Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Houtstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Houtstraat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 19 december 1952.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Houtstraat.
Voor meer details klik hier.
Houtstraat.
Voor meer details klik hier.

Van de heer Oerlemans en een negental andere bewoners van de Huppelsteeg werd een schrijven ontvangen, waarin verzocht wordt om een andere naam te geven aan de weg waarlangs zij wonen.
Zoals de gemeenteraad bekend moge zijn werd de benaming Huppelsteeg indertijd gekozen, omdat deze weg, onder die benaming voorkomt op een oude kaart van het gemeente-archief van het jaar 1757.
Omdat de bewoners van die weg bezwaar maken tegen deze straatnaam hebben wij (het college) aanleiding gevonden een wijzigingsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het is tot nu toe gebruikelijk geweest om bij naamgeving voor verspreid liggende straten, de namen daarvoor te ontlenen aan de buurtschap of de landerijen waardoor die wegen of straten lopen.
In de kadastrale leggers komen de percelen welke aan weerszijden van de Huppelsteeg zijn gelegen, voor onder de benaming Vossenberg en Elschot.
Omdat er reeds een tweetal straten bestaan welke naar deze buurtschappen zijn genoemd (namelijk de Elschotseweg en de Vossenstraat) zal men in een andere richting moeten zoeken.
Wel hebben er nog enkele personen in deze gemeente gewoond, naar wie zeer zeker een straat zou mogen worden genoemd. (wij denken hier aan Bisschop Zwijsen, Professor Busen en diens zoon Generaal Gerardus Servatius Buzen, alsmede aan de geleerde predikant Martinet) maar de weg in kwestie is niet van voldoende importantie om daaraan de naam van een der bovenbedoelde personen te geven. Wel vinden wij aanleiding om de weg in kwestie te noemen naar een hier veel voorkomende industrie.
Het is de gemeenteraad bekend dat in deze gemeente veel “hout” wordt verwerkt, hetwelk bovendien in grote mate van eigen bodem komt.
Voorgesteld wordt de onderhavige weg de benaming “Houtstraat” te geven. Zulks nog te meer omdat aan deze weg een flinke houtzagerij annex klompenfabriek straat welke in exploitatie is bij de Gebr. Oerlemans.

Raadsbesluit 13 juni 1980.[bewerken | brontekst bewerken]

Het is gebleken dat de straatnaam Houtstraat, welke straat is gelegen in het gebied van het bestemmingsplan Boschweg Noord Oost verwarring wekt.
De verwarring is ontstaan doordat in het kader van de uitvoering van bedoeld bestemmingsplan de Houtstraat in vier moten is verdeeld.
Slechts aan het gedeelte van de Houtstraat, dat gelegen is tussen de Boschweg en de Papaverstraat staan huizen welke per auto bereikbaar zijn.
De huizen, welke aan de overige gedeelten van de Houtstraat liggen zijn slechts bereikbaar vanaf een verschillende straat. Een en ander bevordert de duidelijkheid niet.
Teneinde verwarring uit te sluiten wordt een gedeelte van de Houtstraat, gelegen tussen de Korenbloemstraat en het Bloemenpad, voortaan Houtpad genoemd.

Raadsbesluit 10 oktober 1980.[bewerken | brontekst bewerken]

In de raadsvergadering op 13 juni 1980 werd besloten het gedeelte van de Houtstraat gelegen tussen de Korenbloemstraat en het Bloemenpad te wijzigen in Houtpad.
De gemeenteraad was toen van mening dat aan het gedeelte van de Houtstraat tussen de Vossenbergsesteeg en de kruising Andoornstraat-Floralaan beter een andere naam dan Houtpad gegeven moest worden.
Besloten werd laatstgenoemd gedeelte van de Houtstraat de naam Houtweg te geven.

Bewoners van de Houtstraat in 1952 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
4 W. Oerlemans
6a M. Oerlemans

Vernummering van de Houtstraat in 1954[3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Houtstraat vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
15 Elschot E 35 G.A. van Zutven
17 Elschot E 36 L.H. van Dijk

Bewoners van de Houtstraat in 1967 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Houtstraat behoorde bij de Parochie Boschweg.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 Klompenfabriek Oerlemans
4 Mart. J. Oerlemans
5 Václav Dvorák
6 Ant. van den Heuvel
7 Gerrit van Dijk
8 Ant. J. van Weert
9 Adr. J.C. van der Heijden
10 Adr. A.H. Hazenberg
11 Theod. van der Aa
11 Hendr. A.C. van der Aa
12 Ant. van der Pol
14 Hendr. Hazenberg
15 Ger. A. van Zutven
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952
  3. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  4. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)