grens van gronden, welke op een oude kadasterkaart als Eekelhof staan aangegeven.

Raadsbesluit 12 maart 1987[bewerken | brontekst bewerken]

Gedeelte straat krijgt naam Eekelhof en Heuvelstraat.

Aanvullende informatie 1[bewerken | brontekst bewerken]

De Laristraat. Lari komt allerwaarschijnlijkst voort van het franse woord “larigot” (in het hollandsch of nederduitsch “herdersfluitje”) om reden dit gehucht en de omliggende gehuchten ten hunnen kosten een herder hadden die het vee dagelijks kwam afhalen en die bij die gelegenheid op eene fluit of eenen hoorn blies ten einde de veehouders van zijne komst te verwittigen; en omdat de Laristraat het middenpunt was waardoor het vee van het gehucht het Elschot enz. moest doortrekken en op gemelde heuvel (een stuk gemeenteweide bij die straat of dat gehucht liggende) verzameld werd om vervolgens naar het Weiboschbroek te worden overgebracht. Eveneens blaasde de herder bij zijne terugkomst met het vee op zijnen hoorn.

Aanvullende informatie 2[2][bewerken | brontekst bewerken]

Het zal de bewoners van deze straat goed doen te weten dat hun straat niet de naam Lariestraat draagt omdat daar zoveel lariekoek zou worden verkocht. Kortom, dat er alleen maar onzin zou worden verteld. Nee, de naam die de weg siert die loopt van de Elschotseweg naar het Eekelhof, een voortzetting van de Voortstraat in feite, kent een heel andere achtergrond. Het "larie" in de straatnaam heeft immers niets te maken met betekenissen als "kul" of "kletspraat", met "aperij" of "mallepraat". Integendeel. Maar evenmin heeft de straat iets te maken met de romantische verklaring die te vinden is bij het gemeentebesluit van 12 maart 1987 toen de weg zijn naam kreeg. Daarbij wordt verwezen naar het Franse woord "Larigot". Zie hierboven onder het kopje: Aanvullende informatie 1. Mooi is het wel, maar veel meer voor de hand ligt natuurlijk de verklaring dat "larie" iets te maken heeft met "looier" en verwijst naar de leerlooiers die in deze omgeving hun ambacht uitoefenden. En daar past de Eekelhof natuurlijk ook veel beter bij. Eikenschors werd immers gebruikt in de leerlooierij.

Bewoners van de Lariestraat wijk E in 1941 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E2 Christianus J. de Vroom Doorgehaald
E2 Andries A. van den Boogaard
E3 Wed. P. Santegoeds
E4 Adrianus Verhagen
E5 Albertus van Geffen
E8 Johannes Habraken
E6 Hendrikus van Heeswijk
E7 Wed. Hendr. van den Boogaard

Bewoners van de Lariestraat wijk E in 1945 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E2 A.A. v.d. Boogaard
E3 Jan J. Santegoeds
E4 Adr. Verhagen Toegevoegd: Weduwe
E5 Alb. van Geffen
E6 H. van Heeswijk
E7 Weduwe H. v.d. Boogaard
E8 J. Habraken

Vernummering van de Lariestraat wijk E in 1954[5]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Lariestraat wijk E vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Lariestraat E 5 Alb. van Geffen
2 Lariestraat E 4 Maria C. Verhagen
3 Lariestraat E 3 Jan J. Santegoeds
4 Lariestraat E 2 Andries A. van den Boogaard
5 Lariestraat E 6 H. van Heeswijk
6 Lariestraat E 8 J. Habraken
7 Lariestraat E 7 M.H. van den Boogaard

Bewoners van de Lariestraat in 1967[6]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Lariestraat behoorde bij de Servatiusparochie centrum.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
4 Adr. G.J. Broeders
6 Corn. J.M. Versmissen
8 Mart. M. van de Ven
10 Mar. J. Hermes
12 Henr. J. van de Westelaken
12 Adr. J.C. Kooijmans Inwonend
14 W.H. van Helvoort
14a Frans C. Abrahams
16 Joh. A. van Venrooij
16 A.M.A. Dirks Wed. Loomans
17 Alb. van Geffen
31 Willem W. Habraken
30 Hendr. van Heeswijk Doorgehaald
30 Adr. H. van Heeswijk
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 11 oktober 2012
  3. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  4. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  5. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  6. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)