Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Kunst en Ontwikkeling

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toneelvereniging Kunst en Ontwikkeling

1933- 1969

Opgericht 30 december 1933 onder de naam "Kunst en Sport" met als onderkomen het City Theater door Antoon van der Sangen, Marinus Cromsigt, Marinus van Osch en Jo Jansen. De vereniging werd in 1969 opgeheven.

Enkele punten uit de 2 notitie boeken van 30 December 1931 t/m 4 Februari 1950:

 • 30 december 1933. Oprichtingsvergadering: Bijeenkomst leden en supporters voetbalver. "Schijndel". De voorzitter van deze dhr. J. Speeks opent de vergadering. Hij richt een hartelijk welkomswoord tot de aanwezigen en in het bijzonder tot de heren Merks (voor zijn initiatiefneming van de toneelvereniging) en Steenbakkers (voor beschikbaarstelling zijner mooie zaal en bijbehoren). Vervolgens geeft hij aan dat hij graag ziet dat er een toneelafdeling wordt opgericht waarvoor echter leden nodig zijn die er energie in willen stoppen. Hierna geven zich een 15-tal leden op. De voorzitter stelt voor een apart bestuur te benoemen waarvoor de bestuursleden van de voetbalvereniging zich echter niet beschikbaar stellen. Na een gemoedelijke en algemene bespreking wordt besloten dat het bestuur zal bestaan uit: voorzitter Jozef Merks, secretaris Jansen, Commissie L. Steenbakkers en A. van den Heuvel. Hierna wordt de naam besproken wat meer inhoudt dan de bestuursverkiezing. Uiteindelijk wordt na een langdurige en brede discussie besloten als naam aan te nemen "Sport en Kunst". Vervolgens wordt als 1e stuk het drama in 3 bedrijven "De zoon van den Werkstakers" gekozen welk waarschijnlijk met Vastenavond opgevoerd zal worden.
 • 10 november 1934. voorstel voor nieuw entreekaartje wordt goedgekeurd, waarbij dhr. Steenbakkers voor een passende reclame zal zorgen, zodat ze bijna niets kosten. De entreeprijzen zullen bij een volgende uitvoering verhoogd worden. De onkosten van dhr. Steenbakkers voor zaal, licht enz. lokt een discussie uit. Besloten wordt om in het vervolg 10 % van de entree af te dragen als vergoeding voor Steenbakkers.
 • 11 november 1934. Als uitstapje wordt een uitvoering van de toneelvereniging Heeze bezocht. De zaal was zeer matig gevuld aangezien deze uitvoering niet gemengd mocht zijn. Na afloop nog lang bij elkaar geweest. Een goede koffiemaaltijd was bij de jongens op de juiste plaats gevallen.
 • 26 november 1934. Op deze avond het blijspel "S.O.S." en de toneelvereniging "St. Nicosia" uit Heeze voerde het drama "Onder de sovjetvlag" op. Een zeer zwaar stuk dat ze goed brachten. De zaal was stampvol (75 bezoekers) en iedereen was tevreden.
 • 27 november 1934. Feestavond. Eindelijk wordt het zolang verwachte feestje gehouden wat uiteindelijk een feest wordt. Ondanks het weinig beschikbare geld weet de fam. Steenbakkers een goed voorziene maaltijd te bereiden. Het nieuwe bestuur wordt gekozen en de avond wordt verder aangevuld door voordrachten en muziek.
 • 30 december 1934. Opvoering "Toen de zon opging" wordt op verzoek van pater van de Velden nogmaals in het (propvolle) Patronaat opgevoerd. Gebeurd hfl. 160,- onkosten hfl. 26,35, Saldo 133,65.

Andere leden waren o.a.: Frans van Roessel(?), Theo Jansen, Coby Grosfeld, Mia van den Brand, Bart van der Eerden.
Voorzitters waren Pieter van der Spank resp. Piet van de Veerdonk.
Regisseurs: Nico Wels tot 1949 daarna Ton van Grosfeld.
Grimeur: Piet Jansen (van begin tot …?).

