Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Wijboschbroek

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wijboschbroek[bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken]

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Het Wijbosch, vroeger “Weibosch” genaamd, de benaming van dit groot gehucht kan zijn ontstaan wijl het van den eenen kant langs de wei (het broek) en van de andere zijde langs de duinen gelegen was, welke laatste volgens de documenten in het gemeentearchief berustende, vroeger eeuwen met opgaande boomen en kreupelhout beplant waren, zoodat het hellende van dit gehucht weleer gedeeltelijk uit wei en gedeeltelijk uit Bosch bestond waarin vee graasde. Doch volgens de overlevering heeft zich die benaming ontleend aan gewijd bosch, een bosch daarin den Heidenschen tijd een afgod of afgoden vereerd werden. Dit laatste kan wel als zeker worden aangenomen, wijl er in de gemeente ook eene Venusstraat bestaat en aan het eind dier straat een perceel grond gelegen is, van ouds den Dansakker genaamd. Dit gehucht had weleer eene kapel met toren, klok en uurwerk, doch dit gebouw is thans geheel en al gesloopt.