Overzicht in de loop van tijd van (aspirant-)leden, functies, taken en adressen:

 • J. van de Berselaar lid vanaf 30 december 1930 na 1e stuk van lijst geschrapt.
 • Marinus Cromsigt, lid vanaf 30 dececember 1930-1936.
 • J. Damen genoemd na 2e stuk-1936.
 • Toon van Doremalen.
 • J. van Doremalen, lid vanaf 30 december 1930-1936.
 • L. van Doremalen, Borne C2 scan 1940 verzoek aspirant lidmaatschap Kunst en Sport.
 • Jan van der Eerden, lid vanaf 30 december 1930-1936.
 • Janus van der Eerden, lid vanaf 30 december 1930, voorzitter vanaf 27 november 1934-1936.
 • Van Engeland, lid vanaf 30 december 1930
 • Janus Geerts, lid vanaf 15 augustus 1935-1936
 • Anneke Gevers, Stationsstraat 10 Schijndel scan verzoek lidmaatschap Kunst en Ontwikkeling.
 • De Groot, lid vanaf 30 december 1930 n.a.v. onenigheden op feestavond Zaterdag 7 september 1935 bedankt hij voor lidmaatschap.
 • Antoon van den Heuvel (woonachtig in Hongerhoek Sint Servatiusstraat - Jansenpark) comm. vanaf 30 december 1930.
 • Joke Jansen, secretaris vanaf 30 december 1930-1936.
 • Mej. Riek van Liempd, november 1948 verzoek lidmaatschap Kunst en Ontwikkeling.
 • J. Mathijsen, Wijbosscheweg 49.
 • Jozef Merks, voorzitter vanaf 30 december 1930 en regisseur 1e stuk.
 • Jan Nienhaus, (Duitser als baas werkzaam bij Jansen de Wit), lid vanaf 15 augustus 1935-1936.
 • Bal van Osch, lid na 1e stuk-1936.
 • Marinus van Osch, lid vanaf 30 december 1930-1936.
 • H.M. van Osch jr. St. Servatiusstraat beëindiging lidmaatschap.
 • Jan van Osch vanaf ca. 1936 aspirant lid.
 • Toon van der Sangen, lid vanaf 30 december 1930.
 • Jan Schellekens, lid vanaf 15 augustus 1935-1936.
 • Nard Steenbakkers (tijdens oprichting eigenaar café bij Bioscoop) comm. vanaf 30 december 1930 penningmeester 1936.
 • Tausch, lid vanaf 30 december 1930.
 • Tibosch, lid c.q. voorzitter vanaf 3 oktober 1936.
 • J. Verhagen, lid vanaf 30 december 1930
 • R van Venrooy, Wijbosscheweg G114 Schijndel, verzoek lidmaatschap Kunst en Ontwikkeling.
 • Harrie Voets, lid vanaf 30 december 1930-1936.
 • P.J. van Wanrooy, Boschweg C 131 Schijndel aanvraag lidmaatschap
 • Nico Wels, regisseur vanaf 2e stuk.

Werkzaamheden worden uitgevoerd door;

 • Damen - schilderwerk
 • P. Jansen - grime 23 en 24 februari (overtreft verwachtingen!!)
 • Kuenen-Bosmans - meubilering toneel
 • Van Osch - timmerwerk
 • Otter - licht
 • J. van Raamsdonk - grime

De naam "Kunst en Sport" werd later (tussen 1942 en 1948) gewijzigd in "Kunst en Ontwikkeling" omdat er een te grote link was met het voetballen. (Een aantal leden was lid van voetbalvereniging RKSV Schijndel.)

De geestelijke adviseur moest eerst altijd (in opdracht van de pastoor) de stukken doorlezen. Scripts moesten bij een ambtenaar op het gemeentehuis voorgelegd worden ter goedkeuring om in aanmerking te komen voor subsidie. Dit ging niet altijd van een leien dakje. Subsidie werd soms onder voorbehoud verstrekt zoals "dat over de opvoering van het stuk overleg zal worden gepleegd met een parochiegeestelijke en dat zijn advies zal worden opgevolgd"
Omdat het clublokaal het City Theater was gebombardeerd in september '44, week het gezelschap in april '48 uit naar de kelder van slagerij Geerkens waar men tevens gemengd ging spelen. Van Geerkens ging men na 2 jaar later terug naar de City Theater en repeteerde men boven hotel "De Hopbel" waar de kinderen van eigenaar van de Heuvel ook meespeelden.
Tot zeker 1962 werd er frequent gespeeld. De vereniging ging ten onder aan de opkomst van de TV aldus M. Cromsigt in een interview op 23 febr. 2003 in het programma "dat verdient een bloemetje".
In 1968 vierde Marinus Cromsigt zijn 35 jarig jubileum met het laatste stuk dat door Kunst en Ontwikkeling werd opgevoerd: "De Herbergiers". Het potje van hfl. 130,-, dat na één jaar niet meer spelen over was, werd aan de Boschwegse Toneelgroep geschonken.

Gespeelde stukken, voor zover bekend:

 • "De zoon van de werkstaker" 1934
 • "Shylock De Jood van Venetië" 1938
 • "De gouden clown" 1938
 • "De universele erfgenaam" 1940
 • "De laatste tocht" 1940
 • "Neef Bill uit Mexico" 1941
 • "De Klokkengieter" 1943, van Antoon Koolen.
 • "Zonsopgang" 1945
 • "Suiker freule" na de oorlog ca. 1945
 • "Dokter Heijdendaals zwijgen" 1946
 • "Marticka´s offer” 1951
 • "Een Moeder" 1952
 • "Van ander Ras" 1953
 • "Op hoop van zegen" 1954
 • "Stralende Dageraad" 1954
 • "Verdwijningen en verschijningen" 1955
 • "Kerstlied van een vrek" 1955
 • "Moordenaar Gods" 1956
 • "Im Weisse Rossl" (=in het witte paard) ca.1957
 • "Verwikkelingen in het Grand Hotel" 1957, gespeeld op een concours in Tilburg
 • "Circus van de goede god" ca. 1958
 • "Gieren op het veilige nest" ca. 1959
 • "De Herbergiers" 1968
 • "De Heren van Zichem"
 • "De Jantjes"

Verenigingsfoto's

Kunst en Ontwikkeling, het 5 jarig bestaan van de toneelvereniging van de voetbal Vereniging Schijndel

Foto zou gemaakt zijn bij het 5 jarig bestaan van de toneelvereniging van de voetbal Vereniging Schijndel.
Rij A: 1. Marinus Cromsigt, 2. Jan van der Eerden, 3. Bal van Osch, 4. Jan Nienhaus (Duitser als baas werkzaam bij JdeW), 5. Toon van Doremalen, 6 Harrie Voets, 7. Marinus van Osch, 8. Jan Schellekens, 9. Janus Geerts,
Rij B: 1. Toon van der Sangen, 2. Nard Steenbakkers (tijdens oprichting eigenaar café bij de Bioscoop), 3. Joke Jansen, 4. Janus van der Eerden, 5. Nico Wels, 6. Antoon van den Heuvel (woonachtig in Hongerhoek St. Servatiusstr - Jansenpark).


Kunst en Ontwikkeling, "Op hoop van zegen" uitgevoerd op 28 februari en 1 en 2 maart 1954

"Op hoop van zegen" uitgevoerd op 28 februari en 1 en 2 maart 1954.
Achterste rij: Wim van Gaalen, Marietje van de Veerdonk, Ton Grossfeld, Toon van der Sangen,
2e rij: Treesje van den Heuvel Bosmans, Marinus van Osch, Toos Kooymans Steenbakkers, Ans Mathijssen als Kniertje, Ria Veen Wouters, Toon de Groot, Nol van Roessel, Frans Smits als Fred Kaps de boekhouder,
3e rij: Piet Mathijssen, Riek van de Heuvel, Annie Willems van Liempd, Marinus Cromsigt als Daantje, van der Heijden


Kunst en Ontwikkeling, "Stralende dageraad" van Norman Macowen, regie Ton Grossfeld en grime Pietje Janssen opgevoerd in de winkelweek=bevrijdingsweek 16-17-18 oktober 1954.

"Stralende dageraad" van Norman Macowen, regie Ton Grossfeld en grime Pietje Janssen opgevoerd in de winkelweek=bevrijdingsweek 16-17-18 oktober 1954.
Achterste rij: Frans Smits, Ton Grossfeld, Wim Kooymans, Piet van de Veerdonk,
2e rij: Harrie Mathijssen als 2e soldaat, Ans Mathijssen, Toon van der Sangen als Anton Veerkind, Ria Veen-Wouters, Toon de Groot als Woden de kleinzoon van Anton Veerkind, Annie Willlems van Liempd, Jan van der Heyden, Jan Steenbakkers als 1e soldaat,
3e rij: Marinus van Osch, Riek van den Heuvel, Marinus Cromsigt en Wim van Galen.


Kunst en Ontwikkeling, "Vier mannen en een meisje" van Anjoel Valo en Koos Brakenberg regie Ton Grossfeld, grimeur kapper Janssen uitgevoerd 7 maart 1955.

"Vier mannen en een meisje" van Anjoel Valo en Koos Brakenberg regie Ton Grossfeld, grimeur kapper Janssen uitgevoerd 7 maart 1955.
Staand: Marinus Cromsigt als hotelknecht Antoon Veugelaars, Marinus van Osch als hotel kok Hendrik Kuiper, Annie Willems van Liempd als de centrale figuur mej. Coleta van Deurne, Ton Grossfeld als Michel de hotelierszoon, Ria van den Brand, Toon van der Sangen, Harrie Mathijssen als ober Heinz,
Zittend: Riek van de Heuvel als mevr. Ida van Santen, Trees Bosmans, Marietje van de Veerdonk als mevr. Hoffmans, Jan van Herpen als jonkheer Otto van Lammersveer.Kunst en Ontwikkeling, "Verdwijningen en verschijningen" Uitgevoerd op 30 en 31 oktober en 6 november 1955.

"Verdwijningen en verschijningen" Uitgevoerd op 30 en 31 oktober en 6 november 1955.
Achterste rij: Marinus Cromsigt, Pietje Janssen (grimeur), Riek van den Heuvel, Ton Grossfeld, Annie Willems van Liempd, Piet van de Veerdonk (voorzitter), Marinus van Osch,
2e rij: Ria Oerlemans, Jan van Herpen, Ria Veen Wouters,
3e rij: Frans Smits, Toon de Groot, Geert Grosfeld, Wels.


Kunst en Ontwikkeling, 1955 "Kerstlied van een vrek".

1955 "Kerstlied van een vrek".
Helemaal rechtsachter Wim Kooijmans (als geest),
Staand: Marinus Cromsigt, Ria Veen Wouters, Ria van den Brand, Annie Willems van Liempd, Riet Peijnenburg Goossens, Wim Ruys, Toon van der Sangen, Netty van den Heuvel,
Zittend: Toon de Groot, echtgenote van Toon de Groot in gastrol, Paultje van der Sangen, Frans Smits, Regina van der Sangen (gastrol), Trees Bosmans, Theo van der Sangen (gastrol).


Kunst en Ontwikkeling, "Moordenaar gods" opgevoerd 18 en 19 en 25 en 26 maart 1956.

"Moordenaar Gods" opgevoerd 18 en 19 en 25 en 26 maart 1956.
Achterste persoon: Ton Grossfeld,
2e rij: Theo van der Sangen, onbekend, Riek van den Heuvel, onbekend, Trees Bosmans, Regina van der Sangen,
3erij: Piet Mathijssen, Toon de Groot, Toon van der Sangen, Marinus Cromsigt, Marinus van Osch, Ria Veen Wouters, onbekend, Wim Kooijmans, Marietje van de Veerdonk, Jan van Herpen,
4e rij: onbekend, Frans Smits, Riet Goossens, Ria van den Brand, Treesje Klerkx.


Kunst en Ontwikkeling, ca 1957 "Im Weisse Rössl".

ca 1957 "Im Weisse Rössl".
Staand: Pietje Janssen, Marinus van Osch, Frans Smits, Treesje Klerkx, Wim Kooymans, Ria Veen Wouters, Toon van der Sangen, Riek van den Heuvel, Jan van Herpen,
Gehurkt/zittend: Marinus Cromsigt, Trees Bosmans, Riet Goossens, Piet Mathijssen, onbekend, Wim Ruijs, Ria van den Brand.Kunst en Ontwikkeling, ca 1957 "Im Weisse Rössl".

ca 1957 "Im Weisse Rössl".
Marinus van Osch, Frans Smits, Trees Klerkx, Jan van Herpen


Kunst en Ontwikkeling, ca.1958-1959 "Het circus van de goede God".

ca.1958-1959 "Het circus van de goede God".
Achterste twee: Jos van Thiel en Marinus van Osch,
2e rij: Pietje Janssen, Wim Ruys, onbekend, Marinus Cromsigt, Toon de Groot of Peters, Riek van den Heuvel, Treesje Klerkx,
3e rij: onbekend (souffleur), Doreleijers, Frans Smits (boeienkoning), Ria Repko van den Brand (lamme meisje), Toon van der Sangen, onbekend,
4e rij: Ton Grossfeld, Jan van Herpen, onbekend, Mies Vervoort, Leo Steenbakkers, Frans Roozendaal

Kunst en Ontwikkeling, ca. 1959 "Gieren op het veilige nest".

ca. 1959 "Gieren op het veilige nest".
Jan Janssen, Dora Teunissen Steenbakkers, Trees Bosmans of Maria van de Brand, Frans Smits, Marinus Cromsigt, Wim Ruys, Riek van den Heuvel, Ton Grossfeld, Pietje Janssen.
Op de voorgrond Ria van den Brand.Kunst en Ontwikkeling.

Kunst en Ontwikkeling.
Op trap:
Bovenste rij: Toon van der Sangen, Jan van Herpen, Marinus van Herpen, onbekend.
2e rij: mej. Klerkx, Harrie Mathijssen.
3e rij: Ria van den Brand, Wim Ruys, Riek van den Heuvel.
Links van de trap Wim Kooijmans, politieman rechts van de trap onbekend.
Kunst en Ontwikkeling.

Kunst en Ontwikkeling.
Rij A: 1. Pietje Janssen, 2. Toon van der Sangen, 3. Jan van Herpen, 4. onbekend, 5. Wim Kooijmans.
Rij B: 1. Marinus Cromsigt, 2. Ria Veen Wouters, 3, Ria van den Brand, 4. Marianne Grosfeld Prinsen, 5. juffr. Klerkx
Rij C: 1. Wim Ruys, 2. Piet Mathijssen, 3. Marinus van Osch, 4. Ton Grossfeld, 5. onbekend, 6. Riek van den Heuvel.


Kunst en Ontwikkeling.

Kunst en Ontwikkeling.
Ter gelegenheid van feestje ? op terras bij een café ergens bij de Biesbosch.
Staand: Jo Janssen, Van der Aa (buschauffeur?), Marinus Cromsigt, Netty van den Heuvel?, Harrie Sanders, onbekend,
Daarvoor zittend: Jet Jansen, Fien van Herpen, onbekend, Riek van den Heuvel en daarvoor zittend Santegoeds?
Ondersteboven Jan van Herpen, onbekend, Toon van der Sangen, Netty van den Heuvel, onbekend, Bertha van der Sangen.

Kunst en Ontwikkeling.

Kunst en Ontwikkeling.
Ter gelegenheid van feest in een cafe ergens bij Overloon.
Aan de bar: Jet Janssen, Marjet Verzijl, Jan van Herpen, Fien van Herpen, Riek van den Heuvel, Netty van den Heuvel, onbekend.
2e rij: Toon van der Sangen, Bertha van der Sangen, onbekend, Wim Ruys, Trees Ruys, Jo Janssen, Marinus Cromsigt.
Kunst en Ontwikkeling.

Kunst en Ontwikkeling.
Tijdens optocht (welke??) wordt uitgebeeld het herberg tafereel "In de Wildeman" Toon van der Sangen?, 3x onbekend en Marinus Cromsigt?